Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.7

Súťaž prípraviek ObFZ - turnajovým spôsobom v štyroch skupinách za tých istých podmienok ako v minulých súťažných ročníkoch

. Hrá sa na registračné preukazy, ktoré si musia všetky mužstvá bezpodmienečne do začiatku 1.kola vybaviť. Štartujú hráči narodených po 1.1.1996 a mladší. Rozdelenie do skupín : „A“: Zeleneč, Modranka, Hrnčiarovce „B“: Smolenice, Suchá, Slávia Trnava „C“: Drahovce, J. Bohunice, Trebatice „D“: Vrbové, Trebatice, Ostrov Hracie termíny : Hrá sa vždy v sobotu predpoludním o 9. 00 h. 1. kolo - 22. 9. 2007, usporiadateľmi: „A“ sk. – Zeleneč, „B“sk. – Smolenice, „C“sk. – Drahovce, „D“sk. – Vrbové. 2. kolo - 6. 10. 2007, usporiadateľmi: „A“sk. – Modranka, „B“sk. – Suchá, „C“sk. – J. Bohunice, „D“sk. – Trebatice. 3. kolo - 20. 10. 2007, usporiadateľmi: „A“sk. – Hrnčiarovce, „B“sk. - Slávia TT, „C“sk. – Lara Hlohovec, „D“sk. – Ostrov. FO môžu termín turnajov pozmeniť na iné dni, avšak toto musia prejednať so svojimi súpermi v skupine a včas oznámiť na ObFZ. Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 29.8 a 1.-2.9.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných v dňoch 28.8. a 1.9.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 8.kola skupiny III.A dospelí dňa 15.9.2007 t.j. v sobotu v ÚHČ okrem MFZ Dechtice - Dlhá, ktorý sa odohrá v sobotu 15.9.2007 už o 13. 30 h. ŠTK zároveň nariaďuje odohrať MFZ dorastu 8.kola v súťaži OM medzi FO Dechtice – Modranka dňa 15.9.2007 t.j. v sobotu už o 11. 00 h. Taktiež nariaďuje odohrať nižšie uvedené MFZ žiakov dňa 15.9.2007 nasledovne: OSA Naháč – Voderady o 14. 00 h, OSB Radošovce – Žlkovce o 14. 00 h. 4. OM dospelí 5. kolo: Špačince - Ratnovce ŠTK MFZ kontumuje v zmysle RS II./A/5/h a podľa SP čl.100/b a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech FO Špačince. FO Ratnovce zaplatí poplatok 2 000.-Sk pre FO Špačince so splatnosťou do 13.9.2007. Kópiu úhrady treba zaslať na sekretariát ObFZ. 5. OSB dospelí a./6. kolo: Veľké Orvište - Leopoldov ŠTK námietku FO Veľké Orvište neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP, čl.123 b./ 9. kolo: Šulekovo – Veľké Orvište ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 22.9.2007 t.j. v sobotu v ÚHČ. 6. III.B dospelí 5. kolo: Merašice – Dol.Trhovište ŠTK sa stretnutím zaoberala. Svoje rozhodnutie odročuje na 13.9.2007. 7. OM dorast 10. kolo: Smolenice – Drahovce ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 30.9.2007 t.j. v nedeľu v ÚHČ. 8. OSA dorast 5. kolo: Košolná – Brestovany ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/e a 106/2 s priznaním troch bodov a výsledku dosiahnutého na ihrisku. 9. OSB dorast 9. kolo: Šulekovo – Ostrov ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa . MFZ sa odohrá dňa 22.9.2007 t.j. v sobotu v ÚHČ. 10. OM žiaci 5. kolo: Siladice – Dvorníky ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.9.2007 o 17,00hod. zástupcov FO: ŠK Dvorníky–tréner p.Gogola, ved.mužstva p.Žitník,hráči– Pagáč Ľubomír a Kobora Luboš. FO Siladice – ved.mužstva Ryba Rastislav a hráči – Šlapák Marko a Turas Marek. Rozhodcovia tohto MFZ – Ondriga Daniel a Varga Marián. Uvedení prizvaní si so sebou prinesú doklad totožnosti a hráči žiacke preukazy. 11. OSA žiaci 5. kolo: Boleráz – Naháč ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/b a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech FO Boleráz. FO Naháč uhradí poplatok 500,-Sk pre FO Boleráz so splatnosťou do 13.9.2007. Kópiu úhrady zašle na sekretariát ObFZ . 12. OSC žiaci 4. kolo: Veselé – Ratnovce ŠTK súhlasí so zmenou hracieho miesta. MFZ sa odohrá dňa 2.9.2007 o 13. 30 h v opačnom poradí ako bolo vyžrebované t.j.na ihrisku v Ratnovciach. 13. Rôzne Chýbajúce zápisy: dospelí – III.B Dolné Trhovište – Koplotovce, dorast - OSB Červeník – Jalšové. Komisia rozhodcov 1. KR obsadila MFZ dospelých, dorastu a žiakov hrané v dňoch 15.9. a 16.9.2007. 2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 5.a 6.kola hraných v dňoch 8. a 9.9.2007. 3. KR žiada R, ktorí zmenili trvalú adresu alebo telef.číslo, aby obratom nahlásili tieto zmeny členom obsadzovacieho úseku. 4. KR upozorňuje R, že predpísaný a vypísaný vzor zápisu o stretnutí je na internetovej stránke ObFZ. 5. KR odstupuje na DK R Vargu za nedostavenie sa na MFZ žiakov Merašice - Žlkovce 6. Vstupný pohovor absolvovali R čakatelia: Tibor Nádaský č.t. 0903 151928, Peter Letovanec č.t. 0915 775872 7. KR berie na vedomie ospravedlnenia týchto R: na 8.9.2007 – Štrba, Fandel, Jurena, Rybanský, na 9.9.2007 – Fandel, Durkot, Rybanský, na 14.9.2007 – Poláš, na 15.-16.9.2007 - Fandel, Herega, na 22.9.2007 - Čvirik, Rybanský, na 23.9.2007 – Rybanský, na 29.-30.9.2007 – Rybanský. 8. KR dôrazne upozorňuje všetkých R na včasné podanie ospravedlnenia minimálne 10 dní vopred. Neskoršie ospravedlnenie KR nebude akceptovať a R bude riešený cestou DK. 9. KR pozýva nových adeptov rozhodovania každý utorok na svoje zasadnutie, ktoré sa koná v budove ObFZ Trnava, Rybníkova 15/A. 10. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.9.2007 o 16. 30 h týchto R: Jurena, Halász, Marko, Mucha J.,Mucha P., Šmidovič V. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 16.9.2007 /8.kolo / 2. KD doplnila obsadenie DZ na deň 9.9.2007 / 7.kolo/ 3. KD vykonala kontrolu správ DZ – 4.kolo 4. KD žiada DZ, aby správy zo stretnutia zasielali včas a na pôvodných tlačivách Hodnotenie R podľa DZ: delegát rozhodca hodnotenie Belanský Gádoši 7,7 Peško Monček 7,8 Novosedlík Rybanský 8,0 Haršáni Landiga 8,0 Mgr.Bartovič Šarvaic 7,9 Vandák Ondriga 7,7 Filo Sekerka 7,6 Bartovič Mihálik 7,8 Sloboda Karel 8,0 Šugra Špaček 7,8 Šarvaic Čvirik 7,8 Šugra Halász 7,5 Vandák Gogola 7,7 Belanský Zvolenský 8,0 Ševčík Lamoš 8,0 Gadoši V.Šmidovič 8,1 Filo Lenivý 7,9 Peško Rybanský 8,0 Komisia mládeže a školského futbalu Nominácie výberu žiakov ObFZ Trnava na družobné turnaje, ktoré sa uskutočnia dňa 19.9.2007 v Ružindole a 26.9.2007 v Blansku. Predtým sa oba naše výbery roč.1994 a 1995 stretnú v súboji s Bratislavou dňa 13.9.2007 t.j. vo štvrtok na štadióne v Ružindole, kde o 10,00hod. si svoje sily zmerajú ročníky 1995 a o 11,30ročníky 1994. Ročník 1995: Chalány Šimon, Ščipčák Marek, Andrássy Jozef, Veľký Pavol, Adámik Andrej, Žemla Lukáš, Bartovič Marko, Štefunka Erik, Škarbala Michal, Orich Adam, Vavrinec Martin, Nosko Kristián, Amcha Simon, Zaoral Matej, Halada Dušan, Kollár Michal. Tréner : Kuna Ladislav Ročník 1994 : Uhlík Denis, Repiský Marek, Bednárik Daniel, Planieta Richard, Chochula Sebastián, Beko Jozef, Korbelič Patrik, Pisár Boris, Cyprich Lukáš, Dzibela Dušan, Pikulík Ivan, Gavorník Stanislav, Ševčík Egídius, Směřička Martin, Šimor Ján, Krajčovič Jakub, Domorák Marián, Ormandy Peter. Tréner: Mgr. Halada Robert, ved.mužstva : Mgr.Rakús Marián Zraz nominovaných hráčov oboch mužstiev bude dňa 13.9.2007 o 8. 30 h na parkovisku pred reštauráciou „Relax“/pri MŠH/. Prípadné informácie získate na sekretariáte ObFZ. Disciplinárna komisia 1. Kostolanský Vladimír, Sl.N.Ves - 1 stret.N od 27.8.2007, 1/5a, zapl.150,-+150,-Sk 2. Mačica Miroslav, H.Trhovište - 3 stret.N od 27.8.2007, 1/6/1b 3. Reho Roman, H.Otrokovce - 1 stret.N od 31.8.2007, 1/5a 4. Benovič Andrej, Suchá - 7 stret.N od 31.8.2007, 1/3b 5. Hrdlička Marcel, Smolenice - 5 stret.N od 7.9.2007, 1/3b 6. Doka Viliam, Opoj - neprejednané. chýbajú náležitosti 7. Hubinský Stanislav, Boleráz - 4 stret.N od 31.8.2007, 1/3b 8. Daniš Jozef, Boleráz - 1 stret.N od 31.8.2007, 4 x ŽK 9. Uváček Roman, Kátlovce - 1 stret.N od 31.8.2007, 4 x ŽK 10. Vago Patrik, B.Kostol - 1 stret.N od 31.8.2007, 4 x ŽK 11. Líška Martin, V.Orvište - 1 stret.N od 31.8.2007, 1/5a 12. Šarina Bystrík, V.Orvište - 1 stret.N od 31.8.2007, 1/5a 13. Lesay Jaroslav, Veselé - neprejednané, chýbajú náležitosti 14. FO Veselé trestá pokutou 750,-+250,-Sk, 2/6 15. Hudák Ján, Kľačany - 2 stret.P, od 7.9.-7.12.2007, 1/5a 16. Michalička Peter, Nižná - 2 stret.P, od 7.9.-7.12.2007, 1/5a 17. Rabara Daniel, D.Orešany - 1 stret.N, od 31.8.2007, 1/5a 18. Kobza Marián, D.Orešany - 7 stret.N od 31.8.2007, 1/3b 19. Valky Luboš, Vlčkovce - 1 stret.N od 31.8.2007, 1/5a 20. Drobný Branislav, Dlhá - 4 stret.N od 7.9.2007, 1/6/1b 21. Baraniak Stanislav, D.Trhovište - 7 stret.N od 31.8.2007, 1/3b 22. Matečný Jozef, H.Trhovište - 1 stret.N od 7.9.2007, 1/4a 23. Magula Boris, Zvončín-d - 1 stret.N od 7.9.2007, 4 x ŽK 24. Palšovič David, Bohdanovce-d - 2 stret.P od 7.9.-7.12.2007,1/5a 25. Velič Marek, Sokolovce-d - 2 stret.P od 31.8.-30.11.2007.,1/5a 26. Bosák Vladimír, Sokolovce-d - 2 stret.P od 31.8.-30.11.2007.,1/5a 27. Darfáš Andrej, Dvorníky-d - 1 stret.N od 31.8.2007, 1/4a 28. FO Naháč – ž. trestá pokutou 500,-pre FO Boleráz a 250,-+250,-Sk pre ObFZ,2/2b 29. Ondrejička Peter, Lovčice - zmena trestu na 2 stret.P, od 7.9.-7.12.2007. 30. Bednár Martin, D.Dubové - zmena trestu na 1 stret.P, od 7.9.-7.12.2007. 31. Krupík Adam, Zavar-ž. - zmena trestu na 3 stret.P od 7.9.-7.12.2007. 32. FO Dvorníky, DK berie na vedomie vyjadrenie k incidentu, ktorý sa odohral po ukončení MFZ Dvorníky B-Banka a trestá FO Dvorníky pokutou 8 000,-+250,- Sk a zákazom vstupu do areálu ihriska p.Bojnanského Stanislava a Voržačku Miloša do 30.6.2009., 2/1a 33. Varga Marián /rozhodca/ zákaz výkonu funkcie na 1 mes.N od 7.9.2007. 34. Kolenič Jozef /rozhodca/ DK uvolňuje činnosť dňom 7.9.2007. 35. FO Madunice, DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS č.4 pod následkom zastavenia činnosti /Žuffa Michal/ 2/9/1 36.FO H. Otrokovce na návrh ŠTK upozorňuje na zaplatenie pokuty vo výške 30 000,-Sk podľa RS II./A/6/d pod následkom zastavenia činnosti, 2/9/1 37.DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.9.2007 o 17. 00 h. aktérov MFZ Merašice-D.Trhovište: HR Sluka Ondrej, Hl.usporiadateľ Fančovič Miloš a ved. mužstiev – Krištof Anton a Macejka Branislav. Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS. www.trnavaobfz.sk

