Piatok, 19. august, 2022 | Meniny má Lýdia

Predstavujueme obec Dubovany

Pohár opäť putoval do Dubovian Tieto veselé a šťastné deti na fotografii sú všetky z Dubovian. Tešia sa preto, že sa im podarilo opäť zvíťaziť v športovom dopoludní Mikroregión v pohybe, v rámci ktorého zápolili s mladými športovcami z Rakovíc, Veselého,

Pohár opäť putoval do Dubovian
Tieto veselé a šťastné deti na fotografii sú všetky z Dubovian. Tešia sa preto, že sa im podarilo opäť zvíťaziť v športovom dopoludní Mikroregión v pohybe, v rámci ktorého zápolili s mladými športovcami z Rakovíc, Veselého, Veľkých Kostolian, Nižnej, Šterús, Dolného Lopašova, Trebatíc a Boroviec. Z Trebatíc si domov opäť priniesli Putovný pohár predsedu Mikroregiónu nad Holeškou, ktorý im spolu s medailami za 1. miesto odovzdal predseda Dušan Daloš osobne.
Dvesto mladých športovcov súťažilo 14. septembra pod dohľadom a s povzbudzovaním starostov obcí s obrovským nasadením na branných pretekoch, v turnaji vybíjanej, štafete na kolobežkách vo dvoch vekových kategóriách. Dubovanci získali spolu 42 bodov, pred Nižnou s 36 a Trebaticami s 33 bodmi.
foto POHAR

SkryťVypnúť reklamu

DUBOVANKA
pod foto Dubovanka
Na folklórnom festivale pri príležitosti osláv 75. výročia vzniku dychovej hudby Dubovanka, kde sa predstavilo šesť súborov, ocenili aj dlhoročných členov a priaznivcov jubilujúcej dychovky. Pri preberaní ocenení sprava: Augustín Šípka, Jozef Današ, František Strečanský, Ľudovít Šimák, Stanislav Hochel a ďalší.

CINTORÍN
Vchod do cintorína je vynovený
Medzi tohtoročnými obecnými zámermi bol aj sľub upraviť do konca volebného obdobia vchod do dolného cintorína, kde je aj kostol. Novú kovanú bránu, zrealizovanú v minulom roku a ohradu zo štiepaného betónu, doplnil vstupný chodník v hodnote asi 60 tisíc korún. Vynovené sú aj schody, na ktorých už bolo nepriaznivé pôsobenie času neodškriepiteľné, a tak by znehodnocovali celkový zámer obce, mať pekný cintorín a okolie kostola. Nakoľko terén od kostola na ulicu je vyspádovaný a v zimnom období často zľadovatený, popri chodníku dala obec urobiť aj zábradlie, aby sa veriaci do kostola a z kostola dostali pohodlne a bez nebezpečenstva úrazu.
foto CINTOR - bez textu

SkryťVypnúť reklamu

ODPAD
Maria separáciu a „údia“ susedov
Zvoz komunálneho odpadu, realizuje obec už viac rokov prostredníctvom firmy Petmas - Onyx. „Služby sme rozšírili o separovaný zber skla, plastov, PET fliaš, nebezpečného odpadu a pripravujeme tiež separovaný zber textilu. Napriek tomu, že všetko je zabezpečené, stále sa vyskytujú občania, ktorí do separovaných zložiek hádžu odpad rôzneho druhu a znehodnocujú tak snahu ostatných obyvateľov obce,“ poukazuje starosta na neporiadnikov.
S umiestnením kompostoviska v obci, napriek tomu, že jeho vytvorenie ukladá zákon platný od 1. januára 2006, občania na svojom februárovom verejnom zhromaždení vyjadrili nesúhlas. Ako dôvod uvádzajú obavu pred rozšírením hlodavcov, najmä potkanov v blízkosti obydlí.
„Pôvodcom odpadu, aj biologicky rozložiteľného, sú občania. A hoci sa dá tento odpad veľmi jednoducho uskladniť na vlastnom kompostovisku, veľmi často ho pália a dymom znepríjemňujú život a dýchanie v okolitých domácnostiach. Žiadalo by sa viac ohľaduplnosti,“ myslí si starosta Marko.

