Štvrtok, 11. august, 2022 | Meniny má Zuzana

Predstavujeme obec Bohdanovce nad Trnavou

Počet obyvateľov skoro prekročí tisícku Bohdanovce nad Trnavou spadajú ešte do kategórie malých obcí do 1000 obyvateľov. Ich počet však reálne rastie a pravdepodobne čoskoro prekročí deliacu čiar

Počet obyvateľov skoro prekročí tisícku
Bohdanovce nad Trnavou spadajú ešte do kategórie malých obcí do 1000 obyvateľov. Ich počet však reálne rastie a pravdepodobne čoskoro prekročí deliacu čiaru. Výmera katastrálneho územia, bezprostredne susediaceho s obcami Šelpice, Boleráz, Dolná Krupá, Špačince a krajským mestom Trnava, je 1148 ha. Má rovnako ako oblasť, v ktorej sa nachádza, priemyselno-poľnohospodársky charakter. V obci sú evidované štyri stovky domov, z nich takmer 60 je obývaných jedným občanom a viac ako 50 je neobývaných, prípadne plní funkciu víkendovej chalupy.
Územný plán počíta s výstavbou v 13 lokalitách na celkovej ploche 33,11 ha. Naplánovaných je 223 rodinných domov a 24 bytov v bytových domoch. Je teda možné uvažovať s potenciálnym prírastkom vyše 600 obyvateľov. Bohdanovce sú pomerne členitá obec, bohatá na zeleň. Ulice doteraz pomenované neboli, ale obecné zastupiteľstvo zvažuje, že čoskoro sa zo zaužívaných názvov stanú oficiálne.

SkryťVypnúť reklamu

pod foto pamätník
Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny, ktorý musel ísť na čas z dohľadu, je už opäť na svojom pôvodnom mieste. Po rekonštrukcii je opäť dôstojnou pripomienkou ľudí, ktorí položili život v nezmyselných vojnách.

Cintorín bude zatiaľ v správe obce
Podľa historických prameňov už v roku 1332 existovala v Bohdanovciach riadna fara.. Z tých čias sa zachovala časť sakrálnej stavby, ktorá je dnes využívaná ako bočná kaplnka farského kostola sv. Petra a Pavla. K pôvodnej svätyni bola v roku 1397 pristavená kostolná loď v gotickom slohu. Vstupný portál bol prenesený do južného múra a do roku 1940 slúžil ako hlavný vchod. V čase 30-ročnej vojny, v roku 1623 bol kostol delostreleckou paľbou veľmi poškodený. Udalosť dnes pripomínajú delové gule osadené v múroch veže. V zvonici kostola sú tri zvony, ktoré v roku 1921 nahradili pôvodné, zrekvirované v I. svetovej vojne. V roku 1939 sa uskutočnila prestavba a rozšírenie kostola. Objekt bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Kostol sv. Petra a Pavla je umiestený v areáli cintorína, ktorý obci kapacitne postačuje. Nedávno prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Bolo vybudované oplotenie a betónové chodníky. Spravuje ho obec a na základe dohody s farským úradom ho bude spravovať naďalej aj po aprílovom prihlásení sa cirkvi o svoj majetok. V týchto dňoch dodávateľ dokončuje zámkovú dlažbu, ktorá pred domom smútku nahradila betónový chodník. Obec vyšla na 80 000 Sk.

SkryťVypnúť reklamu

Zberňa kovov aj pre okolie
V priestoroch bývalého Poľnohospodárskeho družstva Bohdanovce, ktoré sa v súčasnosti zaoberá iba rastlinnou výrobou, bol medzi inými podnikateľskými aktivitami otvorený aj súkromný výkup druhotných surovín. Konkrétne zberňa kovov. Domáci občania i ľudia z okolitých dedín sem môžu privážať železo i farebné kovy. Zber papiera organizujú v základnej škole, PET-fľaše a sklo v domácnostiach separujú a v určených termínoch ich zbiera firma A.S.A., ktorá separovaný zber odváža. Separovane sa v obci zberajú aj olovené akumulátory a elektronický odpad. Vlani zaplatila obec Bohdanovce za zber a uskladnenie odpadu čiastku 347 tisíc korún.
Bude to pýcha Bohdanoviec!
Na Panšule vyrastá sídlisko z bytových i rodinných domov

Tvár obecnej lokality Panšula bola na jar roku 2003 celkom iná ako dnes. Z
priestranstva neďaleko cesty a potoka Trnávka vytvorili vtedajší dodávatelia prác veľké skladisko stavebných materiálov po kanalizácii, plynofikácii i regulácii potoka. Odpad tu začali sústreďovať aj občania, a tak vzniklo veľké smetisko.
„Bola to moja prvá aktivita po nástupe do funkcie starostu,“ spomína Miroslav Sučák. „Najprv som dal spraviť závoru, a potom objednaná firma z Trnavy odviezla z Panšule 2000 ton odpadu, aby bol pozemok pripravený pre plánovanú bytovú výstavbu.“
O dva roky, 15. augusta 2005, odovzdala obec do užívania ôsmim mladým rodinám nájomné byty, postavené za finančnej pomoci ŠFRB, odkiaľ dostala úver a s dotáciou z ministerstva výstavby. Celkové náklady na 8-bytový nájomný dom boli 13 miliónov korún, z toho úver 7 miliónov, 3 milióny dotácií a ostatné prostriedky, na inžinierska siete a ďalšie, doplnila obec z vlastného rozpočtu.
„Reguláciou Trnávky vznikol meander, ktorý zachytával aj časť bytovky. Spôsobilo to problémy so zakladaním stavby. Musela ísť na pilóty, 2,5 metra sa zalievalo betónom, potom sa to armovalo... Obec musela neplánovane zaplatiť ďalších 400 tisíc korún navyše, a to preto, že pre projekciou nebol spravený geologický prieskum,“ vysvetľuje starosta.
O ďalšie dva milióny, ktoré sa dali využiť v prospech rozvoja, prišla obec prekladaním vzdušného vedenia vysokého napätia križujúceho celú parcelu pod zem. Práce vykonala Západoslovenská energetika s finančnou spoluúčasťou obce, keď energetici uhradili 40 a obec 60 percent nákladov na prekládku.
Pred novou 8-bytovkou sa končia inžinierske siete. Čoskoro bude v ich budovaní obec pokračovať, lebo v zmysle územného plánu v tejto obecnej lokalite
do konca roka postaví firma Popo, s.r.o., Hlohovec bytovku s ďalšími 15 bytmi. Ich nájomcov už na základe dotazníkov 43 záujemcov vybralo obecné zastupiteľstvo.
Súčasne obec rokuje so súkromnou firmou, ktorá má záujem v zadnej časti lokality postaviť ďalší dom, v ktorom však budú byty na predaj do osobného vlastníctva. Tri z ďalších pozemkov obec odpredala na výstavbu rodinných domov a pribudnú i domy na pozemkoch v súkromnom vlastníctve.
„Toto je môj plán, moja méta - spraviť tu krásne sídlisko. Tri činžiaky a rodinné domy... Zatiaľ je to iba vízia, ale toho sa dožiť - bude to pýcha Bohdanoviec,“ teší sa starosta Sučák.

SkryťVypnúť reklamu

Na vŕšku vyrastú domy z dreva
Nový územný plán obce, dokončený v roku 2004, vymedzil pre novú výstavbu 13 stavebných lokalít. Tie by mali postačiť aj v prípade vysokého dopytu po stavebných pozemkoch. Väčšina lokalít je určená pre výstavbu rodinných domov. V súlade s územným plánom vytvoriť v Bohdanovciach dostatok príležitostí na bývanie by mal pomôcť aj zámer vybudovať v mierne svahovitom teréne lokality Vŕšok 37 domov v radovej zástavbe. Projekt pripravuje firma ARCHDesingn. „Radové dvojpodlažné štvorizbové drevené montované domy na kľúč, sú navrhnuté v modernom architektonickom štýle. Budú z ekologických materiálov, postavené technológiami, zaručujúcimi zdravé bývanie. Štvrtina domov bude i s garážami. Pred domami budú parkovacie miesta pre autá, za domami záhradky,“ informoval MY-Trnavské noviny iniciátor zámeru a poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kavický. Medzi najdôležitejšie výhody drevených stavieb patrí nižšia cena a aj náklady na ich vykurovanie sú o niekoľko tisíc korún mesačne nižšie ako v domoch z klasických silikátových materiálov. Životnosť drevených domov je minimálne 80 rokov, na konštrukčný systém poskytuje výrobca záruku 10 rokov, na dodávku remeselných prác je záruka 5 rokov. Lákadlom je aj to, že lokalita Vŕšok je situovaná v tichom prírodnom prostredí, s pekným výhľadom na okolie. Usporiadanie domov v ôsmich sekciách spolu s plánovanými komunikáciami bude vytvárať jedinečnú atmosféru bývania.

Pozornosť zaostrená na komunikácie
Jediný rodinný dom „lemuje“ zatiaľ začiatok plánovanej komunikácie, popri ktorej územný plán počíta s individuálnou bytovou výstavbou. Pozemky v tejto lokalite sú však v súkromných rukách a nie všetci vlastníci s tým súhlasia. „Predpokladám, že si to prehodnotia a rozmyslia. Záhrada nemá takú hodnotu ako stavebný pozemok. Týmto sa im pôda zhodnotí, môžu ju odpredať, alebo sami postaviť dom,“ uvažuje starosta, ktorý dal predbežne z prostriedkov obce vybudovať provizórnu cestu, ale so spevneným podložím. Projekt, riešiaci túto lokalitu, ktorý obec poslala na štrukturálne fondy, nebol úspešný.
V súčasnosti obec pripravuje projekty na rekonštrukciu miestnej komunikácie k Elastiku, zničenej v čase výstavby Tesca prevážaním zeminy a na cestu v lokalite Pažiť.
Komunikácie sú všeobecne najslabšou stránkou Bohdanoviec. Z ich postupnej rekonštrukcii na hlavnej i vedľajších uliciach obec pristúpi po odkanalizovaní ulíc.

Kanalizáciu vybudujú vodári
V súčasnosti je odkanalizovaných asi 40 percent obce Bohdanovce. Obec ako akcionár v Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS), a.s., Piešťany, pripravuje odkanalizovanie časti Za potokom. Výstavbu zrealizuje TAVOS z projektu ISPA dotovaného z prostriedkov Európskej únie, ktorých prísun sa však oneskoruje. Zvyšok kanalizácie ostáva naďalej v pláne výstavby cez kohézny fond.

stranka
www.bohdanovce.com
Kto chce vedieť o Bohdanovciach nad Trnavou viac, počnúc aktualitami a končiac fotografiami, môže si otvoriť webovú stránku www.bohdanovce.com. Nájde tam riadky o samospráve, históriu obce, slovo o kultúre, športe, spolkoch, firmách v obci, farskom živote i kontaktné čísla a adresy na predstaviteľov obce.
Komu to nestačí, môže si zalistovať v publikácii Mariána Babiráta Bohdanovce nad Trnavou, ktorá vyšla v roku 1993 pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci. V roku 2007 oslávia Bohdanovce už 675. výročie. Darčekom k nemu bude pravdepodobne aj nová kniha, doplnená o udalosti posledných 15 rokov.

Žofia udržuje a odovzdáva folklór
V obci v rokoch 1981-91 pôsobil ženský spevácky zbor pod vedením Jána Klimu. V súčasnosti folklórne tradície udržuje a odovzdáva ďalším generáciám v Bohdanovciach 20-členná spevácka skupina Žofia, založená v roku 2000. Repertoár skupiny tvoria ľudové piesne najmä zo západoslovenského regiónu, pre ktorý sú charakteristické aj ľudové kroje, v ktorých vystupujú. Súbor pracuje pod vedením Silvie Köverovej a Heleny Kumančíkovej. O hudobný sprievod sa na vystúpeniach stará ľudová hudba Vladimíra Kövera. Za pomerne krátky čas svojej existencie sa Žofia stala neodmysliteľnou súčasťou folklórnych podujatí, prehliadok, festivalov, súťaží v regióne. Nechýba na medzinárodnom festivale Trnavská brána, ba je stálym hosťom aj na medzinárodnom folklórnom festivale „ Setkání muzikantú v Bílych Karpatech „ vo Valašských Kloboukoch, kam sa chystá aj v týchto dňoch. Okrem úspešnej reprezentácie navonok sa folklórny súbor podieľa počas celého roka na kultúrno-spoločenských akciách v obci, či už je to posedenie pre dôchodcov, fašiangové tradície, oslava Dňa matiek a ďalšie podujatia. Fotografia približuje bohdanovských folkloristov na festivale v Terchovej v roku 2003.

Obnovia s kultúrnym domom aj ochotníctvo?
Obecný úrad spolu s kultúrnym domom boli postavené v obci v rokoch sedemdesiatych. Aj preto je prirodzené, že v súčasnosti obec musí postupne pristupovať k rekonštrukcii objektu. V kultúrnom dome už vymenili podlahu, treba ešte obnoviť kúrenie a vymeniť okná. Generálnou rekonštrukciou prešli aj sociálne zariadenia. Pri týchto prácach využila obec aj aktivačných pracovníkov, ktorých momentálne eviduje 18.
Rodí sa zámer nahradiť nezodpovedajúcu kuchyňu v pivničných priestoroch kultúrneho domu prístavbou kuchyne a jedálne, a nad nimi vybudovať ďalšie priestory, či už bytové, alebo slúžiace na obchod, či prevádzku pre nejakého podnikateľa. Prieťahy s výmenou pozemku za druhý v inej lokalite na arcibiskupskom úrade sa podarilo zažehnať, takže prakticky možno začať s prístavbou. Vedenie obce verí, že po vynovení kultúrneho domu sa doň vrátia ochotníci a obnovia tradície divadelníctva, ktoré v Bohdanovciach pretrvávali od poslednej štvrtiny devätnásteho storočia prakticky sto rokov, ale v osemdesiatych rokoch ich postupne vytlačilo kino a televízia. Kultúrny dom je obklopený parkom s rôznymi drevinami, ktorý dal v čase svojho 29-ročného pôsobenia na poste hlavy obce vysadiť Rudolf Kapičiak.

Hasiči - záruka pred pohromami
K spoločenskému dianiu prispieva aj Dobrovoľný hasičský zbor Bohdanovce, založený v roku 1924. Je nositeľom myšlienky humánnosti a záruky pred živelnými pohromami a organizátorom rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, ako sú oslavy Dňa požiarnikov, majálesy pod lipkami, vatra k výročiu SNP, ukážky požiarnej techniky a zbrojnice v rámci osláv Dňa detí, aktivity pri spoločenských a cirkevných slávnostiach, spoločenské plesy. Mladých požiarnikov vedie Vladimír Bartek.
Socha patróna hasičov - sv. Floriána z roku 1907 patrí medzi kultúrne pamiatky v obci. Fotografiami sa vraciame k oslavám 80. výročia založenia DHZ.

Kapustnica a Pažiť sú názvy lokalít v blízkosti Trnávky, v ktorých si mimobohdanovskí občania vybudovali záhradkárske osady. Asi štyridsiatim záhradkárom na Pažiti sa na majetkovo-právne vysporiadaných pozemkoch darí. Nachádzajú tu nielen možnosť dopestovať si zdravú zeleninu a ovocie, ale tichá lokalita je vhodným miestom na psychický relax, za ktorým sem najmä Trnavčania prichádzajú. Záhradkári na Kapustnici sa zatiaľ pozemky do vlastníctva nezískali.

Školu plánujú nadstaviť nad škôlku
Budovu Základnej školy v Bohdanovciach postavili v roku 1914. Má teda svoje roky, čo sa odzrkadľuje na jej celkovej úrovni. V minulom školskom roku sa v 1. - 4. ročníku učilo 43 detí z Bohdanoviec a Šelpíc. „Od septembra to bude iba o tri deti viac, teda finančné problémy budú prevládať naďalej. Aj keď spolupráca školy s obecným úradom je výborná a tento nám vychádza v ústrety, ťažko odhadovať perspektívu školy,“ hodnotí jej riaditeľka Helena Kumančíková.
Ročníky 1. a 4. boli spojené, podľa slov riaditeľky sa pedagógovia prispôsobili podmienkam. „Máme výborný pedagogický kolektív, iniciatívne pani učiteľky. Deti sa učia aj v počítačovej triede, angličtinu majú v 1. a 2. ročníku ako nepovinný predmet, v 3. a 4. už povinný. Mať učiteľku, ktorá má aprobáciu na angličtinu, to je veľká výhoda pre takúto malú školu,“ konštatuje riaditeľka uprostred prázdnin.
Bohdanovské a šelpické deti dosahujú dobré výsledky a veľa úspechov na súťažiach - výtvarných, športových i speváckych. „Dostali sme sa až do celoslovenského kola Slávika Slovenska, kde tretiačka Simonka Tomeková získala Cenu Petra Dvorského. Bola na súťaži už druhý rok, vlani z Trenčianskych Teplíc priniesla cenu primátora. Dúfame, že na budúci rok sa umiestni na niektorom z troch prvých miest,“ chváli H. Kumančíková.
O niečo priaznivejšie sa vyvíja situácia v materskej škole, ktorá spadá do originálnych kompetencií obce. Má kapacitu 60 detí a navštevuje ju asi polovica.
Ekonomickejším riešením otázky školstva v obci sa javí idea nadstavby nad materskou školou, do ktorej by obec presťahovala základnú školu. V jednej budove by sa ušetrilo viac energií.
„Ak nám vďaka bytovej výstavbe pribudnú do škôlky a školy deti, rozšírenie bude veselšia záležitosť. Myslím, že sa to bude riešiť ľahšie. Teraz máme veľa priestoru a málo detí, potom ten priestor budeme hľadať...“ uvažuje riaditeľka.
foto skolka, riaditelka

Podnikatelia pribúdajú
* SOND - PO, s.r.o. je firma so sídlom v Trnave si vybudovala prevádzkáreň v Bohdanovciach. Založená bola v roku 1990. Zaoberá sa preventívnou protipožiarnou ochranou stavieb a stavebných konštrukcií, protipožiarnych priehradiek, nástrekov káblov, vzduchotechnického potrubia, oceľových a drevených konštrukcií. Spolupracuje so živnostníkmi, prácu poskytuje potreby 10-15 ľuďom, čiastočne aj z Bohdanoviec a Šelpíc.
„Sme dodávateľom pre náročných zákazníkov, ako sú spoločnosti Slovnaft, Elektrárne Mochovce, Jadrová elektráreň Temelín. Vlastníme platný certifikát ISO 9001:2000 - Systém riadenia kvality,“ povedal o firme Stanislav Hlbocký, konateľ a spolumajiteľ spoločnosti.
* Výrobe plastov a výrobkov z nich pre zdravotníctvo a potravinársky priemysel sa venuje od roku 1996 firma Plastimat H+P, s.r.o., ktorá buduje svoje priestory v areáli bývalého družstva. Pre renomované firmy dodáva uzávery na lieky, oleje, sýtené nápoje a ďalšie produkty. „Momentálne zamestnávame 12 pracovníkov, ale prechodom firmy do Bohdanoviec sa chceme sústrediť na ďalší rozvoj sortimentu a nové výrobky, čím predpokladáme zamestnať minimálne dvojnásobok ľudí,“ prezradil nám zakladateľ spoločnosti a riaditeľ výroby Peter Schedlbauer.
* Strojársku výrobu, potravinárske technológie a interiérové doplnky z nerezu má od roku 1994 vo výrobnom programe výrobno-technická spoločnosť Judas, s.r.o., ktorej majiteľom je Július Tarkoš. Sídli i výrobňu má priamo v Bohdanovciach, kde zamestnáva 10 ľudí. Pre potravinárov dodáva firma potrubia, zábradlia, technologické rozvody, nádoby a ďalšie komponenty z nerezovej ocele. „Pracujeme i pre zahraničie, napríklad hydraulické agregáty na ovládanie turbín vyvážame do Egypta,“ priblížil prácu firmy Judas jej majiteľ.
* Od roku 1992 pôsobí v Bohdanovciach aj výrobno-obchodná spoločnosť Elvýro, ktorej majiteľom je Jozef Trník. Štyria zamestnanci sa podieľajú na výrobe rozvádzačov a predaji elektromateriálu.

Pozdvihne Brezina výkon futbalistov?
Už samotný názov Telovýchovná jednota Elastik naznačuje, kto sponzoruje bohdanovských futbalistov. Už dvakrát dostala obec, ktorá ročne vyčleňuje pre futbalistov stotisíc korún, prostriedky na rekonštrukciu areálu ihriska. Vymenené boli okná na tribúne, nový povrch dostala spredu fasáda.
Futbalistom, najmä A-mužstvu sa doposiaľ v 7. lige veľmi nedarilo. Teraz, po príchode nového trénera, bývalého hráča Spartaka Trnava Mariána Brezinu, keď padli aj silné slová o postupe, majú hráči novú inšpiráciu. Vyriešili sa aj problémy s trénermi žiakov a dorastencov. Šikovní žiaci skončili minulý rok na peknom 2. mieste v tabuľke. Na tréningy i zápasy majú bohdanovskí futbalisti k dispozícii udržované ihrisko. Po povolení z odboru životného prostredia výrubom odstránila obec 34 topoľov, ktoré ho obkolesovali a vždy na jar znečisťovali ihrisko i široké okolie alergénmi. Topole nahradila nová výsadba vhodných stromčekov.

Elastik prepožičal logo športovcom
Súkromná firma Elastik, s.r.o. bola založená v roku 1991. Výrobný program zameriava na výrobu nemrznúcich zmesí a rozmrazovacích kvapalín, autokozmetiky, riedidiel, farieb, čistiacich prostriedkov a na výrobu z plastov. Vykonáva aj obchodnú činnosť. Ročný objem výroby je okolo 400 miliónov korún. Z piatich desiatok zamestnancov je približne tridsať domácich.
„Sme najväčším výrobcom syntetických a nitrocelulózových riedidiel na Slovensku a druhým najväčším výrobcom nemrznúcich zmesí. Svoj export, okolo 265 miliónov korún, orientujeme do Rakúska, Maďarska, Česka, Poľska, Srbska a na Ukrajinu,“ doplnil profil riaditeľ firmy Jaroslav Halás.

Firme Papo sa darí, rozširuje sa
Dopravno-špedičná firma Papo, s.r.o. sa presťahovala do novovybudovaných priestorov v bývalom objekte miestneho poľnohospodárskeho družstva v Bohdanovciach len nedávno. V súčasnosti zamestnáva 81 pracovníkov. Štyrmi desiatkami nákladných vozidiel renomovaných značiek realizuje vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú prepravu tovarov v rámci Európy, ale i do ďalších destinácií, podľa potrieb zákazníka. Každý rok sa firma rozrastá minimálne o 15-20 percent prepravnej kapacity. V priľahlých skladovacích priestoroch zamýšľa manažment rozbehnúť aj skladovanie a logistické služby a nové sklady plánuje postaviť v Šelpiciach. Zamestnanie tak nájde ďalších 40 „domácich“ obyvateľov a ľudí z blízkeho okolia. „Okrem podnikateľského máme aj sociálny program pre našich zamestnancov. V rámci neho napríklad umožňujeme našim pracovníkom návštevy kultúrnych podujatí, pripravujeme oslavy Dňa detí, vždy na konci roka pozývame všetkých na Papo-párty... Všetko to financuje spoločnosť,“ stručne nám predstavil firmu Papo, s.r.o. jej konateľ Miroslav Čambál.

Priestranstvo vedľa budovy základnej školy vyčlenili poslanci na zberný dvor biologického odpadu a kompostovisko. Zákon o separovaní a likvidácii odpadu platný od 1. januára zakazuje totiž spaľovať konáre, drevnú hmotu, lístie i trávu, teda biologický odpad. Zberný dvor obec zrealizuje v dohľadnom čase, pretože musí využiť peniaze, ktoré na neho dostala.

Hranicou katastrov obcí Bohdanovce a Šelpice, v blízkosti nešťastného železničného priecestia cez trať, po ktorej sa presúvajú vagóny zoradené pre ŽOS a premáva vlak na Trnave Trnava - Kúty, je most sv. Jána. Socha svätca ho krášli od roku 1907. Samotný most, ktorý je prvým na tomto území a je teda vlastne historickou pamiatkou, by nutne potreboval rekonštrukciu. Starosta M. Sučák a starostka B. Vadovičová uvažujú o vypracovaní spoločného projektu.

Kaplnka sv. Jána
Z finančného príspevku roľníka Pavla Horvátha a z materiálu z múra odstraňovaného pri rozširovaní cintorína dal postaviť v roku 1835 farár Ján Salava na hlavnej bohdanovskej ulici kaplnku sv. Jána Nepomuckého. Sv. Ján je zasklenej nike nad vchodom do nej. V neskorobarokovej kaplnke, ktorá bola zrekonštruovaná a 13. júla 1969 znovu posvätená, je umiestená socha Panny Márie, pomocnice kresťanov.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 4. Prehľad a automatizácia
 5. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 6. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 7. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 1. Trenčín potrebuje nový impulz!
 2. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 3. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 6. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Dopyt v Bratislave mierne klesol, ceny však stále rástli
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 12 573
 2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 961
 3. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 10 380
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 330
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 6 872
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 4 466
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 765
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 2 920

Blogy SME

 1. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 10. časť
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 3. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 1 - Kalvária pri vodnom diele.
 4. Petronela Čellárová: Stále neverím
 5. Anton Kaiser: Ráno pod Hrušovom
 6. Maťo Chudík: Ticho
 7. Ján Škerko: Ranený ruský medveď najprv mrmlal, potom fučal a teraz už reve
 8. Jano Kováčik: Ako vyhlásenie Pralesov skomplikovalo situáciu turistom
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 623
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 20 949
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 515
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 603
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 7 332
 6. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 975
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 3 871
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 320
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Na vyšetrovaní incidentu v Moravskom Svätom Jáne sa podieľal vyšetrovateľ zo Senice spolu s kriminalistickým technikom a policajným psovodom.


TASR 13 h

Už čoskoro sa začne rozširovanie mosta, výsledkom budú plnohodnotné chodníky aj cyklochodníky.


SITA 16 h

Včera popoludní boli galantskí policajti privolaní k dopravnej nehode na ceste medzi obcami Dlhá nad Váhom a Šoporňa.


16 h
Žena si pod vplyvom alkoholu sadla za volant a vôbec jej nevadilo, že nemá na disku nasadenú pneumatiku.

Trnavskí policajti obvinili ďalšie dve vodičky z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.


SITA 18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Má ísť do väzenia.


SITA 9. aug

Lukáš sa zo stanovačky nevrátil, zomrel po páde zo skaly.


9. aug

Najstaršie sú z obdobia zhruba päťtisíc rokov pred naším letopočtom.


13 h

Bariéru medzi autami a posedením na okraji cesty bude tvoriť mobilná zeleň.


9. aug

Blogy SME

 1. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 10. časť
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 3. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 1 - Kalvária pri vodnom diele.
 4. Petronela Čellárová: Stále neverím
 5. Anton Kaiser: Ráno pod Hrušovom
 6. Maťo Chudík: Ticho
 7. Ján Škerko: Ranený ruský medveď najprv mrmlal, potom fučal a teraz už reve
 8. Jano Kováčik: Ako vyhlásenie Pralesov skomplikovalo situáciu turistom
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 623
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 20 949
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 515
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 603
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 7 332
 6. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 975
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 3 871
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 320
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu