Sobota, 3. jún, 2023 | Meniny má Karolína

Predstavujeme obec Ostrov

Z histórie Obec Ostrov bola do roku 1990 zložená z troch obcí – Veľkého Orvišťa, Ostrova a Bašoviec. Sídlo mala vo Veľkom Orvišti, no názov mala Ostrov. ,,V roku 1990 sa odlúčilo Orvište a o dva roky aj Bašovce.

Z histórie

Obec Ostrov bola do roku 1990 zložená z troch obcí – Veľkého Orvišťa, Ostrova a Bašoviec. Sídlo mala vo Veľkom Orvišti, no názov mala Ostrov. ,,V roku 1990 sa odlúčilo Orvište a o dva roky aj Bašovce. My sme nemali mať kde sídlo, a tak vtedajší starosta kúpil rodinný dom po bývalom obecnom kováčovi, ktorý zrekonštruovali na dnešnú podobu,“ vysvetlil históriu posledných pätnástich rokov starosta obce Viliam Zudák. V súčasnosti je obec zložená z časti Malého Orvišťa a Ostrova, pretože obe obce sú územne spojené. V obci sa nachádza kostol, ktorý je zasvätený sv. Imrichovi, uhorskému kráľovi. Jeho postava sa nachádza aj v erbe obce. Na ňom sv. Imrich kľačí pred Pannou Máriou s dieťaťom Ježišom. Tento erb je symbolický pre zlúčenú obec, pretože Panna Mária je zasvätená Veľkému a Malému Orvišťu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Čo sa v obci urobilo
V roku 1989 zhorel takmer do základov obecný kultúrny dom. Prvá úloha po nástupe starostu bola rekonštrukcia tejto budovy a jej prestavba. ,,Dokončili sme ho v roku 1998, no i tak ešte nie je úplne hotový. Podlahové kúrenie však funguje a priestory kultúrneho domu sú pekné,“ povedal starosta Ostrova Viliam Zudák. Podľa neho si však vonkajšok domu už vyžaduje čiastočné opravy. Celkovú sumu, ktorú na rekonštrukciu vynaložili bola viac ako 8 miliónov korún. ,,Peniaze sme získavali tak, že sme predávali obecné nehnuteľnosti. Opravy robili ľudia z našej obce. Čo sa týka kvality, možno by to niektorá firma urobila lepšie, no aspoň boli domáci zamestnaní,“ vysvetlil starosta.
V obci vybudovali aj vodovodnú sieť, v časti Malé Orvište kompletne a v Ostrove na 70 percent. Práce trvali štyri roky. ,,Považujem to však za mŕtvu investíciu a prestali sme v tom pokračovať. Veľmi málo ľudí sa chce pripojiť, pretože ceny vodného a stočného opäť stúpli,“ doplnil starosta. Dokonca sa poodpájali sa aj tí, ktorí už boli pripojení. ,,No celoobecný vodovod dobudujeme z kohézneho fondu. Žiadosť naň predložil Tavos,“ dodal V. Zudák. Obec má všetky stavebné povolenia i vypracované projekty. Platí len päť percent z nákladov. Túto čiastku vyčleňujú z rozpočtu.
Okrem toho sa pripravuje rekonštrukcia časti krovu a strechy obecného úradu, ktorá by už ďalšiu zimu nevydržala.

SkryťVypnúť reklamu

Dva domy smútku
Pretože Ostrov sú dve zlúčené obce, nachádzajú sa tu aj dva cintoríny a dva domy smútku. ,,Ten menší je v Malom Orvišti a otvorili sme ho v roku 2005. Je pekný a s katafalkom,“ povedal V. Zudák. Zrekonštruovali budovu bývalej márnice. Starosta realizoval myšlienku, že ak má obec dva cintoríny, má mať aj dva domy smútku, pretože prevážať zosnulého z jedného konca na druhý bolo nevhodné a nedôstojné. V súčasnosti prebiehajú práce na fasáde domu smútku v Ostrove, kde opravujú poškodenú fasádu.

Výstavba rodinných domov
Obec sa v posledných rokoch rozšírila o päť nových ulíc, na ktorýchsi záujemcovia môžu postaviť rodinné domy v rámci individuálnej bytovej výstavby. Na tomto priestore môže vzniknúť až 100 domov, pričom obec tu už vybudovala základnú infraštruktúru – asfaltové cesty, plynofikáciu a elektrifikáciu. Vodovod a kanalizáciu zrealizujú podľa platnej projektovej dokumentácie. ,,O pozemky je záujem, no ich vlastníkom nie je obec a majitelia pýtajú za meter štvorcový aj 250 korún a to sa zdá kupujúcim až príliš veľa,“ skonštatoval starosta. TZ ulíc plánuje obec v tomto roku dobudovať lokalitu Športová II, kde na výstavbu infraštruktúrnej siete dostali dotáciu 800 tisíc korún. ,,Celkový náklad na realizáciu novej cesty je 1,5 milióna korún. teda ten rozdiel musíme uhradiť my,“ vysvetlil starosta. Domy však môžu stáť len na jednej strane ulice, pretože z druhej strany sa nachádza orná pôda, ktorú nechceli zaberať ani vykupovať.
Ostrov bola ja prvou obcou, ktorá začala stavať nájomné byty. Vybudovali sedem sólových bytov so základmi a dekou. Začali hľadať domácich záujemcov. ,,Nenašiel sa nikto a nakoniec sme stavbu predali aj s pozemkom súkromnej firme a dnes tam už bývajú rodiny,“ dodal starosta. Obec sa však vzdala stavby nájomných bytov i pre riziko, že by museli vymáhať od neplatičov nájom. ,,nerád by som nejakú mladú rodinu zruinoval, lebo môže sa stať, že obaja prídu o prácu a nebudú mať z čoho platiť. Lenže obec platí nájmu úver. Rodinné domy, to je lepšie riešenie,“ vysvetlil starosta.