SkryťVypnúť reklamu

CINGALOVEC
Cingalovec - nový stavebný obvod
Pritiahnuť do obce mladých ľudí, zabezpečiť výstavbu bytoviek alebo pripraviť pozemky pod rodinné domy, to by malo aj v Dubovanoch zaručiť, že obec jedného dňa neprestarne. Všetky stavebné pozemky v obci, ktoré mali v majetku súkromníci, však počas ostatných piatich rokov rozpredali, takže zohnať miesto pod dom, je problematické. Starostov návrh rozšíriť intravilán nenašiel u poslancov pochopenie. Do úvahy prichádzala parcela Hony.
„Bolo by ideálne, keby sa nám tu podarilo paralelne so štátnou cestou II /504 vytvoriť ešte jednu ulicu s tromi desiatkami stavebných parciel.
Pripravenú máme zastavovaciu štúdiu v miestach, kadiaľ sme po obecnej parcele ktorú starší občania poznajú ako „Cingalová“, previedli kanalizáciu. Vyriešili by sme tu tak vlastne dva problémy. V prvom rade by sme eliminovali nebezpečenstvo návalovej dažďovej vody, ktorá v súčasnosti steká z polí od Dolného Lopašova. Kanál nie je zregulovaný, preto sa voda rozlieva, spôsobuje škody na úrode a ohrozuje domácnosti. „Potrebujeme vybudovať odvodňovací kanál. Som v kontakte s agentúrou, ktorá nám spracuje projekt ku žiadosti o príspevok z európskych fondov. Keďže lokalita Cingalovec sa stane po úpravách bezpečná, budeme môcť vyriešiť aj druhý problém - vytvoriť nový stavebný obvod, v ktorom by mohlo byť postavených 21 rodinných domov,“ plánuje Jozef Marko. Je pravda, že tieto pozemky sú súkromné. Starosta je však presvedčený, že v dnešných časoch, keď je obrábanie pôdy čoraz náročnejšie, a preto ju vlastníci veľa ráz prenajímajú, dospeje obec s nimi k dohode, ktorá uspokojí obe strany. Vlastníci dostanú peniaze a pozemky budú mať k dispozícii stavebníci. Dubovany, desať minút vzdialené autom od Piešťan, sa totiž stávajú pre záujemcov o individuálnu bytovú výstavbu stále príťažlivejšie.
Problémy s prívalovými vodami majú aj občania v katastrálnom území Dolné Dubovany, kde voda z polí steká po štátnej ceste III/50419 a občanom bývajúcim poniže ihriska robí nielen strach ale aj problémy.
foto OBEC a STAROSTA (asi vojde iba výrez)
starosta - Starosta Dubovian Jozef Marko.
obec - Súčasné Dubovany z lietadla. Obec má kataster o rozlohe 1134 hektárov a 939 obyvateľov.

DETI - kurzíva
Prečo deti ničia
obecný majetok?
„Aká matka, taká Katka, aký otec, taký syn. Som otcom štyroch potomkov, mám veľmi rád deti a držím palce mladej generácii, ale niekedy mám pocit, že čo je veľa, to je veľa...“ zamýšľa sa starosta Marko. V poslednom čase to totiž aj v Dubovanoch, podobne ako v mnohých okolitých obciach, vyzerá tak, že niektoré deti a mládež sa nezmestia do vlastnej kože. „Je celospoločenský jav, že oháňajúc sa demokraciou, si mládež dovoľuje viac, ako je únosné. Neprejavuje sa to iba v školách, kde majú pedagógovia vážny problémy so správaním a vystupovaním žiakov, ale badáme to aj v obci, kde si deti v rámci voľného času nemiestne vybíjajú energiu ničením obecného majetku,“ poukazuje starosta na zdemolované sociálne zariadenie pre verejnosť na ihrisku, na fixkami popísané dvere, dopravné značky a rôzne stavby a objekty v obci. „Ak aj vinníka prichytíme pri čine a rodičov upozorníme, odmietajú veriť, že ide o ich dieťa. A dokazovanie je v takýchto prípadoch naozaj ťažké,“ konštatuje zo skúseností. „Všetci by si mali uvedomovať, že spoločné zariadenia, ktoré v obci zveľaďujeme, nie sú na jednorazové použitie a je na škodu, ak opätovne dávame prostriedky na ich opravy, hoci obec by z týchto peňazí mohla rozvíjať inú, pre všetkých prospešnú činnosť,“ dodáva starosta.

