Nedeľa, 14. august, 2022 | Meniny má Mojmír

Základná škola s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou

TELOCVICNA Dokedy budú platiť za hodiny v telocvični? „Telocvičňa nie je naša, musíme platiť za každú vyučovaciu hodinu 200 korún prenájom,“ označila riaditeľka Lýdia Hrušovská jediný problém, ktorý Základná škola v Hrnčiarovciach podľa nej má.

TELOCVICNA
Dokedy budú platiť za hodiny v telocvični?
„Telocvičňa nie je naša, musíme platiť za každú vyučovaciu hodinu 200 korún prenájom,“ označila riaditeľka Lýdia Hrušovská jediný problém, ktorý Základná škola v Hrnčiarovciach podľa nej má. Objekt v areáli školy bol postavený v akcii Z ministerstvom školstva a Skloplastom, a to najmä pre školu. Zmluvu o prenájme na desať rokov prevzala obec ako záväzok, ktorý sa tento rok končí. A tak domáce deti, ktoré chcú telocvičňu využívať vo voľnom čase, platia 650 korún na hodinu. Škola „len“ 200, bez použitia spŕch či toaliet, čo však pri 20 hodinách znamená ročne okolo 160 tisíc korún, ktoré by mohla použiť na iné účely. V čase, keď väčšina škôl má telocvične pri škole a vhodným prenajímaním prostriedky získava, pre hrnčiarovskú školu znamená mínus. Nevýhodná nájomná zmluva sa skončí v decembri a je vecou obecného zastupiteľstva, komu a za akých podmienok telocvičňu, ktorú si pravdepodobne sama prevádzkovať netrúfne, prenajme. Prostredníctvom rady školy žiadala riaditeľka, aby nový nájomca akceptoval podmienku, že škole využívanie priestorov na povinnú telesnú výchovu a popoludňajšie krúžky účtovať nebude. Nedávno škola objednala do jednej triedy nové lavice a stoly. (Dostanú ich deviataci, aby sa im dobre písal monitor...) Ak by platiť za telocvičňu nemusela, mohla novým nábytkom vybaviť polovicu tried.

SkryťVypnúť reklamu

pod foto skola
Projekt za 21 miliónov na rekonštrukciu dvoch budov základnej školy plánuje urobiť zastrešenie krovom, zateplenie, vymeniť okná a kotolne. Na ministerstve uspel, bol však zaradený na realizáciu až v rokoch 2007-2013.

pod foto riaditelka
Mgr. Lýdia Hrušovská, riaditeľka školy

SKOLKA
Škôlkarom je v novej škôlke lepšie
Objekt hrnčiarovskej základnej školy sa skladá z dvoch častí. Budovy A a budovy B. Tá prvá je po rekonštrukcii sociálnych zariadení, má vymaľované triedy. Druhú po kompletnej rekonštrukcii strechy donedávna odsúvali nabok, lebo bolo zrejmé, že treba prikročiť k rekonštrukcii a prestavbe priestorov pre materskú školu. Dovtedy bola v nevyhovujúcej a neekonomickej budove v dedine. V apríli sa rekonštrukcia začala a tak koniec školského roka bol náročný. Do budovy A sa presunuli aj prvostupniari a učilo sa aj v zborovni a špeciálnych triedach.
Prvé poschodie budovy B prerobili pre potreby škôlky. Prestavbou vytvorili tri triedy, spálne, jedáleň... Keď už bol všade stavebný neporiadok, rekonštrukciu sa rozhodli urobiť aj na toaletách pre prvý stupeň a vymaľovať chodby. Práce zaplatila obec, ale maľovka šla z vlastných prostriedkov školy. Do rozpočtu sa zmestili aj dvoje bočné vstupné plastové dvere, ktoré namontovali v týchto dňoch. V auguste zariadenie škôlky s pomocou aktivačných pracovníkov presťahovali a v septembri nastúpili škôlkari novej škôlky.
„Minulý školský rok bol strašný. Začalo sa to na Mikuláša inšpekciou, potom prišla rekonštrukcia, sťahovanie... Ale všetko sme výborne zvládli,“ konštatuje L. Hrušovská. Výhodou herne škôlkarov je, že do ôsmej môže prichýliť aj žiakov nižších ročníkov, ktorí musia do školy z rodinných dôvodov prísť už o pol siedmej.
foto skolka-v
„Velkáči“ využívajú posledný rok hier a voľnosti. Už vedia, že o rok sa budú musieť vážne učiť...

SkryťVypnúť reklamu

KRUZKY
Krúžky prevažne so športovým zameraním
Škola v Hrnčiarovciach poskytuje v súčasnosti základné vzdelanie 189 žiakom. Výučbu v deviatich triedach, špeciálnej jazykovej učebni, počítačovej učebni a v špeciálnej učebni fyziky a chémie zabezpečuje okrem riaditeľky Mgr. Lýdie Hrušovskej a jej zástupkyne Mgr. Evy Szabovej, dvanásť učiteľov, farár a katechétka. Dve učiteľky vedú dve oddelenia školského klubu. V 2,5-triednej materskej škole, ktorá je právnou súčasťou školy, sa o deti stará ďalších päť učiteliek.
Po vyučovacom procese sa deti zúčastňujú na práci 12 krúžkov, predovšetkým zameraných na telesnú aktivitu a výchovu. Úspešný je najmä krúžok pohybovej prípravy, priťahujú aj počítačové krúžky, turistický a stolnotenisový krúžok. V súvislosti s prácou krúžkov treba spomenúť pekné výsledky v športových disciplínach, ktoré žiaci dosahujú pod vedením telocvikárky Mgr. Anny Belkovej, známej trénerky futbalistiek. Na tvorivých dielňach deti vyrábajú rôzne drobnosti, výborne predajné v rámci dní otvorených dverí rodičom. V matematickom krúžku sa na stredné školy pripravujú deviataci. Od roku 1991 vychádza v škole školský časopis Hrnčiarik, nad ktorým v súčasnosti dozerá učiteľ Patrik Varga. Náklad časopisu je 230 kusov a sponzorsky ho podporujú rodičia.
rucne prace
Tvorivé dielne v škole vedie Eva Sučanová.
belkova
Anna Belková je športovou dušou školy.

SkryťVypnúť reklamu

PROJEKTY
Projekty prinášajú škole prostriedky
Zo siedmich projektov, do ktorých je škola zapojená, najväčší úžitok priniesol doposiaľ projekt Otvorená škola. Realizuje Národný program rozvoja športu na Slovensku, je zameraný aj na upevnenie zdravia. Škola je otvorená verejnosti, rodičia môžu kedykoľvek prísť so svojimi názormi a námetmi a vedenie školy a pedagogický zbor je prístupný aj názorom a požiadavkám žiakov. Vlaňajších 80 tisíc, ktoré škola získala, využili na výstavbu altánku v jej areáli. „Tento rok sme získali ďalších 60 tisíc. Podľa dohody ich do konca novembra musíme minúť na športové náčinie. Deťom k dvom starým pravdepodobne pribudnú dva nové tenisové stoly a tri páry lyží...,“ plánuje riaditeľka Hrušovská. Každý piatok sa totiž mení chodba na prízemí na herňu stolného tenisu, v priaznivom počasí deti hrajú aj na kameninovom stole na dvore. „Tréningy“, aj víkendové, potom úspešne využívajú na stolnotenisových súťažiac, v ktorých hrajú prvú ligu.
Ocenenie získali žiaci pod vedením magisteriek Evy Sučanovej a Ľubomíry Brunovskej aj za motýľa z prírodných materiálov v projekte Umenie zblízka.

pocitace
Počítačovú učebňu, do ktorej deti chodia veľmi rady, zriadila škola z prostriedkov projektu Infovek.

KNIZNICA
Deti rady čítajú i chodia do divadla
Žiackej knižnici, ktorá sa spojila s obecnou, sa podarilo získať prostriedky na jej internetizáciu i na knižný fond. Ďalšou výhodou je, že po registrácii na Ministerstve školstva SR môže knižnica prijímať a využívať peniaze aj z kultúrnych poukazov. Slovenčinárka Eva Szabová, ktorá knižnicu na vysokej úrovni vedie, vie s deťmi práve tieto poukazy využiť aj na kultúru. Či už v trnavskom Divadle Jána Palárika, kam deti s obľubou chodia, alebo na rôznych výstavách či v múzeách.
Knižnica dáva zázemie aj čitateľským podujatiam. Koncom marca 2007 sa v škole uskutoční už tretí ročník medzinárodného projektu Noc s Andersenom. E. Szabová ho pripravuje v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Zapojí sa doň päť desiatok detí a pomáhať budú opäť vysokoškoláčky, bývalé absolventky školy, ktoré sa sem stále vracajú. Opomenúť nemožno ani Čítanie pod perinou, na ktorom sa zúčastňujú žiaci nižších i vyšších ročníkov.
Pozitívom je, že čiastkou podľa svojho uváženia a možností prispieva každoročne na nákup novej literatúry do knižnice Obecný úrad Hrnčiarovce.

JAZYKY
Nemčinu vystrieda angličtina
Škola akceptuje opodstatnené požiadavky rodičov. Dôkazom toho je aj rozhodnutie o postupnej zámene vyučovaných jazykov. Napriek tomu, že v Hrnčiarovciach majú špecialistku na nemčinu a výučbe tohto jazyka sa prioritne venovali, rozhodlo vedenie školy o postupnom redukovaní nemčiny a jeho náhrade angličtinou. V školskom roku 2006/2007 sa angličtina vyučuje v 3. a 4. ročníku v rozsahu dvoch hodín týždenne. Kým nový jazyk úplne nahradí nemčinu, škola sa musí rozhliadnuť po perspektívnom jazykárovi s aprobáciou na angličtinu.

stvrtaci
Tretiaci a štvrtáci na obrázku majú zatiaľ dve hodiny angličtiny týždenne. Zastihli sme ich s učiteľom Patrikom Vargom.


MONITOR
Monitor nad celoslovenský priemer
Aj v Hrnčiarovciach platí to, čo vo väčšine základných škôl v regióne, že výsledky Monitoru dopadli vlani o nejaké percentá lepšie ako je celoslovenský priemer. Predminulý štvrtok sa deviataci zapojili aj do písania „predbežného monitoru“ s názvom Comparo. Aj toto je celoslovenský projekt, v ktorom po zaplatení 200 korún na žiaka, urobili prvý krok. Financie poskytla rada rodičov. Teraz zvedavo očakávajú výsledky. „Budú objektívne, lebo my, rovnako ako pri Monitore, striktne dodržiavame platné smernice. V triede môže byť najviac pätnásť žiakov, dozor robí učiteľ, ktorý daný predmet neučí a otázky sa otvárajú iba chvíľu pred ich riešením,“ ubezpečuje L. Hrušovská. Hovorí sa, že v budúcnosti, keď bude Monitor nahrádzať prijímacie pohovory na stredné školy, by mali pre absolútnu objektivitu dozor pri písaní robiť učitelia z iných škôl.
„Tento rok máme sedemnásť vynikajúcich deviatakov. Chystajú sa na obchodnú akadémiu a gymnáziá a určite napíšu monitor ešte lepšie ako vlaňajší tridsiati, z ktorých polovica boli trojkári, štvorkári,“ verí riaditeľka.

deviataci
Práve deviataci sú tí šťastlivci, ktorí onedlho dostanú nové lavice a stoly. Veľmi ich nevyužijú, čoskoro sa rozbehnú na stredné školy.

Pripravila:
Janka Pekarovičová

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 20 265
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 15 550
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 13 442
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 740
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 3 853
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 2 643
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné 2 333
 8. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 2 174

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Nová adrenalínová atrakcia na tyrkysovom jazierku v lome Beňatina
 2. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - Jánošíkove diery, Terchovské srdce
 3. Marian Nanias: Jadrová energia - Múdrosť je viac ako hrubá sila.
 4. Peter Remeň: Vodná nádrž Čierny Váh (horná)
 5. Štefan Vidlár: Volebňí SaS
 6. Jaroslav Polaček: Zo schátranej telocvične sme vytvorili moderné centrum úpolových športov
 7. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 8. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 65 880
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 928
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 887
 4. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 802
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 5 734
 6. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 4 916
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 669
 8. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 3 458
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Pri nehode sa zranila jedna osoba, ktorá utrpela ľahšie zranenia.


7 h
Trojičné námestie v Trnave.

Podujatie s názvom Za stabilné a zdravé mestá a obce má poukázať na negatívne dopady legislatívy.


SITA 9 h
Michal Polkoráb.

Muža naposledy videla doma jeho mama v stredu.


13 h
Dobré správy z MY

Stop negatívnym správam. Posielame výber pozitívnych a zaujímavých článkov z rôznych regiónov po celom Slovensku.


11. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Vodu nemá Štiavnica ani Demänovka. Prepadla sa pod zem.


12. aug

Tajomstvo vedela odhaliť dotykom rúk, pohľadom a správnymi otázkami.


Cyril Urban 13. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia, hrozí vám pokuta.


12. aug

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Nová adrenalínová atrakcia na tyrkysovom jazierku v lome Beňatina
 2. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - Jánošíkove diery, Terchovské srdce
 3. Marian Nanias: Jadrová energia - Múdrosť je viac ako hrubá sila.
 4. Peter Remeň: Vodná nádrž Čierny Váh (horná)
 5. Štefan Vidlár: Volebňí SaS
 6. Jaroslav Polaček: Zo schátranej telocvične sme vytvorili moderné centrum úpolových športov
 7. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 8. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 65 880
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 928
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 887
 4. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 802
 5. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 5 734
 6. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 4 916
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 669
 8. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 3 458
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu