Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

Predstavujeme obec Chtelnica

Obec Chtelnica sa nachádza na okraji Malých Karpát v údolí potoka Výtok. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1216. V 15. storočí sa o Chtelnici hovorilo ako o mestečku s trhovými výsadami. V minulosti bola poľnohospodárskym a remeselníckym mestečk

om i významným výrobcom vína. Z remesiel bolo rozšírené mlynártsvo, hrnčiasrtvo a žili tu aj čižmári, súkenníci i ševci. Medzi významné kultúrne pamiatky patrí Kostol Najsvätejšej Trojice, pôvodne renesančný kaštieľ so štyrmi baštami, baroková kúria a Poľovnícky zámoček, ktorý kedysi dali postaviť Pálfiovci. Zaujímavý je aj erb obce, na ktorej je zobrazený symbol sv. Jána Krstiteľa, veľkonočný baránok.

Kaštieľ čaká na svoj osud
Jednou z veľmi významných pamiatok v Chtelnici je renesančný kaštieľ so štyrmi baštami, anglickým parkom i jazierkom. Kaštieľ, ktorý je majetkom obce, v súčasnosti chátra. „Pôvodne sme dali vypracovať projekt na rehabilitačno-rekondičné centrum. Nemali sme však vypracovaný zámer na stavebné práce a preto nám ho zamietli,“ vysvetľuje starosta Rudolf Damaškovič. Vypracovanie projektu stojí nemalú finančnú čiastku. „Hlásia sa nám rôzni záujemcovia, v ktorých snahou je priestory kaštieľa zrekonštruovať a ďalej využívať.“ Ako sme sa dozvedeli, nie sú z blízkeho okolia a dokonca sa medzi nimi nájdu aj záujemcovia zo zahraničia. Predstavy o využití kaštieľa sú rôzne. „Objavili sa tu úvahy urobiť špičkový hotel v spolupráci s kúpeľmi. Iní uvažovali nad zariadením, ktoré by slúžilo dôchodcom,“ povedal. Súčasťou parku je aj zanesený a schátralý rybník, ktorý tiež čaká na svoje obdobie niekdajšej slávy.

Financií na kanalizáciu a opravu ciest nie je nikdy dosť
Ako hovorí starosta, tento rok je pre obec prípravný. „Stále pripravujeme projekty a chceme sa uchádzať o granty.“ V obci sa už niekoľko rokov pracuje na kanalizácii. „V roku 1994 sme skolaudovali čističku odpadových vôd, na ktorú napájame jednotlivé ulice. Začali sme s tými, ktoré sú k nej najbližšie a postupne pridávame ďalšie. Máme za sebou už päť etáp.“ Odkanalizovaných je už 70 percent obce. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia na dokončenie kanalizácie v celej obci. Potrebujú ju ešte ulice Partizánska, Teplická, Šimončičova a Rajňácka. „Čaká nás najnáročnejšia etapa, pretože tieto ulice sa nachádzajú na kopci. Budeme sa musieť rozhodnúť pre jedno z adekvátnych riešení. Do konca roka by sme však už chceli mať stavebné povolenie, aby sme mohli požiadať o grant,“ dodáva. Obec robí kanalizáciu za pomoci Štátneho fondu životného prostredia, ktorý jej postupne poskytol financie v hodnote 2 miliónov korún. „Zvyšok hradila zo svojho rozpočtu. Do kanalizácie sme už investovali 30 miliónov korún. Spomínaná posledná najnáročnejšia etapa by mala stáť 40 miliónov korún.“ Financie sú potrebné aj na rozkopané ulice po kanalizácii. „Mohli sme rozkopať celú obec a až potom pristúpiť k obnove ciest. Chceli sme to robiť postupne. To, čo rozkopeme, potrebujeme dať do poriadku.“ Tento rok dokončili na uliciach Husárska a Pekelná, ktoré boli odkanalizované, dve cesty. „Opravili sme ich a vyasfaltovali v spolupráci s Európskou úniou a Trnavským samosprávnym krajom. Podali sme si žiadosť a z časti nám bolo vyhovené. Pripravujeme však ďalšie projekty, pretože čakať dva tri roky s rozbitými ulicami je veľmi veľa.“

Skryť Vypnúť reklamu

Vznikne nový domov pre dôchodcov?
Obec uvažuje nad zriadením domova pre dôchodcov v priestoroch bývalých detských jasiel. „Neskôr tam pôsobilo detské sanatórium pre pľúcne choroby detí. V súčasnosti sú tieto priestory nevyužité. Je to pekná budova, ktorú kedysi postavila obec. V 70. rokoch prešla do majetku nemocnice s poliklinikou, ale pred piatimi rokmi nám ju vrátili. Rozmýšľali sme, ako by sme ju mohli využiť. V zastupiteľstve sme sa najprv nevedeli dohodnúť. Každý mal inú víziu. Nakoniec sme sa rozhodli, že vypracujeme projekt a požiadame o grant,“ hovorí starosta. Ako povedal, navštívilo ho už niekoľko dôchodcov, ktorý o podobné zariadenie majú záujem. „Uvítali by sme, keby v ňom mohli spokojne dožiť svoj život. Mali by tam lekára, stravu a to všetko v obecnom prostredí. Bolo by to pre nich výhodné.“ Realizácia takéhoto projektu však nie je jednoduchá, je najmä finančne náročná a preto chce obec hľadať podporu aj v samosprávnom kraji.

Skryť Vypnúť reklamu

Strecha školy i úradu potrebuje rekonštrukciu
Prvá zmienka o existencii chtelnickej školy pochádza z roku 1868. „Navštevuje ju 450 žiakov z Nižnej, Lopašova i Kočína-Lančára. Už štyri roky je jej strecha v zlom stave. Celá rekonštrukcia si vyžaduje približne 13 miliónov korún. „Mali sme asi šesť tried, do ktorých nám zatekalo. Tento nedostatok sa nám podarilo dočasne odstrániť. Strecha sa však nedá robiť na etapy a bude ju potrebné celú zrekonštruovať.“ Obec pred niekoľkými rokmi už požiadala o grant, ale so svojou požiadavkou bola zaradená do zásobníka. Opravy si pritom vyžadujú aj dvere, okná a priestory školy. „Snažíme sa ju postupne zveľaďovať, no stále je čo robiť.“ Strecha školy ale nie je jediná, ktorá potrebuje opravu. V podobnom stave je aj strecha obecného úradu, z ktorého padajú škridly. „Okrem strechy by sme tiež chceli zatepliť budovu úradu, upraviť fasádu a spríjemniť jeho priestory.“

Skryť Vypnúť reklamu

Pribudnú nové byty i domy
Pred tromi rokmi skolaudovali v lokalite Kúria nový bytový dom. „Nedávno sme predlžovali zmluvy s nájomníkmi.“ Obec sa rozhodla pokračovať v trende a stavať ďalej. Vedľa novej bytovky by mali vyrásť ďalšie dve. „Tento, prípadne na budúci rok by sme chceli postaviť aspoň 25 bytov. Už máme kúpený a pekne pripravený pozemok. Nie sme však ešte rozhodnutí, či to budú nájomné byty alebo nejaký iný druh. Nájomné byty sú výhodné pre obec, ale nevýhodné pre nájomníkov. Zmluvu majú na tri roky, ktorú je vždy potrebné predĺžiť a v jeho neprospech je, že si byt nemôže odkúpiť. Boli by sme radi, keby mali ľudia perspektívu. Rozmýšľali sme nad formou výhodných pôžičiek, ktoré by sme im odporučili, prípadne ju vybavili a ľudia by ju splácali. Po jej splatení by byt patril vlastníkovi, čo je pre ľudí výhodnejšie. Som stále toho názoru, že obec bez ľudí nie je obcou,“ vysvetľuje starosta. Obec sa tiež rozhodla skúpiť pozemky pre účely individuálnej bytovej výstavby. V lokalite Kúria smerom na Nižnú by tak mohlo vyrásť približne tridsať nových domov. „Niektoré pozemky sú už vysporiadané a upravené. Niektorí vlastníci svoje pozemky predať nechcú, čo je na škodu. Už čoskoro by sme ich totiž chceli rozparcelovať, aby ľudia mohli začať stavať.“

STĹPEC
Cesta na Nižnú dostane novú tvár
Obec dostala počas rokovaní so zástupcami cestnej správy Trnavského samosprávneho kraja a obvodného úradu cestnej dopravy prísľub, že na budúci rok sa začne rekonštruovať cesta smerom na Nižnú. Cesta tak dostane nový koberec. Úlohou obce bude pripraviť štúdiu chodníka pre peších, ktorý nevyhovuje podmienkam pre chodcov.

Trápia ich nelegálne skládky
Obec sa stále pasuje s nelegálnymi skládkami. „Máme zriadený separovaný zber. Dokonca máme v obci zberňu papiera i železa. Niektorí ľudia nám však odpad stále vozia za obec,“ sťažuje si starosta. Za vývoz odpadu na čierne skládky pritom hrozia pokuty, ľudí to však akosi nezaujíma.

Z obce sa vytratili dôležité služby
„Mrzí ma, že Slovenská sporiteľňa, ktorá tu mala svoju pobočku niekoľko desaťročí, z Chtelnice odišla. Chýba tu bankomat, na ktorí boli ľudia zvyknutí. Pritom tu pracujú podnikatelia i ľudia z družstva.“ V obci pred niekoľkými rokmi zrušili aj benzínovú pumpu, po ktorej ostalo prázdne miesto. „Dal som si podmienku, ak sa tam bude niekedy niečo stavať, tak len pumpa.“ Z obce odišiel aj notár. „Chápem to, bol súkromník, nemal klientov, tak odišiel. Niekedy to však vyznie tak, akoby za to mohol obecný úrad. Treba pochopiť, že my ich tu nemôžeme držať, nemáme na to žiadne právo.“

Kalendár podujatí
Ľudia v obci každoročne o jednej v noci na námestí vítajú Nový rok ohňostrojom. Kultúrne podujatia pokračujú fašiangami, kedy mladí chlapci chodia z domu do domu za sprievodu dychovej hudby Chtelničanky. Obec si v apríli každoročne pripomína výročie svojho oslobodenia. Neodmysliteľnou súčasťou býva aj Beh oslobodenia, na ktorom sa zúčastňujú bežci z blízkeho i širokého okolia, dokonca aj z Moravy. Tento rok sa uskutoční už jeho 22. ročník. Tradičným býva slávnostné stavanie mája i Chtelnický jarmok .
Významným podujatím býva prehliadka dychových hudieb. Minulý rok na nej nechýbala Chtelničanka, Dubovanka, Hrnčiarovanka, Textilanka z Trenčína ani ľudový rozprávač Anton Jasenovec. V auguste bývajú púte ku Kaplnke sv. Rócha. Ľudia nezabúdajú ani na výročie SNP, ktorým si pripomínajú pamiatku padlých v Druhej svetovej vojne. Nezabúda sa ani na posedenie s dôchodcami, ktoré sa vždy uskutočňuje v kultúrnom dome v októbri. Okrem Chtelničanky prispieva k spoločenskému životu v obci aj poľovné združenie, ktoré združuje poľovníkov z Nižnej, Chtelnice a Dolného Lopašova. „Staráme sa celoročne o zver, prikrmujeme a lovíme podľa určitých pravidiel. Každý má pridelené valstné krmelce, pre zver dopĺňame krmivo, seno i repu. Teraz na jar dávame soľ a je to viacmenej koníček,“ povedal nám jeden z členov Martin Prvý. V Chtelnici majú aj vlastnú strelnicu, kde sa tretí júlový týždeň uskutočňuje Cena Chtelnice. V rámci nej sa organizujú poľovnicke hody a rôzne stretnutia.
Stranu pripravila Petra Nagyová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 24 530
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 21 365
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 15 909
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 683
 5. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 157
 6. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 112
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 715
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 870
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 725
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 648
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Vzniklo nové Konzorcium slovenských univerzít U10+

Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+, s potenciálom rozšírenia o ďalších členov.

Trnava hľadá dobrovoľníkov

Pre administratívnych pracovníkov je odmena 70 eur na deň.

V Osádke už vykonali viac odberov ako má dedina obyvateľov.

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Epidemiológovia v Trenčíne vyšetrujú ohniská nákazy v dvoch závodoch

V rámci Slovenska prevažuje reťazové šírenie ochorenia v rodinách.

Agrokomplex musí po desaťročiach odstrániť svoj ikonický nápis

Konštrukciu vytvorili v roku 1974. Jej súčasťou bol aj klas.

Už ste čítali?