Štvrtok, 9. december, 2021 | Meniny má IzabelaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.30

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 24.3. a 25.3.2007. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 24.3.2007. 3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 19. kola skupiny OSB dospelí v sobotu dňa 7.4.2

Športovo-technická komisia
1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 24.3. a 25.3.2007.
2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 24.3.2007.
3. ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 19. kola skupiny OSB dospelí v sobotu dňa 7.4.2007 o 15. 30 h:
Pečeňady – Sokolovce, Trakovice – Borovce, Pastuchov – Nižná, Madunice – Červeník, Prašník – H. Otrokovce, Kľačany – Bojničky, Dubovany – Veselé - hrá sa vo Veselom
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 19. kola tejto skupiny V.Orvište - Šípkové v nedeľu t.j. 8.4.2007 o 10. 30 h
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 19. kola dorastu skupiny OM v sobotu dňa 7.4.2007 o 13. 30 h:
Trakovice -Boleráz
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 19. kola dorastu skupiny OSB v sobotu dňa 7.4.2007 nasledovne:
Dubovany – Veselé o 13. 30 h vo Veselom, Prašník – Banka o 13. 30 h.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov 19. kola OM v sobotu dňa 7.4.2007:
V. Orvište – Dvorníky o 13. 30 h, Kľačany – Kátlovce o 13. 30 h, Trakovice – D.Voda o 11. 30 h.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ žiakov 15.kola skupiny OSC Dubovany – Veselé o 11. 30 h dňa
7.4.2007 vo Veselom.
4. OM dospelí
17. kolo H.Orešany – Ostrov
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa . MFZ sa odohrá dňa 8.5.2007 o 17 .00 h.
5. OSB dospelí
17. kolo Prašník - Červeník
ŠTK súhlasí s odohraním MFZ v náhradnom termíne dňa 8.5.2007 o 17. 00 h.
6. OM dorast
a./ PFK Piešťany B
ŠTK dôrazne upozorňuje PFK Piešťany B na dodržanie RS/II/A/6d, t.j. zaplatiť pokutu 10 000.-
Sk na ObFZ Trnava. V prípade jej neuhradenia v stanovenom termíne, ŠTK vyvodí voči PFK
Piešťany ďalšie sankcie.
b./ ŠK Modranka
ŠTK súhlasí so zmenou hracích dní a časov :
25. kolo: Modranka - Slávia AŠK Trnava 19.5.2007 o 17. 00 h
27. kolo: Modranka - Zavar 2.6.2007 o 17. 00 h
7. OSB dorast
17. kolo: Prašník – Červeník
ŠTK súhlasí s odohraním MFZ v náhradnom termíne dňa 8.5.2007 o 14. 30 h
8. OM žiaci
a./ Družst. Brestovany
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času. Všetky domáce MFZ odohrá vždy v sobotu o 13,30hod.
b./ ŠK Modranka
ŠTK súhlasí so zmenou hracích dní a časov :
22. kolo: Modranka – V. Kostoľany 29.4.2007 v nedeľu o 14. 00 h
24. kolo: Modranka – D. Voda 13.5.2007 v nedeľu o 15. 00 h.
25. kolo: Modranka – Siladice 19.5.2007 v sobotu o 15. 00 h.
27. kolo Modranka – Brestovany 2.6.2007 v sobotu o 15. 00 h.
9. OSC žiaci
a./ 15.kolo Ostrov – Sokolovce
ŠTK súhlasí s odohraním MFZ dňa 7.4.2007 o 13. 00 h na ihrisku v Ostrove.
b./ OŠK Dubovany
ŠTK upozorňuje všetky FO tejto skupiny OSC, že OŠK Dubovany odohrá MFZ 14, 15, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. a 26. kola vždy na domácom ihrisku vo Veselom.
10. Rôzne
a./ Chýbajúce zápisy :
OSB dospelí Kľačany - Veselé
b./ ŠTK žiada FO hrajúce v súťažiach riadených ZsFZ o zaslanie kópie pasportu ihriska
na sekretariát ObFZ Trnava.
c./ ŠTK vyzýva rozhodcu p. Lištiaka o okamžité doručenie zápisu o stretnutí z MFZ dorastu
Boleráz – PFK Piešťany B na sekretariát ObFZ Trnava.
d./ ŠTK oznamuje všetkým R a DZ, že najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční už v stredu
dňa 4.4.2007. Žiadame ich, aby zápisy zo stretnutí boli k dispozícii na tomto zasadnutí.
Trénersko-metodická komisia
TMK oznamuje záujemcom o školenie trénerov 4.triedy /licencie C/, že majú možnosť sa prihlásiť po zverejnení tejto informácie písomnou prihláškou na ObFZ. V prihláške treba uviesť svoje dáta, adresu, číslo telefónu prípadne mobilu.
Komisia rozhodcov
1. KR obsadila MFZ 19. kola dospelých, dorastu a žiakov, ktoré budú hrané v dňoch 7. a 8. apríla 2007.
2. KR previedla zmeny v obsadení MFZ 18. kola .
3. KR berie na vedomie ospravedlnenia R :Lenivý 8.4.2007,Bihári 7.-8.4.2007,Pinkas 14.4.2007
4. Zmena trvalého bydliska : Peter Rybanský, ul Vl. Clementisa 21, Trnava.
5. KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie vždy na svoje zasadnutia konajúce sa každý utorok od 16,00hod. v budove ObFZ na Rybníkovej ul.15/A.
6. Pochvala od FC Kátlovce na R Daniela Ondrigu v stret. žiakov Siladice - Kátlovce
7. Chyby v zápisoch – Dospelí: Bunček, Kosmál, Kočišová 2 x, Dorast: Jančovič, Klačko, Hužovič, Borovica, Žiaci: Göndör.
8. Neskoro zaslané zápisy: Bočák, Urban, Halász – odstúpené na ekonomický úsek – 100,-Sk
9. KR upozorňuje R-ObFZ, aby riadne vyplňovali tlačivá na zúčtovanie a nechali si ich potvrdiť
usporiadajúcim oddielom, inak sa vystavujú nebezpečenstvu pozastavenia vyplatenia odmeny.
10. KR oznamuje R ZsFZ, ktorí chodia rozhodovať MFZ v ObFZ TT, aby sa dostavili na sekretariát za p. Rakúsom k podpisu zmluvy.
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na deň 7.a 8.4.2007 – 19. kolo
2. KD doplnila obsadenie DZ na deň 1.4.2007.
3. KD vykonala kontrolu správ DZ zo 16.kola
4. KD žiada DZ, aby na ObFZ nezasielali zoznam usporiadateľskej služby, ale aby v správe DZ
v časti H napísali, že bol zoznam predložený. Je to povinnosťou každého usporiadajúceho oddielu.
5. KD žiada DZ o sledovanie úradných správ.
Komisia mládeže
SFZ v spolupráci s firmou NIKE organizuje tradičný žiacky futbalový turnaj NIKE PREMIER CUP
2007/2008 pre žiakov narodených po 1.1.1993 a mladších. FO sa môžu prihlásiť obratom písomne na sekretariáte ObFZ do 10.4.2007.
Matričná komisia
A. Povolené prestupy
Daubner Rudolf, Lovčice – Majcichov
Královič Jozef, Boleráz - Bohdánovce
Farkaš Ján, Brestovany – Lovčice
Kršnák Ján, Madunice – Leopoldov
Habala Rastislav, Suchá n/P – Zeleneč
Moravanský Milan, Krakovany - Ostrov
Hlavna František, Peterčan HC – Tepličky
Nádaský Martin, Radošovce – Malženice
Horváth Miloš, Ružindol - H. Krupá
Ružička Rastislav, Veselé - Krakovany
Hruška Ernest, Radošovce – Malženice
Sedláček Mário, Zelenice – Peterčan HC
Kaclík Miroslav, Borovce – Šípkové,
Stanovič Ivan, Bučany - Malženice
Koštál Rastislav, Šterusy – Šípkové
Strečanský Tomáš, Veselé – Dubovany
Kováčik Tomáš, D. Lopašov – Kočín
Ščepánek Miloš, Špačince – Borová
Králič Andrej, FC Hlohovec – FK Šulekovo
Urminský Ivan, Ružindol – B. Kostol

Skryť Vypnúť reklamu

B. Hosťovanie do 31.8.2007
Brestovanský Luboš, Siladice – Šúrovce
Poláček Peter, Siladice – Šúrovce
Drobný Rastislav, Lovčice – Dlhá
Sorád Jozef, Križovany – Radošovce
Gábriška Pavol, Brestovany - Bohdanovce
Strečanský Peter, Nižná – Dechtice
Hrčka Jozef, Zvončín – Košolná
Susedka Peter, Brestovany – Šúrovce
Kabát Jozef, Siladice – FK Šulekovo
Šelestiak Martin, Siladice – Šúrovce
Kosnáč Patrik, Zvončín – Košolná
Táborský Tomáš, V. Orvište – Borovce
Lipovský Marián, Zeleneč – Brestovany
Tajber Marek, Leopoldov – FK Šulekovo
Moravčík Mário, V. Orvište – Veselé
Viselka Andrej, FC Hlohovec – Leopoldov

C. Hosťovanie do 31.12.2007
Bábik Marian, Banka – Sokolovce
Sedláčik Pavol, Drahovce – Veselé
Daniš Marek, Zvončín – Dlhá
Švarc Ján, H. Otrokovce - Tepličky
Klampár Filip, Banka – V. Orvište
Toráč Ján, Drahovce – V. Orvište
Mojzeš Roman, V. Orvište – Banka
Vadovič Maroš, Bohdanovce – D. Orešany
Nádaský Tibor, Bohdanovce – D. Orešany

Skryť Vypnúť reklamu

D. Hosťovanie do 28.2.2008
Hauliš Rastislav, FC Hlohovec – Koplotovce
Hrebíček Lukáš, Opoj - Brestovany
Ščasný Ivan, Opoj - Križovany

E. Hosťovanie do 30.6.2008
Feranec Tomáš, FC Hlohovec – Peterčan HC
Smolek Luboš, H. Orešany – Dlhá
Habán Peter, FC Hlohovec – D. Trhovište
Valo Tomáš, FC Hlohovec – Tepličky
Janček Matúš, FC Hlohovec – Peterčan HC
Volko Lubomír, Peterčan HC – H.,Trhovište

F. Predčasné ukončenie hosťovania
Bihári Martin, Siladice – Peterčan HC
Nesteš Jozef, Krakovany – Šterusy
Fides Richard, Ratnovce – Sokolovce
Sereda Anton, Krakovany – Šterusy
Kalický Martin, FC Hlohovec – Leopoldov
Slovák Martin, Špačince – D. Dubové
Maštalír Pavol, D. Orešany – Suchá
Slovák Richard, FC Hlohovec – Leopoldov

G. Zamietnuté prestupy
Bocian Lukáš, Zeleneč – Ružindol
Disciplinárna komisia
1. DK upozorňuje na omyl uverejnený v ÚS č.28. Náležitosti uvedené k Zigovi Robertovi
sa týkajú Bojňanského Mariana.
2. Krupík Adam, Zavar-ž - 7 stret.N.,od 23.3.2007.,1/3b
3. Tomovič Michal, Špačince - 1 stret.N.,od 30.3.2007.,4 x ŽK, zapl.150,-Sk
4. Holovič Peter, Zvončín - 1 stret.N.,od 30.3.2007.,4 x ŽK
5. Hrušovský Michal, Zvončín - 1 stret.N.,od 30.3.2007.,4 x ŽK
6. Škorík Erik, H. Otrokovce - 2 stret.N.,od 30.3.2007.,8 x ŽK, zapl.150,-Sk
7. Tomovič Miroslav, Trakovice-d - 1 stret.N.,od 30.3.2007.,4 x ŽK
8. Sivák Jakub, Križovany-d - 1 stret.N.,od 30.3.2007.,4 x ŽK
9. Bublavý Ľuboš, Drahovce-d - 1 stret.N.,od 23.3.2007.,4 x ŽK
10. Scheip Slavomír, Majcichov - 1 stret.N.,od 23.3.2007.,4 x ŽK
11. Vavra František, Špačince-d - neprejednané, chýbajú náležitosti
12. Šimončič Jakub, Suchá-d - 2 stret.P.,od 30.3.-30.6.2007.,1/1a
13. Vrábel Marek, Križovany - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 150,-Sk
14. Karaba Miloš, Ratnovce - DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 150,-Sk
15. Tolarovič Jakub, Trakovice-ž - 1 stret.N.,od 30.3.2007.,4 x ŽK
16. Kubiš Peter, Trakovice-ž - 1 stret.N.,od 30.3.2007.,1/1b
17. Ščasnovič Marek, Trakovice-ž - 1 stret.N.,od 30.3.2007.,1/1b
18. Lužák Tomáš, Suchá - zmena trestu na 2 stret.P.,od 30.3.-30.6.2007.
19. Tibenský Martin, Zeleneč - zmena trestu na 3 stret.P.,od 30.3.-30.6.2007.
20. Fulír Štefan, Pastuchov - zmena trestu na 3 stret.P.,od 30.3.-30.6.2007.
21. Lopatka Tomáš, Naháč - zmena trestu na 2 stret.P.,od 30.3.-30.6.2007.
22. Psota Roman, Dvorníky - zmena trestu na 1 stret.P.,od 30.3.-30.6.2007.
23. Gažo Maroš, H. Krupá - DK žiadosti o zmenu trestu nevyhovuje, hráč dostal trest len 1 stret. N., ktoré si musí odstáť
24. Na návrh ŠTK trestá PFK Piešťany pokutou 1 000,-Sk pre FO Boleráz a 500,-+250,-Sk pre
ObFZ 2/2b
25. Na návrh ŠTK trestá PFK Piešťany pokutou 10 000,-Sk v zmysle RS/II./A/6d 2/9/1
26. Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční už v stredu dňa 4.4.2007, a preto sa dôrazne upozorňujú R a DZ na včasné zaslanie zápisov o stretnutí z MFZ hraných dňa 1.4.2007.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.
www.trnavaobfz.sk

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Hyundai očakáva Generáciu Jeden
 2. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 3. Najdôveryhodnejší na Slovensku! Päťnásobný úspech pre Tesco
 4. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
 5. Firmám sa vyplatí poznať uhlíkovú stopu vlastných výrobkov
 6. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 7. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 8. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 9. Zapojte sa do vianočnej súťaže o luxusné ceny
 10. Panta Rhei má najväčšie zásoby, Vianoce bez knihy nehrozia
 1. Dôchodkovým fondom UNIQA sa výborne darí aj napriek pandémii
 2. Hyundai očakáva Generáciu Jeden
 3. Developer predstavuje víziu zelenej Petržalky bez áut
 4. Panta Rhei má najväčšie zásoby, Vianoce bez knihy nehrozia
 5. Zapojte sa do vianočnej súťaže o luxusné ceny
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 8. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
 9. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 10. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 1. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 787
 2. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 11 566
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 7 405
 4. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 6 433
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 359
 6. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 5 153
 7. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 897
 8. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 3 626
 9. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu? 2 826
 10. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie 2 030

Blogy SME

 1. Radovan Kazda: Demagógovia typu Blaha zanechávajú horšiu smršť než nepravdivé informácie
 2. Martin Greguš: Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie...aká priorita je to pre našu vládu? Prečo učitelia vyhlásili štrajkovú pohotovosť...
 3. Vlasta Žampová: Ladislav Bašternák a Boris Kollár
 4. Tereza Krajčová: Anglický denník: 19. Postoj, chvíľa, si taká krásna…
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Najväčší omyl Angely Merkel.
 6. Ján Šeďo: Dnes, po 184 dňoch, som si bol po tretiu včeličku a stretol sa s antivaxerom.
 7. Nicholas Wintzler: EP - Kde je koniec radu
 8. Jano Richter: Smer je super strana a zaslúži si od nás propagáciu
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 429
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 270
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 041
 4. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 957
 5. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 888
 6. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 711
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 434
 8. Martin Majzlan: Altyn Arashan - Horúce pramene v nebesiach 2 737
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Tipy na vianočné darčeky na poslednú chvíľu pre celú rodinu


5 h
Dobrivoj Rusov v tréningovom procese.

Brankár sa začína vracať do tréningového procesu.


10 h
Ilustračný obrázok

Páchateľ spôsobil škody za stovky eur.


10 h
Festival Grape

Primátor Trnavy Peter Bročka uviedol, že časový horizont vidí zhruba o tri až štyri roky.


TASR 11 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V nemocnici končia pre covid aj deti.


17 h

Mladého muža pritlačil pracovný stroj, zraneniam podľahol.


7. dec

Po Vianociach zatvoria všetky neesenciálne obchody vrátane predajní obuvi a domácich potrieb.


7. dec

Lekár hovorí o najťažších prípadoch, aké majú v nemocnici.


7. dec

Blogy SME

 1. Radovan Kazda: Demagógovia typu Blaha zanechávajú horšiu smršť než nepravdivé informácie
 2. Martin Greguš: Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie...aká priorita je to pre našu vládu? Prečo učitelia vyhlásili štrajkovú pohotovosť...
 3. Vlasta Žampová: Ladislav Bašternák a Boris Kollár
 4. Tereza Krajčová: Anglický denník: 19. Postoj, chvíľa, si taká krásna…
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Najväčší omyl Angely Merkel.
 6. Ján Šeďo: Dnes, po 184 dňoch, som si bol po tretiu včeličku a stretol sa s antivaxerom.
 7. Nicholas Wintzler: EP - Kde je koniec radu
 8. Jano Richter: Smer je super strana a zaslúži si od nás propagáciu
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 429
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 270
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 041
 4. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 957
 5. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 888
 6. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 711
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 434
 8. Martin Majzlan: Altyn Arashan - Horúce pramene v nebesiach 2 737
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu