Nedeľa, 14. august, 2022 | Meniny má Mojmír

Predstavujeme obec Šelpice

Šelpice, obec zaznamenaná už v roku 1249, má dnes 588 obyvateľov a 210 domov. „Sme perifériou Trnavy, a preto je tu veľmi veľa žiadostí na byty i na umiestnenie v priemyselnej zóne. Denne sa stretáme s ľuďmi, ktorí hľadajú staršie rodinné domy na preroben

BYTOVKY
Pre začiatok sedem bytoviek
Roky starostkinej „papierovej“ roboty prinesú čoskoro svoje ovocie

ie, parcely na výstavbu rodinných domov.
Vidíme záujem a chceme sa trendu prispôsobiť. Aj v územnom pláne riešime záujem obce, aby nezanikla, ale aby sa rozvíjala,“ hovorí starostka Božena Vadovičová, ktorá je vo funkcii už štvrté volebné obdobie.
Po niekoľkoročných vybavovacích peripetiách a viac ako 3,5 miliónových nákladoch na projekty, započali v obci s výstavbou 46 nájomných bytov. Obec získala dotácie aj úver na bytovky i dotácie na inžinierske siete v ich lokalite. Výberové konanie bolo úspešné, výber dodávateľa odobrili mnohí účastníci kontrolných dní. Starostovci z obcí, kde sa stavia jedna - dve bytovky, vidia, že toto zakladanie stavby a práca je iná ako u nich.
Akoby aj nie, veď v Šelpiciach rastie sedem bytoviek s dvojizbovými a trojizbovými bytmi. V prípravnej fáze sa projekt sa dvakrát menil, pretože obec bola proti výstavbe viacerých jednoizbových bytov. „Máme tu vyše sto žiadostí o nájomné byty a denne ďalšie dve - tri pribúdajú,“ vysvetľuje starostka.
Obec má stavebné povolenie na 96 bytov a možnosť celé stavebné územie rozšíriť na 140 bytov. Najprv však treba doriešiť komunikácie, ktoré nezodpovedajú takému veľkému počtu bytov v lokalite. „Túto otázku vyriešime v územnom pláne. Máme hotové zadanie, teraz sa projektuje,“ dodáva B. Vadovičová. Oneskoreným pridelením dotácie z ministerstva sa stavba bytoviek namiesto v apríli započala v júli. Zavŕšená by mala byť na budúci rok v máji kolaudáciou. Celkové plánované náklady na náklady sú 70 miliónov 184 tisíc korún. Na inžinierske siete dostala obec dotáciu takmer 3 milióny korún.

SkryťVypnúť reklamu

pod foto novosedlik
Starostka obce Božena Vadovičová v rozhovore so stavbyvedúcim.

DOMY
Záujem aj o individuálnu výstavbu
Urbanistickou štúdiou je riešená aj nová lokalita pre rodinné domy. Na druhej strane cesty, ako sú bytovky, je naplánovaných 36 domov. Na vybudované inžinierske siete sa v prvej etape môže napojiť približne 10-15 z nich. Čo obec urobí s ďalšou časťou výstavby bytoviek, nie je rozhodnuté. Existuje záujem o odkúpenie lokality firmami, ktoré by chceli byty postaviť a predať ich do osobného vlastníctva občanom. Naprojektované sú, vydané je aj stavebné povolenie. „Veľký je aj záujem o stavebné pozemky. Obec už obecné pozemky nemá, riešime to na súkromných pozemkoch. Umožňujeme otvorenie lokality a občania môžu pôdu odpredávať. Postupujeme v súlade s tým, ako vedieme inžinierske siete,“ vysvetľuje starostka.
Aj na Nemečanke sa pripravuje zadanie stavby rozšírenej plynofikácie obce Šelpice. Dotiahnuť treba vysokotlakové potrubie a stredotlakové potrubie na územie, kde sú vo výstavbe nájomné byty. Rovnako ako v okolitých obciach plynofikácia, zrealizovaná v roku 1997 Slovenským plynárenským priemyslom podľa vtedajších potrieb, nie je dostačujúca. Nové prípojky budú vybudované podľa nového generelu a projektov na rozšírenie plynofikácie. Podotknúť treba, že vodovod, rovnako ako kultúrny dom, bol v obci vybudovaný ako v jednej z prvých na Slovensku.
pod foto domy
Jedna zo zatiaľ posledných novovybudovaných ulíc v Šelpiciach.
LOGIS
Logistické centrum
Obec Šelpice sa stará poskytovaním možnosti bývania nielen o to, aby jej prostredníctvom nájomných bytov pribudli občania, ale chce vytvoriť aj podmienky pre ich zamestnanie sa. Na desiatich hektároch v lokalite Nemečanka, ktoré boli približne 15 rokov nevyužívané, pripravuje miesto pre logistické centrum. Momentálne sa pripravuje územný plán zóny, ktorý bude začlenený do územného plánu obce. V príprave je tiež územný plán na inžinierske siete v lokalite. Verejnou vyhláškou sa uskutočnilo územné konanie na plynofikáciu a vodovod.

SkryťVypnúť reklamu

CESTA
Popri rozbitej ceste praskajú domy
Najboľavejšou stránkou peknej dedinky je hlavná komunikácia. Je to cesta I. triedy s nadmernou prepravou na ťahu z Čiech do Trnavy, ktorá ešte vzrástla po príchode spoločnosti PSA Peugeot Citroen. Je stále viac vyťažená a namáhaná, teraz už aj expedíciou hotových výrobkov firmy. Dopravný inšpektorát sa snaží dočasne riešiť situáciu umiestnením dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť na 40 kilometrov. „Štúdiou v súvislosti s prípravou územného plánu sme zistili, že denne prechádza obcou okolo 18 tisíc vozidiel. Nerovný povrch komunikácie spôsobuje otrasy a statické poruchy na rodinných domoch v okolí cesty, z ktorých mnohé praskajú. Pomohol by nám severný obchvat Trnavy, ktorý počíta s tým, že cesta I. triedy bude obchádzať aj obce Šelpice, Bohdanovce, Bíňovce a Boleráz,“ informuje Božena Vadovičová.
Slovenská správa ciest v roku 2006 robí iba dielčie opravy cesty. Podľa jej stanoviska v roku 2007 vykoná generálnu opravu komunikácie. Bude to v čase, keď už bude vybudovaná v obci aj verejná kanalizácia. Obec nemá na to, aby budovala vlastnú. Riešenie sa našlo. Po desiatich rokoch príprav sú projekty hotové, stavebné povolenie vydané a TAVOS, a.s. začne so svojich prostriedkov a prostriedkov fondu ISPA s výstavbou ešte tento rok. Podľa harmonogramu na jeseň vybuduje výtlakovú časť kanalizácie a hneď na jar roku 2007 budú realizované prípojky do domov. Po dobudovaní kanalizácie budú podľa potreby zrekonštruované aj ostatné komunikácie v obci.
pod foto cesta
Denne prejde hlavnou komunikáciou v priemere 18 tisíc vozidiel.

SkryťVypnúť reklamu

ODPAD
Odpad patrí k problémom
Aj v Šelpiciach, ako v iných obciach na okolí, riešia likvidáciu komunálneho odpadu separovaným zberom, zabezpečovaným trnavskou firmou A.S.A. Zberný dvor zatiaľ obec vybudovať nestihla. Problémom je najmä veľkoobjemový odpad. Kým v iných obciach jeho dovoz zabezpečujú dvakrát do roka, pretože v tejto obci obyvatelia veľa stavieb rekonštruujú, musia veľkokapacitné kontajnery vyvážať dvakrát do mesiaca. „Stavebnú suť vozíme do Trstína, ale ak ju občania pomiešajú s iným odpadom, náklady na jeho skládkovanie tým veľmi narastajú,“ sťažuje sa starostka.
Dvakrát v roku organizujú v obci zber elektronického odpadu, autobatérií. Od zberu kovového odpadu už upustili, pretože pre Šelpičanov je výhodnejšie odovzdať šrot v zberni v susedných Bohdanovciach za peniaze.
Súčasťou likvidácie je aj bioodpad. Na drvič obec peniaze nemá, preto uzavrela dohodu s firmou A.S.A., ktorá vždy, keď sa suché konáre v dostatočnom množstve nazbierajú v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, tieto podrví a odvezie.

pod foto nemečanka
Nemečanka je „lákadlom“ aj pre Trnavčanov a obyvateľov okolitých obcí. Práve ich „pričinením“ v tejto lokalite už niekoľko rokov sústavne vznikajú divoké skládky odpadu. Nedávno sa tam našiel dokonca nebezpečný odpad - sudy s olejmi, ktoré museli odpratávať hasiči a poľovníkmi. Predstaviteľov obce mrzí, že s týmto javom sa obec dlhodobo nedokáže vyrovnať, i to, že mesto Trnava nejaví ochotu dať Šelpiciam určitú zľavu pri skládkovaní odpadu z tejto lokality.

PRIECESTIE
Na priecestí zomreli už dvaja
V júli 2005 prišlo na miestnom železničnom priecestí, pri fungujúcom výstražnom zariadení o život chlapča, tretiačik, tešiaci sa práve z nového bicykla... Pre stojace autá nezbadal idúci vlak a vbehol rušňu rovno pod kolesá! Bezmála po roku sa situácia zopakovala. Na tom istom priecestí zahynul v aute exminister Tóth.
Občania už v prvom prípade spísali petíciu s viac ako 500 podpismi, ktorou žiadali Železnice SR, aby opatrili priecestie závorami. V odpovedi stálo, že výstražné zariadenie spĺňa všetky európske bezpečnostné normy a cez obec nechodí toľko vlakov, aby bolo nutné používať závory. Svetelná a zvuková signalizácia stačí. Odpoveď na opätovnú žiadosť obce o vybudovanie závor po exministrovej tragédii bola rovnaká.
Ktovie, kedy príde na priecestí k ďalšiemu nešťastiu, keď na to naučení a netrpezliví občania, budú naďalej prebehovať cez deponovacie koľajisko, keď nevidia vlak v bezprostrednej blízkosti priecestia. Prebehujú a neuvedomujú si, že po prvej koľaji môže ísť osobný vlakový spoj Trnava - Kúty a späť. Existujú aj úvahy, že závorami by vzniklo ešte väčšie nebezpečenstvo.


POLOVNICI
Poľovníci na jednotku
Poľovné združenie Gajdáreň, pomenované podľa miestnej lokality, kde dnes „dožívajúce vinohrady“ vytvárajú veľa pekných zákutí, patrí k najaktívnejším v obci. Gajdáreň je miesto vhodné na chov zveri. Poľovníci zveľaďujú okolie obce, chotár, starajú sa predovšetkým o zajace, jarabice a bažanty, ba naviac pomáhajú v obci pri rôznych prácach. Napríklad i pri likvidácii divokých skládok odpadu na Nemečanke.

HASICI
Na hasičov sa dá spoľahnúť
Dobrovoľný hasičský zbor v Šelpiciach bol založený v máji 1924. V minulosti veľmi aktívni hasiči, účastníci a víťazi mnohých súťaží, ba dokonca i divadelníci, tvoria v súčasnosti dve družstvá. Ani dnes si obec bez nich nevie predstaviť dianie. Napríklad nedávno prasklo vodovodné potrubie a voda bezprostredne ohrozovala jeden dom. Kým pracovníci a. s. TAVOS zabezpečili likvidáciu havárie, hasiči odčerpávali vodu a zabránili tak vzniku veľkých materiálnych škôd. Obec im verejne poďakovala cez miestny rozhlas. Zaslúžia si, veď aj v minulosti v prípade potreby vždy pomohli. Obec nemôže byť bez hasičov pre prípad požiaru. Pri príležitosti 80. výročia založenia DHZ v roku 2004 odhalili na cintoríne sochu svojho patróna, sv. Floriána. Okolo neho vysadili parčík.
foto hasici bez textu

SUCHOVSKA
Im stačí, čo ich po iných!
V súvislosti s výstavbou nových bytoviek vyvstala potreba upraviť k nim prístupovú komunikáciu na Suchovskej ulici, ktorú tvorí 14 domov, prevažne chalupárskych. Ulice v Šelpiciach nie sú pomenované, ale majú svoje zaužívané názvy, ako už spomínaná Suchovská, alebo Veterná či Železničná... Stavebné mechanizmy a materiál priváža dodávateľ bytoviek z druhej strany staveniska, obec je ich prepravou nedotknutá. Už spomínaná cesta je úzka, treba ju teda rozšíriť. Tamojší obyvatelia sa tomuto kroku bránia, boja sa veľkej dopravnej frekvencie. Obec preto odkúpila súbežný pozemok a snaží sa o rozšírenie komunikácie a jej rekonštrukciu. Občania však žiadajú petíciou rekonštrukciu zastaviť.

Suchovskú ulicu onedlho rozšíria, aby ňou autá mohli pohodlne a bezpečne prechádzať.

ELASTIK
Elastik prijíma žiakov
Futbalové ihrisko v Šelpiciach chýba. Chlapci, ktorých tento šport láka, preto musia za ním chodiť do Bohdanoviec. Tamojšia TJ Elastik prijíma v súčasnosti nové posily do družstva mladšieho dorastu, ktorý začína trénovať. Chlapci, nemáte záujem? V obci je veľa športovo nadaných detí. Úspechy zaznamenali vyznavači atletiky, bojových umení, aj deti pohybovo nadané, ktoré navštevujú balet či spoločenský tanec. Obec má dokonca paralympijskú Majstersku sveta v streľbe z pušky.

------------------------------------------------------------------------------ ostalo
Z družstva podnikateľské centrum
Časti objektu bývalého PD Šelpice, kde je zastavená živočíšna výroba, sa rekonštruujú. Na jednotlivých pozemkoch odkúpených podnikateľmi vzniknú nové aktivity - k čerpacej stanici pohonných hmôt pre nákladné vozidlá pribudne autobazár, podnikateľské centrum.
Etablovala sa aj firma, plánujúca spracúvať bioodpad. To by riešilo situáciu a obec by mohla upustiť od výstavby zberného dvora.
„Prichádza nám veľa žiadostí podnikateľov na zriadenie drobných prevádzkární. Sú záujemcovia, ktorí chcú v katastri obce vybudovať motel. Na obecnom úrade je aj viacero žiadostí na otvorenie benzínových čerpadiel.
„Otvoriť lacnejšie čerpadlá by malo zmysel teraz, keď cez obec prechádza hustá doprava. Po vybudovaní severného obchvatu svoj význam stratia,“ domnieva sa starostka Vadovičová dodáva, že podnikatelia sa musia dohodnúť o pozemkoch s ich vlastníkmi a s obcou komunikovať o vhodnosti čerpadla. Podľa jej názoru sú však v obci nežiaduce.

pod foto pomník – foto POMNIK
S rekonštrukciou pamätníka padlým v I. a II. svetovej vojne, stojaceho pred budovou bývalej materskej školy, počítajú v Šelpiciach v roku 2007. Vtedy by mala prísť prisľúbená dotácia. V rámci prác prasknutú sklenú tabuľu vymenia kamenári za kameninovú s gravírovaným písmom.

foto MATERSKA
Materskú školu zatvorili
Budova materskej školy, postavená pre 56 detí, je momentálne uzavretá. Deti, ktoré bolo možné spočítať na prstoch menej ako dvoch rúk, prešli do Bohdanoviec. Aj tam mali škôlku ohrozenú zánikom a takto si navzájom pomohli. Tento objekt sa obec zatiaľ nechystá predať. Možno v ňom dočasne sprevádzkuje účelové zariadenie pre starých ľudí. Rozhodne však vedenie obce počíta s tým, že až v dôsledku bytovej výstavby detí pribudne a bude to potrebné, škôlku obnovia.
Do 1. až 4. ročníka chodia malí Šelpičania do Základnej školy v Bohdanovciach. Druhý stupeň navštevujú v Boleráze alebo v Trnave, kam rodičia vozia pomerne veľa detí, niektoré už od prvého ročníka.

KOSTOL
pod foto kostol
Po II. svetovej vojne dal zo zbierok v obci postaviť farár Vojtech Šulko kostol zasvätený Kristovi Kráľovi. Vysvätený bol 24. novembra 1946.

LIEKY
Donáška liekov do domov
Lekár v Zdravotnom stredisku v Šelpiciach ordinuje dvakrát v týždni. S akútnymi problémami musia inak pacienti do Boleráza. Pozoruhodné je, že lekárom vypísané recepty sú spoločne dopravované do lekárne v Boleráze. Lekáreň na to zamestnáva pracovníčku, ktorá vykonáva aj donášku liekov do domácností. V minulosti to robili nezamestnaní na verejnoprospešných prácach.
So zdravím súvisí aj opatrovateľská služba. Obec má jednu opatrovateľku. Opatrovaným sa dokonale venuje, je veľmi osvedčená a žiadaná. Platia ju sami opatrovaní klienti, ktorí sú s jej prácou veľmi spokojní. Neabsolvovala síce požadovaný kurz, ale má pre potreby chorých veľký cit, porozumenie a snahu pomáhať.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 18 705
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 15 311
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 12 885
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 711
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 067
 6. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 2 962
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 2 814
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné 2 290

Blogy SME

 1. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 2. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 3. Štefan Vidlár: TA3: V POLITIKE
 4. Martin Morháč: Prečo ideme v digitalizácii opačným smerom ako ostatní?
 5. Věra Tepličková: Lacný Jožko a iné rozprávky (stručný výcuc z tlačovky)
 6. Gabriel Daniš: Invázia do bývalého Československa ako paralela s ruskou agresiou na Ukrajine
 7. Martin Červenka: Nie je most ako most
 8. Martin Sústrik: Legenda o vzniku Európskej Únie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 96 672
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 531
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 864
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 544
 5. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 5 831
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 767
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 344
 8. Ján Valchár: Toto už je asi tretia svetová 3 200
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Trojičné námestie v Trnave.

Podujatie s názvom Za stabilné a zdravé mestá a obce má poukázať na negatívne dopady legislatívy.


SITA 54m
Michal Polkoráb.

Muža naposledy videla doma jeho mama v stredu.


5 h
Dobré správy z MY

Stop negatívnym správam. Posielame výber pozitívnych a zaujímavých článkov z rôznych regiónov po celom Slovensku.


11. aug

Okolnosti nehody a zranenia dieťaťa polícia preveruje.


SITA 22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Tajomstvo vedela odhaliť dotykom rúk, pohľadom a správnymi otázkami.


Cyril Urban 13. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia, hrozí vám pokuta.


12. aug

Pre Slovákov je zákazník pán, pre Japoncov Boh, upozorňuje na rozdiely Dávid Lehuta.


12. aug

Blogy SME

 1. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 2. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 3. Štefan Vidlár: TA3: V POLITIKE
 4. Martin Morháč: Prečo ideme v digitalizácii opačným smerom ako ostatní?
 5. Věra Tepličková: Lacný Jožko a iné rozprávky (stručný výcuc z tlačovky)
 6. Gabriel Daniš: Invázia do bývalého Československa ako paralela s ruskou agresiou na Ukrajine
 7. Martin Červenka: Nie je most ako most
 8. Martin Sústrik: Legenda o vzniku Európskej Únie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 96 672
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 531
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 864
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 544
 5. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 5 831
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 767
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 344
 8. Ján Valchár: Toto už je asi tretia svetová 3 200
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu