Utorok, 3. august, 2021 | Meniny má JergušKrížovkyKrížovky

Divadlo Jána Palárika uviedlo Kafkov týždeň

Vlani, keď sme uvažovali nad dramatickým plánom na túto sezónu, náš interný režisér Viktor Kollár prišiel s návrhom, že bude robiť dva texty, ktoré vzniknú podľa predlôh Franza Kafku – románu Amerika a Listov Milene. Bolo jasné, že táto sezóna bude mať do

istej miery kafkovskú pečať.
Vedeli sme tiež, že Milan Richter píše o Franzovi Kafkovi hru. V priebehu príprav Fausta sme prišli na myšlienku, že by mohla vzniknúť aj ďalšia hra. Na základe aforizmov, ktoré Richter preložil a vydal, ale aj ďalších zvláštnejších žánrov, ako sú napríklad Sny. Stačila už iba malá iskra, aby vznikol nápad zorganizovať Kafkov týždeň. Ďalší podnet sme získali, keď sme pri rozhliadaní sa po slovenských divadlách objavili banskobystrické Divadlo z pasáže, ktoré má v repertoári Ameriku podľa Kafku. Na svete bol projekt, o ktorom sme presvedčení, že bol už potrebný v slovenskej kultúre.
V poslednom období na niekoľkých konferenciách v referátoch som sa pokúsil o sumarizáciu, zamyslenie, čo všetko slovenská kultúra dlhuje sama sebe a čo svetu okolo nás. Stav, čo dlhujeme sami sebe, je katastrofálny. Nemáme dejiny slovenského divadla, dejiny slovenskej drámy, nedočkali sme sa nových dejín slovenskej literatúry po roku 1989, nemáme dejiny slovenského filmu, len teraz začal vychádzať nový slovník slovenského jazyka, čiže nemáme základnú informáciu sami o sebe. Už Štúr povedal, že „národ bez vedomostí o sebe a predkoch svojich je len hromádkou koží otrockých“. Veľa toho dlhujeme aj v poznaní sveta okolo nás. Franz Kafka, jeden z najlepších spisovateľov 20. storočia, je tým kamienkom mozaiky, voči ktorému máme podlžnosti. Som presvedčený, že ak by sa robil rebríček európskych spisovateľov, bol by jedným z medzníkov ako osobnosť, ktorá poznačila vývoj literatúry na dlhé desaťročia. Informácie o ňom sme mali kusé, neúplné, veľmi často skreslené. Je najvyšší čas, aby sme o ňom začali uvažovať. Myslím, že aj keď študenti trnavských univerzít našu ponuku odignorovali, neodradí nás to a budeme v rámci svojich možností a svojej etiky v intelektuálnom a umeleckom strehu aj ďalej, krôčik za krôčikom, dobiehať tento dlh a zostávať eticki prísni voči sebe a svojej kultúre.
Michal Babiak

Skryť Vypnúť reklamu

Z Kafkovho pekloraja
„Pre mňa je Kafka výzva. Začal som prekladom aforizmov, ktoré som vydal pre tromi - štyrmi rokmi. To sú aforizmy a krátke prózy, z ktorých mnohé zaznievajú v mojej prvej hre, i keď bola koncipovaná podľa oveľa väčšieho množstva materiálov. Kafka je autor, ktorý sa ťažko číta, ale jeho poviedky a romány zlákali mnohých dramatikov. Jeho život nie. Poznám iba dve drámy, ktoré mali určitý ohlas vo svete. Obe zhadzujú Kafku z piedestálu. A hoci ani u mňa nie je na piedestáli, aspoň ho vnímam ako trpiaceho človeka, ktorý chce čosi dosiahnuť, ale má isté problémy a nemôže,“ hovorí Milan Richter, prekladateľ viac ako šesťdesiatich piatich kníh a spisovateľ v pozícii začínajúceho dramatika, autora hry Z Kafkovho pekloraja. Je to na Slovensku a v strednej Európe prvý pokus popasovať sa s Kafkom a jeho životom.
Poeticko – dramatické komorné dielo v aforizmoch, sentenciách, snových príbehoch a pocitových zábleskoch otvára svet Kafkovho najintímnejšieho vnútra. Príbeh je situovaný v tatranských Matliaroch, kde sa Kafka neúspešne liečil z tuberkulózy. Jeho život sa odvíja na príklade vzťahov a cez podanie herecké, lebo vlastne aj slečna F a slečna J sú herečky, ktoré v skutočnosti otec najal, aby zistili, čo Franz robí.
„Dosiahnuť, aby aforizmy nadväzovali, boli v kontraste, aby sa príbeh vyvíjal, bolo veľmi ťažké. Polovica hry sú vlastne Kafkove texty, autorsky som prispel, ale nie tak, aby som sa mohol chváliť,“ tvrdí Richter. Scénické čítanie hry režíroval Michal Babiak. Popri rokmi osvedčených hercoch Divadla Jána Palárika – Viere Pavlíkovej, Nine Kočanovej a Jánovi Topľanskom, sa v štúdiu divadla predstavili 26. februára aj adepti hereckého umenia M. Chalány a R. Sanitra.

Skryť Vypnúť reklamu

Správa jednej akadémii
Zaujímavým prvkom Kafkovho týždňa bolo sólové vystúpenie Romana Blumaiera v zdramatizovanej Kafkovej poviedke Správe jednej akadémii. V stredu 28. februára ňou projekt obohatila Divadelná fakulta Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Obsah a herecký výkon opice, ktorá sa „vypracovala“ na človeka, bol naozaj pozoruhodný.
foto sprava


Autentické Listy Milene
Kľúčom k osobnosti Franza Kafku sú jeho zachované listy. Z pohľadu vzťahu k ženám sú zaujímavé Listy Felice (Bauerovej) a Listy Milene (Jesenskej). Obe tieto Kafkove veľké lásky sa odohrali v podstate v listoch, ale listy z druhej strany sú v oboch prípadoch stratené. Milena bola jedinou ženou v Kafkovom živote, ktorá nebola židovkou, ba navyše patrila k nacionálne aktívnemu spoločenstvu českého národa. Kafka sa bez rozmýšľania vrhol do vĺn novej, romantickej lásky a aj vydatá Milena odpovedala vrelým a vášnivým citom. Keby láska k Milene bola prišla skôr, mohol ho jej oheň vybičovať k vrcholnej tvorivosti a životnej sebarealizácii.
Predstavenie Listy Milene, uvedené aj 26. februára a 2. marca, je spracovaním 26 autentických Kafkových listov. Je to lyrické pásmo dokumentujúce vzťah medzi Kafkom a Jesenskou. Režisér Viktor Kollár zvýraznil Mileninu tajomnosť tým, že úlohu naraz zveril dvom predstaviteľkám. Stretnúť sa z vydatou Milenou je ťažké. Kafka sa stále viac prepadá do svojich úzkostných stavov. Jeho láska sa triešti, rúca, zraňuje samu seba. Nastáva beznádejný boj, ktorý Kafka vedie o Milenu sám v sebe. A hoci sa mu Milena pokúša pomáhať, niet nádeje na víťazstvo...
Preklad Milana Žitného sa Kollárovi podarilo pôsobivo vniesť do prostredia štúdia Divadla Jána Palárika. Zobrazenie sveta muža a ženy v dvoch priestorových rovinách evokuje, že každý z nich chápe len svoju stránku a nemajú šancu stretnúť sa v reálnom živote.

Skryť Vypnúť reklamu

Kafkov druhý život
„Keď som písal druhý príbeh, mal som pocit, že všetko nemôžem vyzradiť. A ani som nemohol, lebo hru som dokončoval až po odovzdaní. Doplnil som ju o pár vložených drobných dialógov,“ hovorí o svojom druhom projekte, ktorý mal tiež slovenskú premiéru v rámci Kafkovho týždňa, Milan Richter.
V tomto prípade dal Kafkovi šancu nezomrieť, resp. i napriek smrti prežiť ešte jeden - druhý život kdesi inde. „Veľkú hru“ zaľudnil sedemnástimi postavami, z ktorých najvýraznejšie pôsobia Kafkove lásky Dora, Milena, Felice, snúbenica Julia, ktorú si priváža z Argentíny, Kafkova sestra a otec. Kafka bol veľmi nešťastný, s dievčatami to stále skúšal, lebo chcel otcovi, ktorý mu vyčítal, že je chudorľavý, neje mäso, neoženil sa, nezaložil si rodinu, dokázať, že je tiež schopný... Po pätnástich rokoch v Argentíne, kde mu autor doprial, aby bol svojím spôsobom šťastný aj nešťastný, sa vracia do Prahy a vo fiktívnom „čo by bolo, keby sa Kafka dožil dlhého života...“ dožíva svoju tragédiu až do roku 1961. Priateľka, prozaička a poetka Jana Štroblová Richterovi po prečítaní jeho hry povedala: „V tvojej hre je jasné, že osud je nezvrátiteľný.“
Snúbenica Júlia, Nemka, ktorá na konci prvej časti hry demonštruje svoju náklonnosť k Hitlerovi, je predznamenaním koncentráku a prenasledovania, ktorému sa Kafka nevyhol. Hra má v sebe veľa zvláštneho, podivného, prekvapivého i úsmevného. Má v sebe aj silný katarzný podtón, ktorý núti diváka uvažovať o vlastnej zodpovednosti voči sebe a času, ktorý mu je na tomto svete určený. Richter využil priestor pre prepojenie Kafkovho reálneho sveta so svetom nereálnym, expresívnym, hyperbolickým.


Kollár: Kafku nie je nikdy dosť!
Polovicu úspechu trnavského Kafkovho týždňa treba pripísať na vrub režisérovi Viktorovi Kollárovi, ktorý sa otvorene vyznal so svojej lásky ku Kafkovi. Preto, aby ho divákovi priblížil a odtabuizoval, naštudoval s kolektívom okrem Listov Milene aj adaptáciu jeho románu Amerika, napísaného v roku 1910. Je to bizarná groteska o mladom chlapcovi, ktorý sa stratil vo veľkom svete. Karol Rossman, ktorého rodina poslala po znásilnení slúžky do Ameriky, stráca priazeň svojho zásadového strýka a začína sa životom predierať sám. Je však okolo neho veľa neprajníkov, zlých okolností a neúspechov. Karol sa stane súčasťou zmechanizovaného sveta, nedokáže sa mu prispôsobiť, alebo ho nechápe. Všetko okolo neho sa deje tak rýchlo, že je udupaný svetom. Napokon končí v Oklahomskom divadle v prírode a pred očami diváka zostarne... Či si to vysvetlí ako šancu začať šťastný život, alebo koncentrák spájaný s holokaustom, ponecháva trnavské divadlo na divákovi. Predstavenie má množstvo atrakcií a zvratov. Aj keď je to rozprávanie, ktoré má naratívny tok, groteskne zvláštnym spôsobom musí diváka zasiahnuť.
„Kafku nie je nikdy dosť,“ tvrdí Viktor Kollár. Je šťastím pre svet, že Kafkov priateľ Max Brod nesplnil žiadosť nepriebojného Franza a nezničil jeho literárne práce. Tak sa zachovalo dosť románov, poviedok a listov, aby po rokoch odmietania „ťažko čitateľného“ autora Trnavčania, prípadne i Slovensko, poznali jeho pravú ľudskú tvár. I keď sprostredkovane, „preloženého“ do zrozumiteľnejšej „reči divadla“. A to bol vlastne aj zámer celého Kafkovho týždňa.
Janka Pekarovičová
Foto: autorka

Amerika podľa Kafku
Príbeh Karola Rossmana sa v rámci Kafkovho týždňa odvíjal na veľkej scéne dvakrát. S vlastnou adaptáciou románu Amerika podľa Kafku prišlo do Trnavy banskobystrické Divadlo z pasáže. Jeho tvorivý kolektív vsadil na paralelu medzi Oklahomským divadlom v prírode a svojimi mentálne hendikepovanými hercami. Títo sa svojich úloh zmocnili tak oduševnene a presvedčivo, že oslovení diváci sa zhodli v tom, že výrazovo a emocionálne tak silné predstavenie ešte v živote nevideli. Divadlo z pasáže dáva možnosť zamestnať sa ľuďom so zdravotným postihnutím. Práve vďaka nim dostal Franz Kafka v Trnave aj tretí rozmer. Účinkovanie v divadle je pre banskobystrických hercov vlastne arteterapiou a možnosťou prejaviť sa výtvarne i pohybovo.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 2. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 3. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 4. Čítajte SME.sk na viacerých zariadeniach
 5. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 6. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 7. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 8. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 9. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 1. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 2. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 3. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 4. Čítajte SME.sk na viacerých zariadeniach
 5. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 6. Môže pivo spojiť Prešov s Veľkým Šarišom?
 7. Vodného slalomára privítal doma aj jeho hlavný partner BILLA
 8. Autorka prezradila motív novej knihy. Poteší nielen romantičky
 9. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 10. Diskusia o elektromobiloch nie je „súťaž krásy“
 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 357
 2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 264
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 933
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 784
 5. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 603
 6. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 213
 7. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 211
 8. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 3 071
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 2 790
 10. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 2 318
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Plastiku s názvom Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena od slovenského sochára Alexandra Trizuljaka preniesli opäť do parku na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.


TASR 7 h
Milan Ristovski (vľavo) pokračuje v Spartaku Trnava.

Najprv však musia vyradiť izraelský Maccabi Tel Aviv.


TASR 11 h
Ilustračné foto.

Počas uplynulého víkendu podali v troch veľkokapacitných očkovacích centrách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) spolu 5250 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.


TASR 12 h

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ako jedna z mnohých akademických inštitúcií, musela v uplynulom období čeliť nepoznanému – prepuknutiu pandémie ochorenia COVID- 19.


3 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Rozsudok nie je právoplatný.


1. aug

Ľudia sa nestihli spamätať a prišla ďalšia povodeň.


14 h

Pozrite si kompletnú tabuľku.


10 h

Po ťažko zraneného Milana priletel záchranársky vrtuľník, zdravotníci bojovali o jeho život viac ako hodinu.


1. aug

Už ste čítali?