Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky
PREDSTAVUJEME ŠKOLU

Základná škola s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou

TELOCVICNA Dokedy budú platiť za hodiny v telocvični? „Telocvičňa nie je naša, musíme platiť za každú vyučovaciu hodinu 200 korún prenájom,“ označila riaditeľka Lýdia Hrušovská jediný problém, ktorý Základná škola v Hrnčiarovciach podľa nej má.

TELOCVICNA
Dokedy budú platiť za hodiny v telocvični?
„Telocvičňa nie je naša, musíme platiť za každú vyučovaciu hodinu 200 korún prenájom,“ označila riaditeľka Lýdia Hrušovská jediný problém, ktorý Základná škola v Hrnčiarovciach podľa nej má. Objekt v areáli školy bol postavený v akcii Z ministerstvom školstva a Skloplastom, a to najmä pre školu. Zmluvu o prenájme na desať rokov prevzala obec ako záväzok, ktorý sa tento rok končí. A tak domáce deti, ktoré chcú telocvičňu využívať vo voľnom čase, platia 650 korún na hodinu. Škola „len“ 200, bez použitia spŕch či toaliet, čo však pri 20 hodinách znamená ročne okolo 160 tisíc korún, ktoré by mohla použiť na iné účely. V čase, keď väčšina škôl má telocvične pri škole a vhodným prenajímaním prostriedky získava, pre hrnčiarovskú školu znamená mínus. Nevýhodná nájomná zmluva sa skončí v decembri a je vecou obecného zastupiteľstva, komu a za akých podmienok telocvičňu, ktorú si pravdepodobne sama prevádzkovať netrúfne, prenajme. Prostredníctvom rady školy žiadala riaditeľka, aby nový nájomca akceptoval podmienku, že škole využívanie priestorov na povinnú telesnú výchovu a popoludňajšie krúžky účtovať nebude. Nedávno škola objednala do jednej triedy nové lavice a stoly. (Dostanú ich deviataci, aby sa im dobre písal monitor...) Ak by platiť za telocvičňu nemusela, mohla novým nábytkom vybaviť polovicu tried.

Skryť Vypnúť reklamu

pod foto skola
Projekt za 21 miliónov na rekonštrukciu dvoch budov základnej školy plánuje urobiť zastrešenie krovom, zateplenie, vymeniť okná a kotolne. Na ministerstve uspel, bol však zaradený na realizáciu až v rokoch 2007-2013.

pod foto riaditelka
Mgr. Lýdia Hrušovská, riaditeľka školy

SKOLKA
Škôlkarom je v novej škôlke lepšie
Objekt hrnčiarovskej základnej školy sa skladá z dvoch častí. Budovy A a budovy B. Tá prvá je po rekonštrukcii sociálnych zariadení, má vymaľované triedy. Druhú po kompletnej rekonštrukcii strechy donedávna odsúvali nabok, lebo bolo zrejmé, že treba prikročiť k rekonštrukcii a prestavbe priestorov pre materskú školu. Dovtedy bola v nevyhovujúcej a neekonomickej budove v dedine. V apríli sa rekonštrukcia začala a tak koniec školského roka bol náročný. Do budovy A sa presunuli aj prvostupniari a učilo sa aj v zborovni a špeciálnych triedach.
Prvé poschodie budovy B prerobili pre potreby škôlky. Prestavbou vytvorili tri triedy, spálne, jedáleň... Keď už bol všade stavebný neporiadok, rekonštrukciu sa rozhodli urobiť aj na toaletách pre prvý stupeň a vymaľovať chodby. Práce zaplatila obec, ale maľovka šla z vlastných prostriedkov školy. Do rozpočtu sa zmestili aj dvoje bočné vstupné plastové dvere, ktoré namontovali v týchto dňoch. V auguste zariadenie škôlky s pomocou aktivačných pracovníkov presťahovali a v septembri nastúpili škôlkari novej škôlky.
„Minulý školský rok bol strašný. Začalo sa to na Mikuláša inšpekciou, potom prišla rekonštrukcia, sťahovanie... Ale všetko sme výborne zvládli,“ konštatuje L. Hrušovská. Výhodou herne škôlkarov je, že do ôsmej môže prichýliť aj žiakov nižších ročníkov, ktorí musia do školy z rodinných dôvodov prísť už o pol siedmej.
foto skolka-v
„Velkáči“ využívajú posledný rok hier a voľnosti. Už vedia, že o rok sa budú musieť vážne učiť...

Skryť Vypnúť reklamu

KRUZKY
Krúžky prevažne so športovým zameraním
Škola v Hrnčiarovciach poskytuje v súčasnosti základné vzdelanie 189 žiakom. Výučbu v deviatich triedach, špeciálnej jazykovej učebni, počítačovej učebni a v špeciálnej učebni fyziky a chémie zabezpečuje okrem riaditeľky Mgr. Lýdie Hrušovskej a jej zástupkyne Mgr. Evy Szabovej, dvanásť učiteľov, farár a katechétka. Dve učiteľky vedú dve oddelenia školského klubu. V 2,5-triednej materskej škole, ktorá je právnou súčasťou školy, sa o deti stará ďalších päť učiteliek.
Po vyučovacom procese sa deti zúčastňujú na práci 12 krúžkov, predovšetkým zameraných na telesnú aktivitu a výchovu. Úspešný je najmä krúžok pohybovej prípravy, priťahujú aj počítačové krúžky, turistický a stolnotenisový krúžok. V súvislosti s prácou krúžkov treba spomenúť pekné výsledky v športových disciplínach, ktoré žiaci dosahujú pod vedením telocvikárky Mgr. Anny Belkovej, známej trénerky futbalistiek. Na tvorivých dielňach deti vyrábajú rôzne drobnosti, výborne predajné v rámci dní otvorených dverí rodičom. V matematickom krúžku sa na stredné školy pripravujú deviataci. Od roku 1991 vychádza v škole školský časopis Hrnčiarik, nad ktorým v súčasnosti dozerá učiteľ Patrik Varga. Náklad časopisu je 230 kusov a sponzorsky ho podporujú rodičia.
rucne prace
Tvorivé dielne v škole vedie Eva Sučanová.
belkova
Anna Belková je športovou dušou školy.

Skryť Vypnúť reklamu

PROJEKTY
Projekty prinášajú škole prostriedky
Zo siedmich projektov, do ktorých je škola zapojená, najväčší úžitok priniesol doposiaľ projekt Otvorená škola. Realizuje Národný program rozvoja športu na Slovensku, je zameraný aj na upevnenie zdravia. Škola je otvorená verejnosti, rodičia môžu kedykoľvek prísť so svojimi názormi a námetmi a vedenie školy a pedagogický zbor je prístupný aj názorom a požiadavkám žiakov. Vlaňajších 80 tisíc, ktoré škola získala, využili na výstavbu altánku v jej areáli. „Tento rok sme získali ďalších 60 tisíc. Podľa dohody ich do konca novembra musíme minúť na športové náčinie. Deťom k dvom starým pravdepodobne pribudnú dva nové tenisové stoly a tri páry lyží...,“ plánuje riaditeľka Hrušovská. Každý piatok sa totiž mení chodba na prízemí na herňu stolného tenisu, v priaznivom počasí deti hrajú aj na kameninovom stole na dvore. „Tréningy“, aj víkendové, potom úspešne využívajú na stolnotenisových súťažiac, v ktorých hrajú prvú ligu.
Ocenenie získali žiaci pod vedením magisteriek Evy Sučanovej a Ľubomíry Brunovskej aj za motýľa z prírodných materiálov v projekte Umenie zblízka.

pocitace
Počítačovú učebňu, do ktorej deti chodia veľmi rady, zriadila škola z prostriedkov projektu Infovek.

KNIZNICA
Deti rady čítajú i chodia do divadla
Žiackej knižnici, ktorá sa spojila s obecnou, sa podarilo získať prostriedky na jej internetizáciu i na knižný fond. Ďalšou výhodou je, že po registrácii na Ministerstve školstva SR môže knižnica prijímať a využívať peniaze aj z kultúrnych poukazov. Slovenčinárka Eva Szabová, ktorá knižnicu na vysokej úrovni vedie, vie s deťmi práve tieto poukazy využiť aj na kultúru. Či už v trnavskom Divadle Jána Palárika, kam deti s obľubou chodia, alebo na rôznych výstavách či v múzeách.
Knižnica dáva zázemie aj čitateľským podujatiam. Koncom marca 2007 sa v škole uskutoční už tretí ročník medzinárodného projektu Noc s Andersenom. E. Szabová ho pripravuje v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Zapojí sa doň päť desiatok detí a pomáhať budú opäť vysokoškoláčky, bývalé absolventky školy, ktoré sa sem stále vracajú. Opomenúť nemožno ani Čítanie pod perinou, na ktorom sa zúčastňujú žiaci nižších i vyšších ročníkov.
Pozitívom je, že čiastkou podľa svojho uváženia a možností prispieva každoročne na nákup novej literatúry do knižnice Obecný úrad Hrnčiarovce.

JAZYKY
Nemčinu vystrieda angličtina
Škola akceptuje opodstatnené požiadavky rodičov. Dôkazom toho je aj rozhodnutie o postupnej zámene vyučovaných jazykov. Napriek tomu, že v Hrnčiarovciach majú špecialistku na nemčinu a výučbe tohto jazyka sa prioritne venovali, rozhodlo vedenie školy o postupnom redukovaní nemčiny a jeho náhrade angličtinou. V školskom roku 2006/2007 sa angličtina vyučuje v 3. a 4. ročníku v rozsahu dvoch hodín týždenne. Kým nový jazyk úplne nahradí nemčinu, škola sa musí rozhliadnuť po perspektívnom jazykárovi s aprobáciou na angličtinu.

stvrtaci
Tretiaci a štvrtáci na obrázku majú zatiaľ dve hodiny angličtiny týždenne. Zastihli sme ich s učiteľom Patrikom Vargom.


MONITOR
Monitor nad celoslovenský priemer
Aj v Hrnčiarovciach platí to, čo vo väčšine základných škôl v regióne, že výsledky Monitoru dopadli vlani o nejaké percentá lepšie ako je celoslovenský priemer. Predminulý štvrtok sa deviataci zapojili aj do písania „predbežného monitoru“ s názvom Comparo. Aj toto je celoslovenský projekt, v ktorom po zaplatení 200 korún na žiaka, urobili prvý krok. Financie poskytla rada rodičov. Teraz zvedavo očakávajú výsledky. „Budú objektívne, lebo my, rovnako ako pri Monitore, striktne dodržiavame platné smernice. V triede môže byť najviac pätnásť žiakov, dozor robí učiteľ, ktorý daný predmet neučí a otázky sa otvárajú iba chvíľu pred ich riešením,“ ubezpečuje L. Hrušovská. Hovorí sa, že v budúcnosti, keď bude Monitor nahrádzať prijímacie pohovory na stredné školy, by mali pre absolútnu objektivitu dozor pri písaní robiť učitelia z iných škôl.
„Tento rok máme sedemnásť vynikajúcich deviatakov. Chystajú sa na obchodnú akadémiu a gymnáziá a určite napíšu monitor ešte lepšie ako vlaňajší tridsiati, z ktorých polovica boli trojkári, štvorkári,“ verí riaditeľka.

deviataci
Práve deviataci sú tí šťastlivci, ktorí onedlho dostanú nové lavice a stoly. Veľmi ich nevyužijú, čoskoro sa rozbehnú na stredné školy.

Pripravila:
Janka Pekarovičová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. Vitajte v postapokalyptickom svete
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 5. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 6. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Úprava osobného motorového vozidla
 9. Important information for Brazilians living in Slovakia
 10. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 813
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 825
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 924
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 532
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 942
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 680
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 102
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 584
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 495
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 338
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Útočníkov, ktorí chceli pomáhať, zadržali v Hlohovci

Najskôr sa zahnal na muža mačetou, potom mu dal s ďalšími poriadu. "nakladačku". Všetkých útočníkov už zadržala polícia.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Ilustračné foto

Antigénové testy sú už na Slovensku

Zásielka dorazila v poriadku, lietadlo z kórejského Soulu pristálo na bratislavskom letisku v noci.

Testovanie na nový koronavirus.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Už ste čítali?