Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Úradná správa č.4

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 11. a 12.8.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 11.8.2007.

3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 4.kola skupiny III.B dospelí dňa 25.8.2007 t.j. v sobotu o 17. 30 h: Kočín-Lančár – Koplotovce, H. Trhovište – Merašice, D. Trhovište – Peterčan HC, Tepličky – Šterusy, Dvorníky B - D. Lopašov, Dubovany - Žlkovce, D. Otrokovce- Banka. ŠTK zároveň nariaďuje odohrať MFZ 4.kola skupiny OM žiakov dňa 25.8.2007 t.j v sobotu o 15. 30 h: Dvorníky - Špačince 4. OSA dospelí OŠK Šúrovce Všetky domáce zápasy odohrá vždy v nedeľu v ÚHČ, okrem: 6. kolo: Šúrovce – Bohdanovce dňa 1.9.2007 t.j. v sobotu o 16. 00 h 10. kolo: Šúrovce- Modranka dňa 30.9.2007 t.j. v nedeľu o 15. 00 h / malo sa hrať v sobotu, no z dôvodu hodov sa bude hrať v nedeľu/ 5. III.A dospelí 1. kolo: Buková – D. Orešany ŠTK odročuje riešenie tohto MFZ na svoje budúce zasadnutie 6. OM dorast a./OŠK Šúrovce Všetky domáce zápasy odohrá vždy v nedeľu ako predzápas dospelých okrem: 6. kolo: Šúrovce - Krakovany dňa 1.9.2007 t.j. v sobotu o 13. 30 h. b./5. kolo: Krakovany – Smolenice ŠTK nariaďuje odohrať tento MFZ dňa 29.8.2007 o 14. 30 h. c./ 7.kolo Siladice – Smolenice ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 8.9.2007 t.j. v sobotu v ÚHČ dorastu. 7. OSB dorast 2. kolo: Sokolovce - Banka ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 24.8.2007 t.j. v piatok o 17,30hod. FO Sokolovce upozorňuje na dodržanie podmienok RS II./A/6/a t.j. podmienka zaplatenia poplatku cestovného pre výpravu FO Banka. 8. OM žiaci a./ OŠK Šúrovce Všetky domáce zápasy odohrá vždy v sobotu v ÚHČ okrem : 6. kolo: Šúrovce – Trakovice dňa 1.9.2007 t.j. v sobotu o 11,30hod. b./ 2. kolo: Dvorníky – Zavar ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/e a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech FO Dvorníky. FO Zavar odstupuje na DK. c./ 2. kolo: Križovany – Madunice ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 v prospech FO Križovany. 9. OSA žiaci a./3.kolo Voderady - Ružindol ŠTK súhlasí po dohode oboch FO s odohratím tohto MFZ dňa 18.8.2007 o 15. 30 h na ihrisku FO Voderady. FO Voderady zaplatí rokovací poplatok 50,-Sk so splatnosťou do 23.8.2007. b./ 1. kolo: H. Orešany – Trstín ŠTK súhlasí po dohode oboch FO, že táto dohrávka sa odohrá dňa 29.8.2007 o 15. 30 h c./ 8. kolo: H. Orešany – Lovčice ŠTK súhlasí so zmenou HČ. MFZ sa odohrá dňa 15.9.2007 o 12. 00 h. 10. OSC žiaci 3. kolo: Ratnovce - Borovce ŠTK súhlasí po dohode oboch FO so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 21.8.2007, t.j. v utorok o 17. 30 h. FO Borovce zaplatí rokovací poplatok 50.-Sk so splatnosťou do 23.8.2007. 11. Rôzne a./ ŠTK upozorňuje FO Brestovany na dodržiavanie RS/B/3/j. b./ ŠTK upozorňuje funkcionárov a hráčov FO skupiny OSA, že v 5. kole hranom dňa 29.8.2007 t.j. v stredu, bude celá skupina OSA dospelí hrať svoje MFZ už o 14. 30 hod. c./ chýbajúce zápisy: dospelí – Dubovany – D. Otrokovce, dorast - Šulekovo – Hlohovec B, Prašník – Kľačany, Dechtice – Suchá, žiaci - D. Voda – Špačince, V. Orvište – Trakovice d./ Oprava v Rozpise 2007/2008: Treba si previesť opravu na str.2, kde správne znenie internetového spojenia je: www.trnavaobfz.sk . Taktiež si treba urobiť opravu na str.8, kde správne znenie je – 2.splátka do 28.2.2008. Komisia rozhodcov 1. KR obsadila MFZ dospelých, dorastu a žiakov hrané v dňoch 25. a 26.8.2007. 2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 3.kola hraného v dňoch 18. a 19.8.2007. 3. KR žiada R, ktorí zmenili trvalú adresu alebo telef. číslo, aby obratom nahlásili tieto zmeny členom obsadzovacieho úseku. 4. KR upozorňuje R, že predpísaný a vypísaný vzor zápisu o stretnutí je na internetovej stránke ObFZ. 5. KR upozorňuje R že 5.kolo sa odohrá dňa 29.8.2007 t.j. v stredu, pričom obsadenie R na tieto MFZ bude zverejnené cestou ÚS v TH Extra dňa 27.8.2007. 6. KR odstupuje R-Čmaradu na DK za nedostavenie sa na stretnutie MFZ 2.kola Ratnovce - Bučany. 7. KR odstupuje R Halásza na ekonomický úsek z dôvodu neskoro zaslaného zápisu o stretnutí. 8. Písomnú pochvalu na výkon R Jaroslava Boledoviča v MFZ dorastu Šúrovce – Slávia TT zaslal FO AŠK Slávia TT. 9. Oznam o zmenách telefónnych čísel: F. Lenivý 0918 660739, Kolenič 0949 805969 . 10. Zmena adresy u R Slíža Petra : Cífer, Záhradná 43. 11. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.8.2007 o 16,30hod. R Ondrigu. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 25. a 26.8.2007 /4.kolo / 2. KD doplnila obsadenie DZ na deň 18. a 19.8.2007 / 3.kolo/ 3. KD vykonala kontrolu správ DZ – 1.kolo 4. KD berie na vedomie zmenu telef.čísiel u DZ Belanského Petra . 5. KD praje všetko najlepšie Antonovi Maštalírovi k životnému jubileu „60“ –ich narodenín. Praje mu veľa zdravia, osobných a športových úspechov. Hodnotenie R podľa DZ: delegát rozhodca hodnotenie Belanský Špaček 8,0 Peško Karel 7,7 Šugra Ševčík 8,0 Mgr.Bartovič Šurina 7,8 Vandák Gogola 8,0 Ševčík Bunček 8,0 Filo Gondor 8,0 Šugra P.Mucha 7,5 Šarvaic Gádoši 7,9 Belanský Mucha 7,9 Cuninka Bačík 7,7 Ing.Haršáni Ševčík 8,0 Vandák Gondor 7,8 Filo Bačík 7,6 Disciplinárna komisia 1. Blažko Milan, Chtelnica - 1 stret.N od 10.8.2007, 1/1b 2. Magula Peter, Nižná - 4 stret.N od 10.8.2007, 1/6/1b 3. Kuzma Erik, B. Kostol-d - 2 stret.N od 10.8.2007, 1/4a 4. Angyal René, D.Voda-ž - 4 stret.N od 10.8.2007, 1/6/1b 5. Trnovec Jozef, Siladice - 4 mes.N od 17.8.2007, 1/6/3a 6. Staviščák Luboš, Ratnovce - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 7. Ondrišek Maroš, Nižná - 6 stret.N od 17.8.2007, 1/3b 8. Bango Martin, Nižná - 6 stret.N od 17.8.2007, 1/3b 9. Sedláček Martin, Kľačany - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 10. Novák Martin, Koplotovce - 4 stret.N od 17.8.2007, 1/6/1b 11. Knobloch Ján, Peterčan HC - neprejednané, chýbajú náležitosti 12. Belák Jozef, Žlkovce - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/1b 13. Ivanovič Martin, Špačince-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 14. Hanák Lukáš, Špačince-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/1a 15. Zvolenský Luboš, Križovany-d - 5 stret.N od 17.8.2007, 1/3b 16. Pačes Filip, Jalšové-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/1b 17. Dekan Dušan, Červeník-d - neprejednané, chýbajú náležitosti 18. Kessl Tomáš, Dubovany-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 19. Beník Matúš, Dubovany-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 20. Krupík Adam, Zavar-ž - 7 stret.N od 17.8.2007, 1/3b 21. Baroš Adrián, Zavar-ž - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/4a 22. FO Zavar-ž, trestá pokutou 250,-+250,-Sk 2/3 23. Mesároš Tomáš, Madunice-ž - 4 stret.N po odstáti predch.trestu, 1/9/1b 24. Žuffa Michal, Madunice-ž - trestá pokutou 250,-+50,-Sk, 1/9/2b 25. Čmarada Luboš /rozhodca/ zákaz výkonu funkcie na 1 mes.N od 17.8.2007. 26. Šiška Richard, Slávia TT - zmena trestu na 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 27. Nádaský Tibor, D. Orešany - zmena trestu na 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007. 28. Horváth Pavol, Buková - zmena trestu na 1 stret.P od 17.8.-17.11.2007. Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS. Oznam sekretariátu ObFZ: Upozorňuje všetky FO, aby pri vypisovaní tlačív delegovaným osobám používali nové tlačivá, ktoré si treba stiahnuť z internetovej stránky ObFZ. Podobne treba používať i Zápis o stretnutí, ktorý sa tiež nachádza na internetovej stránke ObFZ Trnava. www.trnavaobfz.sk_novy_riadok_

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 9. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 2. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 3. Päť chýb pri zateplení strechy
 4. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 5. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 6. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 7. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 8. Bezbariérové vozidlo
 9. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 29 765
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 746
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 15 095
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 470
 5. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 11 914
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 641
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 573
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 497
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 351
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 126
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

V zbere elektroodpadu zaznamenali Trnavčania dobrý výsledok

Všetky vyzbierané spotrebiče boli odvezené na ekologickú recykláciu k slovenským spracovateľom elektroodpadu, kde z nich najskôr odstránia škodlivé látky tak, aby neunikli do okolia, a následne sa z nich získajú druhotné suroviny.

Elektroodpad.

Barter Market sa stal Ekologickým činom roka

Ocenili zámer podujatia vymieňať si oblečenie a rôzne veci.

Trnava

Obnova malého úseku historických hradieb bude drahšia

Dôvodom je zmena technológie statického zabezpečenia hradieb.

Z družstva ukradli tony obilia, hnojivo i naftu

Krádežami spôsobili škodu za viac ako 28-tisíc eur.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

V nemocnici v Čadci zomrel pacient na COVID-19

Čadca je červeným okresom, Kysucké Nové Mesto ostáva oranžovým.

Už ste čítali?