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 10. Zelená Bratislava
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 18 873
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 14 901
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 210
 4. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 12 348
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 319
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 125
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 893
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 950
 9. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 795
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 735
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Polícia naďalej kontroluje dodržiavanie opatrení

Občanov žiada, aby sa nariadenia nesnažili obchádzať a aby nevymýšľali spôsoby, ako sa reštrikciám vyhnúť.

Policajná kontrola ľudí, ktorí mali byť v karanténe.

Na Slovensku pribudlo 2890 nakazených novým koronavírusom

V súvislosti s novým koronavírusom pribudlo 25 úmrtí, celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 na Slovensku stúpol na 159.

Ilustračné foto.

Európsky týždeň mobility priniesol Trnave dve ocenenia

Udeľovanie ocenení sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie v pondelok 19. októbra.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus na Orave: V sobotu zachytili 1600 pozitívnych prípadov (minúta po minúte)

Na Orave bol o celoplošné testovanie na Covid-19 opäť záujem.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Nitrania dnes išli na veľké nákupy aj na cintoríny

Načo budú otvorené obchody, keď môžeme ísť len do potravín a lekární? pýtajú sa ľudia aj Zväz obchodu.

V breznianskej nemocnici zomrel pacient, nepomohla ani liečba remdesivirom

Za dva týždne evidovala nemocnica desať vyliečených pacientov.

Už ste čítali?