Utorok, 22. jún, 2021 | Meniny má PaulínaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme obec Šelpice

Šelpice, obec zaznamenaná už v roku 1249, má dnes 588 obyvateľov a 210 domov. „Sme perifériou Trnavy, a preto je tu veľmi veľa žiadostí na byty i na umiestnenie v priemyselnej zóne. Denne sa stretáme s ľuďmi, ktorí hľadajú staršie rodinné domy na preroben

BYTOVKY
Pre začiatok sedem bytoviek
Roky starostkinej „papierovej“ roboty prinesú čoskoro svoje ovocie

ie, parcely na výstavbu rodinných domov.
Vidíme záujem a chceme sa trendu prispôsobiť. Aj v územnom pláne riešime záujem obce, aby nezanikla, ale aby sa rozvíjala,“ hovorí starostka Božena Vadovičová, ktorá je vo funkcii už štvrté volebné obdobie.
Po niekoľkoročných vybavovacích peripetiách a viac ako 3,5 miliónových nákladoch na projekty, započali v obci s výstavbou 46 nájomných bytov. Obec získala dotácie aj úver na bytovky i dotácie na inžinierske siete v ich lokalite. Výberové konanie bolo úspešné, výber dodávateľa odobrili mnohí účastníci kontrolných dní. Starostovci z obcí, kde sa stavia jedna - dve bytovky, vidia, že toto zakladanie stavby a práca je iná ako u nich.
Akoby aj nie, veď v Šelpiciach rastie sedem bytoviek s dvojizbovými a trojizbovými bytmi. V prípravnej fáze sa projekt sa dvakrát menil, pretože obec bola proti výstavbe viacerých jednoizbových bytov. „Máme tu vyše sto žiadostí o nájomné byty a denne ďalšie dve - tri pribúdajú,“ vysvetľuje starostka.
Obec má stavebné povolenie na 96 bytov a možnosť celé stavebné územie rozšíriť na 140 bytov. Najprv však treba doriešiť komunikácie, ktoré nezodpovedajú takému veľkému počtu bytov v lokalite. „Túto otázku vyriešime v územnom pláne. Máme hotové zadanie, teraz sa projektuje,“ dodáva B. Vadovičová. Oneskoreným pridelením dotácie z ministerstva sa stavba bytoviek namiesto v apríli započala v júli. Zavŕšená by mala byť na budúci rok v máji kolaudáciou. Celkové plánované náklady na náklady sú 70 miliónov 184 tisíc korún. Na inžinierske siete dostala obec dotáciu takmer 3 milióny korún.

Skryť Vypnúť reklamu

pod foto novosedlik
Starostka obce Božena Vadovičová v rozhovore so stavbyvedúcim.

DOMY
Záujem aj o individuálnu výstavbu
Urbanistickou štúdiou je riešená aj nová lokalita pre rodinné domy. Na druhej strane cesty, ako sú bytovky, je naplánovaných 36 domov. Na vybudované inžinierske siete sa v prvej etape môže napojiť približne 10-15 z nich. Čo obec urobí s ďalšou časťou výstavby bytoviek, nie je rozhodnuté. Existuje záujem o odkúpenie lokality firmami, ktoré by chceli byty postaviť a predať ich do osobného vlastníctva občanom. Naprojektované sú, vydané je aj stavebné povolenie. „Veľký je aj záujem o stavebné pozemky. Obec už obecné pozemky nemá, riešime to na súkromných pozemkoch. Umožňujeme otvorenie lokality a občania môžu pôdu odpredávať. Postupujeme v súlade s tým, ako vedieme inžinierske siete,“ vysvetľuje starostka.
Aj na Nemečanke sa pripravuje zadanie stavby rozšírenej plynofikácie obce Šelpice. Dotiahnuť treba vysokotlakové potrubie a stredotlakové potrubie na územie, kde sú vo výstavbe nájomné byty. Rovnako ako v okolitých obciach plynofikácia, zrealizovaná v roku 1997 Slovenským plynárenským priemyslom podľa vtedajších potrieb, nie je dostačujúca. Nové prípojky budú vybudované podľa nového generelu a projektov na rozšírenie plynofikácie. Podotknúť treba, že vodovod, rovnako ako kultúrny dom, bol v obci vybudovaný ako v jednej z prvých na Slovensku.
pod foto domy
Jedna zo zatiaľ posledných novovybudovaných ulíc v Šelpiciach.
LOGIS
Logistické centrum
Obec Šelpice sa stará poskytovaním možnosti bývania nielen o to, aby jej prostredníctvom nájomných bytov pribudli občania, ale chce vytvoriť aj podmienky pre ich zamestnanie sa. Na desiatich hektároch v lokalite Nemečanka, ktoré boli približne 15 rokov nevyužívané, pripravuje miesto pre logistické centrum. Momentálne sa pripravuje územný plán zóny, ktorý bude začlenený do územného plánu obce. V príprave je tiež územný plán na inžinierske siete v lokalite. Verejnou vyhláškou sa uskutočnilo územné konanie na plynofikáciu a vodovod.

Skryť Vypnúť reklamu

CESTA
Popri rozbitej ceste praskajú domy
Najboľavejšou stránkou peknej dedinky je hlavná komunikácia. Je to cesta I. triedy s nadmernou prepravou na ťahu z Čiech do Trnavy, ktorá ešte vzrástla po príchode spoločnosti PSA Peugeot Citroen. Je stále viac vyťažená a namáhaná, teraz už aj expedíciou hotových výrobkov firmy. Dopravný inšpektorát sa snaží dočasne riešiť situáciu umiestnením dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť na 40 kilometrov. „Štúdiou v súvislosti s prípravou územného plánu sme zistili, že denne prechádza obcou okolo 18 tisíc vozidiel. Nerovný povrch komunikácie spôsobuje otrasy a statické poruchy na rodinných domoch v okolí cesty, z ktorých mnohé praskajú. Pomohol by nám severný obchvat Trnavy, ktorý počíta s tým, že cesta I. triedy bude obchádzať aj obce Šelpice, Bohdanovce, Bíňovce a Boleráz,“ informuje Božena Vadovičová.
Slovenská správa ciest v roku 2006 robí iba dielčie opravy cesty. Podľa jej stanoviska v roku 2007 vykoná generálnu opravu komunikácie. Bude to v čase, keď už bude vybudovaná v obci aj verejná kanalizácia. Obec nemá na to, aby budovala vlastnú. Riešenie sa našlo. Po desiatich rokoch príprav sú projekty hotové, stavebné povolenie vydané a TAVOS, a.s. začne so svojich prostriedkov a prostriedkov fondu ISPA s výstavbou ešte tento rok. Podľa harmonogramu na jeseň vybuduje výtlakovú časť kanalizácie a hneď na jar roku 2007 budú realizované prípojky do domov. Po dobudovaní kanalizácie budú podľa potreby zrekonštruované aj ostatné komunikácie v obci.
pod foto cesta
Denne prejde hlavnou komunikáciou v priemere 18 tisíc vozidiel.

Skryť Vypnúť reklamu

ODPAD
Odpad patrí k problémom
Aj v Šelpiciach, ako v iných obciach na okolí, riešia likvidáciu komunálneho odpadu separovaným zberom, zabezpečovaným trnavskou firmou A.S.A. Zberný dvor zatiaľ obec vybudovať nestihla. Problémom je najmä veľkoobjemový odpad. Kým v iných obciach jeho dovoz zabezpečujú dvakrát do roka, pretože v tejto obci obyvatelia veľa stavieb rekonštruujú, musia veľkokapacitné kontajnery vyvážať dvakrát do mesiaca. „Stavebnú suť vozíme do Trstína, ale ak ju občania pomiešajú s iným odpadom, náklady na jeho skládkovanie tým veľmi narastajú,“ sťažuje sa starostka.
Dvakrát v roku organizujú v obci zber elektronického odpadu, autobatérií. Od zberu kovového odpadu už upustili, pretože pre Šelpičanov je výhodnejšie odovzdať šrot v zberni v susedných Bohdanovciach za peniaze.
Súčasťou likvidácie je aj bioodpad. Na drvič obec peniaze nemá, preto uzavrela dohodu s firmou A.S.A., ktorá vždy, keď sa suché konáre v dostatočnom množstve nazbierajú v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, tieto podrví a odvezie.

pod foto nemečanka
Nemečanka je „lákadlom“ aj pre Trnavčanov a obyvateľov okolitých obcí. Práve ich „pričinením“ v tejto lokalite už niekoľko rokov sústavne vznikajú divoké skládky odpadu. Nedávno sa tam našiel dokonca nebezpečný odpad - sudy s olejmi, ktoré museli odpratávať hasiči a poľovníkmi. Predstaviteľov obce mrzí, že s týmto javom sa obec dlhodobo nedokáže vyrovnať, i to, že mesto Trnava nejaví ochotu dať Šelpiciam určitú zľavu pri skládkovaní odpadu z tejto lokality.

PRIECESTIE
Na priecestí zomreli už dvaja
V júli 2005 prišlo na miestnom železničnom priecestí, pri fungujúcom výstražnom zariadení o život chlapča, tretiačik, tešiaci sa práve z nového bicykla... Pre stojace autá nezbadal idúci vlak a vbehol rušňu rovno pod kolesá! Bezmála po roku sa situácia zopakovala. Na tom istom priecestí zahynul v aute exminister Tóth.
Občania už v prvom prípade spísali petíciu s viac ako 500 podpismi, ktorou žiadali Železnice SR, aby opatrili priecestie závorami. V odpovedi stálo, že výstražné zariadenie spĺňa všetky európske bezpečnostné normy a cez obec nechodí toľko vlakov, aby bolo nutné používať závory. Svetelná a zvuková signalizácia stačí. Odpoveď na opätovnú žiadosť obce o vybudovanie závor po exministrovej tragédii bola rovnaká.
Ktovie, kedy príde na priecestí k ďalšiemu nešťastiu, keď na to naučení a netrpezliví občania, budú naďalej prebehovať cez deponovacie koľajisko, keď nevidia vlak v bezprostrednej blízkosti priecestia. Prebehujú a neuvedomujú si, že po prvej koľaji môže ísť osobný vlakový spoj Trnava - Kúty a späť. Existujú aj úvahy, že závorami by vzniklo ešte väčšie nebezpečenstvo.


POLOVNICI
Poľovníci na jednotku
Poľovné združenie Gajdáreň, pomenované podľa miestnej lokality, kde dnes „dožívajúce vinohrady“ vytvárajú veľa pekných zákutí, patrí k najaktívnejším v obci. Gajdáreň je miesto vhodné na chov zveri. Poľovníci zveľaďujú okolie obce, chotár, starajú sa predovšetkým o zajace, jarabice a bažanty, ba naviac pomáhajú v obci pri rôznych prácach. Napríklad i pri likvidácii divokých skládok odpadu na Nemečanke.

HASICI
Na hasičov sa dá spoľahnúť
Dobrovoľný hasičský zbor v Šelpiciach bol založený v máji 1924. V minulosti veľmi aktívni hasiči, účastníci a víťazi mnohých súťaží, ba dokonca i divadelníci, tvoria v súčasnosti dve družstvá. Ani dnes si obec bez nich nevie predstaviť dianie. Napríklad nedávno prasklo vodovodné potrubie a voda bezprostredne ohrozovala jeden dom. Kým pracovníci a. s. TAVOS zabezpečili likvidáciu havárie, hasiči odčerpávali vodu a zabránili tak vzniku veľkých materiálnych škôd. Obec im verejne poďakovala cez miestny rozhlas. Zaslúžia si, veď aj v minulosti v prípade potreby vždy pomohli. Obec nemôže byť bez hasičov pre prípad požiaru. Pri príležitosti 80. výročia založenia DHZ v roku 2004 odhalili na cintoríne sochu svojho patróna, sv. Floriána. Okolo neho vysadili parčík.
foto hasici bez textu

SUCHOVSKA
Im stačí, čo ich po iných!
V súvislosti s výstavbou nových bytoviek vyvstala potreba upraviť k nim prístupovú komunikáciu na Suchovskej ulici, ktorú tvorí 14 domov, prevažne chalupárskych. Ulice v Šelpiciach nie sú pomenované, ale majú svoje zaužívané názvy, ako už spomínaná Suchovská, alebo Veterná či Železničná... Stavebné mechanizmy a materiál priváža dodávateľ bytoviek z druhej strany staveniska, obec je ich prepravou nedotknutá. Už spomínaná cesta je úzka, treba ju teda rozšíriť. Tamojší obyvatelia sa tomuto kroku bránia, boja sa veľkej dopravnej frekvencie. Obec preto odkúpila súbežný pozemok a snaží sa o rozšírenie komunikácie a jej rekonštrukciu. Občania však žiadajú petíciou rekonštrukciu zastaviť.

Suchovskú ulicu onedlho rozšíria, aby ňou autá mohli pohodlne a bezpečne prechádzať.

ELASTIK
Elastik prijíma žiakov
Futbalové ihrisko v Šelpiciach chýba. Chlapci, ktorých tento šport láka, preto musia za ním chodiť do Bohdanoviec. Tamojšia TJ Elastik prijíma v súčasnosti nové posily do družstva mladšieho dorastu, ktorý začína trénovať. Chlapci, nemáte záujem? V obci je veľa športovo nadaných detí. Úspechy zaznamenali vyznavači atletiky, bojových umení, aj deti pohybovo nadané, ktoré navštevujú balet či spoločenský tanec. Obec má dokonca paralympijskú Majstersku sveta v streľbe z pušky.

------------------------------------------------------------------------------ ostalo
Z družstva podnikateľské centrum
Časti objektu bývalého PD Šelpice, kde je zastavená živočíšna výroba, sa rekonštruujú. Na jednotlivých pozemkoch odkúpených podnikateľmi vzniknú nové aktivity - k čerpacej stanici pohonných hmôt pre nákladné vozidlá pribudne autobazár, podnikateľské centrum.
Etablovala sa aj firma, plánujúca spracúvať bioodpad. To by riešilo situáciu a obec by mohla upustiť od výstavby zberného dvora.
„Prichádza nám veľa žiadostí podnikateľov na zriadenie drobných prevádzkární. Sú záujemcovia, ktorí chcú v katastri obce vybudovať motel. Na obecnom úrade je aj viacero žiadostí na otvorenie benzínových čerpadiel.
„Otvoriť lacnejšie čerpadlá by malo zmysel teraz, keď cez obec prechádza hustá doprava. Po vybudovaní severného obchvatu svoj význam stratia,“ domnieva sa starostka Vadovičová dodáva, že podnikatelia sa musia dohodnúť o pozemkoch s ich vlastníkmi a s obcou komunikovať o vhodnosti čerpadla. Podľa jej názoru sú však v obci nežiaduce.

pod foto pomník – foto POMNIK
S rekonštrukciou pamätníka padlým v I. a II. svetovej vojne, stojaceho pred budovou bývalej materskej školy, počítajú v Šelpiciach v roku 2007. Vtedy by mala prísť prisľúbená dotácia. V rámci prác prasknutú sklenú tabuľu vymenia kamenári za kameninovú s gravírovaným písmom.

foto MATERSKA
Materskú školu zatvorili
Budova materskej školy, postavená pre 56 detí, je momentálne uzavretá. Deti, ktoré bolo možné spočítať na prstoch menej ako dvoch rúk, prešli do Bohdanoviec. Aj tam mali škôlku ohrozenú zánikom a takto si navzájom pomohli. Tento objekt sa obec zatiaľ nechystá predať. Možno v ňom dočasne sprevádzkuje účelové zariadenie pre starých ľudí. Rozhodne však vedenie obce počíta s tým, že až v dôsledku bytovej výstavby detí pribudne a bude to potrebné, škôlku obnovia.
Do 1. až 4. ročníka chodia malí Šelpičania do Základnej školy v Bohdanovciach. Druhý stupeň navštevujú v Boleráze alebo v Trnave, kam rodičia vozia pomerne veľa detí, niektoré už od prvého ročníka.

KOSTOL
pod foto kostol
Po II. svetovej vojne dal zo zbierok v obci postaviť farár Vojtech Šulko kostol zasvätený Kristovi Kráľovi. Vysvätený bol 24. novembra 1946.

LIEKY
Donáška liekov do domov
Lekár v Zdravotnom stredisku v Šelpiciach ordinuje dvakrát v týždni. S akútnymi problémami musia inak pacienti do Boleráza. Pozoruhodné je, že lekárom vypísané recepty sú spoločne dopravované do lekárne v Boleráze. Lekáreň na to zamestnáva pracovníčku, ktorá vykonáva aj donášku liekov do domácností. V minulosti to robili nezamestnaní na verejnoprospešných prácach.
So zdravím súvisí aj opatrovateľská služba. Obec má jednu opatrovateľku. Opatrovaným sa dokonale venuje, je veľmi osvedčená a žiadaná. Platia ju sami opatrovaní klienti, ktorí sú s jej prácou veľmi spokojní. Neabsolvovala síce požadovaný kurz, ale má pre potreby chorých veľký cit, porozumenie a snahu pomáhať.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 2. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 3. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 4. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 5. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 6. Regeneračný spánok s ideálne podopretou chrbticou
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 8. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 9. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 10. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 1. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. 3 veci, s ktorými zvládnete horúčavy v byte
 4. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 5. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 6. V BILLA pokračuje Doba slovenská
 7. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto
 8. Legislative intention - recodification of the corporate law
 9. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 10. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 1. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 10 397
 2. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 10 172
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 9 004
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 199
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 6 566
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 6 387
 7. Po Slovensku na motorke 6 284
 8. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 4 193
 9. Crème de la crème po slovensky 3 240
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania 2 569
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Redakcie týždenníkov MY sa rozhodli uverejňovať unikátny seriál o živote v bývalom Československu.


1 h

Obnova lokality Zelený kríček je v plnom prúde, pribudli nové dopravné obmedzenia. Počas letných prázdnin presunú aj autobusové nástupištia.


3 h

Voda vytopila cesty a pivnice, pre búrku padali aj stromy.


1 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Pozrite si MY športujeme.


2 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Sudkyňa konštatovala, že dlažobné kocky na pešej zóne sú v dosť dezolátnom stave. Pani Beáta, ktorá spadla cestou z divadla, má v ruke voperované klince.


21. jún

Policajti vyzývajú ľudí k vyššej opatrnosti.


a 1 ďalší 21. jún

Američania skupujú drevo v celej Európe, výsledkom je cena, ktorá likviduje slovenský drevospracujúci priemysel.


21. jún

Starohaličana zavalila slama. Neprežil.


18. jún

Už ste čítali?