Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.3

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 4. a 5.8.2007.

1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 4. a 5.8.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 4.8.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 3. kola skupiny III.A dospelí dňa 18.8.2007 t.j. v sobotu o 17. 30 h: Dechtice - D. Orešany, Dobrá Voda – Naháč, Borová – Hrnčiarovce B, Majcichov – Vlčkovce, D. Dubové – Buková, Sl. N. Ves – Radošovce, Dlhá - Pavlice, Trstín – H. Dubové ŠTK zároveň nariaďuje odohrať MFZ 3. kola skupiny OSA žiakov dňa 18.8.2007 t.j. v sobotu o 15. 30 h: Majcichov - Trstín 4. OSB dospelí 7. kolo: Madunice - Šípkové ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 9.9.2007 t.j. v nedeľu v ÚHČ. 5. III.A dospelí a./1. kolo: Dechtice - Naháč ŠTK MFZ kontumuje podľa SP.čl.100/e a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech FO Dechtice b./ 1. kolo: Hrnčiarovce B – Vlčkovce ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/b a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech FO Hrnčiarovce B. FO Vlčkovce uhradí poplatok 1 500.-Sk pre FO Hrnčiarovce so splatnosťou do 16.8.2007. Zároveň kópiu úhrady zašle na ŠTK ObFZ Trnava. c./ 1. kolo: Buková – Dol.Orešany ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 16.8.2007 o 17,00hod. zástupcov: FO Buková – kapitán, ved. mužstva a hl. usporiadateľ FO D. Orešany – kapitán, ved. mužstva a rozhodca MFZ Ing. Rastislav Homoky Uvedení si so sebou prinesú doklad totožnosti. 6. III.B dospelí a./3. kolo: D. Otrokovce – Kočín-Lančár ŠTK súhlasí so zmenou miesta. MFZ sa odohrá v opačnom poradí ako bolo vyžrebované, t.j. na ihrisku FO Kočín-Lančár. b./ 4. kolo: H. Trhovište – Merašice ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 26.8.2007 t.j. v nedeľu v ÚHČ. FO H. Trhovište uhradí rokovací poplatok 100,-Sk na ŠTK ObFZ Trnava. 7. OM dorast 10. kolo: Kátlovce – Siladice ŠTK súhlasí po dohode oboch FO s odohraním tohto MFZ dňa 29.9.2007 o 11. 00 h, t.j. v sobotu na ihrisku FO Siladice. 8. OSB dorast 1. kolo: D. Lopašov - Šulekovo ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/b a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech FO D. Lopašov. FO Šulekovo uhradí poplatok 1 000,-Sk pre FO D. Lopašov so splatnosťou do 16.8.2007. Zároveň kopiu úhrady zašle na ŠTK ObFZ Trnava. 9. OM žiaci 1. kolo: V. Kostoľany - Brestovany ŠTK námietku FO Brestovany neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP čl.123. 10. OSB žiaci a./ 2. kolo: Jalšové – Pastuchov ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času. MFZ sa odohrá dňa 25.8.2007 t.j. v sobotu o 10. 00 h na ihrisku v Koplotovciach. b./ OFK H. Otrokovce ŠTK berie na vedomie odhlásenie žiakov FO H. Otrokovce zo súťaže skupiny OSB. Zároveň upozorňuje FO tejto skupiny, ktoré mali hrať MFZ s týmto oddielom, že v uvedenom termíne majú voľno. FO H. Otrokovce uhradí pokutu 30 000.-Sk v zmysle RS II/A/6/d so splatnosťou do 23.8.2007 na sekretariát ObFZ Trnava. 11. OSC žiaci 1. kolo Prašník – D. Lopašov ŠTK súhlasí po dohode oboch FO s odohraním tohto MFZ dňa 18.8.2007 t.j. v sobotu o 15. 00 h v opačnom poradí ako bolo vyžrebované t.j. v D. Lopašove. 12. Rôzne a./ ŠTK upozorňuje všetky FO, že pri opakovanom odstúpení družstva zo stretnutia z dôvodu nízkeho počtu hráčov, bude ŠTK postupovať podľa RS II/B/14/f. b./ ŠTK upozorňuje funkcionárov a hráčov FO skupiny OSA, že v 5.kole hranom dňa 29.8.2007 t.j. v stredu, bude celá skupina OSA dospelí hrať svoje MFZ už o 14,30hod. c./ chýbajúce zápisy: dospelí: Kľačany – Sokolovce, dorast: Kľačany – Sokolovce, žiaci: Zvončín – D. Orešany. Komisia rozhodcov 1. KR obsadila MFZ dospelých, dorastu a žiakov hrané v dňoch 18. a 19.8.2007. 2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 2.kola hraného v dňoch 11. a 12.8.2007. 3. KR berie na vedomie ospravedlnenia týchto R: na 12.8.2007 – Rác, na 15.-19.8.2007 – Gondor, na 16.-19.8.2007 – Jančich, na 25.-26.8.2007 – Lenivý F., na 16.-19.8.2007 – Krivošík M. 4. Fyzických previerok a písomného testu sa dňa 7.8.2007 zúčastnili R: Šige , Beták. 5. KR upozorňuje R ktorí sa nezúčastnili fyzických previerok a teoretických skúšok, aby tak učinili dňa 14.8.2007 t.j. v utorok o 16,30hod. na zasadnutí KR Rybníkova 15/A. So sebou si treba priniesť športovú obuv a písacie potreby 6. KR vykonala vstupný pohovor s R čakateľmi: Vnuková Alena č.t. 0908 073512, Marko Kristián č.t. 0949 675335 7. KR upozorňuje všetkých R, že v prípade ospravedlnenia treba kontaktovať: p. Cuninka Emanuel č.t. 0905 455152, email: emanuel.cuninka@ttx-net.sk p. Haršány František č.t.0907 447723, email: feoha@chello.sk p.Kuchara Karol č.t. 0908 703555 8. KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie vždy v utorok o 16. 30 h kedy sa koná zasadnutie KR 9. KR odstupuje R-Koberčíka na DK za nedostavenie sa na stretnutie MFZ 1.kola Buková – D.Orešany. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 18. a 19.8.2007 /3.kolo / 2. KD doplnila obsadenie DZ na deň 11. a 12.8.2007 / 2.kolo/ 3. KD akceptuje dlhodobé ospravedlnenie DZ p.Siváka a Vanča (PN) Hodnotenie R podľa DZ: delegát rozhodca hodnotenie Belanský Lenivý 8,0 Peško Gádoši 7,9 Novosedlík Belanský 8,0 Kuchara Kalčík 8,0 Mgr.Bartovič Jurena 8,0 Vandák Poláčik 7,0 Ševčík Šarvaic 7,6 Šugra Kusý 7,8 Šarvaic Konečný 7,9 Richnák Hafrovič 7,7 Dekýš Lauko 7,9 Ing.Haršáni Santa 8,0 Kravárik Frič 7,9 Sloboda M.Šmidovič 7,9 Disciplinárna komisia 1. Honíšek Jozef, Brestovany - 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007, 1/1b 2. Horúcka Marek, Drahovce - 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007, 1/1b 3. Blažko Milan, Chtelnica - neprejednané, chýbajú náležitosti 4. Barčák Pavol, Klačany - 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007, 1/5a 5. Fano Marcel, Sokolovce - 1 stret.N od 10.8.2007, 1/5a 6. Vido Pavol, Sokolovce - 1 stret.N od 10.8.2007, 1/5a 7. Magula Peter, Nižná - neprejednané, chýbajú náležitosti 8. Hýbela Martin, Radošovce - 7 stret.N od 10.8.2007, 1/3b 9. FO Vlčkovce trestá pokutou 1 500.-Sk pre FO Hrnčiarovce a 750,-+250,-Sk pre ObFZ, 2/2b 10. Václavík Jozef, Dvorníky B - 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007, 1/5a 11. Magula Luboš, Dvorníky B - 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007, 1/5a 12. Voros Adam, Modranka d. - 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007, 1/5a 13. Kuzma Erik, B. Kostol d. - neprejednané, chýbajú náležitosti 14. Ratkovský Mário, Bohdanovce d. - 5 stret.N od 10.8.2007, 1/6/1b 15. Ryšavý Jozef, Bohdanovce d. - 5 stret.N od 10.8.2007, 1/6/1b 16. Debrecký Peter, Zvončín d. - 5 stret.N od 10.8.2007, 1/6/1b 17. Hudek Marián, Zvončín d. - 5 stret.N od 10.8.2007, 1/6/1b 18. FK Šulekovo d. trestá pokutou 1 000,-Sk pre FO D.Lopašov a 500,-+250,- pre ObFZ, 2/2b 19. Gabriel František, Brestovany ž. - trestá pokutou 500,-+50,-Sk, 1/10 20. Angyal René, D. Voda ž. - neprejednané, chýbajú náležitosti 21. Koberčík František /rozhodca/ zákaz výkonu funkcie na 1 mes.N od 10.8.2007,3/2 22. Chynoradský Marek, Siladice - zmena trestu na 3 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 23. Slovák Richard, Leopoldov - zmena trestu na 3 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 24. Benkovský Viliam, Sl. N. Ves - zmena trestu na 3 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 25. Kulich Peter, H. Dubové - zmena trestu na 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 26. Šnajdar Stanislav, Banka - zmena trestu na 1 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 27. Cepko Ivan, Kľačany - zmena trestu na 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 28. Černý David, Klačany d. - zmena trestu na 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 29. Králič Michal, Kľačany d. - zmena trestu na 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 30. Vidlička Patrik, Bohdanovce d. - zmena trestu na 1 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 31. Belák Michal, Žlkovce - zmena trestu na 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007. 32. Benci Vincent, Vlčkovce d. - zmena trestu na 2 stret.P od 10.8.-10.11.2007. Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS. Oznam sekretariátu ObFZ : Upozorňuje všetky FO, aby pri vypisovaní tlačív delegovaným osobám používali nové tlačivá ktoré si treba stiahnuť z internetovej stránky ObFZ. Podobne treba používať i Zápis o stretnutí, ktorý sa tiež nachádza na internetovej stránke ObFZ Trnava. www.trnavaobfz.sk

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 986
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 934
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 12 984
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 015
 5. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 876
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 10 645
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 375
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 655
 9. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 571
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 557
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Za týždeň sa nemocnici vyliečilo 14 ľudí z ochorenia COVID-19, zomreli 4

Vo Fakultnej nemocnici (FN) Trnava je aktuálne hospitalizovaných 27 pacientov na COVID oddeleniach, pričom na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených osem pacientov.

Testovanie na Covid-19.

Prišli sme neskoro, ferraty v Taliansku už pochoval sneh

Pohorie Brenta má čo ponúknuť. Zaistené cesty, neskutočné výhľady a množstvo zaujímavých trás. A žiadni ľudia. Napokon, kto by aj v takom počasí, ako my, chodil na hory.

Východ slnka v talianskej Brente.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Vonkajšie terasy pred gastropodnikmi zostanú v prevádzke aj v zime

Mesto Trnava umožní prevádzku exteriérových terás reštaurácií, kaviarní a podobných podnikov aj v zimných mesiacoch.

Gastronómia prežíva ťažké časy.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Ľudia stoja v radoch pred odbernými miestami

Odberové miestnosti sa otvorili o ôsmej hodine ráno.

Už ste čítali?