Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.31

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 31.3. a 1.4.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 31.3.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20.kola skupiny III.A dospelí v sobotu dňa 14.4.

Športovo-technická komisia
1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 31.3. a 1.4.2007.
2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 31.3.2007.
3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20.kola skupiny III.A dospelí v sobotu dňa 14.4.2007 o 15. 30 h: Hrnčiarovce B – Sl.Nová Ves, Dechtice – Bučany B, Buková – Borová, Modranka – Dlhá, D. Orešany – Radošovce, Dobrá Voda – Pavlice, Vlčkovce – Naháč.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20. kola dorastu skupiny OM v sobotu dňa 14.4.2007 o 13. 00 h
Dechtice - Križovany
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20. kola žiakov skupiny OM v sobotu dňa 14.4.2007 nasledovne:
Modranka – Trakovice o 13. 30 h
Dobrá Voda – Veľké Orvište o 13. 30 h
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov 16. kola skupiny OSA v sobotu dňa 14.4.2007 :
Vlčkovce - Bučany o 13. 30 h
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov 16.kola skupiny OSB v sobotu dňa 14.4.2007:
D. Orešany – Boleráz o 13. 30 h
4. III.B dospelí
15. kolo: D. Lopašov - Banka
ŠTK súhlasí so zmenou hracej plochy. MFZ sa odohrá na ihrisku v D. Lopašove. FO D. Lopašov zaplatí rokovací poplatok 100,-Sk so splatnosťou do 12.4.2007.
5. OM dorast
a./ PFK Piešťany B
ŠTK dôrazne upozorňuje PFK Piešťany B na dodržanie RS/II/A/6d, t.j. zaplatiť pokutu 10 000.- Sk na ObFZ Trnava. V prípade jej neuhradenia, ŠTK vyvodí voči PFK Piešťany ďalšie sankcie.
b./ 18.kolo Siladice - Šúrovce
ŠTK námietku FO Šúrovce neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP čl.123.
6. OSB dorast
19. kolo: D. Lopašov - Šulekovo
ŠTK súhlasí so zmenou hracej plochy. MFZ sa odohrá na ihrisku v D. Lopašove.
7. OSB žiaci
a./15.kolo D. Lopašov - Pečeňady
ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa a času. MFZ sa odohrá dňa 1.5.2007 t.j. v utorok v ÚHČ na ihrisku v Dolnom Lopašove
b./ 15.kolo Boleráz - Nižná
ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa a času. MFZ sa odohrá dňa 1.5.2007 t.j. v útorok v ÚHČ na ihrisku v Bolerázi. FO Nižná zaplatí rokovací poplatok 50,-Sk so splatnosťou do 12.4.2007.
8. Rôzne
a./ Chýbajúce zápisy:
dospelí: Naháč – Pavlice, Šulekovo – Merašice, Kočín – Žlkovce
dorast: Dvorníky – Drahovce
žiaci: Siladice – Šúrovce, Kátlovce – Zavar, Veselé – Bojničky.
b./ Doplnok do RS – zmeny v adresári:
FO Sokolovce – predseda: Kubo Marcel č.t.0905222211
tajomník: Pikus Tibor č.t.0908712569
Trénersko-metodická komisia
TMK oznamuje záujemcom o školenie trénerov 4.triedy /licencie C/, že majú možnosť sa prihlásiť po zverejnení tejto informácie písomnou prihláškou na ObFZ. V prihláške treba uviesť svoje dáta, adresu, číslo telefónu prípadne mobilu.
Komisia rozhodcov
1. KR obsadila MFZ 20.kola dospelých, dorastu a žiakov , ktoré budú hrané v dňoch 14. a 15. apríla 2007.
2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 19. kola .
3. KR berie na vedomie ospravedlnenia R :Baboš, Gogola 7.-8.4.2007 ,Hužovič 13.-15.4.2007.
4. KR obdržala sťažnosť od FO Šúrovce z MFZ dorastu Siladice – Šúrovce na R Vražiča, ktorého KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 10.4.2007 o 17. 00 h
5. KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie vždy na svoje zasadnutia konajúce sa každý utorok od 16,00hod. v budove ObFZ na Rybníkovej ul.15/A.
6. KR na základe lekárskej správy akceptuje neskoré ospravedlnenie R Poláčika.
7. Chyby v zápisoch – Dospelí: Gondor, J. Mucha,Gogola, Ševčík. Dorast: Herega a Vražič. Žiaci: Beták.
8. Neskoro zaslaný zápis: Bihári – odstúpenie na ekonomický úsek -100,-Sk
9. KR upozorňuje R-ObFZ, aby riadne vyplňovali tlačivá na zúčtovanie a nechali si ich potvrdiť usporiadajúcim oddielom, inak sa vystavujú nebezpečenstvu pozastavenia vyplatenia odmeny.
10.KR oznamuje R ZsFZ, ktorí chodia rozhodovať MFZ v ObFZ TT, aby sa dostavili na sekretariát za p.Rakúsom k podpisu zmluvy.
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na deň 15.4.2007 – 20.kolo
2. KD doplnila obsadenie DZ na dni 7.a 8.4.2007.
3. KD vykonala kontrolu správ DZ zo 17.kola
4. KD žiada DZ, aby na ObFZ nezasielali zoznam usporiadateľskej služby, ale aby v správe DZ v časti H napísali, že bol zoznam predložený. Je to povinnosťou každého usporiadajúceho oddielu.
Komisia mládeže
SFZ v spolupráci s firmou NIKE organizuje tradičný žiacky futbalový turnaj NIKE PREMIER CUP2007/2008 pre žiakov narodených po 1.1.1993 a mladších. FO sa môžu prihlásiť obratom písomne na sekretariáte ObFZ do 10.4.2007.
Matričná komisia
MaK ObFZ oznamuje, že pri aprílovom prestupovom termíne hosťovanie hráčov v zmysle PP musí trvať minimálne do 31.12.2007. V tomto období nie je možné hosťovanie hráča predčasne ukončiť resp. zrušiť.
Disciplinárna komisia
1. Vavra František, Špačince-d. 1 stret.N.,od 30.3.2007., 1/5a
2. Hargaš Michal, Leopoldov - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
3. Sanny Dušan, Zavar - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
4. Vaško Ľubomír, H. Orešany - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
5. Horúcka Marek, Drahovce - 2 stret.P.,od 5.4.-4.7.2007.,1/5a
6. Fančovič Martin, Bučany - 7stret.N.,od 5.4.2007.,1/3b, zapl.150,-Sk
7. FK Bučany, trestá pokutou 500,-+250,-Sk, 2/1a
8. Junas Martin, Malženice - 2 stret.P.,od 5.4.-4.7.2007, 1/5a
9. Blažek Mário, Opoj - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
10. Doka Viliam, Opoj - 10 stret.N.,od 5.4.2007, 1/3b, 1/4a
11. Horváth Andrej, D. Dubové - 2 stret.P.,od 5.4..5.7.2007, 1/5a
12. Daniš Martin, Boleráz - 1 stret.N.,od 5.4., 4 x ŽK
13. Káčer Martin, Bojničky - 1 stret.N., od 5.4.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
14. Malovec Ivan, Trakovice/tréner/ trestá pokutou 500,-+150,-Sk, 1/3b, 1/10
15. Uher Andrej, Dechtice - 1 stret.N., od 5.4.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
16. Mesíček Marek, Dlhá - 5 stret.N.,od 5.4.2007.,1/3b
17. Vostřel Boris, Modranka - 1 stret.N.,od 5.4.2007, 4 x ŽK
18. Krajčech Peter, Banka - neprejednané, chýbajú náležitosti
19. Merica Marek, Šúrovce-d - 1 stret.N.,od 5.4.2007.,4 x ŽK
20. Jobek Matúš, Šúrovce-d - 1 stret.N.,od 5.4.2007.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
21. Jobek Matúš, Šúrovce-d -1 stret.N.,po odstáti predch.trestu, 1/5a
22. Antal Andrej, Slávia TT-d - 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.,1/1b
23. Zvolenský Ľuboš, Križovany-d - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
24. Manca Pavol, Dechtice-d - 5 stret.N.,od 5.4.2007., 1/3b, zapl.100,-Sk
25. Kollárik Vladimír, Dechtice-d/tréner/ trestá pokutou 300,-+100,-Sk, 1/3b, 1/10
26. Múdry Matej, Hlohovec B-d - 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.,1/5a
27. Benko Tomáš, Šulekovo-d - 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.,1/1b
28. Belák Michal, Žlkovce-d - 3 stret.N.,od 5.4.2007.,1/6/1a
29. Kurinec Martin, Boleráz-d - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 100,-Sk
30. Malovec František, Zavar-d - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 100,-Sk
31. Kuzma Michal, Červeník-ž - 1 stret.N.,od 5.4.2007.,1/5a
32. Šesták Martin, D.Orešany-ž - neprejednané, chýbajú náležitosti
33. Balážik Ondrej, H.Orešany - zmena trestu na 1 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
34. Tollarovič Jozef, Košolná - zmena trestu na 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
35. Mišík Filip, V. Orvište - zmena trestu na 4 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
36. Taraba Lukáš, Trakovice-d - zmena trestu na 4 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
37. Lackovič Lukáš, Trakovice-d - zmena trestu na 4 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
38. Tolarovič Marcel, Trakovice-d - zmena trestu na 1 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.
www.trnavaobfz.sk

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 26 507
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 23 620
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 267
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 793
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 618
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 313
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 113
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 539
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 409
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 608
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Na dotácie pre aktívnych ľudí a zoskupenia v Piešťanoch vyčlenili vyše 200-tisíc eur

Najviac prostredníctvom dotácií dostanú v Piešťanoch v roku 2021 športovci, na projekty v oblasti rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy je vyčlenených 100-tisíc eur.

Ilustračné foto.

V Dunajskej Strede chystajú rekonštrukciu ciest a chodníkov za 1,3 milióna eur

Nové asfaltové povrchy dostanú ulice Agátová, Hviezdna, Krížna, Kvetná, Mierová a Brezová, nové chodníky budú na Ulici Gyulu Szabóa a na Bratislavskej ceste.

Ilustračná fotografia.

Zrúcaniny hradu Korlátka sú prístupné aj v zimných mesiacoch

Zo zrúcaniny je výhľad na okolité obce aj na samotné mesto Senica. Z úpätia, na ktorom stojí veža hradu, sa otvára výhľad na prvé veterné vrtule, ktoré boli postavené na Slovensku.

Zrúcaniny hradu Korlátko.

Koronavírus: Odberné miesta v Piešťanoch (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Piešťanoch.

Plošné testovanie na Covid-19.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

V Trenčíne pribudne ďalšie záchytné parkovisko, bude bezplatné

Jeho kapacita nepresiahne 60 parkovacích miest.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Už ste čítali?