KANALIZACIA
O kanalizáciu je minimálny záujem
Žumpy putujú do záhrad, v lepšom prípade ich majitelia dajú vyviesť

Takmer štyri milióny korún, ktoré vlani investovali v Dubovanoch do odkanalizovania dvoch ulíc, neprinieslo zatiaľ želateľný efekt. Napriek tomu, že vedeniu obce ide o skvalitnenie bývania a najmä zlepšenie životného prostredia, vyzerá to tak, že obyvateľom lepšie vyhovuje vypúšťať fekálie do záhrad.
„Som veľmi prekvapený,“ právom namieta starosta Jozef Marko, „že na 40 novovybudovaných kanalizačných prípojok sa pripojilo v priebehu roka sotva šesť domácností. Chápem, že poplatok za vodné a stočné je vysoký, ale keď budeme mať v Dubovanoch znečistenú vodu, budeme musieť platiť podstatne viac.“ Alebo oplatí sa iným domácnostiam ingnorovať kanalizáciu a žumpy vyvážať, keď poplatok za vývoz je niekoľkonásobne vyšší ako stočné? „V blízkej budúcnosti budeme musieť túto záležitosť riešiť, lebo je nemysliteľné, aby sme znečisťovali spodné vody, keď nemáme na to dôvod,“ upozorňuje starosta.
Doposiaľ je v Dubovanoch vybudovaných približne 1400 metrov kanalizácie, čo predstavuje odkanalizovanie asi 20 percent obce. Ďalšiu výstavbu zabezpečí TAVOS, a.s., Piešťany z prostriedkov kohézneho fondu. Predstavitelia akciovej spoločnosti sľubujú, že práce na projekte by sa mali začať v roku 2007, lebo je v súlade s požiadavkami Európskej únie, aby všetky obce na Slovensku boli čím skôr stopercentne vybavené kanalizáciou.

CESTA - túto fotku som mala naplánovanú do článku kanalizácia, ale mi to asi nevyjde - ani som ju nekreslila, ale keby vošla, daj ju tam. Ovšem - pochybujem.
pod foto cesta
Aj na ulici, v miestnom názvosloví známej ako „za Jánošíkom“ zrealizovala obec po vybudovaní kanalizácie pokrytie cesty asfaltovým kobercom.

ŠKOLA
Škola zatiaľ ako-tak vystačí
Nízka pôrodnosť v Dubovanoch na prelome tisícročí, keď sa v obci narodili iba dve - tri deti ročne, sa pomaly začína odzrkadlovať v počte detí pri nástupe do materskej školy a následne do základnej školy. Dvojtriednu materskú školu zredukovali na jednotriedku, ktorú v súčasnosti navštevuje 19 detí. Z nich päť je vo veku do troch rokov, teda počítajú sa za dve deti, takže materská škola je dostatočne vyťažená. Do základnej prešlo z materskej školy v septembri pätnásť prváčikov, z toho do dubovianskej jedenásť a do veľkokostolianskej štyria. Z vyšších ročníkov odišiel z Dubovian do Veľkých Kostolian jeden žiak. „Aj keď teraz nám to ešte ako-tak vychádza, budúcnosť miestnej základnej školy a tým aj škôlky je vážne ohrozená. Na budúci rok očakávame prírastok siedmich prvákov a odídu nám traja štvrtáci,“ povedala riaditeľka školy Katarína Belasová. Obec dotuje škôlku mesačne sumou približne 110 - 115 tisíc korún. Šťastím je, že budova, ktorá bola daná do poriadku naposledy v roku 1992, si zatiaľ opravu nevyžaduje.
foto SKOLKA
Škôlkari na pravidelnej vychádzke po obci presne pred týždňom.

AKTIVACNI
Aktivačné práce s otáznikom
„Zamestnávame sedem aktivačných pracovníkov, ale udržať ich pracovnú morálku na určitej úrovni a disciplíne je veľa ráz veľmi náročné,“ nevyhýba sa poukázať na negatíva starosta Marko. Nepopiera však, že pri „správnej motivácii“ dokážu porobiť veľmi užitočné veci. Ako príklad uvádza vykonanú obnovu chodníka popri štátnej ceste, prehĺbenie odvodňovacích kanálov, resp. rigolov. Starosta sa tiež pozastavuje na označení „aktivačné práce“. „Títo ľudia sú schopní niečo urobiť, ale ak by im obec chcela dať motivačnú finančnú odmenu za vykonanú prácu, zákon jej to neumožňuje. Peniaze „nad limit“ by im boli stiahnuté z dávok, poskytovaných Národným úradom práce.

FUTBAL
Budú opäť hrať dobrý futbal?
„Futbal je moja druhá najväčšia láska a som veľmi znepokojený situáciou v ňom u nás,“ priznáva starosta J. Marko. Nuž, zlatá éra dubovianskeho futbalu, keď mužstvo hralo so svojimi vlastnými odchovancami krajskú súťaž, sa skončila pred trinástimi rokmi. Generačný problém zapríčinil, že futbalisti vypadli do najnižšej súťaže. Vzostup kvality futbalu naznačoval v roku 2001 postup do okresných majstrovstiev. Rysovalo sa vtedy nádejné mužstvo. Lenže už spomenutý nedostatok futbalistov mal za následok ďalší úpadok.
„Ak chceme napredovať, musíme sa futbalu na všetkých úrovniach venovať podstatne viac. Svoj podiel práce musí vykonať každý - výbor klubu, cez hráčsky káder, nevynímajúc trénersku otázku,“ naznačuje starosta, ktorý dodnes hráva vo futbalovom mužstve starých pánov ZMO, región Jaslovské Bohunice.
Je to naozaj na zamyslenie, veď zo 17-členného kádra dorastencov iba štyria hráči sú domáci. Nádejou do budúcnosti by mohli byť malí futbalisti zo žiackeho tímu. Niektorí sú naozaj talentovaní a oduševnení, ale ak aj v obci vydržia a neodídu za vzdelávaním mimo nej, ešte veľa vody utečie v Dudváhu kým dorastú do A-mužstva.
Bodovému zisku nepomohla ani aktuálna rekonštrukcia trávnika. Dubovanci museli hrať domáce futbalové zápasy na ihrisku v susednom Veselom. „Plánovali sme, že hodové stretnutie odohráme už doma. Ale pre počasie nám to nevyšlo,“ sťažuje sa starosta na horúce leto, ktoré napriek výdatnému polievaniu zapríčinilo vyschnutie prvej sejby trávnika. Trávnik z druhej sejby, ktorú zrealizovali v Dubovanoch 3. septembra, sa ukazuje sviežo zelený a hustý, žiaľ, na využívanie ešte nedozrel.
foto FUTBAL
text: Najmladší Dubovanci sú na futbal talentovaní. A nájdu sa medzi nimi aj dievčatá.

Stranu pripravila: Janka Pekarovičová

-------------------------------------------------------------------------------------------------- :-)
Dušo, toto skúste dať niekde na normálnu stranu. Je to celkom milá fotka a mne sa už nezmestila. Papa. Jana

PRASA pod foto
Poľnohospodárske družstvo Veselé na svojom stredisku živočíšnej výroby v Dubovanoch 25. augusta skolaudovalo nový matečník a odchovňu ošípaných. Projekt bol vybudovaný v rámci programu Sapard s podporou fondov Európskej únie. Družstvo, v posledných rokoch dosahujúce veľmi dobré výsledky v rastlinnej výrobe, nezabúda ani na rozvoj živočíšnej výroby. V rámci možností rekonštruuje staré objekty na pracoviská s modernými technológiami. Na druhom obrázku pani Ľubomíra Marková dezinfikuje „čerstvé“ prasiatko.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 5. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 6. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 7. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 8. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 1. Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia v sobotu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Shell myslí na slovenské komunity
 5. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 6. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 7. Agrokomplex 2022
 8. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 39 599
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 14 756
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 674
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 7 124
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 5 172
 6. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run 4 338
 7. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 252
 8. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem 3 048

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 3. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 4. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 5. Štefan Vidlár: Je suis fan
 6. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 7. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 8. Nina Erneker: Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 157
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 024
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 775
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 494
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 037
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 996
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 793
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 610
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Ilustračný obrázok

Prinášame vám prehľad víkendových futbalových stretnutí.


7 h

Stavebné práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse na ľavom moste v dvoch etapách.


SITA 9 h
Ilustračné foto.

Pri štyroch dopravných nehodách počas uplynulého týždňa asistoval alkohol.


TASR 11 h
Na snímke bývalá štátna tajomníčka Monika J. vychádza z pojednávacej sály na Okresnom súde v Trnave v piatok 19. augusta 2022.

Okrem bývalej štátnej tajomníčky čelia obžalobe pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert K. a Peter V.


TASR 12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Jeden muž zmizol pred 24 rokmi s hotovosťou 665-tisíc korún, na piatich Kysučanov je vydaný európsky zatykač.


18. aug

Obvineného predviedli z hygienických dôvodov v overale.


13 h

Odstraňovanie prikazuje zákon, za nedodržanie povinnosti hrozia sankcie.


12 h

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 3. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 4. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 5. Štefan Vidlár: Je suis fan
 6. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 7. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 8. Nina Erneker: Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 157
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 024
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 775
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 494
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 037
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 996
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 793
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 610
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu