Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Predstavujeme obec Brestovany

Čochvíľa bude obec úplne odkanalizovaná V súčasnosti realizuje TAVOS, a.s., Piešťany v Brestovanoch 2. etapu výstavby kanalizácie z prostriedkov fondu ISPA. Po jej dokončení bude obec odkanalizovaná na 95 percent

Čochvíľa bude obec úplne odkanalizovaná
V súčasnosti realizuje TAVOS, a.s., Piešťany v Brestovanoch 2. etapu výstavby kanalizácie z prostriedkov fondu ISPA. Po jej dokončení bude obec odkanalizovaná na 95 percent. Predpokladané ukončenie očakávajú v obci v apríli – máji tohto roku. Kanalizácia je už skoro hotová. V súčasnosti rieši vedenie obce s dodávateľom stavby posledné záležitosti. V budúcnosti treba vytýčiť nové trasy, ktoré treba ešte vybudovať. Momentálne vrcholia práce na Borovej a Vodárenskej ulici.
foto kanalizácia
text: Fotografia približuje minulý pondelok na Borovej ulici.

Skryť Vypnúť reklamu

SENIORI
Seniori vedia ako treba aktívne žiť
Klub seniorov nezaostáva za svojou povesťou. Pôsobí v obci veľmi účinne. Každé dva týždne sa seniori stretávajú, pripravujú rôzne prednášky a podujatia, pracujú s deťmi, chodia na poznávacie i vzdelávacie zájazdy. Založili si aj spevácky zbor. Hoci ešte nevystupoval, po obci kolujú chýry, že je dobrý. Nedávno na svojom stretnutí prehodnocovali aj otázku Medzinárodného dňa žien. „Bolo by treba tento sviatok obnoviť. Že si ho komunisti prisvojili, to ešte neznamená, že si nemáme uctiť ženy. Iste, slávime aj sviatok matiek, ale nie každá žena je matka,“ tvrdí starosta, ktorý sa priznáva, že vlani v novembri organizátori už aj jeho pozvali na stretnutie dôchodcov starších ako 65 rokov. Stretnutie, z ktorého sú fotografie, má v Brestovanoch už dlhoročnú tradíciu.
foto na skenovanie – 2 kusy

Skryť Vypnúť reklamu

CESTY
Rozbité cesty zrekonštruujú železnice
Brestovany sú momentálne miestom búrlivej výstavby. Popri bytovkách, nemalou mierou k nej prispieva rekonštrukcia miestnej železničnej stanice a s ňou súvisiacich objektov. Budujú sa nástupištia, podchody, nadjazd, veľký podchod v časti Družstevnej ulice. Negatívom je, že stavitelia obrovskými autami zničili všetky používané komunikácie.
„S dodávateľom stavby - Železničným staviteľstvom Brno som dohodnutý, že po ukončení stavby, pravdepodobne v novembri 2007, zrekonštruujú aj zničené cesty na Športovej a Vinohradskej ulici. Z vlastných finančných zdrojov by som chcel v septembri či októbri vybudovať Vodárenskú ulicu. Rozpočtové náklady sú 2 milióny korún,“ plánuje starosta. Počas 4-ročného volebného obdobia by sa rád postaral i o zrekonštruovanie ďalších komunikácií.
V súčasnosti sa pozornosť obce sústreďuje na všetky tri domy smútku. Maľovky, nátery, výmena záclon, poťahových látok a ďalšie potrebné úpravy v priebehu jarných mesiacov z nich majú spraviť ešte dôstojnejšie miesta poslednej rozlúčky. Jarné úpravy sa dotknú i tento rok aj samotných cintorínov.

Skryť Vypnúť reklamu

PLAN
Na všetky plány raz určite príde
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ponúka veľa možností
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Brestovany zahŕňa v sebe plánov za trištvrte miliardy korún. Na prvý pohľad sa to možno zdá veľa, ale napríklad len už realizovaná výstavba dvoch bytoviek a kanalizácie si vyžiada 90 miliónov. Zámerov je však oveľa viac. „Musíme byť pripravení na každý program, ktorý vyhlási vláda. Potom sa môžeme rozhodovať, čo chceme robiť,“ tvrdí starosta. PHSR je základný dokument, ktorý by obci mal uľahčiť uchádzanie sa o prostriedky zo štátnych a európskych fondov.
Prioritným strategický cieľom v Brestovanoch je príprava bytového fondu. V časti Nivy 2 už rastú nájomné byty. Obec však chce pripraviť aj druhý stavebný obvod pre individuálnu bytovú výstavbu mala by ním byť Železničná ulica.
Prestavba nefunkčnej materskej školy na domov dôchodcov je tiež zahrnutá v programe rozvoja. Požiadavka Brestovancov na prostriedky z fondov bola zahrnutá do databázy projektov na roky 2007 – 2013. V súčasnosti minister výstavby a regionálneho rozvoja vyzval obec, aby svoje zámery zreálnila.
„Pracujeme ne tom. Predpokladáme, že šesťdesiat miliónov by postačilo na to, aby sme mohli domov dôchodcov zrealizovať,“ naznačuje starosta Susedka. Obec je pripravená aj na výstavbu telocvične – športovej haly. Pozornosť chce perspektívne venovať aj výstavbe miestneho zdravotného strediska. Tento zámer príde na rad v rokoch 2010 – 2013, zatiaľ súčasné zdravotné stredisko obci kapacitne postačuje, i keď počet obyvateľov sa už zvýšil nad 2100.
Strategickým zámerom obce ostáva aj výstavba 8-hektárového obecného priemyselného parku, renovácia a rozvoj centra obce a hľadanie nových foriem v rámci celoživotného vzdelávania občanov.
foto plan
text: V tejto novej bytovke našli domov rodiny v tridsiatich bytoch.

BYTY
Stavajú štyridsať bytov, môžu postaviť sto
Na sklonku minulého roku začali v Brestovanoch realizovať dve veľké stavby – dve bytovky po dvadsať bytových jednotiek. Výstavba si vyžiada 53 miliónov korún. Osemdesiat percent z nich dostala obec formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, s výhodným, jednopercentným úrokom. Zvyšok doplácajú budúci nájomníci, ktorí sa podieľajú na výstavbe i infraštruktúre. Napríklad za trojizbový byť zaplatia šesťstotisíc korún, z ktorých polovicu zložili pri podpise zmluvy a polovicu zaplatia po kolaudácii bytu. Tridsať rokov budú platiť riadne nájomné, a potom sa za peniaze, ktoré do výstavby vložili, stane byt ich vlastníctvom.
„Dve bytovky už stoja. Hrubá stavba prvej je hotová, v týchto dňoch bude dodávateľ, s ktorého prácou sme veľmi spokojní, robiť zastrešenie. Prestaví žeriav a začne stavať druhú štvorpodlažnú bytovku. Je možnosť výstavby ďalších troch, to znamená že celkom by obec mohla postaviť sto bytov,“ hovorí starosta Stanislav Susedka. Byty, ktoré sú momentálne vo výstavbe, už majú svojich nájomníkov. Hrubé stavby oboch domov by mali byť ukončené do konca apríla. Odovzdávanie bytov plánuje obec urobiť v septembri t. r.
foto byty
Prvá bytovka je už postavená. V popredí starosta Stanislav Susedka s vedúcim dodávateľskej stavebnej firmy Milanom Bílikom.

AKTIV
Nedostávajú peniaze,
je to nespravodlivé
V súčasnosti obec Brestovany zamestnáva na aktivačných prácach 20 pracovníkov. Mnohí z nich však pracujú takmer zadarmo, iba preto, aby ich na úrade práce nevyradili z evidencie uchádzačov o prácu a neprestali za nich hradiť príspevky do sociálnej a zdravotnej poisťovne. „Nespravodlivosť vidím v tom, že nie každý, kto robí, dostáva za túto prácu aktivačný príspevok vo výške 1900 korún. Ženy, ktorých manžel je zamestnaný a jeho zárobok podľa zákona stačí, aby uživil rodinu, nedostávajú nič. Je to zlé. Pracujú často veľmi dobre a prakticky zadarmo,“ hnevá sa starosta Stanislav Susedka. Podľa neho, ak chce štát u ľudí zachovať návykovú činnosť práce, môže tak urobiť iba správnou motiváciou. Aktivační pracovníci už urobili v obci kus práce. Napríklad aj 204 kanalizačných prípojok do domácností je výsledkom práce ich rúk, čo obec vychádza lacnejšie, ako keby musela prácu platiť stavebnej firme.

ZASTAV
Radová zástavba by bola riešením
Inšpiráciu pre vytvorenie novej ulice hľadal starosta Brestovian v Hodoníne a v Senici. Nízkoenergetické domy v radovej zástavbe, ktoré je dodávateľ schopný postaviť do mesiaca, si získali jeho pozornosť. „Chcem v obci vytvoriť jednu novú ulicu, možno by práve drevené domy boli riešenie,“ hovorí S. Susedka. V každom prípade je obec pripravená vybudovať komplet inžinierske siete na celú novú ulicu. „Ešte nevieme, ako sa bude volať. Chceli sme Slnečnú, alebo Veternú. Také sú však v Lovčiciach a keďže je spoločná pošta, mýlilo by sa to. Urobíme verejné zhromaždenie, požiadame ľudí, aby niečo vymysleli,“ vysvetľuje. Popri radovej zástavbe, kde by mohlo byť namiesto tridsiatich aj päťdesiat domov, predpokladajú plány aj individuálnu bytovú výstavbu ďalších 4-5 domov.
foto zastavba

ČERP
Zriadia čerpadlo?
Napriek tomu, že obec sa dlhodobo snažila o získanie pozemkov cirkvi, či už výmenou alebo inou formou, nevyšlo to. Bytovú výstavbu musela rozbehnúť v inej časti obce. Okolo cirkevných pozemkov sa však dianie točí opäť. Niektorí podnikatelia veria, že budú úspešnejší v rokovaní. „Majú záujem vybudovať tu benzínové čerpadlo. Také zariadenie zatiaľ v Brestovanoch nemáme a boli by sme radi, keby tu bolo. Ako obec by sme takéto aktivity určite podporovali, pokiaľ sa podnikatelia dokážu s cirkvou dohodnúť,“ ubezpečil starosta.

RELAX
Z vojenských objektov
relaxačné centrum
V rámci rozvoja cestovného ruchu a využitia kultúrno-historického potenciálu obce by obec rada zužitkovala aj vojenské objekty, ktoré existovali v brestovanských hájoch a ktoré by jej mali byť navrátené. „Áno, o objekty stojíme, ale s podmienkou, že nám štát uvoľní pozemok pod nimi a prístupové cesty v lesoch, ktoré si prisvojil. Reštitúcie stále trvajú a podľa nich by pozemok mal patriť grófovi alebo nám,“ objasňuje S. Susedka. V navrátenom objekte by obec chcela vybudovať rehabilitačno-rekreačné stredisko. „O kapacite je predčasné hovoriť, ale predpokladané náklady na realizáciu zámeru sú 120 miliónov korún. Obec by tu mala 5-percentnú spoluúčasť,“ dodáva.


BHS
Hudobné slávnosti
Domáci Chrámový spevácky zbor Jána Cikkera bude jedným z účinkujúcich 5. ročníka Brestovanských hudobných slávností, ktoré sú v kalendári podujatí naplánované na 26. mája. Je to už pekná tradícia, v rámci ktorej si tento rok vypočujú milovníci zborového spevu sedem hudobných telies. Prípravy vrcholia, organizátori sa chystajú osloviť spevácke zbory v Suchej nad Parnou, Modranke, Zavare, Dechticiach, Pastuchove a Trakoviciach. Aj tento rok program obohatí vystúpenie nejakej speváckej osobnosti. Už tradične obec využíva dobré kontakty svojho bývalého farára Mariana Červeného, aj tento rok nechá rozhodnúť jeho. Možno to bude Dvorský, možno Babiak a možno niekto celkom iný...

Stranu pripravila: Janka Pekarovičová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Päť chýb pri zateplení strechy
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Úprava osobného motorového vozidla
 5. Important information for Brazilians living in Slovakia
 6. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 7. Vitajte v postapokalyptickom svete
 8. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. Päť chýb pri zateplení strechy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 26 833
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 942
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 732
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 534
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 833
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 738
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 484
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 371
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 160
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 150
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Hodinu čakala v daždi na testovanie, príčin môže byť viacero

Dve odberné miesta pred nemocnicou v Trnave vybavia denne približne 400 ľudí. Na odber sa treba objednať vopred.

Trnavský kraj obnovil cesty na Záhorí

Kraj má v tomto roku na opravu ciest ešte vyčlenených 1,6 milióna eur, z ktorých plánuje obnoviť sedemnásť úsekov ciest II. a III. triedy.

V piešťanskom múzeu uviedli knihu o stíhacej letke 13

Kniha je výsledkom desaťročia trvajúcej mravčej práce autora nielen v archívoch, ale aj v teréne s vtedy ešte žijúcimi pilotmi alebo ich rodinami.

Situácia v nemocniciach začína byť veľmi zlá, hovorí Naď

Testovanie je podľa Jaroslava Naďa jediná vec, ktorá môže Slovensko zachrániť pred lockdownom.

Minister obrany SR Jaroslav Naď.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Už ste čítali?