Pondelok, 29. november, 2021 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.41

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 9.6. a 10.6.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 9.6.2007.

3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 26.kola skupiny III.B dospelí v sobotu dňa 23.6.2007 o 17. 00 h: Peterčan Hlohovec – Tepličky, Žlkovce - Dolné Otrokovce, Koplotovce - Kočín-Lančár, Dvorníky B - D. Trhovište, Merašice - H. Trhovište, D. Lopašov – Šulekovo, Banka – Šterusy. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov skupiny OSB 26.kola v sobotu dňa 23.6.2007 o 15. 00 h: Dolný Lopašov - Nižná ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov skupiny OSC 26.kola v sobotu dňa 23.6.2007 o 15. 00 h: Koplotovce – Veselé 4. OSA dospelí 29. kolo: Slávia Trnava – Kátlovce ŠTK nariaďuje MFZ odohrať dňa 17.6.2007 t.j. v nedeľu o 10. 00 h 5. III.A dospelí a./ D. Orešany - Buková ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 v prospech FO Buková. b./28. kolo: Sl.Nová Ves – Naháč ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/c a 106/2 s priznaním 3 bodov a výsledku dosiahnutého na hracej ploche pre FO Sl.Nová Ves. c./28. kolo: Sl.Nová Ves – Naháč ŠTK námietku FO Naháč neprejednala, nakoľko nespĺňa predpísané náležitosti SP čl.123. 6. OSA dorast a./ 23. kolo: Malženice - Vlčkovce ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 pre FO Vlčkovce. b./ 24. kolo: Vlčkovce - Zvončín ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 v prospech FO Zvončín. c./ 25.kolo Zvončín – Bohdanovce ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 16.6.2007 t.j. v sobotu o 14. 30 h. 7. OSB dorast 28. kolo: Kľačany - Žlkovce ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/e a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 pre FO Kľačany. 8. OSA žiaci 24. kolo: Majcichov – Vlčkovce ŠTK nariaďuje MFZ odohrať dňa 14.6.2007 t.j. vo štvrtok o 17,00hod. 9. Rôzne a./Chýbajúce zápisy: dorast Slávia Trnava - Krakovany b./ ŠTK reviduje svoje rozhodnutie z ÚS č.40, a nariaďuje pre FO Majcichov zaplatiť poplatky pre FO Dobrá Voda v sume 1 160,-Sk a pre FO Biely Kostol v sume 620,-Sk so splatnosťou ihneď. Kópiu dokladu o zaplatení treba poslať na ObFZ Trnava. c./ ŠTK upozorňuje všetky FO ObFZ Trnava, že prihlášku do súťaž.ročníka 2007/2008 treba zaslať na sekretariát ObFZ Trnava do 4.7.2007. Komisia rozhodcov 1.KR obsadila MFZ 30.kola dospelých, dorastu a žiakov, ktoré budú hrané v dňoch 23. a 24.júna 2007. 2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 29.kola . 3. KR akceptuje žiadosť od FO Siladice. 4. KR obdržala písomnú sťažnosť od FC Spartak Trnava na R Počúcha. KR sťažnosť akceptuje, ale s uvedenou sťažnosťou sa nemôže zaoberať, pretože MFZ žiakov – prípravkárov sa uskutočnil v súťaži spadajúcej do ZsFZ. 5. KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie vždy na svoje zasadnutia konajúce sa každý utorok od 16,00hod. v budove ObFZ na Rybníkovej ul.15/A. 6. KR vyzýva všetkých R, ktorí nemajú podpísanú Príkaznú zmluvu, aby sa dostavili na sekretariát ObFZ Rybníková ul.15/A a tak isto R pôsobiacich v súťažiach ZsFZ. 7. Chyby v zápisoch – Dospelí: Karel, Krivošík, Vražič, Sekerka. Žiaci: Lištiak, Urban, Vražič 8. Písomná pochvala v stretnutí žiakov Dobrá Voda – Bučany na R Mikluščáka a Jančoviča od FO Bučany. Písomná pochvala v stretnutí dospelých Šípkové – Bojničky na R Gogolu a Ondrigu od FO Bojničky. 9. KR oznamuje, že letný seminár sa uskutoční dňa 30.6.2007 o 9,00hod. Zraz účastníkov je na atletickej dráhe Slávia Trnava, so sebou je treba priniesť športovú výstroj- nie kopačky. Bude vykonaná písomná skúška z Pravidiel futbalu a Súťažného poriadku. Fyzická previerka 12min. beh, 200m. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 24.6.2007 – 30.kolo 2. KD doplnila obsadenie DZ na 29.kolo 3. KD vykonala kontrolu správ DZ 27.kolo 4. KD oznamuje DZ, že letný seminár sa uskutoční dňa 30.6.2007 v „Relaxe“ so začiatkom o 10. 00 h. Účasť je podmienkou pri tvorbe nominačnej listiny DZ pre súťažný ročník 2007/2008. Komisia mládeže a školského futbalu 1. „Premier Nike Cup 2007“: V ďalšom kole sa stretnú dňa 19.6.2007 o 17. 00 h tieto dvojice: Vrbové – FC Hlohovec, V.Orvište – Leopoldov Disciplinárna komisia 1. Reiter Štefan, H. Orešany - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK 2. Hirner Ivan, Suchá - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK 3. Bartko Mikuláš, Ratnovce - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 4. Šiška Marek, Brestovany - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK 5. Vido Pavol, Sokolovce - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 6. Zubčák Tomáš, Pečeňady - 2 stret.P,od 15.6.-15.9.2007, 1/5a 7. Peťovský Jozef, Červeník - 1 stret.N, od 15.6.2007, 1/1a,zapl.150,-Sk 8. Tollarovič Jozef, Košolná - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 9. Svitek Peter, D. Dubové - 2 stret.N, od 15.6.2007, 8 x ŽK, zapl.150,-Sk 10. Zápražný Jaroslav, Pavlice - 3 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1a 11. Boledovič Lukáš, Naháč - 7 stret.N, od 15.6.2007, 1/3b,zapl.150,-Sk 12. Holický Ondrej, Naháč - 9 stret.N, od 15.6.2007, 1/3b,zapl.150,-Sk 13. Zayas Martin, Hrnčiarovce B - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk 14. Vittek Maroš, Buková - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk 15. Mĺkvy Michal, Modranka - 2 stret.N,od 15.6.2007,1/4a 16. Lipták Štefan, Modranka/tréner/ trestá pokutou 500,-+150,-Sk,1/3b,1/1a 17. Mišun Marek, Koplotovce - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk 18. Baláž Andrej, Banka - 1 stret.N,od 15.6.2007, 1/5a, zapl.150,-Sk 19. FK Modranka-d trestá pokutou 1 000,-Sk pre FK Dechtice a 500,-+250,-Sk pre ObFZ, 2/2b 20. Šimončič Jakub, Suchá n/P.-d - 4 stret.N,od 15.6.2007, 1/6/1b 21. Ondrejiček Matúš, Šúrovce-d - 2 stret.P, od 15.6.-15.9.2007, 1/1a 22. Benci Vincent, Vlčkovce-d - 4 stret.N,po odstáti predch.trestu,1/9/1b,zapl.100,- 23. Ševčík Štefan, Vlčkovce-d /ved.mužstva/ trestá pokutou 500,-+100,-Sk, 1/9/2b 24. Vojtek Matej, Červeník-d - 7 stret.N, od 15.6.2007,1/3b, zapl.100,-Sk 25. Mokrička Ľubomír, Kľačany-d - 7 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 26. Černý Dávid, Kľačany-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 27. Kralič Michal, Kľačany-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 28. Cepko Ivan, Kľačany-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 29. FK Kľačany-d - trestá pokutou 500,-+250,-Sk, 2/1a 30. Belák Michal, Žlkovce-d - 1 stret.N, od 15.6.2007, 4 x ŽK, zapl.100,-Sk 31. Belák Michal, Žlkovce-d - 4 stret.N, po odstáti predch.trestu,1/6/1b,zapl.100,- 32. Kondvar Jakub, Žlkovce-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 33. Rapant Lukáš, Žlkovce-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 34. Bubák Matej, Žlkovce-d - 4 stret.N, od 15.6.2007, 1/6/1b, zapl.100,-Sk 35.FK Žlkovce-d trestá pokutou 500,-+250,-Sk, 2/1a 36. Jarábek Miroslav, D. Krupá-ž /ved.mužstva/ trestá pokutou 500,-+50,-Sk, 1/3b, 1/1a 37. Benovič Andrej, Suchá n/P. - zmena trestu na 3 stret.P, od 15.6.-15.9.2007. 38. Krajčo Matúš, Krakovany-d - zmena trestu na 2 stret.P, od 15.6.-15.9.2007. 39. DK uvolňuje činnosť od 15.6.2007 FK Koplotovce 40. DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS č.38. pod následkom zastavenia činnosti tieto FK (2/9/1): FK Červeník /Vančo Peter/ zaplatiť 150,-+150,-Sk. FK Majcichov zaplatiť 500,-Sk pre FK Malženice a 250,-+250,-Sk pre ObFZ Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS. www.trnavaobfz.sk

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Proxenta oficiálne potvrdila záujem o ďalšie investície na Kube
 2. Dávajú osemročnú záruku. Batérie vyvíjajú už desať rokov
 3. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom?
 4. Štúdium ekológie, dizajnu či tech. inovácií je životný štýl?
 5. inFEEnity posilní Samuel Oriňák
 6. Karnozín – účinná látka s obrovským potenciálom
 7. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 8. Získaj náskok pred štartom
 9. Trojica prestížnych fotografov hovorí o svojich tajomstvách
 10. Vytvor si svoju budúcnosť podľa vlastných predstáv!
 1. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 2. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 3. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 4. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené
 5. Tipy na darčeky, ktoré potešia každú ženu
 6. Mačka, ktorá žerie ľudí, kakajúce polienko, pavúky na stromčeku
 7. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 8. Dopyt po bytoch stúpa, ponuka bytov sa neustále zmenšuje
 9. Tatranský buk je Stromom roka 2021
 10. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne
 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 29 386
 2. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 11 638
 3. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 6 342
 4. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 6 032
 5. Rekonštruujete? Pozor na romantické predstavy o vykurovaní 3 134
 6. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 671
 7. Obľúbená kozmetika, lieky a doplnky stravy so zľavou až 50% 2 409
 8. Ako ušetriť náklady v sklade? Máme pre vás 9 tipov 2 319
 9. TIP: Úspech zakódovaný v DNA? Potvrdil to zlatý hattrick 1 870
 10. Ako predísť intímnym problémom? Vyvolať ich môže aj bežná vložka 1 807

Blogy SME

 1. Martin Greguš: V akom stave sú dopravné komunikácie v Bratislave? Aký je Váš názor?
 2. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #26 - Pol roka a prvý kilometer
 3. Jaroslav Polaček: Pamätáte si ešte na modré tabuľky? Ja už ani nie!
 4. Jiří Ščobák: Trading: Když už chcete rychle a spekulativně obchodovat, věnujte se oblasti, které rozumíte
 5. Ján Marton: Progresívna vízia ministerstva pôdohospodárstva je skôr halucináciou diletantov.
 6. Adam Sedláček: Bravčové ucho pod stromčekom a sukňa nad kolenami
 7. Tomáš Sedliačik: Obeťami konšpirácií sme všetci
 8. František Lefler: Vianočné trhy v Nemecku
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 9 409
 2. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 8 321
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 523
 4. Lucia Nicholsonová: Otvorený list ministrovi Krajniakovi 6 467
 5. Martin Greguš: Robert Fico a jeho 2 tváre... DNES: "Povinné očkovanie je nechutný fašistický nápad". Čo myslíte, čo "hovoril" SMER v roku 2014? 6 057
 6. Ján Marton: Prezidentka žije v krajine, ktorej nerozumie a ja nerozumiem jej. 5 157
 7. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 648
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 4 028
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Katarína Pázmányová: Zabúdate? Možno by ste mali navštíviť odborníka
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Po celom Slovensku je situácia v zdravotníckych zariadeniach kritická. Čakanie na operáciu vzbudzuje obavy vždy. Ak však máte pred zákrokom práve v týchto mesiacoch, alebo vám operáciu posunuli, zvýšený strach a neistota sú úplne prirodzené. Práve v tejto situácii pomôže zmierniť stres možnosť skonzultovať svoj stav s viacerými lekármi. Vďaka novej službe Druhý medicínsky názor už aj s tými z popredných kliník v zahraničí.


21m

Mestský úrad v Hlohovci bude až do odvolania fungovať v obmedzenom režime.


TASR 6 h
Ilustračná fotografia.

Vďaka projektu budú zakúpené rehabilitačné zariadenia.


TASR 10 h
Autorka knihy so svojou dcérou, ktorá knihu ilustrovala.

Rozhovor so Záhoráčkou Kristínou Mišovičovou, ktorej vychádza nová fantasy kniha.


11 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Peter sa z tohto sveta rozhodol odísť dobrovoľne.


27. nov

Radnica pomenovanie ulice neodporučila.


27. nov

Nezvestný je od dnešného dňa.


(rv) 27. nov

Oddelenie opustilo viacero zamestnancov.


26. nov

Blogy SME

 1. Martin Greguš: V akom stave sú dopravné komunikácie v Bratislave? Aký je Váš názor?
 2. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #26 - Pol roka a prvý kilometer
 3. Jaroslav Polaček: Pamätáte si ešte na modré tabuľky? Ja už ani nie!
 4. Jiří Ščobák: Trading: Když už chcete rychle a spekulativně obchodovat, věnujte se oblasti, které rozumíte
 5. Ján Marton: Progresívna vízia ministerstva pôdohospodárstva je skôr halucináciou diletantov.
 6. Adam Sedláček: Bravčové ucho pod stromčekom a sukňa nad kolenami
 7. Tomáš Sedliačik: Obeťami konšpirácií sme všetci
 8. František Lefler: Vianočné trhy v Nemecku
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 9 409
 2. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 8 321
 3. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 523
 4. Lucia Nicholsonová: Otvorený list ministrovi Krajniakovi 6 467
 5. Martin Greguš: Robert Fico a jeho 2 tváre... DNES: "Povinné očkovanie je nechutný fašistický nápad". Čo myslíte, čo "hovoril" SMER v roku 2014? 6 057
 6. Ján Marton: Prezidentka žije v krajine, ktorej nerozumie a ja nerozumiem jej. 5 157
 7. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 648
 8. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 4 028
 1. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 7. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
 8. Katarína Pázmányová: Zabúdate? Možno by ste mali navštíviť odborníka

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu