Utorok, 27. júl, 2021 | Meniny má BoženaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.31

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 31.3. a 1.4.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 31.3.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20.kola skupiny III.A dospelí v sobotu dňa 14.4.

Športovo-technická komisia
1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 31.3. a 1.4.2007.
2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 31.3.2007.
3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20.kola skupiny III.A dospelí v sobotu dňa 14.4.2007 o 15. 30 h: Hrnčiarovce B – Sl.Nová Ves, Dechtice – Bučany B, Buková – Borová, Modranka – Dlhá, D. Orešany – Radošovce, Dobrá Voda – Pavlice, Vlčkovce – Naháč.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20. kola dorastu skupiny OM v sobotu dňa 14.4.2007 o 13. 00 h
Dechtice - Križovany
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20. kola žiakov skupiny OM v sobotu dňa 14.4.2007 nasledovne:
Modranka – Trakovice o 13. 30 h
Dobrá Voda – Veľké Orvište o 13. 30 h
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov 16. kola skupiny OSA v sobotu dňa 14.4.2007 :
Vlčkovce - Bučany o 13. 30 h
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov 16.kola skupiny OSB v sobotu dňa 14.4.2007:
D. Orešany – Boleráz o 13. 30 h
4. III.B dospelí
15. kolo: D. Lopašov - Banka
ŠTK súhlasí so zmenou hracej plochy. MFZ sa odohrá na ihrisku v D. Lopašove. FO D. Lopašov zaplatí rokovací poplatok 100,-Sk so splatnosťou do 12.4.2007.
5. OM dorast
a./ PFK Piešťany B
ŠTK dôrazne upozorňuje PFK Piešťany B na dodržanie RS/II/A/6d, t.j. zaplatiť pokutu 10 000.- Sk na ObFZ Trnava. V prípade jej neuhradenia, ŠTK vyvodí voči PFK Piešťany ďalšie sankcie.
b./ 18.kolo Siladice - Šúrovce
ŠTK námietku FO Šúrovce neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP čl.123.
6. OSB dorast
19. kolo: D. Lopašov - Šulekovo
ŠTK súhlasí so zmenou hracej plochy. MFZ sa odohrá na ihrisku v D. Lopašove.
7. OSB žiaci
a./15.kolo D. Lopašov - Pečeňady
ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa a času. MFZ sa odohrá dňa 1.5.2007 t.j. v utorok v ÚHČ na ihrisku v Dolnom Lopašove
b./ 15.kolo Boleráz - Nižná
ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa a času. MFZ sa odohrá dňa 1.5.2007 t.j. v útorok v ÚHČ na ihrisku v Bolerázi. FO Nižná zaplatí rokovací poplatok 50,-Sk so splatnosťou do 12.4.2007.
8. Rôzne
a./ Chýbajúce zápisy:
dospelí: Naháč – Pavlice, Šulekovo – Merašice, Kočín – Žlkovce
dorast: Dvorníky – Drahovce
žiaci: Siladice – Šúrovce, Kátlovce – Zavar, Veselé – Bojničky.
b./ Doplnok do RS – zmeny v adresári:
FO Sokolovce – predseda: Kubo Marcel č.t.0905222211
tajomník: Pikus Tibor č.t.0908712569
Trénersko-metodická komisia
TMK oznamuje záujemcom o školenie trénerov 4.triedy /licencie C/, že majú možnosť sa prihlásiť po zverejnení tejto informácie písomnou prihláškou na ObFZ. V prihláške treba uviesť svoje dáta, adresu, číslo telefónu prípadne mobilu.
Komisia rozhodcov
1. KR obsadila MFZ 20.kola dospelých, dorastu a žiakov , ktoré budú hrané v dňoch 14. a 15. apríla 2007.
2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 19. kola .
3. KR berie na vedomie ospravedlnenia R :Baboš, Gogola 7.-8.4.2007 ,Hužovič 13.-15.4.2007.
4. KR obdržala sťažnosť od FO Šúrovce z MFZ dorastu Siladice – Šúrovce na R Vražiča, ktorého KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 10.4.2007 o 17. 00 h
5. KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie vždy na svoje zasadnutia konajúce sa každý utorok od 16,00hod. v budove ObFZ na Rybníkovej ul.15/A.
6. KR na základe lekárskej správy akceptuje neskoré ospravedlnenie R Poláčika.
7. Chyby v zápisoch – Dospelí: Gondor, J. Mucha,Gogola, Ševčík. Dorast: Herega a Vražič. Žiaci: Beták.
8. Neskoro zaslaný zápis: Bihári – odstúpenie na ekonomický úsek -100,-Sk
9. KR upozorňuje R-ObFZ, aby riadne vyplňovali tlačivá na zúčtovanie a nechali si ich potvrdiť usporiadajúcim oddielom, inak sa vystavujú nebezpečenstvu pozastavenia vyplatenia odmeny.
10.KR oznamuje R ZsFZ, ktorí chodia rozhodovať MFZ v ObFZ TT, aby sa dostavili na sekretariát za p.Rakúsom k podpisu zmluvy.
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na deň 15.4.2007 – 20.kolo
2. KD doplnila obsadenie DZ na dni 7.a 8.4.2007.
3. KD vykonala kontrolu správ DZ zo 17.kola
4. KD žiada DZ, aby na ObFZ nezasielali zoznam usporiadateľskej služby, ale aby v správe DZ v časti H napísali, že bol zoznam predložený. Je to povinnosťou každého usporiadajúceho oddielu.
Komisia mládeže
SFZ v spolupráci s firmou NIKE organizuje tradičný žiacky futbalový turnaj NIKE PREMIER CUP2007/2008 pre žiakov narodených po 1.1.1993 a mladších. FO sa môžu prihlásiť obratom písomne na sekretariáte ObFZ do 10.4.2007.
Matričná komisia
MaK ObFZ oznamuje, že pri aprílovom prestupovom termíne hosťovanie hráčov v zmysle PP musí trvať minimálne do 31.12.2007. V tomto období nie je možné hosťovanie hráča predčasne ukončiť resp. zrušiť.
Disciplinárna komisia
1. Vavra František, Špačince-d. 1 stret.N.,od 30.3.2007., 1/5a
2. Hargaš Michal, Leopoldov - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
3. Sanny Dušan, Zavar - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
4. Vaško Ľubomír, H. Orešany - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
5. Horúcka Marek, Drahovce - 2 stret.P.,od 5.4.-4.7.2007.,1/5a
6. Fančovič Martin, Bučany - 7stret.N.,od 5.4.2007.,1/3b, zapl.150,-Sk
7. FK Bučany, trestá pokutou 500,-+250,-Sk, 2/1a
8. Junas Martin, Malženice - 2 stret.P.,od 5.4.-4.7.2007, 1/5a
9. Blažek Mário, Opoj - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
10. Doka Viliam, Opoj - 10 stret.N.,od 5.4.2007, 1/3b, 1/4a
11. Horváth Andrej, D. Dubové - 2 stret.P.,od 5.4..5.7.2007, 1/5a
12. Daniš Martin, Boleráz - 1 stret.N.,od 5.4., 4 x ŽK
13. Káčer Martin, Bojničky - 1 stret.N., od 5.4.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
14. Malovec Ivan, Trakovice/tréner/ trestá pokutou 500,-+150,-Sk, 1/3b, 1/10
15. Uher Andrej, Dechtice - 1 stret.N., od 5.4.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
16. Mesíček Marek, Dlhá - 5 stret.N.,od 5.4.2007.,1/3b
17. Vostřel Boris, Modranka - 1 stret.N.,od 5.4.2007, 4 x ŽK
18. Krajčech Peter, Banka - neprejednané, chýbajú náležitosti
19. Merica Marek, Šúrovce-d - 1 stret.N.,od 5.4.2007.,4 x ŽK
20. Jobek Matúš, Šúrovce-d - 1 stret.N.,od 5.4.2007.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
21. Jobek Matúš, Šúrovce-d -1 stret.N.,po odstáti predch.trestu, 1/5a
22. Antal Andrej, Slávia TT-d - 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.,1/1b
23. Zvolenský Ľuboš, Križovany-d - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
24. Manca Pavol, Dechtice-d - 5 stret.N.,od 5.4.2007., 1/3b, zapl.100,-Sk
25. Kollárik Vladimír, Dechtice-d/tréner/ trestá pokutou 300,-+100,-Sk, 1/3b, 1/10
26. Múdry Matej, Hlohovec B-d - 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.,1/5a
27. Benko Tomáš, Šulekovo-d - 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.,1/1b
28. Belák Michal, Žlkovce-d - 3 stret.N.,od 5.4.2007.,1/6/1a
29. Kurinec Martin, Boleráz-d - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 100,-Sk
30. Malovec František, Zavar-d - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 100,-Sk
31. Kuzma Michal, Červeník-ž - 1 stret.N.,od 5.4.2007.,1/5a
32. Šesták Martin, D.Orešany-ž - neprejednané, chýbajú náležitosti
33. Balážik Ondrej, H.Orešany - zmena trestu na 1 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
34. Tollarovič Jozef, Košolná - zmena trestu na 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
35. Mišík Filip, V. Orvište - zmena trestu na 4 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
36. Taraba Lukáš, Trakovice-d - zmena trestu na 4 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
37. Lackovič Lukáš, Trakovice-d - zmena trestu na 4 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
38. Tolarovič Marcel, Trakovice-d - zmena trestu na 1 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.
www.trnavaobfz.sk

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
 2. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
 3. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
 4. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 5. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 7. Lenivý brunch s Muchom
 8. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti
 9. Od Česka až po Jadran
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny
 1. Wüstenrot predstavuje novú stratégiu pre slovenský trh
 2. Na zmenu zdravotnej poisťovne vám po novom stačia 3 minúty
 3. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 4. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 5. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 6. Slovník investora 07: Bitcoin a jeho úloha v portfóliu investora
 7. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 10. Lenivý brunch s Muchom
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 10 502
 2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 5 991
 3. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 764
 4. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 4 330
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 4 275
 6. Od Česka až po Jadran 3 877
 7. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 131
 8. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 3 111
 9. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny 2 096
 10. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 2 092
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

Nedeľou bola ukončená činnosť jedného z veľkokapacitných očkovacích centier.


TASR 4 h
Ilustračná fotografia.

Miestami sa môžu vyskytnúť intenzívne búrky.


SITA a 1 ďalší 5 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa aj, kto zo Slovákov je bližšie k medaile na Olympiáde a aj to, ktorý futbalový veterán má ambíciu trénovať AS Trenčín.


8 h

V knižnici Juraja Fándlyho v Trnave vybudujú modernú letnú čitáreň.


TASR 21 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Voda zaliala viaceré domy a podmyla cesty. Starosta odhadol škody na státisíce eur. Do obce smerujú ťažké mechanizmy.


23 h

Pôvodný vlastník zomrel v roku 1978.


26. júl

Viacero ciest zostalo neprejazdných. Obec vyhlásila tretí stupeň povodňovej aktivity.


TASR 26. júl

Zaznamenaná bola aj škodová udalosť.


21 h

Už ste čítali?