SkryťVypnúť reklamu

Zber odpadu a čierne skládky
V blízkosti Ostrova sa nachádza čierna skládka, na ktorú však občania vyvážajú len stavebnú suť. Obec má záujem smetisko odstrániť, no nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa nachádza. ,,Preto ak chceme dostať dotáciu na likvidáciu skládky, musíme pozemok najprv odkúpiť od súkromnej firmy,“ povedal V. Zudák. Ak by odpad z tohto miesta odstránili, vznikol by tu pozemok, na ktorom by mohli vzniknúť nové byty. Ostatné čierne skládky sú len drobnejšieho charakteru a podľa starostu, v obci nemajú také problémy ako Trakovice alebo Bučany.
V Ostrove už separujú niekoľko rokov odpad. Zatiaľ je to sklo, papier, železo a plasty. V súčasnosti plasty začali zbierať do vriec, ktoré odvážajú podľa zberového kalendára. Akumulátory a iný elektronický odpad môžu Ostrovania priviezť na obecný úrad, kde ho uskladnia. Raz za určité obdobie ho potom odváža firma.

Miestne organizácie
V obci pôvodne fungovali všetky zložky organizácií od kultúrnych až po hasičov. V súčasnosti svoju činnosť vyvíja iba telovýchovná jednota a čiastočne aj hasičský zbor. Ten robí preventívne prehliadky okolia a podozrivých lokalít, v ktorých by mohol vypuknúť požiar. Ostatné spolky ako záhradkári či dôchodcovia zanikli. V obci nemajú dychovku, iba cirkevný spevokol. Pravidelne sa však stretávajú s dôchodcami začiatkom decembra a organizujú aj Deň matiek. ,,Účasť býva vysoká, okolo 150 ľudí. Dôchodcom odovzdávame darčekové balíčky, naposledy až v hodnote 250 korún,“ povedal starosta. Tieto stretnutia zároveň slúžia ako schôdze, na ktorých ich starosta informuje o tom, čo sa v obci pripravuje. Program spestrujú vystúpenia folklórnych skupín. ,,Verejné schôdze bývajú len dve do roka a to je málo, ale na iných stretnutiach by bola účasť do desať ľudí,“ podotkol starosta.
Na dobrej úrovni funguje telovýchovná jednota – futbalisti. Sú tri družstvá futbalového oddielu a hrajú v oblastnej súťaži, čo podľa starostu na počet obyvateľov Ostrova veľmi dobré umiestnenie. Pre futbalistov vyčleňujú z rozpočtu ročne čiastku stotisíc korún. ,,Nie je to veľa, ale umožnili sme futbalistom prenajímať objekty vybudované v športovom areáli súkromným osobám, teda bar a telocvičňu,“ vysvetlil V. Zudák. Výšku nájomného si určuje telovýchovná jednota. taktiež obec zakúpila pre futbalistov mikrobus, ktorý prenajímajú a nájomca ich zdarma vozí na zápasy mimo obce.

Spolupráca s miestnymi podnikateľmi
Príchod investora do obce je zablokovaný tým, že je vzdialená od diaľnice a nie sú tam vhodné pozemky. V Ostrove sa nachádza funkčný osivový závod pri poľnohospodárskom družstve. Vyrába osivá aj hustosiate obilniny a vyváža ich do značnej časti Európy. Platí aj nájom všetkým občanom – 2 200 korún za hektár. ,,To nerobí každé družstvo, platiť takéto vysoké sumy. Je to pre nás výhoda,“ povedal V. Zudák.
Okrem toho sa v obci nachádza šesť podnikateľských subjektov a niekoľko živnostníkov, ktorí zamestnávajú domácich a ľudí z okolitých obcí.

Zlúči sa škola so škôlkou
V poslednom období zrekonštruoval obecný úrad aj školu a škôlku. Vymenili drevené okná na jedálni základnej školy za plastové. Financie získali odo bývalej školskej správy.
V pláne je zlúčiť obe školy, pretože počet žiakov neustále klesá. Veľa detí začalo chodiť do škôl do Piešťan a Vrbového. ,,Ich rodičia sú tam zamestnaní a každé ráno ich vozia a poobede ich vezmú späť. Dnes je veľký boj o žiaka,“ povedal starosta. Ďalším dôvodom, prečo zlučujú školu a škôlku je šetrenie energiami a financiami. Do budúcnosti je pripravená rekonštrukcia celej budovy, ktorú zateplia a budú vykurovať z jedného zdroja. Materská škola bude mať nadstavbu a vznikne tu penzión pre dôchodcov. ,,taký by mal byť v každej obci nad tisíc obyvateľov,“ dodáva starosta. Realizácia penziónu závisí od toho, či sa obci podarí získať prostriedky z fondov európskej únie. Občania mali aj požiadavku, aby v Ostrove vzniklo zdravotné stredisko, no pre malý počet obyvateľov by sa tu lekár neuživil.

Ďalší rozvoj v obci
Obec dostala dotáciu od vyššieho územného celku na vypracovanie územného plánu v sume 500 tisíc korún. Občania majú možnosť sa k nemu vyjadriť. ,,Dostali sme aj peniaze na sprietočnenie Dudváhu – na vypracovanie projektov v sume 750 tisíc korún,“ vysvetlil starosta. Obec leží medzi rozvetvenými ramenami Váhu a je bez vody. Obyvatelia sa nemali kam napojiť a ani nebola možnosť vybudovať čističku odpadových vôd. ,,Preto sme projekt riešili tak, že sa napájame na Piešťany. Spolu s ďalšími piatimi obcami máme výtlakové potrubie,“ doplnil V. Zudák. Pôvodne mala byť tlaková kanalizácia v Ostrove. Získali už aj stavebné povolenie, no naskytla sa príležitosť cez predstupový fond ISPA ísť s mestom Piešťany do budovania spádovej. ,,Preto sme projekty prepracovali a budujeme v obci gravitačnú kanalizáciu, kde sú prípojky niekoľkonásobne lacnejšie a niektoré rodinné domy majú dokonca rozvod zdarma. Záleží na vzdialenosti,“ vysvetlil starosta. Obyvatelia Ostrova sa na kanalizáciu musia pripojiť povinne alebo priniesť potvrdenie kam je odpad zo žúmp odvážaný. ,,Obec leží v druhom ochrannom pásme vodných zdrojov, ktoré zásobujú okolie od Trnavy až po Senicu a tieto zdroje musia byť chránené,“ skonštatoval.
S budovaním kanalizácie začali v auguste tohto roku. Práce začali najprv pri hlavnom zberači a popri štátnej ceste, aby sa mohli susediace lokality ponapájať a aspoň čiastočne začali s ochranou spodných vôd. Tá im však pri stavbe spôsobuje problémy, pretože je príliš vysoko. Pri výkopoch musia vodu na niektorých miestach odčerpávať. Realizáciu kanalizácie má na starosti Váhostav.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 2. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 3. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 5. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 6. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 7. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 15 047
 2. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 070
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 7 449
 4. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 6 825
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 934
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 4 118
 7. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 3 378
 8. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu 3 101

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Raňajky v tráve? Nie, raňajky s manželkou
 2. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (2.)
 3. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 4. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 5. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 6. Andrea Bérešová: Doma v záhrade 06/2023
 7. Martin Pilnik: Liekové reformy od farmafiriem nás priviedli k "dvojnásobným" nákladom na lieky
 8. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kameničany
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 133 983
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 956
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 12 452
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 9 719
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 717
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 556
 7. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 6 964
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 925
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 4. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Štátny archív v Trnave.

Počas Dňa otvorených dverí nebudú chýbať ani tvorivé dielne pre malých i veľkých, kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať rôzne typy pisárskeho náčinia.


SITA 51m

Do Víkendu otvorených záhrad a parkov (3. a 4. 6.) sa v tomto roku z Trnavského kraja zapája desať záhradníckych skvostov.


TASR 4 h
Námestie Sv. Michala v Hlohovci

V Hlohovci pripravujú nové zásady pre prenajímanie verejných priestorov a priestranstiev v správe mesta.


TASR 19 h
Kúpalisko Castiglione v Trnave.

Ceny vstupného na kúpaliská išli v porovnaní s minulým rokom hore.


SITA 23 h

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Raňajky v tráve? Nie, raňajky s manželkou
 2. Jozef Sitko: Novinár nemá šíriť strach a byť len kritikom (2.)
 3. Ján Šeďo: Koľko takýchto príbehov zažijú ukrajinské deti po vojne ?
 4. Anna Miľanová: Prečo má stúpnuť pôrodnosť, keď nás už teraz "nahrádzajú" roboty?
 5. Ján Valchár: Nové fronty, nové výzvy
 6. Andrea Bérešová: Doma v záhrade 06/2023
 7. Martin Pilnik: Liekové reformy od farmafiriem nás priviedli k "dvojnásobným" nákladom na lieky
 8. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kameničany
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 133 983
 2. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 956
 3. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 12 452
 4. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 9 719
 5. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 7 717
 6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 556
 7. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 6 964
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 925
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 4. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu