Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.40

VV ObFZ na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania VV. Z nich vyberáme: - zobral na vedomie podané správy predsedov odb.komisií o priebehu jarnej časti súťaž.ročníka 2006/2007

- zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu ObFZ k 30.4.2007. - súhlasí s usporiadaním finálovej časti súťaže prípraviek dňa 16.6.2007. - neprerokoval odvolanie ŠK Dobrá Voda proti rozhodnutiu ŠTK a DK, pretože nespĺňalo predpísané náležitosti v zmysle SP - potvrdil v plnom rozsahu v zmysle čl.27/b DP rozhodnutie DK ObFZ ohľadom nepodmienečného zastavenia činnosti hráča FO Koplotovce Dalibora Pavelku - schválil návrh predložený predsedom KR na postup R do súťaží ZsFZ v poradí: Nosál, Belanský /náhradník Baboš/ - schválil návrh, aby delegovaným osobám v prípade oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí resp. správy delegáta, nebol vyplatený paušál - schválil nákup programu na jednoduché účtovníctvo - v náväznosti na predošlé uznesenia v zmysle prijatých opatrení, pozastavil poskytovanie dotácií na mládežnícke turnaje - zobral na vedomie informáciu o družobnom turnaji v Brne, o pripravovanom 2. ročníku „Memoriálu D. Špitalského“, o poskytnutí účelovej dotácie od SFZ - ďalšie úlohy boli určené sekretárovi a predsedom odb. komisií. Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 2.6. a 3.6.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 2.6.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 29.kola skupiny III.A dospelí v sobotu dňa 16.6.2007 o 17. 00 h: Modranka – Dechtice, D. Orešany – Hrnčiarovce B, Dobrá Voda – H. Dubové, Vlčkovce – Sl. N. Ves, Naháč – Bučany B, Pavlice – Borová, Radošovce - Dlhá ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dorastu skupiny OSA v sobotu, dňa 16.6.2007 o 14,30hod. 25. kolo: Dobrá Voda - Cífer ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov v sobotu dňa 16.6.2007: OM: Modranka – Šúrovce o 15. 00 h, D. Voda - Zavar o 12. 30 h OSA: Vlčkovce – Lovčice o 15. 00 h OSB: D. Orešany – Trstín o 15. 00 h 4. OSA dospelí 29. kolo: Zvončín - Voderady Na základe rozhodnutia ŠTK sa MFZ odohrá v sobotu dňa 16.6.2007 o 17. 00 h 5. OM dorast a./ 28. kolo: Slávia TT - Krakovany Na základe rozhodnutia ŠTK sa MFZ odohrá dňa 10.6.2007 t.j. v nedeľu o 14. 00 h b./ 24.kolo Dechtice – Modranka ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/b a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 v prospech FO Dechtice. FO Modranka zaplatí poplatok 1 000,-Sk pre FO Dechtice, so splatnosťou do 14.6.2007. 6. OM žiaci 27. kolo: Dvorníky - Šúrovce ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 pre FO Dvorníky . Zároveň ŠTK odstupuje FO Šúrovce na doriešenie DK. 7. OSA žiaci 23. kolo: Ružindol - Majcichov ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/b a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 v prospech FO Ružindol. FO Majcichov zaplatí 500,-Sk pre FO Ružindol so splatnosťou do 14.6.2007. 8. OSB žiaci a./ 23. kolo: D. Orešany - Buková ŠTK MFZ kontumuje podľa SP. čl.100/b a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 pre FO D. Orešany. FO Buková zaplatí 500,-Sk pre FO D. Orešany so splatnosťou do 14.6.2007. b./ 23. kolo: Šulekovo – Naháč ŠTK MFZ kontumuje podľa SP. čl.100/b a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 pre FO Šulekovo. FO Naháč zaplatí 500,-Sk pre FO Šulekovo so splatnosťou do 14.6.2007. c./ 24. kolo: D. Orešany – Pečeňady Na základe rozhodnutia ŠTK sa MFZ odohrá v sobotu, dňa 9.6.2007 o 17. 00 h 9. Rôzne a./Chýbajúce zápisy: dospelí: Žlkovce – Koplotovce /Čmarada/ žiaci: V. Orvište – Kľačany / Čmarada/ b./ Upozornenie pre FO Majcichov ŠTK upozorňuje na zaplatenie poplatkov pre FO D. Voda – 500,-Sk a pre FO B. Kostol 1520,-Sk, so splatnosťou ihneď. Komisia rozhodcov 1. KR obsadila MFZ 28.kola dospelých, dorastu a žiakov, ktoré budú hrané v dňoch 16. a 17.júna 2007. 2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 27.kola . 3. KR berie na vedomie ospravedlnenia R: Kočišová - 16.-17.6.2007, Poláš 23.6.2007. Rybanský 16.-17.6.2007, Gogola 17.6.2007, Pinkas 16.6.2007. 4. KR technický úsek na základe vyhodnotení zápisov o stretnutí dôrazne upozorňuje týchto R, u ktorých sa opakovane vyskytujú chyby v zápisoch: Kosmál - 8 x, Poláčik – 8 x, Hužovič - 7 x, Kolenič - 7 x, Kočišová -6 x, Gondor - 6 x, Vražič - 6 x, Sekerka - 6 x. Ak sa tieto chyby budú opakovať, bude im pozastavená delegácia na MFZ. 5. KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie vždy na svoje zasadnutia konajúce sa každý utorok od 16,00hod. v budove ObFZ na Rybníkovej ul.15/A. 6. KR vyzýva všetkých R, ktorí nemajú podpísanú Príkaznú zmluvu, aby sa dostavili na sekretariát ObFZ Rybníková ul.15/A a tak isto R pôsobiacich v súťažiach ZsFZ. 7. Chyby v zápisoch – Dospelí: Ševčík, Gogola, Jančovič, Čvirik, Štrba. Dorast: Rác, Chudý, Zaťko, Lištiak, Mráz, Halász. Žiaci: Kolenič. 8. Písomná pochvala v stretnutí žiakov Zeleneč – Kľačany na R –Gádoši T, Boleček od FO Zeleneč. Písomná pochvala v stretnutí dospelých Drahovce – Zeleneč na R J. Mucha od FO Zeleneč. 9. KR oznamuje, že letný seminár sa uskutoční dňa 30.6.2007 o 9,00hod. Zraz účastníkov je na atletickej dráhe Slávia Trnava, so sebou je treba priniesť športovú výstroj- nie kopačky. Bude vykonaná písomná skúška z Pravidiel futbalu a Súťažného poriadku. Fyzická previerka 12min. beh, 200m. 10. KR upozorňuje R, že na základe prijatia uznesenia VV ObFZ Trnava, pokiaľ R nedoručí zápis o MFZ podľa RS /neskoro zaslaný/ nebude R vyplatený celý paušál. Komisia delegátov 1. KD schválila obsadenie DZ na deň 17.6.2007 – 29. kolo 2. KD doplnila obsadenie DZ na 28. kolo 3. KD vykonala kontrolu správ DZ 26. kolo Komisia mládeže a školského futbalu 1. Výsledky turnaja „Premier Nike Cup 2007“: D. Voda – Vrbové 3:6, Šúrovce – FC Hlohovec 1:17, Modranka – Leopoldov 0:4, V. Orvište – J. Bohunice 5:1 V ďalšom kole sa stretnú dňa 19.6.2007 o 17. 00 h tieto dvojice: Vrbové – FC Hlohovec, V. Orvište – Leopoldov 2. Súťaž prípraviek ObFZ KMaŠF schválila výsledky 6.kola súťaže prípraviek: „A“ skupina: Zeleneč - 2.6.2007: Zeleneč - Slávia Trnava 9:0, Slávia Trnava - Smolenice 4:0, Zeleneč - Smolenice 14:0. „B“ skupina: J. Bohunice: J. Bohunice – Vrbové 0:2, Vrbové - Drahovce 1:0, J. Bohunice – Drahovce 0:2. „C“ skupina: Suchá n/P.: Suchá - Hrnčiarovce 4:0, Hrnčiarovce – Modranka 2:0, Suchá - Modranka 0:1. Najlepší strelci po 6.kole: 1. Ujlaky /Zeleneč/ 23 gólov, 2. Krajčovič /Zeleneč/ 20 gólov, 3.-4. Papay /Zeleneč/ 19 gólov, Zelenay /Vrbové/ 19 gólov. Finále súťaže prípraviek za účasti víťazov troch skupín sa uskutoční v sobotu dňa 16.6.2007 o 9. 00 h na štadióne OŠK Prašník. Víťazmi skupín boli: Zeleneč, Vrbové a Hrnčiarovce. Disciplinárna komisia 1. Vrbovský Peter, Dechtice-d - 2 stret.N od 1.6.2007, 8 x ŽK 2. Nádaský Tibor, D. Orešany - 8 stret.N od 1.6.2007, 1/3b, zapl.150,-+150,-Sk 3. Novák Patrik, Ratnovce-d - 1 stret.N od 1.6.2007, 1/1b 4. Chynoranský Marek, Siladice - 7 stret.N od 8.6.2007, 1/3b 5. Slovák Richard, Leopoldov - 7 stret.N od 8.6.2007, 1/3b 6. Blinka Peter, Leopoldov - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK 7. Sloboda Miroslav, Suchá - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK 8. Kováč Daniel, Ratnovce - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK 9. Bílik Marek, Ratnovce - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 10. Braško Marián, Ostrov - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 11. Čapuška Peter, Drahovce - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 12. Tanáč Andrej, Bučany - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 13. Kubus Miroslav, D. Krupá - 3 stret.P od 8.6.-8.9.2007, 1/4a 14. Brodek Juraj, Leopoldov - 2 stret.P od 8.6.-8.9.2007, 1/5a 15. Daniš Jozef, Boleráz - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk 16. Maron Patrik, Bohdanovce - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk 17. Hruška Ernest, Malženice - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK 18. Bango Martin, Nižná - 4 stret.N od 8.6.2007, 1/6/1b 19. Michalčík Ivan, Pečeňady - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK 20. Rabara Tomáš, D. Orešany - 4 stret.N po odstáti predch.trestu, 1/9/1b,zapl.150,- 21. Rabara Štefan, D. Orešany /ved.mužstva/ trestá pokutou 750,-+150,-Sk, 1/9/2b 22. Bottek Richard, Buková - 1 stret.N od 8.6.2007, 1/5a, zapl.150,-Sk 23. Holický Pavol, Dechtice - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 24. Benkovský Viliam, Sl. N. Ves - 7 stret.N od 8.6.2007, 1/3b, zapl.150,-Sk. 25. Hýbela Martin, Radošovce - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 150,-Sk 26. Hubáčik Michal, Peterčan HC - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK 27. Sedláček Mário, Peterčan HC - 2 stret.P od 8.6.-8.9.2007, 1/5a 28. Antal Michal, Peterčan HC - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 150,-Sk 29. Záhorský Michal, Merašice - 2 stret.P od 8.6.-8.9.2007, 1/5a 30. Rusnák Martin, Banka - 4 stret.N od 8.6.2007, 1/4a, zapl.150,-Sk 31. Šalát Lukáš, Šterusy - 1 stret. N od 8.6.2007, 4 x ŽK,zapl.150,-Sk 32. Šalát Lukáš, Šterusy - 2 stret.P od 8.6.-8.9.2007, 1/5a 33. Vitek Michal, D. Krupá-d - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK 34. Garažia Martin, D. Krupá-d - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 150,-Sk. 35. Smolka Andrej, Malženice-d - 4 stret.N po odstáti predch.trestu, 1/9/1b,zapl.100,- 36. Hruška Ernest, Malženice-d /ved.mužstva/ trestá pokutou 500,-+100,-Sk,1/9/2b 37. Benci Vincent, Vlčkovce-d - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK, zapl.100,-Sk 38. Múdry Matej, Hlohovec B-d - 1 stret.N od 8.6.2007, 4 x ŽK 39. Sabo Jozef, Šúrovce-ž /ved.mužstva/ trestá pokutou 250,-+50,-Sk, 1/9/2b 40. FO Majcichov-ž - trestá pokutou 500,-Sk pre FO Ružindol a 250,-+250,-Sk pre ObFZ,2/2b 41. FO Naháč-ž, trestá pokutou 500,-Sk pre FO Šulekovo a 250,-+250,-Sk pre ObFZ,2/2b 42. FO Buková-ž, trestá pokutou 500,-Sk pre FO D.Orešany a 250,-+250,-Sk pre ObFZ,2/2b 43. Palšovič Ivan, Bohdanovce-ž - 1 stret.N od 8.6.2007, 1/4a, zapl.50,-Sk 44. Gajarský František, Brestovany - zmena trestu na 2 stret.P od 8.6.-8.9.2007. 45. Bohman Viliam, Malženice - zmena trestu na 2 stret.P od 8.6.-8.9.2007. 46. Svitek Peter, D. Dubové - zmena trestu na 3 stret.P od 8.6.-8.9.2007. 47. Michalička Peter, Nižná - zmena trestu na 2 stret.P od 8.6.-8.9.2007. 48. Mikulek Miroslav, Dvorníky - zmena trestu na 2 stret.P od 8.6.-8.9.2007. 49. Včelka Luboš, Zvončín-d - zmena trestu na 1 stret.P od 8.6.-8.9.2007. 50. Štrbo Lukáš, Majcichov-d - zmena trestu na 2 stret.P od 8.6.-8.9.2007. 51. FO Žlkovce-d, doplatiť pre ObFZ 250,-Sk, viď. ÚS č.39. 52. DK zastavuje činnosť FO Koplotovce dňom 11.6.2007 / viď. ÚS č.38/ 2/9/1 53. DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút FO Malženice, uverejnených v ÚS č.37 pod následkom zastavenia činnosti. Treba zaplatiť 1 000,-Sk pre FO Kátlovce a 500,-+250,-Sk pre ObFZ. (2/9/1) Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydanie ÚS. www.trnavaobfz.sk_novy_riadok_

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. Päť chýb pri zateplení strechy
 5. Vitajte v postapokalyptickom svete
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Úprava osobného motorového vozidla
 5. Important information for Brazilians living in Slovakia
 6. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 7. Vitajte v postapokalyptickom svete
 8. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. Päť chýb pri zateplení strechy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 546
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 503
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 278
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 549
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 808
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 703
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 640
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 371
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 176
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 171
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Trnavský kraj obnovil cesty na Záhorí

Kraj má v tomto roku na opravu ciest ešte vyčlenených 1,6 milióna eur, z ktorých plánuje obnoviť sedemnásť úsekov ciest II. a III. triedy.

V piešťanskom múzeu uviedli knihu o stíhacej letke 13

Kniha je výsledkom desaťročia trvajúcej mravčej práce autora nielen v archívoch, ale aj v teréne s vtedy ešte žijúcimi pilotmi alebo ich rodinami.

Situácia v nemocniciach začína byť veľmi zlá, hovorí Naď

Testovanie je podľa Jaroslava Naďa jediná vec, ktorá môže Slovensko zachrániť pred lockdownom.

Minister obrany SR Jaroslav Naď.

Policajti tam pravidelne pokutujú, domácim mesto pomôcť nevie

Ľudia žijúci v bytovom komplexe Arboria sa sťažujú na nedostatok verejných parkovacích miest pred svojím bydliskom.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Sedemnásťročného chlapca zavalil strom

Leteckých záchranárov zo Žiliny privolali dnes dopoludnia na pomoc 17-ročnému chlapcovi, ktorého v lesnom teréne v katastri obce Zákopčie zavalil strom.

Už ste čítali?