Pondelok, 29. november, 2021 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.12

VV ObFZ na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :

- schválil na návrh predsedu ŠTK personálne doplnenie tejto odb.komisie p.Mončekom - schválil na návrh predsedu KR vyradenie R Baboša a Čmaradu z nominačnej listiny R - schválil v zmysle prijatých opatrení pre organizátorov mládežníckych turnajov počas letnej prestávky udelenie futbalových lôpt, za predpokladu predloženia propozícií v predpísanom termíne - schválil účasť dorasteneckého výberu ObFZ na turnaji v Blansku - schválil termín halového turnaja „O pohár predsedu ObFZ“ v MŠH Trnava dňa 12.1.2008 - schválil usporiadanie halového turnaja pre žiacky ročník 1995 v mesiaci január 2008. - potvrdil v plnom rozsahu v zmysle čl. 27/b DP rozhodnutie DK ohľadom potrestania ŠK Dvorníky - nezaoberal sa odvolaním OFK Ratnovce, pretože nespĺňalo predpísané náležitosti SP čl.123,126,127. - dal podnet ReK ObFZ na preskúmanie prípadu falšovania reg.preukazov žiakov FO Siladice a následného rozhodnutia DK v tejto veci - vzal na vedomie správy predsedov odb.komisií - vzal na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu ObFZ a informáciu o termíne uskutočnenia školenia trénerov 4.triedy Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 6. a 7.10.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 6.10.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 13.kola skupiny III.B dospelí dňa 20.10.2007 t.j. v sobotu v ÚHČ s výnimkou MFZ Dol.Trhovište – Banka, ktorý sa odohrá v nedeľu dňa 21.10.2007 v ÚHČ. Zároveň nariaďuje odohrať MFZ žiakov dňa 20.10.2007 t.j. v sobotu nasledovne: OM – Dvorníky – Šúrovce o 12. 00 h. OSB- Merašice - Bojničky o 12. 00 h. 4. III.A dospelí 12.kolo Dechtice – Vlčkovce ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 14.10.2007 t.j. v nedeľu o 10. 30 h. 5. OM dorast a./ 8.kolo Šúrovce - Siladice ŠTK na návrh DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 0:3 v prospech FO Siladice. b./ 12.kolo Suchá – Trakovice Na základe dohody oboch FO ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa tohto MFZ, ktorý sa odohrá v sobotu dňa 13.10.2007 o 14. 30 h. 6. OM žiaci a./10.kolo Peterčan HC - Dvorníky ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 0 : 3 v prospech FO Dvorníky. Zároveň odstupuje FO Peterčan HC na doriešenie DK. b./ 11.kolo V. Orvište – Brestovany ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.10.2007 o 17,00hod. zástupcov : V.Orvište – ved.mužstva Kuník Ladislav a hráči Kalinčík Ivan a Oliver Prey, Brestovany-ved.mužstva Pikna Ľuboš, Trebatice – prezident FO Svetlík Jozef rozhodca stretnutia Prvý Ivan c./ FO Siladice ŠTK na návrh DK eviduje odpočet 6 bodov, ktoré budú odčítané po skončení súťaž.ročníka 2007/2008. 7. Rôzne a./ Chýbajúce zápisy: žiaci - Pastuchov – Žlkovce, žiaci - Merašice - Malženice b./ FO Hor.Otrokovce ŠTK upozorňuje o riadne čitateľné vypisovanie zápisov zo stretnutí, ktoré FO Hor.Otrokovce odohrá na domácom ihrisku. Komisia rozhodcov 1. KR obsadila MFZ dospelých, dorastu a žiakov hrané v dňoch 20. a 21.10.2007. 2. KR schválila zmeny v obsadení MFZ 12.kola, hrané v dňoch 13. a 14.10.2007. 3. KR odstupuje na ekonomický úsek z dôvodu oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí: Zeleneč – Bohdánovce – Urban, Lopašov – Šterusy - Mráz dorast - Prašník – H.Otrokovce – Herega, žiaci – Šúrovce – Modranka - Mráz H.Orešany – Opoj – Urban. 4. KR odstupuje na DK R Betáka Andreja za neúčasť na stretnutí Križovany - Lovčice 5. KR obdržala písomnú pochvalu od TJ Madunice na R T.Nádaského a AR P.Letovanca v stretnutí Madunice - Bojničky. 6. KR pozýva nových adeptov rozhodovania každý útorok na svoje zasadnutie, ktoré sa koná v budove ObFZ Trnava, Rybníkova 15/A. 7. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.10.2007 o 16,30hod. - R Letovanec Peter. 8. KR navrhla Výkonnému výboru ObFZ Trnava na vyradenie z nominačnej listiny R: Čmarada, Baboš. 9. KR pozýva na svoje zasadnutie R čakateľov dňa 16.10.2007 o 16. 30 h: Kolena Peter, Landiga Viliam, Marko Kristián, Nádaský Tibor, Vnuková Alena, Varga Marián, Ondriga, Daniel, Pinkas Matej, Putera Andrej, Jančich Erik, Kissimonyi Mário, Formela Martin, Sekely Andrej – pripraviť sa z pravidiel futbalu – III., XI., XII. 10. KR berie na vedomie ospravedlnenia R :Koberčík – soboty, 21.10.2007.,Sluka – 13.10.2007.,Lamoš – 13.10.2007.,Gogola – 14.10.2007.,Kolenič - 20.-21.10.2007, Kolena – 13.,14.,20.,21.10.2007., Herega, Šmidovič – 21.10.2007. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 20.a 21.10.2007 /13.kolo / 2. KD doplnila obsadenie DZ na deň 13. a 14.10.2007 / 12.kolo/ 3. KD vykonala kontrolu správ DZ – 9.kolo Hodnotenie R podľa DZ: Belanský Sluka 7,8 Peško špaček 7,8 Novosedlík Dzuro 7,9 Šarvaic Koberčík 8,0 Bartovič Nitka 8,0 Filo Lamoš 8,0 Ševčík Vyskoč A 7,5 Šugra Herega 7,6 Vančo Gogola 8,0 Bartovič Rybanský 7,7 Vandák Slíž 8,0 Vandá Sekerka 7,5 Ševčík Šmidovič 7,8 Vančo Koberčík 8,0 Komisia mládeže a školského futbalu KMaŠF oznamuje účastníkom súťaže prípraviek, že 3.kolo je naplánované na deň 20.10.2007, pričom organizátormi turnajov u jednotlivých skupín budú: Hrnčiarovce, Slávia TT, Lara Hlo- hovec a Ostrov. Disciplinárna komisia 1. Podolan Milan, V.Kostolany-ž. - 1 stret.N od 5.10.2007, 1/1b 2. Zachar Marián, H.Orešany - 7 stret.N od 12.10.2007, 1/3b 3. Bohunický Radovan, D.Krupá - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 4. Somorovský Igor, Ružindol - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 5. Šiška Ivan, Borovce - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 6. Vido Pavol, Sokolovce - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 7. Barčák Pavol, Klačany - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 8. Michalička Juraj, Nižná - neprejednané, chýbajú náležitosti 9. Valla Ondrej, Sokolovce - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 10. Karell Lukáš, Majcichov - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 11.Bajcar Miroslav, H.Dubové - 2 stret.N od 12.10.2007, 1/4a 12. Boledovič Lukáš, Naháč - zmena trestu na 2 stret.N od 12.10.2007. 13. Boledovič Lukáš, Naháč - 2 stret.N po odstáti predch.trestu, 1/4a,zapl.150,- 14. Boledovič Ondrej, Naháč - 7 stret.N od 12.10.2007, 1/3b 15. Hamšík Jaroslav, Šterusy - neprejednané, chýbajú náležitosti 16. Antal Michal, Peterčan HC - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 17. Taraba Lukáš, Trakovice-d. - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK,zapl.100,-Sk 18. Dostál Ondrej, Košolná-d. - 5 stret.N od 12.10.2007, 1/6/1b 19. Debrecký Miloš, Zvončín-d. - 6 stret.N od 12.10.2007, 1/6/1b 20. Ševčík Štefan, Vlčkovce-d. - 3 stret.P od 12.10.-12.5.2008, 1/4a 21. Tomašák Marek, B.Kostol-d. - 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008.,1/5a 22. Saman Erik, Dvorníky-d. - neprejednané, chýbajú náležitosti 23. Mlča Denis, Zavar-ž. - 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008, 1/5a 24. Cisár Martin, Zvončín-ž. - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/1a 25. Strakoš Ondrej, Zvončín-ž. - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 26. Hudcovič Dušan, Zvončín-ž. - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 27. Ružarovský Marián, H.Orešany-ž. 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 28. Cáder František - Peterčan HC-ž./ved.mužstva/ trestá pokutou 250,-+50,-Sk,1/9/2b 29. Beták Andrej/rozhodca/ - zákaz výkonu funkcie na 1 mes.N od 12.10.2007, 3/2 30. Hukeľ Boris, Siladice-d. - zmena trestu na 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008. 31. Kupec Vladimír, Siladice-d. - zmena trestu na 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008. 32. DK uvolňuje činnosť FO Naháč dňom 12.10.2007. 33. DK zastavuje činnosť FO Ratnovce dňom 15.10.2007./viď. ÚS 11,8/, 2/9/1 34. DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút pod následkom zastavenia činnosti uverejnených v ÚS 9 FO Bučany / Urban Marián /- zaplatiť 500,-+50,-Sk, 2/9/1. Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS. www.trnavaobfz.sk

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Karnozín – účinná látka s obrovským potenciálom
 2. Dávajú osemročnú záruku. Batérie vyvíjajú už desať rokov
 3. Proxenta oficiálne potvrdila záujem o ďalšie investície na Kube
 4. Trojica prestížnych fotografov hovorí o svojich tajomstvách
 5. Štúdium ekológie, dizajnu či tech. inovácií je životný štýl?
 6. Získaj náskok pred štartom
 7. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 8. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom?
 9. Vytvor si svoju budúcnosť podľa vlastných predstáv!
 10. inFEEnity posilní Samuel Oriňák
 1. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 2. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 3. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 4. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené
 5. Tipy na darčeky, ktoré potešia každú ženu
 6. Mačka, ktorá žerie ľudí, kakajúce polienko, pavúky na stromčeku
 7. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 8. Dopyt po bytoch stúpa, ponuka bytov sa neustále zmenšuje
 9. Tatranský buk je Stromom roka 2021
 10. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 29 388
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 11 639
 3. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 6 351
 4. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 6 032
 5. Rekonštruujete? Pozor na romantické predstavy o vykurovaní 3 134
 6. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 672
 7. Obľúbená kozmetika, lieky a doplnky stravy so zľavou až 50% 2 409
 8. Ako ušetriť náklady v sklade? Máme pre vás 9 tipov 2 318
 9. TIP: Úspech zakódovaný v DNA? Potvrdil to zlatý hattrick 1 870
 10. Ako predísť intímnym problémom? Vyvolať ich môže aj bežná vložka 1 808

Blogy SME

 1. Martin Greguš: V akom stave sú dopravné komunikácie v Bratislave? Aký je Váš názor?
 2. Ladislav Boršoš: Spejbl a Hurvínek…
 3. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #26 - Pol roka a prvý kilometer
 4. Jiří Ščobák: Trading: Když už chcete rychle a spekulativně obchodovat, věnujte se oblasti, které rozumíte
 5. Ján Marton: Progresívna vízia ministerstva pôdohospodárstva je skôr halucináciou diletantov.
 6. Jaroslav Polaček: Pamätáte si ešte na modré tabuľky? Ja už ani nie!
 7. Adam Sedláček: Bravčové ucho pod stromčekom a sukňa nad kolenami
 8. Tomáš Sedliačik: Obeťami konšpirácií sme všetci
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 9 420
 2. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 8 323
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 527
 4. Lucia Nicholsonová: Otvorený list ministrovi Krajniakovi 6 467
 5. Martin Greguš: Robert Fico a jeho 2 tváre... DNES: "Povinné očkovanie je nechutný fašistický nápad". Čo myslíte, čo "hovoril" SMER v roku 2014? 6 033
 6. Ján Marton: Prezidentka žije v krajine, ktorej nerozumie a ja nerozumiem jej. 5 158
 7. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 653
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 4 028
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Katarína Pázmányová: Zabúdate? Možno by ste mali navštíviť odborníka
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Po celom Slovensku je situácia v zdravotníckych zariadeniach kritická. Čakanie na operáciu vzbudzuje obavy vždy. Ak však máte pred zákrokom práve v týchto mesiacoch, alebo vám operáciu posunuli, zvýšený strach a neistota sú úplne prirodzené. Práve v tejto situácii pomôže zmierniť stres možnosť skonzultovať svoj stav s viacerými lekármi. Vďaka novej službe Druhý medicínsky názor už aj s tými z popredných kliník v zahraničí.


1 h

Mestský úrad v Hlohovci bude až do odvolania fungovať v obmedzenom režime.


TASR 7 h
Ilustračná fotografia.

Vďaka projektu budú zakúpené rehabilitačné zariadenia.


TASR 11 h
Autorka knihy so svojou dcérou, ktorá knihu ilustrovala.

Rozhovor so Záhoráčkou Kristínou Mišovičovou, ktorej vychádza nová fantasy kniha.


11 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Peter sa z tohto sveta rozhodol odísť dobrovoľne.


27. nov

Radnica pomenovanie ulice neodporučila.


27. nov

Nezvestný je od dnešného dňa.


(rv) 27. nov

Oddelenie opustilo viacero zamestnancov.


26. nov

Blogy SME

 1. Martin Greguš: V akom stave sú dopravné komunikácie v Bratislave? Aký je Váš názor?
 2. Ladislav Boršoš: Spejbl a Hurvínek…
 3. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #26 - Pol roka a prvý kilometer
 4. Jiří Ščobák: Trading: Když už chcete rychle a spekulativně obchodovat, věnujte se oblasti, které rozumíte
 5. Ján Marton: Progresívna vízia ministerstva pôdohospodárstva je skôr halucináciou diletantov.
 6. Jaroslav Polaček: Pamätáte si ešte na modré tabuľky? Ja už ani nie!
 7. Adam Sedláček: Bravčové ucho pod stromčekom a sukňa nad kolenami
 8. Tomáš Sedliačik: Obeťami konšpirácií sme všetci
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 9 420
 2. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 8 323
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 527
 4. Lucia Nicholsonová: Otvorený list ministrovi Krajniakovi 6 467
 5. Martin Greguš: Robert Fico a jeho 2 tváre... DNES: "Povinné očkovanie je nechutný fašistický nápad". Čo myslíte, čo "hovoril" SMER v roku 2014? 6 033
 6. Ján Marton: Prezidentka žije v krajine, ktorej nerozumie a ja nerozumiem jej. 5 158
 7. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 653
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 4 028
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 4. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Katarína Pázmányová: Zabúdate? Možno by ste mali navštíviť odborníka

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu