Streda, 28. júl, 2021 | Meniny má KrištofKrížovkyKrížovky

Úradná správa č.4

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 11. a 12.8.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 11.8.2007.

3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 4.kola skupiny III.B dospelí dňa 25.8.2007 t.j. v sobotu o 17. 30 h: Kočín-Lančár – Koplotovce, H. Trhovište – Merašice, D. Trhovište – Peterčan HC, Tepličky – Šterusy, Dvorníky B - D. Lopašov, Dubovany - Žlkovce, D. Otrokovce- Banka. ŠTK zároveň nariaďuje odohrať MFZ 4.kola skupiny OM žiakov dňa 25.8.2007 t.j v sobotu o 15. 30 h: Dvorníky - Špačince 4. OSA dospelí OŠK Šúrovce Všetky domáce zápasy odohrá vždy v nedeľu v ÚHČ, okrem: 6. kolo: Šúrovce – Bohdanovce dňa 1.9.2007 t.j. v sobotu o 16. 00 h 10. kolo: Šúrovce- Modranka dňa 30.9.2007 t.j. v nedeľu o 15. 00 h / malo sa hrať v sobotu, no z dôvodu hodov sa bude hrať v nedeľu/ 5. III.A dospelí 1. kolo: Buková – D. Orešany ŠTK odročuje riešenie tohto MFZ na svoje budúce zasadnutie 6. OM dorast a./OŠK Šúrovce Všetky domáce zápasy odohrá vždy v nedeľu ako predzápas dospelých okrem: 6. kolo: Šúrovce - Krakovany dňa 1.9.2007 t.j. v sobotu o 13. 30 h. b./5. kolo: Krakovany – Smolenice ŠTK nariaďuje odohrať tento MFZ dňa 29.8.2007 o 14. 30 h. c./ 7.kolo Siladice – Smolenice ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 8.9.2007 t.j. v sobotu v ÚHČ dorastu. 7. OSB dorast 2. kolo: Sokolovce - Banka ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 24.8.2007 t.j. v piatok o 17,30hod. FO Sokolovce upozorňuje na dodržanie podmienok RS II./A/6/a t.j. podmienka zaplatenia poplatku cestovného pre výpravu FO Banka. 8. OM žiaci a./ OŠK Šúrovce Všetky domáce zápasy odohrá vždy v sobotu v ÚHČ okrem : 6. kolo: Šúrovce – Trakovice dňa 1.9.2007 t.j. v sobotu o 11,30hod. b./ 2. kolo: Dvorníky – Zavar ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/e a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech FO Dvorníky. FO Zavar odstupuje na DK. c./ 2. kolo: Križovany – Madunice ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 v prospech FO Križovany. 9. OSA žiaci a./3.kolo Voderady - Ružindol ŠTK súhlasí po dohode oboch FO s odohratím tohto MFZ dňa 18.8.2007 o 15. 30 h na ihrisku FO Voderady. FO Voderady zaplatí rokovací poplatok 50,-Sk so splatnosťou do 23.8.2007. b./ 1. kolo: H. Orešany – Trstín ŠTK súhlasí po dohode oboch FO, že táto dohrávka sa odohrá dňa 29.8.2007 o 15. 30 h c./ 8. kolo: H. Orešany – Lovčice ŠTK súhlasí so zmenou HČ. MFZ sa odohrá dňa 15.9.2007 o 12. 00 h. 10. OSC žiaci 3. kolo: Ratnovce - Borovce ŠTK súhlasí po dohode oboch FO so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 21.8.2007, t.j. v utorok o 17. 30 h. FO Borovce zaplatí rokovací poplatok 50.-Sk so splatnosťou do 23.8.2007. 11. Rôzne a./ ŠTK upozorňuje FO Brestovany na dodržiavanie RS/B/3/j. b./ ŠTK upozorňuje funkcionárov a hráčov FO skupiny OSA, že v 5. kole hranom dňa 29.8.2007 t.j. v stredu, bude celá skupina OSA dospelí hrať svoje MFZ už o 14. 30 hod. c./ chýbajúce zápisy: dospelí – Dubovany – D. Otrokovce, dorast - Šulekovo – Hlohovec B, Prašník – Kľačany, Dechtice – Suchá, žiaci - D. Voda – Špačince, V. Orvište – Trakovice d./ Oprava v Rozpise 2007/2008: Treba si previesť opravu na str.2, kde správne znenie internetového spojenia je: www.trnavaobfz.sk . Taktiež si treba urobiť opravu na str.8, kde správne znenie je – 2.splátka do 28.2.2008. Komisia rozhodcov 1. KR obsadila MFZ dospelých, dorastu a žiakov hrané v dňoch 25. a 26.8.2007. 2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 3.kola hraného v dňoch 18. a 19.8.2007. 3. KR žiada R, ktorí zmenili trvalú adresu alebo telef. číslo, aby obratom nahlásili tieto zmeny členom obsadzovacieho úseku. 4. KR upozorňuje R, že predpísaný a vypísaný vzor zápisu o stretnutí je na internetovej stránke ObFZ. 5. KR upozorňuje R že 5.kolo sa odohrá dňa 29.8.2007 t.j. v stredu, pričom obsadenie R na tieto MFZ bude zverejnené cestou ÚS v TH Extra dňa 27.8.2007. 6. KR odstupuje R-Čmaradu na DK za nedostavenie sa na stretnutie MFZ 2.kola Ratnovce - Bučany. 7. KR odstupuje R Halásza na ekonomický úsek z dôvodu neskoro zaslaného zápisu o stretnutí. 8. Písomnú pochvalu na výkon R Jaroslava Boledoviča v MFZ dorastu Šúrovce – Slávia TT zaslal FO AŠK Slávia TT. 9. Oznam o zmenách telefónnych čísel: F. Lenivý 0918 660739, Kolenič 0949 805969 . 10. Zmena adresy u R Slíža Petra : Cífer, Záhradná 43. 11. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.8.2007 o 16,30hod. R Ondrigu. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 25. a 26.8.2007 /4.kolo / 2. KD doplnila obsadenie DZ na deň 18. a 19.8.2007 / 3.kolo/ 3. KD vykonala kontrolu správ DZ – 1.kolo 4. KD berie na vedomie zmenu telef.čísiel u DZ Belanského Petra . 5. KD praje všetko najlepšie Antonovi Maštalírovi k životnému jubileu „60“ –ich narodenín. Praje mu veľa zdravia, osobných a športových úspechov. Hodnotenie R podľa DZ: delegát rozhodca hodnotenie Belanský Špaček 8,0 Peško Karel 7,7 Šugra Ševčík 8,0 Mgr.Bartovič Šurina 7,8 Vandák Gogola 8,0 Ševčík Bunček 8,0 Filo Gondor 8,0 Šugra P.Mucha 7,5 Šarvaic Gádoši 7,9 Belanský Mucha 7,9 Cuninka Bačík 7,7 Ing.Haršáni Ševčík 8,0 Vandák Gondor 7,8 Filo Bačík 7,6 Disciplinárna komisia 1. Blažko Milan, Chtelnica - 1 stret.N od 10.8.2007, 1/1b 2. Magula Peter, Nižná - 4 stret.N od 10.8.2007, 1/6/1b 3. Kuzma Erik, B. Kostol-d - 2 stret.N od 10.8.2007, 1/4a 4. Angyal René, D.Voda-ž - 4 stret.N od 10.8.2007, 1/6/1b 5. Trnovec Jozef, Siladice - 4 mes.N od 17.8.2007, 1/6/3a 6. Staviščák Luboš, Ratnovce - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 7. Ondrišek Maroš, Nižná - 6 stret.N od 17.8.2007, 1/3b 8. Bango Martin, Nižná - 6 stret.N od 17.8.2007, 1/3b 9. Sedláček Martin, Kľačany - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 10. Novák Martin, Koplotovce - 4 stret.N od 17.8.2007, 1/6/1b 11. Knobloch Ján, Peterčan HC - neprejednané, chýbajú náležitosti 12. Belák Jozef, Žlkovce - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/1b 13. Ivanovič Martin, Špačince-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 14. Hanák Lukáš, Špačince-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/1a 15. Zvolenský Luboš, Križovany-d - 5 stret.N od 17.8.2007, 1/3b 16. Pačes Filip, Jalšové-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/1b 17. Dekan Dušan, Červeník-d - neprejednané, chýbajú náležitosti 18. Kessl Tomáš, Dubovany-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 19. Beník Matúš, Dubovany-d - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/5a 20. Krupík Adam, Zavar-ž - 7 stret.N od 17.8.2007, 1/3b 21. Baroš Adrián, Zavar-ž - 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 1/4a 22. FO Zavar-ž, trestá pokutou 250,-+250,-Sk 2/3 23. Mesároš Tomáš, Madunice-ž - 4 stret.N po odstáti predch.trestu, 1/9/1b 24. Žuffa Michal, Madunice-ž - trestá pokutou 250,-+50,-Sk, 1/9/2b 25. Čmarada Luboš /rozhodca/ zákaz výkonu funkcie na 1 mes.N od 17.8.2007. 26. Šiška Richard, Slávia TT - zmena trestu na 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007, 27. Nádaský Tibor, D. Orešany - zmena trestu na 2 stret.P od 17.8.-17.11.2007. 28. Horváth Pavol, Buková - zmena trestu na 1 stret.P od 17.8.-17.11.2007. Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS. Oznam sekretariátu ObFZ: Upozorňuje všetky FO, aby pri vypisovaní tlačív delegovaným osobám používali nové tlačivá, ktoré si treba stiahnuť z internetovej stránky ObFZ. Podobne treba používať i Zápis o stretnutí, ktorý sa tiež nachádza na internetovej stránke ObFZ Trnava. www.trnavaobfz.sk

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Túto bagetu jedia Slováci už 24 rokov. Čo nám chutí najviac?
 2. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
 3. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
 4. Kravy jedia srvátku. Výrobky vďaka tomu nemajú konkurenciu
 5. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 6. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 7. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 8. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 9. Lenivý brunch s Muchom
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 1. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 2. Do portfólia Proxenty pribudol projekt na Šancovej
 3. 60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou
 4. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 5. Keď ekológia spája
 6. Wüstenrot predstavuje novú stratégiu pre slovenský trh
 7. Na zmenu zdravotnej poisťovne vám po novom stačia 3 minúty
 8. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 9. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 10. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 11 071
 2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 218
 3. Od Česka až po Jadran 3 978
 4. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 735
 5. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 3 342
 6. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 233
 7. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 166
 8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 2 651
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 515
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny 2 207
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

V osobnom aute sa nachádzali tri maloleté osoby a vodič.


SITA 42m
Ilustračné.

Vozidlo Lada Niva šoféroval 79-ročný muž.


SITA 5 h

Počet pozitívnych začína opäť stúpať. Vieme, koľko z nich pribudlo v Trnavskom kraji.


SITA 6 h

Pred jazdou si vypili vodiči i cyklisti.


TASR 9 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Šelma ležala neďaleko kontajnera.


a 1 ďalší 5 h

K machináciám malo prísť v súvislosti s výstavbou parkovacích domov.


10 h

Občianske združenie dostalo za stavebný delikt pokutu. Predseda hovorí, že boli presvedčení o tom, že neporušujú stavebný zákon.


27. júl

Primátor Novák opäť žiada zvýšenie rýchlosti na ceste medzi Prievidzou a Novákmi na sto kilometrov za hodinu. O zvýšení rýchlosti na tomto úseku sa hovorí už desať rokov.


27. júl

Už ste čítali?