Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.31

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 31.3. a 1.4.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 31.3.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20.kola skupiny III.A dospelí v sobotu dňa 14.4.

Športovo-technická komisia
1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 31.3. a 1.4.2007.
2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 31.3.2007.
3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20.kola skupiny III.A dospelí v sobotu dňa 14.4.2007 o 15. 30 h: Hrnčiarovce B – Sl.Nová Ves, Dechtice – Bučany B, Buková – Borová, Modranka – Dlhá, D. Orešany – Radošovce, Dobrá Voda – Pavlice, Vlčkovce – Naháč.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20. kola dorastu skupiny OM v sobotu dňa 14.4.2007 o 13. 00 h
Dechtice - Križovany
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 20. kola žiakov skupiny OM v sobotu dňa 14.4.2007 nasledovne:
Modranka – Trakovice o 13. 30 h
Dobrá Voda – Veľké Orvište o 13. 30 h
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov 16. kola skupiny OSA v sobotu dňa 14.4.2007 :
Vlčkovce - Bučany o 13. 30 h
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov 16.kola skupiny OSB v sobotu dňa 14.4.2007:
D. Orešany – Boleráz o 13. 30 h
4. III.B dospelí
15. kolo: D. Lopašov - Banka
ŠTK súhlasí so zmenou hracej plochy. MFZ sa odohrá na ihrisku v D. Lopašove. FO D. Lopašov zaplatí rokovací poplatok 100,-Sk so splatnosťou do 12.4.2007.
5. OM dorast
a./ PFK Piešťany B
ŠTK dôrazne upozorňuje PFK Piešťany B na dodržanie RS/II/A/6d, t.j. zaplatiť pokutu 10 000.- Sk na ObFZ Trnava. V prípade jej neuhradenia, ŠTK vyvodí voči PFK Piešťany ďalšie sankcie.
b./ 18.kolo Siladice - Šúrovce
ŠTK námietku FO Šúrovce neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP čl.123.
6. OSB dorast
19. kolo: D. Lopašov - Šulekovo
ŠTK súhlasí so zmenou hracej plochy. MFZ sa odohrá na ihrisku v D. Lopašove.
7. OSB žiaci
a./15.kolo D. Lopašov - Pečeňady
ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa a času. MFZ sa odohrá dňa 1.5.2007 t.j. v utorok v ÚHČ na ihrisku v Dolnom Lopašove
b./ 15.kolo Boleráz - Nižná
ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa a času. MFZ sa odohrá dňa 1.5.2007 t.j. v útorok v ÚHČ na ihrisku v Bolerázi. FO Nižná zaplatí rokovací poplatok 50,-Sk so splatnosťou do 12.4.2007.
8. Rôzne
a./ Chýbajúce zápisy:
dospelí: Naháč – Pavlice, Šulekovo – Merašice, Kočín – Žlkovce
dorast: Dvorníky – Drahovce
žiaci: Siladice – Šúrovce, Kátlovce – Zavar, Veselé – Bojničky.
b./ Doplnok do RS – zmeny v adresári:
FO Sokolovce – predseda: Kubo Marcel č.t.0905222211
tajomník: Pikus Tibor č.t.0908712569
Trénersko-metodická komisia
TMK oznamuje záujemcom o školenie trénerov 4.triedy /licencie C/, že majú možnosť sa prihlásiť po zverejnení tejto informácie písomnou prihláškou na ObFZ. V prihláške treba uviesť svoje dáta, adresu, číslo telefónu prípadne mobilu.
Komisia rozhodcov
1. KR obsadila MFZ 20.kola dospelých, dorastu a žiakov , ktoré budú hrané v dňoch 14. a 15. apríla 2007.
2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 19. kola .
3. KR berie na vedomie ospravedlnenia R :Baboš, Gogola 7.-8.4.2007 ,Hužovič 13.-15.4.2007.
4. KR obdržala sťažnosť od FO Šúrovce z MFZ dorastu Siladice – Šúrovce na R Vražiča, ktorého KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 10.4.2007 o 17. 00 h
5. KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie vždy na svoje zasadnutia konajúce sa každý utorok od 16,00hod. v budove ObFZ na Rybníkovej ul.15/A.
6. KR na základe lekárskej správy akceptuje neskoré ospravedlnenie R Poláčika.
7. Chyby v zápisoch – Dospelí: Gondor, J. Mucha,Gogola, Ševčík. Dorast: Herega a Vražič. Žiaci: Beták.
8. Neskoro zaslaný zápis: Bihári – odstúpenie na ekonomický úsek -100,-Sk
9. KR upozorňuje R-ObFZ, aby riadne vyplňovali tlačivá na zúčtovanie a nechali si ich potvrdiť usporiadajúcim oddielom, inak sa vystavujú nebezpečenstvu pozastavenia vyplatenia odmeny.
10.KR oznamuje R ZsFZ, ktorí chodia rozhodovať MFZ v ObFZ TT, aby sa dostavili na sekretariát za p.Rakúsom k podpisu zmluvy.
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na deň 15.4.2007 – 20.kolo
2. KD doplnila obsadenie DZ na dni 7.a 8.4.2007.
3. KD vykonala kontrolu správ DZ zo 17.kola
4. KD žiada DZ, aby na ObFZ nezasielali zoznam usporiadateľskej služby, ale aby v správe DZ v časti H napísali, že bol zoznam predložený. Je to povinnosťou každého usporiadajúceho oddielu.
Komisia mládeže
SFZ v spolupráci s firmou NIKE organizuje tradičný žiacky futbalový turnaj NIKE PREMIER CUP2007/2008 pre žiakov narodených po 1.1.1993 a mladších. FO sa môžu prihlásiť obratom písomne na sekretariáte ObFZ do 10.4.2007.
Matričná komisia
MaK ObFZ oznamuje, že pri aprílovom prestupovom termíne hosťovanie hráčov v zmysle PP musí trvať minimálne do 31.12.2007. V tomto období nie je možné hosťovanie hráča predčasne ukončiť resp. zrušiť.
Disciplinárna komisia
1. Vavra František, Špačince-d. 1 stret.N.,od 30.3.2007., 1/5a
2. Hargaš Michal, Leopoldov - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
3. Sanny Dušan, Zavar - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
4. Vaško Ľubomír, H. Orešany - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
5. Horúcka Marek, Drahovce - 2 stret.P.,od 5.4.-4.7.2007.,1/5a
6. Fančovič Martin, Bučany - 7stret.N.,od 5.4.2007.,1/3b, zapl.150,-Sk
7. FK Bučany, trestá pokutou 500,-+250,-Sk, 2/1a
8. Junas Martin, Malženice - 2 stret.P.,od 5.4.-4.7.2007, 1/5a
9. Blažek Mário, Opoj - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
10. Doka Viliam, Opoj - 10 stret.N.,od 5.4.2007, 1/3b, 1/4a
11. Horváth Andrej, D. Dubové - 2 stret.P.,od 5.4..5.7.2007, 1/5a
12. Daniš Martin, Boleráz - 1 stret.N.,od 5.4., 4 x ŽK
13. Káčer Martin, Bojničky - 1 stret.N., od 5.4.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
14. Malovec Ivan, Trakovice/tréner/ trestá pokutou 500,-+150,-Sk, 1/3b, 1/10
15. Uher Andrej, Dechtice - 1 stret.N., od 5.4.2007, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
16. Mesíček Marek, Dlhá - 5 stret.N.,od 5.4.2007.,1/3b
17. Vostřel Boris, Modranka - 1 stret.N.,od 5.4.2007, 4 x ŽK
18. Krajčech Peter, Banka - neprejednané, chýbajú náležitosti
19. Merica Marek, Šúrovce-d - 1 stret.N.,od 5.4.2007.,4 x ŽK
20. Jobek Matúš, Šúrovce-d - 1 stret.N.,od 5.4.2007.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
21. Jobek Matúš, Šúrovce-d -1 stret.N.,po odstáti predch.trestu, 1/5a
22. Antal Andrej, Slávia TT-d - 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.,1/1b
23. Zvolenský Ľuboš, Križovany-d - 1 stret.N.,od 5.4.2007., 4 x ŽK
24. Manca Pavol, Dechtice-d - 5 stret.N.,od 5.4.2007., 1/3b, zapl.100,-Sk
25. Kollárik Vladimír, Dechtice-d/tréner/ trestá pokutou 300,-+100,-Sk, 1/3b, 1/10
26. Múdry Matej, Hlohovec B-d - 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.,1/5a
27. Benko Tomáš, Šulekovo-d - 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.,1/1b
28. Belák Michal, Žlkovce-d - 3 stret.N.,od 5.4.2007.,1/6/1a
29. Kurinec Martin, Boleráz-d - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 100,-Sk
30. Malovec František, Zavar-d - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 100,-Sk
31. Kuzma Michal, Červeník-ž - 1 stret.N.,od 5.4.2007.,1/5a
32. Šesták Martin, D.Orešany-ž - neprejednané, chýbajú náležitosti
33. Balážik Ondrej, H.Orešany - zmena trestu na 1 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
34. Tollarovič Jozef, Košolná - zmena trestu na 2 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
35. Mišík Filip, V. Orvište - zmena trestu na 4 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
36. Taraba Lukáš, Trakovice-d - zmena trestu na 4 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
37. Lackovič Lukáš, Trakovice-d - zmena trestu na 4 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
38. Tolarovič Marcel, Trakovice-d - zmena trestu na 1 stret.P.,od 5.4.-5.7.2007.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.
www.trnavaobfz.sk

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 4. Home (ale aj) Office
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 8. Zelená Bratislava
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 1. Bezbariérové vozidlo
 2. Na NFŠ môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19
 3. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Zelená Bratislava
 6. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 7. Ruža zmeny
 8. Úpravy automobilov pre ZŤP
 9. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 10. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 447
 2. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 048
 3. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 441
 4. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 14 440
 5. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 623
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 658
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 149
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 8 993
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 951
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 549
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Obnova malého úseku historických hradieb bude drahšia

Dôvodom je zmena technológie statického zabezpečenia hradieb.

Z družstva ukradli tony obilia, hnojivo i naftu

Krádežami spôsobili škodu za viac ako 28-tisíc eur.

Na cintorínoch predĺžia otváracie hodiny už o týždeň skôr

Zároveň apelujú na dodržiavanie epidemiologických opatrení.

Cestári dostali nové traktory na údržbu ciest

K zime postupne pribudnú aj sipače.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Koronavírus si vyžiadal prvú obeť z radov zdravotníkov

Obvodný lekár v Lokci podľahol ochoreniu COVID-19, mal len 48 rokov.

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

Už ste čítali?