Nedeľa, 14. august, 2022 | Meniny má Mojmír

Úradná správa ObFZ Trnava č.1

Rada ObFZ na svojom poslednom zasadnutí uskutočnenom v Piešťanoch prejednala a prijala uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme : - v zmysle Stanov čl.16 odst.2 písmeno „h“ schválila športovo-technické výsledky súťaž.ročníka 2005

Rada ObFZ na svojom poslednom zasadnutí uskutočnenom v Piešťanoch prejednala a prijala uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :
- v zmysle Stanov čl.16 odst.2 písmeno „h“ schválila športovo-technické výsledky súťaž.ročníka 2005/2006
- v zmysle Stanov čl.16 odst. 2 písmeno „l“ schválila návrh Rozpisu súťaží pre ročník 2006/2007 a návrh štruktúry pre súťažný ročník 2007/2008
- zobrala na vedomie informáciu predsedu ŠTK o postupujúcich a zostupujúcich v súťažiach ObFZ v ročníku 2005/2006
- zobrala na vedomie postup a prípravu Aktívu ŠTK
- zobrala na vedomie návrh nominačných listín R a DZ pre súťaž.ročník 2006/2007
- zobrala na vedomie informáciu o došlých prihláškach FO do súťaž.ročníka 2006/2007
- zobrala na vedomie realizovanie záväzkov firmy Denišport v zmysle zmluvy o vzájomnej spoluprácu
- podporila stanovisko FO Ružindol týkajúce sa odvolania voči prijatým záverom ŠTK a Rady ZsFZ
- ďalšie úlohy uložila sekretárovi a účtovníčke – p.Maštalírovej
Športovo-technická komisia
a) ŠTK nariaďuje odohrať nasledovné MFZ dňa 5.8.2006 t.j. v sobotu v udenených hracích časoch :
OSA dospelí – 1.kolo
Majcichov – Kátlovce , Šúrovce – Slávia TT, Bohdanovce – Opoj, Malženice – Dol.Dubové, Voderady – Boleráz, Križovany – Hor.Krupá, Lovčice – Zvončín, Košolná – Biely Kostol. Všetky stretnutia sa začínajú o 17,00 h
OM dorast – 1.kolo
Šúrovce – Dechtice - o 14,30 h, Križovany – Ružindol – o 14,30 h
OSA dorast – 1.kolo
Bohdanovce – Kátlovce – o 14,30 h, Voderady – Zvončín - o 14,30 h
OM žiaci – 1.kolo
Šúrovce – Brestovany - o 12,30 h
OSA žiaci – 1.kolo
Voderady – Hor.Orešany – o 12,30 h, Križovany – Vlčkovce - 12,30 h, Majcichov – Madunice - o 14,30 h, Lovčice – Opoj - o 14,30 h.
Výnimky pre jesennú časť ročníka 2006/2007
1. OSA dospelí
a./ AŠK Slávia Cukrovar Trnava
Všetky domáce zápasy odohrá vždy v nedeľu o 10,00hod.
b./ OŠK Šúrovce
Svoje domáce zápasy odohrá na svojom štadióne nasledovne:
1. kolo sobota 5.8.2006. o 17,00 h Šúrovce – Slávia TT
3. kolo streda 16.8.2006. o 18,00 h Šúrovce – Kátlovce
4. kolo nedeľa 27.8.2006. o 17,00 h Šúrovce – Bohdanovce
6. kolo sobota 9.9.2006. o 16,00 h Šúrovce – Voderady
8. kolo nedeľa 24.9.2006. o 15,00 h Šúrovce – Lovčice
10. kolo sobota 7.10.2006. o 14,30 h Šúrovce – Biely Kostol
12. kolo nedeľa 22.10.2006. o 14,00 h Šúrovce – Hor.Krupá
14. kolo nedeľa 5.11.2006. o 13,30 h Šúrovce – Dol.Dubové
c./ 3.kolo Šúrovce – Kátlovce
ŠTK nariaďuje toto stretnutie odohrať dňa 16.8.2006. t.j.v stredu o 18,00 h na štadióne OŠK Šúrovce.
2. OSB dospelí
a./ OŠK Dubovany
Všetky svoje domáce MFZ odohrá na ihrisku OŠK Veselé v ÚHČ.
b./ 2.kolo Borovce – Madunice
ŠTK nariaďuje toto stretnutie odohrať dňa 13.8.2006. t.j. v nedeľu v ÚHČ
c./ 7.kolo Veľké Orvište – Červeník
ŠTK nariaďuje toto stretnutie odohrať dňa 17.9.2006. t.j. v nedeľu o 10,15 h.
d./ 11.kolo Veľké Orvište – Kľačany
ŠTK nariaďuje toto stretnutie odohrať dňa 15.10.2006. t.j. v nedeľu o 10,15 h.
e./ 2.kolo Nižná – Dubovany
ŠTK nariaďuje toto stretnutie odohrať dňa 13.8.2006.. t.j. v nedeľu v ÚHČ
f./ 6.kolo Hor.Otrokovce – Madunice
ŠTK súhlasí so zmenou miesta MFZ, ktoré sa odohrá v opačnom poradí ako bolo vyžrebované dňa 10.9.2006. t.j. v nedeľu na ihrisku TJ Madunice v ÚHČ.
3. III.A dospelí
a./ Družstevník Bučany B
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu v ÚHČ dospelých
b./ 9.kolo Radošovce – Hrnčiarovce B
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa i času. MFZ sa odohrá dňa 1.9.2006. t.j. v piatok o 17,00hod. na ihrisku FO Radošovce.
c./ ŠK Rapid Hrnčiarovce B
4. kolo – 27.8.2006 Hrnčiarovce B – Hor.Dubové o 10,00 h.
8. kolo - 24.9.2006 Hrnčiarovce B – Dlhá o 10,00 h.
10. kolo – 8.10.2006 Hrnčiarovce B – Pavlice o 10,00 h.
14. kolo – 4.11.2006 Hrnčiarovce B – Dol.Orešany - v ÚHČ
4. III.B dospelí
a./ Družst.Dol.Lopašov
Všetky svoje domáce MFZ dospelých, dorastu a žiakov odohrá v ÚHČ na ihrisku FO Kočín - Lančár.
b./ ŠK Dvorníky B
Svoje domáce zápasy odohrá nasledovne :
1. kolo - 5.8.2006 - sobota Dvorníky B – Hor.Trhovište o 17,00 h.
3. kolo - 19.8.2006 -sobota Dvorníky B – Šterusy o 17,00 h.
5. kolo - 2.9.2006 – sobota Dvorníky B – Dol.Lopašov o 16,00 h.
7. kolo - 16.9.2006 –sobota Dvorníky B – Peterčan HC o 12,00 h.
8. kolo - 23.9.2006 –sobota Dvorníky B – Koplotovce o 15,00 h.
10. kolo – 7.10.2006 - sobota Dvorníky B – Tepličky o 14,30 h.
12.kolo – 21.10.2006 - sobota Dvorníky B – Kočín o 14,00 h.
5. OM dorast
a./ Vinohradník Suchá
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu v ÚHČ dospelých.
b./ AŠK Slávia Cukrovar Trnava
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v nedeľu o 14,00 h.
c./ OŠK Šúrovce
Svoje domáce zápasy odohrá nasledovne:
1. kolo sobota 5.8.2006 Šúrovce – Dechtice o 14,30 h.
3. kolo sobota 19.8.2006 Šúrovce – Siladice o 17,00 h.
4. kolo nedeľa 27.8.2006.Šúrovce – Zavar o 14,30 h.
6. kolo sobota 9.9.2006 Šúrovce -Piešťany B o 13,30 h.
8. kolo nedeľa 24.9.2006 Šúrovce – Dol.Krupá o 12,30 h.
10. kolo sobota 7.10.2006 Šúrovce – Biely Kostol o 12,00 h.
12. kolo nedeľa 22.10.2006 Šúrovce – Ružindol o 11,30 h.
14. kolo nedeľa 5.11.2006 Šúrovce – Krakovany o 11,00 h.
6. OSA dorast
a./ FC Kátlovce
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu v ÚHČ dospelých
b./ ŠK Dobrá Voda
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu v ÚHČ, okrem 1. a 3.kola, ktoré odohrá nasledovne:
1. kolo Dobrá Voda - Košolná 6.8.2006 - nedeľa v ÚHČ dorastu
3. kolo Dobrá Voda - Zvončín 20.8.2006. nedeľa v ÚHČ dorastu
7. OSB dorast
a./ Slovan Ostrov
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu v ÚHČ dospelých
b./ FK Šulekovo
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu v ÚHČ dospelých
c./ Družst. Dol.Lopašov
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu v ÚHČ dospelých na ihrisku FO Kočín - Lančár.
d./ ŠK Dvorníky
Svoje domáce zápasy odohrá nasledovne:
2. kolo 13.8.2006 Dvorníky – Lopašov o 13,00 h.
5. kolo 3.9.2006 Dvorníky - Žlkovce o 12,00 h.
7. kolo 17.9.2006 Dvorníky - Ratnovce o 11,00 h.
9.kolo 1.10.2006 Dvorníky - Veselé o 10,00 h.
11. kolo 15.10.2006 Dvorníky – Bojničky o 10,00 h.
13. kolo 29.10.2006 Dvorníky - Prašník o 10,00 h.
15. kolo 12.11.2006 Dvorníky - Dubovany o 10,00 h.
8. OM žiaci
a./ OFK Trebatice
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu v ÚHČ dorastu.
b./ FC Kátlovce
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu 2 hod. pred ÚHČ dospelých
c./ Slovan Veľké Orvište
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu 2 hod. pred ÚHČ dospelých.
d./ OŠK Šúrovce
Svoje domáce zápasy odohrá nasledovne:
1. kolo sobota 5.8.2006 o 12,30hod. Šúrovce - Brestovany
3. kolo sobota 19.8.2006 o 15,00hod. Šúrovce - Siladice
4.kolo sobota 26.8.2006 o 17,00hod. Šúrovce - Zavar
6. kolo sobota 9.9.2006 o 11,30hod. Šúrovce - Dol.Krupá
8. kolo sobota 23.9.2006 o 15,00hod.Šúrovce - Zeleneč
10. kolo sobota 7.10.2006 o 10,00hod.Šúrovce - Veľ.Orvište
12. kolo sobota 21.10.2006 o 14,00hod.Šúrovce - Dvorníky
14. kolo sobota 4.11.2006 o 13,30hod.Šúrovce - Modranka
9. OSA žiaci
Družstevník Bučany
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu 2 hodiny pred ÚHČ dospelých.
10. OSB žiaci
a./ FK Šulekovo
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu 2 hodiny pred ÚHČ dospelých.
b./ ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové B
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu o 10,00hod.
c./ Družst. Dol.Lopašov
Všetky svoje domáce MFZ, ktoré sa budú zhodovať s MFZ dorastu odohrá vždy v sobotu 2 hodiny pred ÚHČ dospelých na ihrisku Kočín-Lančár.
d./ Družst. Radošovce – zmeny hracích časov
1. kolo Radošovce – Peterčan Hlohovec 5.8.2006 o 10,00 h.
7. kolo Radošovce – Jalšové B 16.9.2006 o 10,00 h.
11. kolo Radošovce – Buková 14.10.2006 o 10,00 h.
MFZ sa odohrajú na ihrisku v Radošovciach.
11. OSC žiaci
a./ ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové A
Všetky svoje domáce MFZ odohrá vždy v sobotu v ÚHČ.
b./ Slovan Ostrov
Všetky domáce MFZ. ktoré sa budú zhodovať s dorastom odohrá 2 hodiny pred ÚHČ dospelých.
Komisia rozhodcov
1. KR schválila obsadenie R na MFZ 1.kola mužov, dorastu a žiakov hraných v dňoch 5.-6.8.2006.
2. Náhradného seminára R sa dňa 25.7.2006 zúčastnili : Rác, Mikluščák, Mráz, Sekerka, Koberčík, Chudý, Krivošík, Turoň, Tibenský J, Baláž, Durkot, Jurena, Šmidovič V. Písomného testu sa zúčastnil R Čvirik.
3. KR previedla pohovor s adeptami na rozhodovanie:
Milan Balažovič č.tel. 0915 462110
Erik Durkot č.tel. 0904 394525
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na MFZ 1.kola hrané v dňoch 5. a 6.8.2006
2. KD akceptuje ospravedlnenie p.Fila Cyrila na dni 5.-20.8.2006.
Matričná komisia
Mak v júlovom prestupovom termíne prejednala a schválila tieto prestupy a hosťovania :
A. Povolené prestupy
Antal Andrej, Zeleneč - Hor.Krupá, Jusko Roman, Žlkovce – Dubovany, Čief Michal, FC Hlohovec - FK Šulekovo, Kancko Peter, FC Hlohovec - FK Šulekovo, Deters Miroslav, FC Hlohovec - FK Šulekovo, Karady Martin, Suchá – Zvončín, Galia Ľuboš, Suchá - Zvončín, Kuracina Pavol, Slávia TT - Zvončín, Gono Peter, Borová – Dol.Orešany, Minarovič Tomáš, Slávia TT –Bohdanovce, Gorčík Jozef, Koplotovce – FK Šulekovo, Novák Marian, Bíňovce – Bohdanovce, Holásek Roman, Bíňovce - Hor.Krupá.
B. Hosťovanie do 30.6.2007
Beňuš Patrik, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Maštalír Pavol, Suchá - Dol.Orešany, Bihári Martin, Peterčan Hlohovec – Siladice, Miklovič Martin, ŠK Šulekovo – FK Šulekovo, Čief Patrik, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Minarovič Viliam, Suchá - Dol.Orešany, Čonka Vladimír, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Nemec Ľuboš, ŠK Šulekovo – FK Šulekovo, Daniš Miroslav, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Ondriga Daniel, Peterčan Hlohovec – Siladice, Dinga Pavol, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Ondriš Michal, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Hlavna Robert, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Rapant Mário, Radošovce – Nižná, Hrobárik Ján, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Svátek Martin, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Chovan Stanislav, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Ščasnovič Patrik, Bučany – Nižná,
Kováč Milan, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Šéry Ľubomír, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Kubíček Miloš, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Šoka Matej, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Kuchara Milan, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo.
C. Hosťovanie do 31.7.2007
Bango Rudolf, Siladice - FK Šulekovo, Miklovič Jaroslav, ŠK Šulekovo - FK Šulekovo, Hrčka Stanislav, Suchá – Zvončín, Pecho Tomáš, Siladice - FK Šulekovo.
D. Zamietnuté prestupy
Svitek Ladislav, Madunice – Leopoldov.
E. Neprejednané prestupy
Dančo Igor, FC Hlohovec – Merašice, Marušic Peter, FC Hlohovec - Leopoldov, Kadúc Marcel, Sl.N.Ves – Pavlice, Šimlaštík Marek, Zavar - Hor.Krupá, Krištof Tomáš, Trebatice – Merašice.
Disciplinárna komisia
DK zastavuje činnosť od 31.7.2006 týmto FO :
Banka – viď ÚS 40, 43
Peterčan Hlohovec – viď ÚS 40, 43
Vlčkovce – viď. ÚS 41, 44
Krakovany - viď. ÚS 42, 44
Opoj - viď. ÚS 42, 44
Hor.Orešany - viď.ÚS 43, 44
Leopoldov - viď.ÚS 43, 44
Naháč - viď.ÚS 43, 44
Borová - viď.ÚS 43, 44
Dol.Orešany - viď ÚS 43, 44
Dol.Otrokovce - viď.ÚS 43, 44
Dol.Lopašov - viď.ÚS 43, 44
Zelenice - viď.ÚS 43, 44
Proti rozhodnutiam ŠTK , DK a MaK je možné podať odvolanie do 15 dní od výjdenia ÚS.
www.trnavaobfz.sk

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 18 682
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 15 308
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 12 879
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 711
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 068
 6. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 2 966
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 2 819
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné 2 289

Blogy SME

 1. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 2. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 3. Martin Morháč: Prečo ideme v digitalizácii opačným smerom ako ostatní?
 4. Štefan Vidlár: TA3: V POLITIKE
 5. Gabriel Daniš: Invázia do bývalého Československa ako paralela s ruskou agresiou na Ukrajine
 6. Věra Tepličková: Lacný Jožko a iné rozprávky (stručný výcuc z tlačovky)
 7. Martin Červenka: Nie je most ako most
 8. Martin Sústrik: Legenda o vzniku Európskej Únie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 101 844
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 515
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 863
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 814
 5. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 6 048
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 765
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 330
 8. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 3 204
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Trojičné námestie v Trnave.

Podujatie s názvom Za stabilné a zdravé mestá a obce má poukázať na negatívne dopady legislatívy.


SITA 34m
Michal Polkoráb.

Muža naposledy videla doma jeho mama v stredu.


5 h
Dobré správy z MY

Stop negatívnym správam. Posielame výber pozitívnych a zaujímavých článkov z rôznych regiónov po celom Slovensku.


11. aug

Okolnosti nehody a zranenia dieťaťa polícia preveruje.


SITA 21 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Tajomstvo vedela odhaliť dotykom rúk, pohľadom a správnymi otázkami.


Cyril Urban 13. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia, hrozí vám pokuta.


12. aug

Pre Slovákov je zákazník pán, pre Japoncov Boh, upozorňuje na rozdiely Dávid Lehuta.


12. aug

Blogy SME

 1. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 2. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 3. Martin Morháč: Prečo ideme v digitalizácii opačným smerom ako ostatní?
 4. Štefan Vidlár: TA3: V POLITIKE
 5. Gabriel Daniš: Invázia do bývalého Československa ako paralela s ruskou agresiou na Ukrajine
 6. Věra Tepličková: Lacný Jožko a iné rozprávky (stručný výcuc z tlačovky)
 7. Martin Červenka: Nie je most ako most
 8. Martin Sústrik: Legenda o vzniku Európskej Únie
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 101 844
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 515
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 863
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 814
 5. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 6 048
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 765
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 330
 8. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 3 204
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu