Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.12

VV ObFZ na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :

- schválil na návrh predsedu ŠTK personálne doplnenie tejto odb.komisie p.Mončekom - schválil na návrh predsedu KR vyradenie R Baboša a Čmaradu z nominačnej listiny R - schválil v zmysle prijatých opatrení pre organizátorov mládežníckych turnajov počas letnej prestávky udelenie futbalových lôpt, za predpokladu predloženia propozícií v predpísanom termíne - schválil účasť dorasteneckého výberu ObFZ na turnaji v Blansku - schválil termín halového turnaja „O pohár predsedu ObFZ“ v MŠH Trnava dňa 12.1.2008 - schválil usporiadanie halového turnaja pre žiacky ročník 1995 v mesiaci január 2008. - potvrdil v plnom rozsahu v zmysle čl. 27/b DP rozhodnutie DK ohľadom potrestania ŠK Dvorníky - nezaoberal sa odvolaním OFK Ratnovce, pretože nespĺňalo predpísané náležitosti SP čl.123,126,127. - dal podnet ReK ObFZ na preskúmanie prípadu falšovania reg.preukazov žiakov FO Siladice a následného rozhodnutia DK v tejto veci - vzal na vedomie správy predsedov odb.komisií - vzal na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu ObFZ a informáciu o termíne uskutočnenia školenia trénerov 4.triedy Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 6. a 7.10.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 6.10.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 13.kola skupiny III.B dospelí dňa 20.10.2007 t.j. v sobotu v ÚHČ s výnimkou MFZ Dol.Trhovište – Banka, ktorý sa odohrá v nedeľu dňa 21.10.2007 v ÚHČ. Zároveň nariaďuje odohrať MFZ žiakov dňa 20.10.2007 t.j. v sobotu nasledovne: OM – Dvorníky – Šúrovce o 12. 00 h. OSB- Merašice - Bojničky o 12. 00 h. 4. III.A dospelí 12.kolo Dechtice – Vlčkovce ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 14.10.2007 t.j. v nedeľu o 10. 30 h. 5. OM dorast a./ 8.kolo Šúrovce - Siladice ŠTK na návrh DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 0:3 v prospech FO Siladice. b./ 12.kolo Suchá – Trakovice Na základe dohody oboch FO ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa tohto MFZ, ktorý sa odohrá v sobotu dňa 13.10.2007 o 14. 30 h. 6. OM žiaci a./10.kolo Peterčan HC - Dvorníky ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 0 : 3 v prospech FO Dvorníky. Zároveň odstupuje FO Peterčan HC na doriešenie DK. b./ 11.kolo V. Orvište – Brestovany ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.10.2007 o 17,00hod. zástupcov : V.Orvište – ved.mužstva Kuník Ladislav a hráči Kalinčík Ivan a Oliver Prey, Brestovany-ved.mužstva Pikna Ľuboš, Trebatice – prezident FO Svetlík Jozef rozhodca stretnutia Prvý Ivan c./ FO Siladice ŠTK na návrh DK eviduje odpočet 6 bodov, ktoré budú odčítané po skončení súťaž.ročníka 2007/2008. 7. Rôzne a./ Chýbajúce zápisy: žiaci - Pastuchov – Žlkovce, žiaci - Merašice - Malženice b./ FO Hor.Otrokovce ŠTK upozorňuje o riadne čitateľné vypisovanie zápisov zo stretnutí, ktoré FO Hor.Otrokovce odohrá na domácom ihrisku. Komisia rozhodcov 1. KR obsadila MFZ dospelých, dorastu a žiakov hrané v dňoch 20. a 21.10.2007. 2. KR schválila zmeny v obsadení MFZ 12.kola, hrané v dňoch 13. a 14.10.2007. 3. KR odstupuje na ekonomický úsek z dôvodu oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí: Zeleneč – Bohdánovce – Urban, Lopašov – Šterusy - Mráz dorast - Prašník – H.Otrokovce – Herega, žiaci – Šúrovce – Modranka - Mráz H.Orešany – Opoj – Urban. 4. KR odstupuje na DK R Betáka Andreja za neúčasť na stretnutí Križovany - Lovčice 5. KR obdržala písomnú pochvalu od TJ Madunice na R T.Nádaského a AR P.Letovanca v stretnutí Madunice - Bojničky. 6. KR pozýva nových adeptov rozhodovania každý útorok na svoje zasadnutie, ktoré sa koná v budove ObFZ Trnava, Rybníkova 15/A. 7. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.10.2007 o 16,30hod. - R Letovanec Peter. 8. KR navrhla Výkonnému výboru ObFZ Trnava na vyradenie z nominačnej listiny R: Čmarada, Baboš. 9. KR pozýva na svoje zasadnutie R čakateľov dňa 16.10.2007 o 16. 30 h: Kolena Peter, Landiga Viliam, Marko Kristián, Nádaský Tibor, Vnuková Alena, Varga Marián, Ondriga, Daniel, Pinkas Matej, Putera Andrej, Jančich Erik, Kissimonyi Mário, Formela Martin, Sekely Andrej – pripraviť sa z pravidiel futbalu – III., XI., XII. 10. KR berie na vedomie ospravedlnenia R :Koberčík – soboty, 21.10.2007.,Sluka – 13.10.2007.,Lamoš – 13.10.2007.,Gogola – 14.10.2007.,Kolenič - 20.-21.10.2007, Kolena – 13.,14.,20.,21.10.2007., Herega, Šmidovič – 21.10.2007. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 20.a 21.10.2007 /13.kolo / 2. KD doplnila obsadenie DZ na deň 13. a 14.10.2007 / 12.kolo/ 3. KD vykonala kontrolu správ DZ – 9.kolo Hodnotenie R podľa DZ: Belanský Sluka 7,8 Peško špaček 7,8 Novosedlík Dzuro 7,9 Šarvaic Koberčík 8,0 Bartovič Nitka 8,0 Filo Lamoš 8,0 Ševčík Vyskoč A 7,5 Šugra Herega 7,6 Vančo Gogola 8,0 Bartovič Rybanský 7,7 Vandák Slíž 8,0 Vandá Sekerka 7,5 Ševčík Šmidovič 7,8 Vančo Koberčík 8,0 Komisia mládeže a školského futbalu KMaŠF oznamuje účastníkom súťaže prípraviek, že 3.kolo je naplánované na deň 20.10.2007, pričom organizátormi turnajov u jednotlivých skupín budú: Hrnčiarovce, Slávia TT, Lara Hlo- hovec a Ostrov. Disciplinárna komisia 1. Podolan Milan, V.Kostolany-ž. - 1 stret.N od 5.10.2007, 1/1b 2. Zachar Marián, H.Orešany - 7 stret.N od 12.10.2007, 1/3b 3. Bohunický Radovan, D.Krupá - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 4. Somorovský Igor, Ružindol - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 5. Šiška Ivan, Borovce - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 6. Vido Pavol, Sokolovce - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 7. Barčák Pavol, Klačany - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 8. Michalička Juraj, Nižná - neprejednané, chýbajú náležitosti 9. Valla Ondrej, Sokolovce - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 10. Karell Lukáš, Majcichov - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 11.Bajcar Miroslav, H.Dubové - 2 stret.N od 12.10.2007, 1/4a 12. Boledovič Lukáš, Naháč - zmena trestu na 2 stret.N od 12.10.2007. 13. Boledovič Lukáš, Naháč - 2 stret.N po odstáti predch.trestu, 1/4a,zapl.150,- 14. Boledovič Ondrej, Naháč - 7 stret.N od 12.10.2007, 1/3b 15. Hamšík Jaroslav, Šterusy - neprejednané, chýbajú náležitosti 16. Antal Michal, Peterčan HC - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 17. Taraba Lukáš, Trakovice-d. - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK,zapl.100,-Sk 18. Dostál Ondrej, Košolná-d. - 5 stret.N od 12.10.2007, 1/6/1b 19. Debrecký Miloš, Zvončín-d. - 6 stret.N od 12.10.2007, 1/6/1b 20. Ševčík Štefan, Vlčkovce-d. - 3 stret.P od 12.10.-12.5.2008, 1/4a 21. Tomašák Marek, B.Kostol-d. - 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008.,1/5a 22. Saman Erik, Dvorníky-d. - neprejednané, chýbajú náležitosti 23. Mlča Denis, Zavar-ž. - 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008, 1/5a 24. Cisár Martin, Zvončín-ž. - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/1a 25. Strakoš Ondrej, Zvončín-ž. - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 26. Hudcovič Dušan, Zvončín-ž. - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 27. Ružarovský Marián, H.Orešany-ž. 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 28. Cáder František - Peterčan HC-ž./ved.mužstva/ trestá pokutou 250,-+50,-Sk,1/9/2b 29. Beták Andrej/rozhodca/ - zákaz výkonu funkcie na 1 mes.N od 12.10.2007, 3/2 30. Hukeľ Boris, Siladice-d. - zmena trestu na 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008. 31. Kupec Vladimír, Siladice-d. - zmena trestu na 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008. 32. DK uvolňuje činnosť FO Naháč dňom 12.10.2007. 33. DK zastavuje činnosť FO Ratnovce dňom 15.10.2007./viď. ÚS 11,8/, 2/9/1 34. DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút pod následkom zastavenia činnosti uverejnených v ÚS 9 FO Bučany / Urban Marián /- zaplatiť 500,-+50,-Sk, 2/9/1. Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS. www.trnavaobfz.sk

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Hygge ako životný štýl
 2. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 5. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 6. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 7. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 8. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 9. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 10. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 32 713
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 31 242
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 472
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 232
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 825
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 604
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 208
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 839
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 535
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 740
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Pre aplikáciu je potrebné zaregistrovať svojej osobné údaje, administrátori na odberovom mieste ich potom načítajú priamo cez QR kód.

1 h

Od 5. januára zaočkovali vo Fakultnej nemocnici Trnava približne 3 500 osôb.

1 h

V priebehu týždňa urobili policajti v Trnavskom kraji viac ako 3400 dychových skúšok.

4 h

Celkový počet doteraz ukončených laboratórnych PCR testov na Slovensku je viac ako 1,6 milióna.

5 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

7 h

Už teraz je neskoro, vie tréner Nitry po vyhorení so Šamorínom.

20. jan

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

24 h

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

19. jan

Už ste čítali?