Nedeľa, 14. august, 2022 | Meniny má Mojmír

Úradná správa ObFZ Trnava č.43

VV na svojom poslednom zasadnutí prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :

VV na svojom poslednom zasadnutí prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania.
Z nich vyberáme :
schválil návrh predložený predsedom KDZ na postup DZ do súťaží ZsFZ
uložil členom VV odovzdať poháre víťazom súťaží roč.2005/2006
schválil návrh predsedu KR na usporiadanie „Seminára R a DZ“
schválil miesto finálovej časti žiackych prípraviek v Dvorníkoch
schválil termín Aktívu ŠTK
ďalšie úlohy boli uložené predsedom odb. komisií, sekretárovi a účtovníčke p.Maštalírovej.
Športovo-technická komisia
ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu konaných v dňoch 10. a 11. 6. 2006.
ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 10. 6. 2006.
Aktív ŠTK ObFZ
Tento Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súťaž.r očníka 2006/2007 sa uskutoční dňa 7.7.2006 t.j. v piatok v malej aule/T 103/ Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava na Bottovej ulici./bývalá budova Pedagogickej fakulty/
III. A-dospelí:
15. kolo: Dechtice - Borová
ŠTK MFZ kontumuje podľa SP, čl.100/b a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 v prospech
FO Dechtice, FO Borová zaplatí pokutu 1 500,-Sk pre FO Dechtice, so splatnosťou do 22.6.2006.
OM – žiaci:
26. kolo: Zeleneč - Šulekovo
ŠTK MFZ kontumuje podľa SP, čl.100/b a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 v prospech
FO Zeleneč. FO Šulekovo zaplatí pokutu 500,-Sk pre FO Zeleneč, so splatnosťou do 22.6.2006
OSB- žiaci:
22. kolo: Žlkovce – Kľačany
ŠTK námietku FO Kľačany neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP, čl123.
OSC – žiaci:
26. kolo: Naháč – Malženice
ŠTK námietky oddielov neprejednala, nakoľko nespĺňajú náležitosti SP, čl.123.
OSD – žiaci:
12. kolo: Dolný Lopašov – Ostrov
ŠTK na základe ÚS č.38, zo dňa 13.5.2006.,bod 7/d, odstupuje FO D. Lopašov na DK.
Rôzne:
Chýbajúce zápisy:
OSB dospelí - 30.kolo Pastuchov – V. Orvište
OM dorast - 30.kolo Bučany – Slávia TT
OSA žiaci - 22.kolo Bučany – Suchá B
OSB žiaci - 22.kolo Pastuchov – Jalšové
OSC žiaci - 26.kolo H. Orešany – D. Orešany
Chýbajúce zápisy – z minulých kôl :
OSB dorast - 22.kolo Kočín – Dráhovce
OM žiaci - 21. kolo Krakovany – Zavar
OSB žiaci - 18. kolo Sokolovce – Jalšové
OSD žiaci - 13. kolo Ostrov – Nižná, 14. kolo Nižná - Prašník
ŠTK vyzýva uvedené FO o zaslanie kópie zápisu z vyššie uvedených stretnutí do budúceho zasadnutia ŠTK, t. j. do 21. 6. 2006.
Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční už v stredu dňa 21. 6. 2006. o 16. 00 hod.
ŠTK žiada FO, rozhodcov, delegátov a funkcionárov , aby svoje pripomienky a doplnky do pripravovaného RS pre súťaž. ročník 2006/2007 doručili na sekretariát ObFZ, prípadne zaslali faxom na č.033/5502950.
Komisia rozhodcov
KR obsadila stretnutie NIKE CUP 2006 Leopoldov- Vrbové, hrané 24.6.2006. o 17. 00 hod. R-Borovica
KR obsadila turnaj KALOGATIA 2006 v Trnave, hrané 27.-29.6.2006 na ihrisku Lokomotíva Trnava R-Krivošík, Chudý, Dúbravec, Urban, Boleček, Poláš
Chyby v zápisoch:
25. kolo žiaci: Mĺkvy
13. kolo dorast: Beták
29. kolo dorast: Štrba, Kľačko, Spál
Nedostavenie sa na stretnutie:
21. kolo žiaci – R-Gádoši T
Chýbajúce zápisy:
22. kolo OSB Kočín-Dráhovce R-Mojžiš
Zastavená činnosť:
R-Gádoši T. 2 MFZ-neúčasť na stretnutí žiakov - v novom ročníku
R-Dúbravec M.odstúpený na KR ZsFZ s návrhom zastavenia činnosti na 1 mesiac nepodmienečne - neospravedlnená účasť na MFZ žiakov.
R-Kľačko 2 MFZ- neúčasť na stretnutí žiakov - v novom ročníku
R-Čvirik 1 MFZ-znížená známka delegáta
R-Mojžiš 1 MFZ-nezaslanie zápisu z MFZ dorastu Kočín-Drahovce, zo dňa 24.5.2006. KR vyzýva R Mojžiša o urýchlené zaslanie tohto zápisu na sekretariát ObFZ
KR obsadila futbalové turnaje nasledovne:
V. Kostoľany, R Lištiak, Gádoši T.,Gondor
D.Orešany, 18. 6. 2006 o 13. 00 hod. R.Monček a Špaček
D. Dubové, 18. 6. 2006 o 13. 30 hod. R.Santa a Šmidovič V.
Kátlovce, 15. 7. 2006 o 13. 30 hod.R.Banič a Dúbravec
KR oznamuje všetkým R, že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 25.6.2006.t.j. v nedeľu o 9. 00 hod. v reštaurácii Relax Rybníková ul. Treba si priniesť športovú výstroj /nie kopačky/ a písacie potreby. Účasť všetkých R je podmienkou na zaradenie na nominačnú listinu súťaž. ročníka 2006/2007.
KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie každý utorok na svoje zasadnutie vždy o 16,00hod.
Komisia delegátov
KD vykonala kontrolu správ DZ – 29 kolo.
KD akceptuje ospravedlnenie DZ p.Mgr.Bartoviča /SC/
KD a KR vykonala pohovor s DZ p.Vančom a rozhodcami stretnutia p.Čvirikom a Jurenkom/Zeleneč-Hlohovec/ Na základe konzultácie žiada DZ a R o dôslednejšie vyhodnotenie stretnutia a dôslednejšie konzultácie zo strany R, aby nedochádzalo k rozporom medzi R a DZ.
KD oznamuje DZ, že seminár sa uskutoční dňa 25.6.2006 o 9,00hod. v reštaurácii RELAX. Účasť všetkých delegátov ObFZ je povinná a je podmienkou pre účinkovanie vo funkcii DZ v SR 2006/2007. Program bude upresnený na seminári, treba študovať PF/PravidloXII/ SP, RS- Pohovory.
Komisia mládeže a školského futbalu
„Premier Nicé Cup 2006“
Siladice - FC Hlohovec 2:3
Leopoldov – Vrbové dňa 24. 6. 2006. o 17. 00 hod.
Disciplinárna komisia
DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS č.40 pod následkom zastavenia činnosti tieto FO – 2/9/1: FO Leopoldov /Brodek Milan/ zaplatiť 150,-+100,-Sk
FO Banka /Babiš Marián/ zaplatiť 150,-+100,-Sk
FO Kočín-Lančár/Reško Marcel/ zapl. 150,-+100,-Sk
FO Peterčan Hlohovec /Nikodém Štefan/ zapl.150,-+100,-Sk a 1500,-+250,-Sk
FO Zvončín-ž./Debrecký Miloš/ zaplatiť 50,-+100,-Sk
FO Šulekovo-ž. /Budiáš Martin/ zaplatiť 50,-+100,-Sk
Knížat Marián, Hlohovec 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK
Čapuška Peter, Dráhovce 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK
Žalud Zdenko, H. Orešany 5 stret.N, od 16.6.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
FO H. Orešany trestá pokutou 1000,-+250,-Sk, 2/6
Kabát Peter, Ostrov 6 stret.N.,od 16.6.2006.,1/3b
Brodek Juraj, Leopoldov 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Lukács Rastislav, Šúrovce 5 stret.N, od 16.6.2006.,1/6/1b, zapl.150,-Sk
Urbánek Michal, Slávia TT 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK
Opálek Ivan, Boleráz 5 stret.N, od 16.6.2006.,1/3b,
Bejdák Ondrej, Borovce 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Malovec Radovan, Trakovice 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Samek Marek, Naháč 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Holič Patrik, Naháč 7 stret.N, od 16.6.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
FO Borová, trestá pokutou 1500,-Sk pre FO Dechtice a 500,-+250,-Sk pre ObFZ,2/2b
Vandák Bohumil, D. Orešany 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Bojňanský Marián, D. Otrokovce 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Bojňanský Stanislav Zelenice /ved.mužstva/ trestá pokutou 1500,-+150,-Sk, 1/3b, 1/1b
Tomašovič Vladimír, Špačince 5 stret.N.,od 16.6.2006.,1/6/1b,zapl.100,-Sk
Naď Erik, Zavar 1 stret.N., od 16.6.2006.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Durdy Lukáš, V. Kostoľany 1 stret.N., od 16.6.2006.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
FO Šulekovo – ž. trestá pokutou 500,-Sk pre FO Zeleneč a 100,-+250,-Sk pre ObFZ, 2/2b
Humaj Boris, Siladice zmena trestu na 3 stret.P.,od 16.6.-16.9.2006.
Na návrh ŠTK trestá FO D. Lopašov-ž. pokutou vo výške 300,-Sk a upozorňuje pod následkom zastavenia činnosti na preplatenie cestovného pre FO Ostrov v zmysle RS II./A/6a, 2/9/1.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 4. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 6. Prehľad a automatizácia
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 18 705
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 15 311
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 12 885
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 711
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 067
 6. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 2 962
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 2 814
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné 2 290

Blogy SME

 1. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 2. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 3. Štefan Vidlár: TA3: V POLITIKE
 4. Martin Morháč: Prečo ideme v digitalizácii opačným smerom ako ostatní?
 5. Gabriel Daniš: Invázia do bývalého Československa ako paralela s ruskou agresiou na Ukrajine
 6. Věra Tepličková: Lacný Jožko a iné rozprávky (stručný výcuc z tlačovky)
 7. Martin Sústrik: Legenda o vzniku Európskej Únie
 8. Martin Červenka: Nie je most ako most
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 96 668
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 523
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 864
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 543
 5. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 5 831
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 765
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 335
 8. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 3 083
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Trojičné námestie v Trnave.

Podujatie s názvom Za stabilné a zdravé mestá a obce má poukázať na negatívne dopady legislatívy.


SITA 54m
Michal Polkoráb.

Muža naposledy videla doma jeho mama v stredu.


5 h
Dobré správy z MY

Stop negatívnym správam. Posielame výber pozitívnych a zaujímavých článkov z rôznych regiónov po celom Slovensku.


11. aug

Okolnosti nehody a zranenia dieťaťa polícia preveruje.


SITA 22 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Tajomstvo vedela odhaliť dotykom rúk, pohľadom a správnymi otázkami.


Cyril Urban 13. aug

Ak nosíte vodu z potoka vo vedrách, nič sa nedeje, ak využijete čerpadlo bez schválenia, hrozí vám pokuta.


12. aug

Pre Slovákov je zákazník pán, pre Japoncov Boh, upozorňuje na rozdiely Dávid Lehuta.


12. aug

Blogy SME

 1. Martin Urmanič: Sulík ako zlý muž koalície
 2. Peter Lacina: Pozemský raj na Podšípe
 3. Štefan Vidlár: TA3: V POLITIKE
 4. Martin Morháč: Prečo ideme v digitalizácii opačným smerom ako ostatní?
 5. Gabriel Daniš: Invázia do bývalého Československa ako paralela s ruskou agresiou na Ukrajine
 6. Věra Tepličková: Lacný Jožko a iné rozprávky (stručný výcuc z tlačovky)
 7. Martin Sústrik: Legenda o vzniku Európskej Únie
 8. Martin Červenka: Nie je most ako most
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 96 668
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 14 523
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 864
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 7 543
 5. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 5 831
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 765
 7. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 4 335
 8. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 3 083
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu