Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Úradná správa ObFZ Trnava č.13.

Športovo-technická komisia 1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 14. 10. a 15. 10. 2006. 2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 14. 10. 2006. 3. ŠTK nariaďuje odohrať nasledujúce stretnutia dňa 28. 10. 2006 t.

Športovo-technická komisia
1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 14. 10. a 15. 10. 2006.
2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 14. 10. 2006.
3. ŠTK nariaďuje odohrať nasledujúce stretnutia dňa 28. 10. 2006 t.j. v sobotu v uvedených hracích časoch:
III.B dospelí – 13.kolo: Tepličky – Pet. Hlohovec, D. Otrokovce – Žlkovce, Kočín-Lančár – Koplotovce, D. Trhovište – Dvorníky B, H. Trhovište – Merašice, Šulekovo – D. Lopašov, Šterusy - Banka
Všetky MFZ sa odohrajú o 14. 00 hod.
OSB – dorast
Šulekovo - Bojničky – sobota o 11. 30 h
OSB žiaci
Šulekovo - Buková – sobota o 9. 30 h
4. OM – dospelí
14. kolo: FC Hlohovec – Ostrov
ŠTK súhlasí so zmenou miesta. MFZ sa odohrá v opačnom poradí ako bolo vyžrebované, dňa 5. 11. 2006 t.j. v nedeľu o 14. 00 h na ihrisku FO Ostrov
5. OM – dorast
a./10. kolo: Zavar – Trakovice
ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 v prospech FO Zavar. Zároveň odstupuje ved. mužstva FO Trakovice p. Janoviča Romana a hráča Trakovíc Bališa Tomáša na doriešenie DK.
b./ 11. kolo: Modranka – Šúrovce
ŠTK námietku FO Modranka neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP čl.123. Na základe zistených skutočností v zápise o stretnutí ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.10.2006 o 17,00hod. zástupcov: FO Šúrovce – ved. mužstva Ondreíček Pavol, kap. mužstva Gábriš Peter a hráči Tankovič Viktor a Mihok Jozef. FO Modranka – ved. mužstva Fridrich Ján, kap.mužstva Kudláč Tomáš. HR a AR Šurina Peter a Mihálik Alojz.
6. OSB – žiaci
11. kolo: Buková - Radošovce
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26. 10. 2006 o 17. 15 h zástupcov:
FO Buková – ved. mužstva Jelenek Ondrej a hráči Močok Patrik a Marík Blažej, ktorí si so sebou prinesú ŽRP FO Radošovce – ved.mužstva Gajarský Celestín, kap.mužstva Režnák Ondrej, HR Štrba Jozef.
7. Rôzne
Chýbajúce zápisy:
OM dospelí: Cífer – Siladice, R Broš
OSB dorast: Dvorníky – Bojničky, R Mojžiš
OSB žiaci: Šulekovo – Boleráz, R Broš, Pet. Hlohovec – D. Lopašov, R Mojžiš
Komisia rozhodcov
1. KR schválila obsadenie R na MFZ mužov, dorastu a žiakov hraných v dňoch 28.10.-29.10.2006.
2. KR previedla zmeny v obsadení R na MFZ dospelých, dorastu a žiakov hraných v dňoch 21.-22.10.2006.
3. KR na základe podnetu člena VV ObFZ Trnava, riešila prípad R Homolu. Podľa zistených skutočností zastavuje R Homolovi delegáciu na 2 MFZ./12.kolo a 15.kolo/
4. Chyby v zápisoch:
10. kolo muži: Štrba, Urban, Adámek, Borovica, Petráš, dorast: Jančovič, Fandel, Baboš, Bočák a Mráz
žiaci: Mojžiš, Klačko, Radošovský – 2 x
5. Neskoro zaslané zápisy :
9. kolo muži: D. Voda – D. Orešany, R Fandel
10. kolo dorast: Brestovany – H. Krupá, R Halász
KR oboch R odstupuje v zmysle RS A/2/6a na ekonomický úsek s –100,-Sk. Taktiež na ekon. úsek odstupuje s -100,-Sk R Balažoviča.
6. KR pozýva R čakateľov, ktorí sa nezúčastnili záverečných skúšok na svoje zasadnutie dňa 24.10.2006 o 17,00hod: Balažovič, Radošovský, Krivošík M.
7. KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie vždy v utorok od 16,00hod. na svoje zasadnutie na ObFZ Rybníkova 15/A Trnava.
8. KR zastavuje činnosť R Balažovičovi na 2 MFZ /14. a 15.kolo/ za neúčasť na MFZ žiakov.
9. KR na základe odstúpenia od ŠTK, vykonala pohovor s R Textorom. Prípad KR vyriešila dohovorom.
10. Písomné pochvaly:
Od FO Peterčan Hlohovec za MFZ Peterčan Hlohovec – Šulekovo na R Belanský ml.a st. Od FO Ostrov za MFZ Prašník – Ostrov /dorast/ na R Turoň a Špaček.
11. Doplnenie RS: Pinkas Matej, č.t. 0902 170136, Hužovič Metod č.t. 0908 696736
12. Záverečným skúškam R čakateľov vyhoveli : R Durkot, Hetteš, Poláš, Jančovič, Mráz.
13. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 31.10.2006 o 17,00hod. na opravnú ústnu skúšku R čakateľov Mikluščáka a Vražiča. Menovaným doporučuje, aby sa dôkladne pripravili z Pravidiel futbalu.
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na MFZ, ktoré sa odohrajú v dňoch 28.a 29.10.2006./13.kolo/
2. KD doplnila obsadenie DZ na MFZ hrané dňa 21.a 22.10.2006./12.kolo/
3. KD vykonala kontrolu správ DZ /10.kolo/.
4. KD obmedzuje delegáciu DZ p.Petrovi Gerekovi na 2 súťaž. stretnutia /12. a 13.kolo/ z dôvodu opakovaného oneskoreného zasielania zápisov o stretnutí.
5. KD praje všetko najlepšie DZ p. Jaroslavovi Slobodovi k jeho životnému jubileu 60-ich narodenín. Želá mu veľa zdravia, osobných a športových úspechov a zároveň ho pozýva na svoje zasadnutie dňa 31. 10.006 o 17. 00 h.
Komisia mládeže a školského futbalu
KMaŠF schválila výsledky 3.kola súťaže prípraviek ObFZ:
„A“ skupina: Slávia TT – 14. 10. 2006: Slávia TT - Zeleneč 0:2, Zeleneč - Smolenice 11:1, Slávia TT - Smolenice 1:3.
„B“ skupina: Vrbové - 12. 10. 2006: Vrbové - J. Bohunice 5:2, J. Bohunice - Drahovce 4:2, Vrbové - Drahovce 7:0.
„C“ skupina: Modranka – 14. 10. 2006: Modranka - Suchá 1:2, Suchá - Hrnčiarovce 1:3, Modranka - Hrnčiarovce 0:3.
Najlepší strelci: 1. Ujlaky Dominik /Zeleneč/ - 11 gólov, 2. Krajčovič Patrik /Zeleneč/ - 10 gólov, 3. Zelenay Igor /Vrbové/ - 9 gólov, 4. Švorčík Richard /Smolenice/ - 6 gólov, 5. Benkovský Marek / Hrnčiarovce/ - 5 gólov
Zápasy rozhodovali: Krivošík, Sekerka, Durkot.
Odvetné turnaje jednotlivých skupín súťaže prípraviek sa odohrajú na jar 2007. Termíny budú známe pre súťažiace mužstvá a organizátorov v dostatočnom predstihu cestou ÚS ObFZ.
Matričná komisia
MaK oznamuje FO a ich funkcionárom, že najbližší prestupový termín je od 1. – 6.januára 2007.
Disciplinárna komisia
Fíba Peter, D. Krupá - 1 stret.N.,od 20.10.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Suchoň Luboš, Bučany - 7 stret.N.,od 20.10.2006.,1/3b
Michálek Peter, Drahovce - 1 stret.N.,od 20.10.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Haršányi Ondrej, Špačince - 1 stret.N.,od 20.10.2006. 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Jurčo Peter, Voderady/tréner/ trestá pokutou 500,-+150,-Sk, 1/10, 1/3a
Hromada Martin, Dubovany - 2 stret.P.,od 20.10.2006-20.1.2007, 1/5a
Šesták Daniel, Bojničky - 1 stret.N.,od 20.10.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Ilenčík Ivan, Šípkové - 1 stret.N.,od 20.10.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Michalák Vladimír, Borovce - 1 stret.N.,od 20.10.2006., 4 x ŽK
Vido Pavol, Sokolovce - 7 stret.N.,od 20.10.2006.,1/3b,zapl.150,-Sk
Záhurančík Miroslav, Sokolovce/tréner/ trestá pokutou 500,-+150,-Sk 1/10,1/3b
Poláček Pavol, D. Orešany - 2 stret.P.,od 20.10.-20.1.2007.,1/5a
Ondriga Daniel, Siladice-d - 1 stret.N.,od20.10.2006.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Ondriga Daniel, Siladice-d - 1 stret.N.,od27.10.2006.,1/5a
Bartoš Peter, Suchá-d - 1 stret.N.,od 20.10.2006., 4 x ŽK
Štibrányi Peter, Zavar-d - 1 stret.N.,od20.10.2006., 4 x ŽK
Bališ Tomáš, Trakovice-d - zmena trestu na 3 stret.N.,od20.10.2006.
Bališ Tomáš, Trakovice-d - 4 stret.N.,po odstáti predch.trestu, 1/9/1b,zapl.100,-Sk
Janovič Roman, Trakovice/ved.mužstva/ trestá pokutou 500,-+100,-Sk, 1/9/2b
Čapkovič Lukáš, Malženice-d - neprejednané, chýbajú náležitosti
Magula Boris, Zvončín-d - 1 stret.N.,od 20.10.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Debrecký Peter, Zvončín-d - 1 stret.N.,od 20.10.2006., 4 x ŽK,zapl.100,-Sk
Valky Boris, Vlčkovce-d - 1 stret.N.,od 20.10.2006., 4 x ŽK, zapl100,-Sk
Valky Boris, Vlčkovce-d - 1 stret.N.,od 27.10.2006.,1/5a
Žemla Andrej, Šulekovo-d - 4 stret.P.,od 20.10.-20.1.2007.,1/6/1a
Gábriš Ivan, Trebatice-ž - 1 stret.N.,od 20.10.2006., 4 x ŽK,zapl.50,-Sk
Susko Filip, Majcichov-ž - 7 stret.N.,od 20.10.2006.,1/3b
Kondrc Tomáš, Bučany - zmena trestu na 1 stret.P.,od20.10.-20.1.2007.
Polakovič Vladimír, D. Krupá - zmena trestu na 2 stret.P.,od 20.10.-20.1.2007.
Nádaský Rudolf, Boleráz - zmena trestu na 3 stret.P.,od20.10.-20.1.2007.
Daniš Martin, Boleráz - zmena trestu na 3 stret.P.,od 20.10.-20.1.2007.
Dubovský Marek, Voderady - zmena trestu na 3 stret.P.,od 20.10.-20.1.2007.
Boledovič Ondrej, Naháč - zmena trestu na 2 stret.P.,od 20.10.-20.1.2007.
Mazúr Daniel, Dvorníky-d - zmena trestu na 2 stret.P.,od 20.10.-20.1.2007.
Motýl Marek, Ostrov-d - zmena trestu na 3 stret.P.,od 20.10.-20.1.2007.
Košút Martin, Ostrov-d - zmena trestu na 3 stret.P.,od 20.10.-20.1.2007.
DK uvoľňuje činnosť od 20.10.2006 OTJ Banka
DK zastavuje činnosť FO Trstín od 23.10.2006, viď ÚS 9. a 12.
DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS 10. pod následkom zastavenia činnosti tieto FO (2/9/1):
FO Šípkové zaplatiť 2 500,-+250,-Sk a 150,-+150,-Sk /Spál Miroslav/
FO Zvončín zaplatiť 1 000,-Sk pre FO Kátlovce a 500,-+250,-Sk pre ObFZ
FO Bojničky zaplatiť 500,-+100,-Sk /Bojňanský Igor/
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.
www.trnavaobfz.sk

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 287
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 586
 3. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 9 454
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 600
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 7 039
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 865
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 453
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 055

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 2. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 3. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 4. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 5. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 6. Věra Tepličková: Na Bôriku zasa nič alebo Kto to dlhšie vydrží: Sulík alebo Matovič?
 7. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 8. Štefan Vidlár: Kutya Lajos
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 533
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 192
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 990
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 962
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 794
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 8 481
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 633
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 362
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Obvinené osoby sú stíhané väzobne.


SITA 5 h
Ilustračné foto.

Výmena zvodidiel na mostoch D1 je dôvodom čiastočnej uzávery v úseku Trnava - Horná Streda.


TASR 6 h
Obec Ružindol.

Obec Ružindol v okrese Trnava vyhlásila nové verejné obstarávanie na prístavbu materskej školy.


SITA 8 h
Zuzana Almáši Koreňová, umelkyňa, psychologička, pedagogička a mediátorka.

Od drevárstva, psychológie a pedagogiky prešla cez mediátorstvo až k umeniu.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 2. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 3. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 4. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 5. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 6. Věra Tepličková: Na Bôriku zasa nič alebo Kto to dlhšie vydrží: Sulík alebo Matovič?
 7. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 8. Štefan Vidlár: Kutya Lajos
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 533
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 192
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 990
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 962
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 794
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 8 481
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 633
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 362
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu