Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.41

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 9.6. a 10.6.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 9.6.2007.

3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 26.kola skupiny III.B dospelí v sobotu dňa 23.6.2007 o 17. 00 h: Peterčan Hlohovec – Tepličky, Žlkovce - Dolné Otrokovce, Koplotovce - Kočín-Lančár, Dvorníky B - D. Trhovište, Merašice - H. Trhovište, D. Lopašov – Šulekovo, Banka – Šterusy. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov skupiny OSB 26.kola v sobotu dňa 23.6.2007 o 15. 00 h: Dolný Lopašov - Nižná ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov skupiny OSC 26.kola v sobotu dňa 23.6.2007 o 15. 00 h: Koplotovce – Veselé 4. OSA dospelí 29. kolo: Slávia Trnava – Kátlovce ŠTK nariaďuje MFZ odohrať dňa 17.6.2007 t.j. v nedeľu o 10. 00 h 5. III.A dospelí a./ D. Orešany - Buková ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 v prospech FO Buková. b./28. kolo: Sl.Nová Ves – Naháč ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/c a 106/2 s priznaním 3 bodov a výsledku dosiahnutého na hracej ploche pre FO Sl.Nová Ves. c./28. kolo: Sl.Nová Ves – Naháč ŠTK námietku FO Naháč neprejednala, nakoľko nespĺňa predpísané náležitosti SP čl.123. 6. OSA dorast a./ 23. kolo: Malženice - Vlčkovce ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 pre FO Vlčkovce. b./ 24. kolo: Vlčkovce - Zvončín ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 v prospech FO Zvončín. c./ 25.kolo Zvončín – Bohdanovce ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 16.6.2007 t.j. v sobotu o 14. 30 h. 7. OSB dorast 28. kolo: Kľačany - Žlkovce ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/e a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 pre FO Kľačany. 8. OSA žiaci 24. kolo: Majcichov – Vlčkovce ŠTK nariaďuje MFZ odohrať dňa 14.6.2007 t.j. vo štvrtok o 17,00hod. 9. Rôzne a./Chýbajúce zápisy: dorast Slávia Trnava - Krakovany b./ ŠTK reviduje svoje rozhodnutie z ÚS č.40, a nariaďuje pre FO Majcichov zaplatiť poplatky pre FO Dobrá Voda v sume 1 160,-Sk a pre FO Biely Kostol v sume 620,-Sk so splatnosťou ihneď. Kópiu dokladu o zaplatení treba poslať na ObFZ Trnava. c./ ŠTK upozorňuje všetky FO ObFZ Trnava, že prihlášku do súťaž.ročníka 2007/2008 treba zaslať na sekretariát ObFZ Trnava do 4.7.2007. Komisia rozhodcov 1.KR obsadila MFZ 30.kola dospelých, dorastu a žiakov, ktoré budú hrané v dňoch 23. a 24.júna 2007. 2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 29.kola . 3. KR akceptuje žiadosť od FO Siladice. 4. KR obdržala písomnú sťažnosť od FC Spartak Trnava na R Počúcha. KR sťažnosť akceptuje, ale s uvedenou sťažnosťou sa nemôže zaoberať, pretože MFZ žiakov – prípravkárov sa uskutočnil v súťaži spadajúcej do ZsFZ. 5. KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie vždy na svoje zasadnutia konajúce sa každý utorok od 16,00hod. v budove ObFZ na Rybníkovej ul.15/A. 6. KR vyzýva všetkých R, ktorí nemajú podpísanú Príkaznú zmluvu, aby sa dostavili na sekretariát ObFZ Rybníková ul.15/A a tak isto R pôsobiacich v súťažiach ZsFZ. 7. Chyby v zápisoch – Dospelí: Karel, Krivošík, Vražič, Sekerka. Žiaci: Lištiak, Urban, Vražič 8. Písomná pochvala v stretnutí žiakov Dobrá Voda – Bučany na R Mikluščáka a Jančoviča od FO Bučany. Písomná pochvala v stretnutí dospelých Šípkové – Bojničky na R Gogolu a Ondrigu od FO Bojničky. 9. KR oznamuje, že letný seminár sa uskutoční dňa 30.6.2007 o 9,00hod. Zraz účastníkov je na atletickej dráhe Slávia Trnava, so sebou je treba priniesť športovú výstroj- nie kopačky. Bude vykonaná písomná skúška z Pravidiel futbalu a Súťažného poriadku. Fyzická previerka 12min. beh, 200m. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 24.6.2007 – 30.kolo 2. KD doplnila obsadenie DZ na 29.kolo 3. KD vykonala kontrolu správ DZ 27.kolo 4. KD oznamuje DZ, že letný seminár sa uskutoční dňa 30.6.2007 v „Relaxe“ so začiatkom o 10. 00 h. Účasť je podmienkou pri tvorbe nominačnej listiny DZ pre súťažný ročník 2007/2008. Komisia mládeže a školského futbalu 1. „Premier Nike Cup 2007“: V ďalšom kole sa stretnú dňa 19.6.2007 o 17. 00 h tieto dvojice: Vrbové – FC Hlohovec, V.Orvište – Leopoldov Disciplinárna komisia 1. Reiter Štefan, H. Orešany - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK 2. Hirner Ivan, Suchá - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK 3. Bartko Mikuláš, Ratnovce - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 4. Šiška Marek, Brestovany - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK 5. Vido Pavol, Sokolovce - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 6. Zubčák Tomáš, Pečeňady - 2 stret.P,od 15.6.-15.9.2007, 1/5a 7. Peťovský Jozef, Červeník - 1 stret.N, od 15.6.2007, 1/1a,zapl.150,-Sk 8. Tollarovič Jozef, Košolná - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 9. Svitek Peter, D. Dubové - 2 stret.N, od 15.6.2007, 8 x ŽK, zapl.150,-Sk 10. Zápražný Jaroslav, Pavlice - 3 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1a 11. Boledovič Lukáš, Naháč - 7 stret.N, od 15.6.2007, 1/3b,zapl.150,-Sk 12. Holický Ondrej, Naháč - 9 stret.N, od 15.6.2007, 1/3b,zapl.150,-Sk 13. Zayas Martin, Hrnčiarovce B - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk 14. Vittek Maroš, Buková - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk 15. Mĺkvy Michal, Modranka - 2 stret.N,od 15.6.2007,1/4a 16. Lipták Štefan, Modranka/tréner/ trestá pokutou 500,-+150,-Sk,1/3b,1/1a 17. Mišun Marek, Koplotovce - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk 18. Baláž Andrej, Banka - 1 stret.N,od 15.6.2007, 1/5a, zapl.150,-Sk 19. FK Modranka-d trestá pokutou 1 000,-Sk pre FK Dechtice a 500,-+250,-Sk pre ObFZ, 2/2b 20. Šimončič Jakub, Suchá n/P.-d - 4 stret.N,od 15.6.2007, 1/6/1b 21. Ondrejiček Matúš, Šúrovce-d - 2 stret.P, od 15.6.-15.9.2007, 1/1a 22. Benci Vincent, Vlčkovce-d - 4 stret.N,po odstáti predch.trestu,1/9/1b,zapl.100,- 23. Ševčík Štefan, Vlčkovce-d /ved.mužstva/ trestá pokutou 500,-+100,-Sk, 1/9/2b 24. Vojtek Matej, Červeník-d - 7 stret.N, od 15.6.2007,1/3b, zapl.100,-Sk 25. Mokrička Ľubomír, Kľačany-d - 7 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 26. Černý Dávid, Kľačany-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 27. Kralič Michal, Kľačany-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 28. Cepko Ivan, Kľačany-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 29. FK Kľačany-d - trestá pokutou 500,-+250,-Sk, 2/1a 30. Belák Michal, Žlkovce-d - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK, zapl.100,-Sk 31. Belák Michal, Žlkovce-d - 4 stret.N, po odstáti predch.trestu,1/6/1b,zapl.100,- 32. Kondvar Jakub, Žlkovce-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 33. Rapant Lukáš, Žlkovce-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 34. Bubák Matej, Žlkovce-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 35.FK Žlkovce-d trestá pokutou 500,-+250,-Sk, 2/1a 36. Jarábek Miroslav, D. Krupá-ž /ved.mužstva/ trestá pokutou 500,-+50,-Sk, 1/3b, 1/1a 37. Benovič Andrej, Suchá n/P. - zmena trestu na 3 stret.P, od 15.6.-15.9.2007. 38. Krajčo Matúš, Krakovany-d - zmena trestu na 2 stret.P, od 15.6.-15.9.2007. 39. DK uvolňuje činnosť od 15.6.2007 FK Koplotovce 40. DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS č.38. pod následkom zastavenia činnosti tieto FK (2/9/1): FK Červeník /Vančo Peter/ zaplatiť 150,-+150,-Sk. FK Majcichov zaplatiť 500,-Sk pre FK Malženice a 250,-+250,-Sk pre ObFZ Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS. www.trnavaobfz.sk_novy_riadok_

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 9. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 2. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 3. Päť chýb pri zateplení strechy
 4. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 5. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 6. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 7. Počas pandémie je dôležité aj správne kúrenie
 8. Bezbariérové vozidlo
 9. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 29 676
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 652
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 15 426
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 371
 5. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 12 409
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 583
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 558
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 467
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 342
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 111
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Barter Market sa stal Ekologickým činom roka

Ocenili zámer podujatia vymieňať si oblečenie a rôzne veci.

Trnava

Obnova malého úseku historických hradieb bude drahšia

Dôvodom je zmena technológie statického zabezpečenia hradieb.

Z družstva ukradli tony obilia, hnojivo i naftu

Krádežami spôsobili škodu za viac ako 28-tisíc eur.

Na cintorínoch predĺžia otváracie hodiny už o týždeň skôr

Zároveň apelujú na dodržiavanie epidemiologických opatrení.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Vojaci kontrolujú miesta určené na testovanie Oravcov

Samosprávy musia do piatka rána pripraviť priestory, kde sa uskutočnia odbery. Oravcov budú testovať trikrát.

V nemocnici v Čadci zomrel pacient na COVID-19

Čadca je červeným okresom, Kysucké Nové Mesto ostáva oranžovým.

Už ste čítali?