Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.12

VV ObFZ na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :

- schválil na návrh predsedu ŠTK personálne doplnenie tejto odb.komisie p.Mončekom - schválil na návrh predsedu KR vyradenie R Baboša a Čmaradu z nominačnej listiny R - schválil v zmysle prijatých opatrení pre organizátorov mládežníckych turnajov počas letnej prestávky udelenie futbalových lôpt, za predpokladu predloženia propozícií v predpísanom termíne - schválil účasť dorasteneckého výberu ObFZ na turnaji v Blansku - schválil termín halového turnaja „O pohár predsedu ObFZ“ v MŠH Trnava dňa 12.1.2008 - schválil usporiadanie halového turnaja pre žiacky ročník 1995 v mesiaci január 2008. - potvrdil v plnom rozsahu v zmysle čl. 27/b DP rozhodnutie DK ohľadom potrestania ŠK Dvorníky - nezaoberal sa odvolaním OFK Ratnovce, pretože nespĺňalo predpísané náležitosti SP čl.123,126,127. - dal podnet ReK ObFZ na preskúmanie prípadu falšovania reg.preukazov žiakov FO Siladice a následného rozhodnutia DK v tejto veci - vzal na vedomie správy predsedov odb.komisií - vzal na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu ObFZ a informáciu o termíne uskutočnenia školenia trénerov 4.triedy Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 6. a 7.10.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 6.10.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 13.kola skupiny III.B dospelí dňa 20.10.2007 t.j. v sobotu v ÚHČ s výnimkou MFZ Dol.Trhovište – Banka, ktorý sa odohrá v nedeľu dňa 21.10.2007 v ÚHČ. Zároveň nariaďuje odohrať MFZ žiakov dňa 20.10.2007 t.j. v sobotu nasledovne: OM – Dvorníky – Šúrovce o 12. 00 h. OSB- Merašice - Bojničky o 12. 00 h. 4. III.A dospelí 12.kolo Dechtice – Vlčkovce ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 14.10.2007 t.j. v nedeľu o 10. 30 h. 5. OM dorast a./ 8.kolo Šúrovce - Siladice ŠTK na návrh DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 0:3 v prospech FO Siladice. b./ 12.kolo Suchá – Trakovice Na základe dohody oboch FO ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa tohto MFZ, ktorý sa odohrá v sobotu dňa 13.10.2007 o 14. 30 h. 6. OM žiaci a./10.kolo Peterčan HC - Dvorníky ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 0 : 3 v prospech FO Dvorníky. Zároveň odstupuje FO Peterčan HC na doriešenie DK. b./ 11.kolo V. Orvište – Brestovany ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.10.2007 o 17,00hod. zástupcov : V.Orvište – ved.mužstva Kuník Ladislav a hráči Kalinčík Ivan a Oliver Prey, Brestovany-ved.mužstva Pikna Ľuboš, Trebatice – prezident FO Svetlík Jozef rozhodca stretnutia Prvý Ivan c./ FO Siladice ŠTK na návrh DK eviduje odpočet 6 bodov, ktoré budú odčítané po skončení súťaž.ročníka 2007/2008. 7. Rôzne a./ Chýbajúce zápisy: žiaci - Pastuchov – Žlkovce, žiaci - Merašice - Malženice b./ FO Hor.Otrokovce ŠTK upozorňuje o riadne čitateľné vypisovanie zápisov zo stretnutí, ktoré FO Hor.Otrokovce odohrá na domácom ihrisku. Komisia rozhodcov 1. KR obsadila MFZ dospelých, dorastu a žiakov hrané v dňoch 20. a 21.10.2007. 2. KR schválila zmeny v obsadení MFZ 12.kola, hrané v dňoch 13. a 14.10.2007. 3. KR odstupuje na ekonomický úsek z dôvodu oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí: Zeleneč – Bohdánovce – Urban, Lopašov – Šterusy - Mráz dorast - Prašník – H.Otrokovce – Herega, žiaci – Šúrovce – Modranka - Mráz H.Orešany – Opoj – Urban. 4. KR odstupuje na DK R Betáka Andreja za neúčasť na stretnutí Križovany - Lovčice 5. KR obdržala písomnú pochvalu od TJ Madunice na R T.Nádaského a AR P.Letovanca v stretnutí Madunice - Bojničky. 6. KR pozýva nových adeptov rozhodovania každý útorok na svoje zasadnutie, ktoré sa koná v budove ObFZ Trnava, Rybníkova 15/A. 7. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.10.2007 o 16,30hod. - R Letovanec Peter. 8. KR navrhla Výkonnému výboru ObFZ Trnava na vyradenie z nominačnej listiny R: Čmarada, Baboš. 9. KR pozýva na svoje zasadnutie R čakateľov dňa 16.10.2007 o 16. 30 h: Kolena Peter, Landiga Viliam, Marko Kristián, Nádaský Tibor, Vnuková Alena, Varga Marián, Ondriga, Daniel, Pinkas Matej, Putera Andrej, Jančich Erik, Kissimonyi Mário, Formela Martin, Sekely Andrej – pripraviť sa z pravidiel futbalu – III., XI., XII. 10. KR berie na vedomie ospravedlnenia R :Koberčík – soboty, 21.10.2007.,Sluka – 13.10.2007.,Lamoš – 13.10.2007.,Gogola – 14.10.2007.,Kolenič - 20.-21.10.2007, Kolena – 13.,14.,20.,21.10.2007., Herega, Šmidovič – 21.10.2007. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 20.a 21.10.2007 /13.kolo / 2. KD doplnila obsadenie DZ na deň 13. a 14.10.2007 / 12.kolo/ 3. KD vykonala kontrolu správ DZ – 9.kolo Hodnotenie R podľa DZ: Belanský Sluka 7,8 Peško špaček 7,8 Novosedlík Dzuro 7,9 Šarvaic Koberčík 8,0 Bartovič Nitka 8,0 Filo Lamoš 8,0 Ševčík Vyskoč A 7,5 Šugra Herega 7,6 Vančo Gogola 8,0 Bartovič Rybanský 7,7 Vandák Slíž 8,0 Vandá Sekerka 7,5 Ševčík Šmidovič 7,8 Vančo Koberčík 8,0 Komisia mládeže a školského futbalu KMaŠF oznamuje účastníkom súťaže prípraviek, že 3.kolo je naplánované na deň 20.10.2007, pričom organizátormi turnajov u jednotlivých skupín budú: Hrnčiarovce, Slávia TT, Lara Hlo- hovec a Ostrov. Disciplinárna komisia 1. Podolan Milan, V.Kostolany-ž. - 1 stret.N od 5.10.2007, 1/1b 2. Zachar Marián, H.Orešany - 7 stret.N od 12.10.2007, 1/3b 3. Bohunický Radovan, D.Krupá - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 4. Somorovský Igor, Ružindol - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 5. Šiška Ivan, Borovce - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 6. Vido Pavol, Sokolovce - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 7. Barčák Pavol, Klačany - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 8. Michalička Juraj, Nižná - neprejednané, chýbajú náležitosti 9. Valla Ondrej, Sokolovce - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 10. Karell Lukáš, Majcichov - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 11.Bajcar Miroslav, H.Dubové - 2 stret.N od 12.10.2007, 1/4a 12. Boledovič Lukáš, Naháč - zmena trestu na 2 stret.N od 12.10.2007. 13. Boledovič Lukáš, Naháč - 2 stret.N po odstáti predch.trestu, 1/4a,zapl.150,- 14. Boledovič Ondrej, Naháč - 7 stret.N od 12.10.2007, 1/3b 15. Hamšík Jaroslav, Šterusy - neprejednané, chýbajú náležitosti 16. Antal Michal, Peterčan HC - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK 17. Taraba Lukáš, Trakovice-d. - 1 stret.N od 12.10.2007, 4 x ŽK,zapl.100,-Sk 18. Dostál Ondrej, Košolná-d. - 5 stret.N od 12.10.2007, 1/6/1b 19. Debrecký Miloš, Zvončín-d. - 6 stret.N od 12.10.2007, 1/6/1b 20. Ševčík Štefan, Vlčkovce-d. - 3 stret.P od 12.10.-12.5.2008, 1/4a 21. Tomašák Marek, B.Kostol-d. - 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008.,1/5a 22. Saman Erik, Dvorníky-d. - neprejednané, chýbajú náležitosti 23. Mlča Denis, Zavar-ž. - 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008, 1/5a 24. Cisár Martin, Zvončín-ž. - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/1a 25. Strakoš Ondrej, Zvončín-ž. - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 26. Hudcovič Dušan, Zvončín-ž. - 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 27. Ružarovský Marián, H.Orešany-ž. 1 stret.N od 12.10.2007, 1/5a 28. Cáder František - Peterčan HC-ž./ved.mužstva/ trestá pokutou 250,-+50,-Sk,1/9/2b 29. Beták Andrej/rozhodca/ - zákaz výkonu funkcie na 1 mes.N od 12.10.2007, 3/2 30. Hukeľ Boris, Siladice-d. - zmena trestu na 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008. 31. Kupec Vladimír, Siladice-d. - zmena trestu na 2 stret.P od 12.10.-12.5.2008. 32. DK uvolňuje činnosť FO Naháč dňom 12.10.2007. 33. DK zastavuje činnosť FO Ratnovce dňom 15.10.2007./viď. ÚS 11,8/, 2/9/1 34. DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút pod následkom zastavenia činnosti uverejnených v ÚS 9 FO Bučany / Urban Marián /- zaplatiť 500,-+50,-Sk, 2/9/1. Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS. www.trnavaobfz.sk_novy_riadok_

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Home (ale aj) Office
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 7. Zelená Bratislava
 8. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 9. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 5. Ruža zmeny
 6. Úpravy automobilov pre ZŤP
 7. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 8. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 427
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 049
 3. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 14 850
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 418
 5. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 619
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 617
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 169
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 000
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 946
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 547
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Obnova malého úseku historických hradieb bude drahšia

Dôvodom je zmena technológie statického zabezpečenia hradieb.

Z družstva ukradli tony obilia, hnojivo i naftu

Krádežami spôsobili škodu za viac ako 28-tisíc eur.

Na cintorínoch predĺžia otváracie hodiny už o týždeň skôr

Zároveň apelujú na dodržiavanie epidemiologických opatrení.

Cestári dostali nové traktory na údržbu ciest

K zime postupne pribudnú aj sipače.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?