Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.43

VV na svojom poslednom zasadnutí prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :

VV na svojom poslednom zasadnutí prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania.
Z nich vyberáme :
schválil návrh predložený predsedom KDZ na postup DZ do súťaží ZsFZ
uložil členom VV odovzdať poháre víťazom súťaží roč.2005/2006
schválil návrh predsedu KR na usporiadanie „Seminára R a DZ“
schválil miesto finálovej časti žiackych prípraviek v Dvorníkoch
schválil termín Aktívu ŠTK
ďalšie úlohy boli uložené predsedom odb. komisií, sekretárovi a účtovníčke p.Maštalírovej.
Športovo-technická komisia
ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu konaných v dňoch 10. a 11. 6. 2006.
ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 10. 6. 2006.
Aktív ŠTK ObFZ
Tento Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súťaž.r očníka 2006/2007 sa uskutoční dňa 7.7.2006 t.j. v piatok v malej aule/T 103/ Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava na Bottovej ulici./bývalá budova Pedagogickej fakulty/
III. A-dospelí:
15. kolo: Dechtice - Borová
ŠTK MFZ kontumuje podľa SP, čl.100/b a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 v prospech
FO Dechtice, FO Borová zaplatí pokutu 1 500,-Sk pre FO Dechtice, so splatnosťou do 22.6.2006.
OM – žiaci:
26. kolo: Zeleneč - Šulekovo
ŠTK MFZ kontumuje podľa SP, čl.100/b a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 v prospech
FO Zeleneč. FO Šulekovo zaplatí pokutu 500,-Sk pre FO Zeleneč, so splatnosťou do 22.6.2006
OSB- žiaci:
22. kolo: Žlkovce – Kľačany
ŠTK námietku FO Kľačany neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP, čl123.
OSC – žiaci:
26. kolo: Naháč – Malženice
ŠTK námietky oddielov neprejednala, nakoľko nespĺňajú náležitosti SP, čl.123.
OSD – žiaci:
12. kolo: Dolný Lopašov – Ostrov
ŠTK na základe ÚS č.38, zo dňa 13.5.2006.,bod 7/d, odstupuje FO D. Lopašov na DK.
Rôzne:
Chýbajúce zápisy:
OSB dospelí - 30.kolo Pastuchov – V. Orvište
OM dorast - 30.kolo Bučany – Slávia TT
OSA žiaci - 22.kolo Bučany – Suchá B
OSB žiaci - 22.kolo Pastuchov – Jalšové
OSC žiaci - 26.kolo H. Orešany – D. Orešany
Chýbajúce zápisy – z minulých kôl :
OSB dorast - 22.kolo Kočín – Dráhovce
OM žiaci - 21. kolo Krakovany – Zavar
OSB žiaci - 18. kolo Sokolovce – Jalšové
OSD žiaci - 13. kolo Ostrov – Nižná, 14. kolo Nižná - Prašník
ŠTK vyzýva uvedené FO o zaslanie kópie zápisu z vyššie uvedených stretnutí do budúceho zasadnutia ŠTK, t. j. do 21. 6. 2006.
Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční už v stredu dňa 21. 6. 2006. o 16. 00 hod.
ŠTK žiada FO, rozhodcov, delegátov a funkcionárov , aby svoje pripomienky a doplnky do pripravovaného RS pre súťaž. ročník 2006/2007 doručili na sekretariát ObFZ, prípadne zaslali faxom na č.033/5502950.
Komisia rozhodcov
KR obsadila stretnutie NIKE CUP 2006 Leopoldov- Vrbové, hrané 24.6.2006. o 17. 00 hod. R-Borovica
KR obsadila turnaj KALOGATIA 2006 v Trnave, hrané 27.-29.6.2006 na ihrisku Lokomotíva Trnava R-Krivošík, Chudý, Dúbravec, Urban, Boleček, Poláš
Chyby v zápisoch:
25. kolo žiaci: Mĺkvy
13. kolo dorast: Beták
29. kolo dorast: Štrba, Kľačko, Spál
Nedostavenie sa na stretnutie:
21. kolo žiaci – R-Gádoši T
Chýbajúce zápisy:
22. kolo OSB Kočín-Dráhovce R-Mojžiš
Zastavená činnosť:
R-Gádoši T. 2 MFZ-neúčasť na stretnutí žiakov - v novom ročníku
R-Dúbravec M.odstúpený na KR ZsFZ s návrhom zastavenia činnosti na 1 mesiac nepodmienečne - neospravedlnená účasť na MFZ žiakov.
R-Kľačko 2 MFZ- neúčasť na stretnutí žiakov - v novom ročníku
R-Čvirik 1 MFZ-znížená známka delegáta
R-Mojžiš 1 MFZ-nezaslanie zápisu z MFZ dorastu Kočín-Drahovce, zo dňa 24.5.2006. KR vyzýva R Mojžiša o urýchlené zaslanie tohto zápisu na sekretariát ObFZ
KR obsadila futbalové turnaje nasledovne:
V. Kostoľany, R Lištiak, Gádoši T.,Gondor
D.Orešany, 18. 6. 2006 o 13. 00 hod. R.Monček a Špaček
D. Dubové, 18. 6. 2006 o 13. 30 hod. R.Santa a Šmidovič V.
Kátlovce, 15. 7. 2006 o 13. 30 hod.R.Banič a Dúbravec
KR oznamuje všetkým R, že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 25.6.2006.t.j. v nedeľu o 9. 00 hod. v reštaurácii Relax Rybníková ul. Treba si priniesť športovú výstroj /nie kopačky/ a písacie potreby. Účasť všetkých R je podmienkou na zaradenie na nominačnú listinu súťaž. ročníka 2006/2007.
KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie každý utorok na svoje zasadnutie vždy o 16,00hod.
Komisia delegátov
KD vykonala kontrolu správ DZ – 29 kolo.
KD akceptuje ospravedlnenie DZ p.Mgr.Bartoviča /SC/
KD a KR vykonala pohovor s DZ p.Vančom a rozhodcami stretnutia p.Čvirikom a Jurenkom/Zeleneč-Hlohovec/ Na základe konzultácie žiada DZ a R o dôslednejšie vyhodnotenie stretnutia a dôslednejšie konzultácie zo strany R, aby nedochádzalo k rozporom medzi R a DZ.
KD oznamuje DZ, že seminár sa uskutoční dňa 25.6.2006 o 9,00hod. v reštaurácii RELAX. Účasť všetkých delegátov ObFZ je povinná a je podmienkou pre účinkovanie vo funkcii DZ v SR 2006/2007. Program bude upresnený na seminári, treba študovať PF/PravidloXII/ SP, RS- Pohovory.
Komisia mládeže a školského futbalu
„Premier Nicé Cup 2006“
Siladice - FC Hlohovec 2:3
Leopoldov – Vrbové dňa 24. 6. 2006. o 17. 00 hod.
Disciplinárna komisia
DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS č.40 pod následkom zastavenia činnosti tieto FO – 2/9/1: FO Leopoldov /Brodek Milan/ zaplatiť 150,-+100,-Sk
FO Banka /Babiš Marián/ zaplatiť 150,-+100,-Sk
FO Kočín-Lančár/Reško Marcel/ zapl. 150,-+100,-Sk
FO Peterčan Hlohovec /Nikodém Štefan/ zapl.150,-+100,-Sk a 1500,-+250,-Sk
FO Zvončín-ž./Debrecký Miloš/ zaplatiť 50,-+100,-Sk
FO Šulekovo-ž. /Budiáš Martin/ zaplatiť 50,-+100,-Sk
Knížat Marián, Hlohovec 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK
Čapuška Peter, Dráhovce 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK
Žalud Zdenko, H. Orešany 5 stret.N, od 16.6.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
FO H. Orešany trestá pokutou 1000,-+250,-Sk, 2/6
Kabát Peter, Ostrov 6 stret.N.,od 16.6.2006.,1/3b
Brodek Juraj, Leopoldov 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Lukács Rastislav, Šúrovce 5 stret.N, od 16.6.2006.,1/6/1b, zapl.150,-Sk
Urbánek Michal, Slávia TT 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK
Opálek Ivan, Boleráz 5 stret.N, od 16.6.2006.,1/3b,
Bejdák Ondrej, Borovce 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Malovec Radovan, Trakovice 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Samek Marek, Naháč 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Holič Patrik, Naháč 7 stret.N, od 16.6.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
FO Borová, trestá pokutou 1500,-Sk pre FO Dechtice a 500,-+250,-Sk pre ObFZ,2/2b
Vandák Bohumil, D. Orešany 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Bojňanský Marián, D. Otrokovce 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Bojňanský Stanislav Zelenice /ved.mužstva/ trestá pokutou 1500,-+150,-Sk, 1/3b, 1/1b
Tomašovič Vladimír, Špačince 5 stret.N.,od 16.6.2006.,1/6/1b,zapl.100,-Sk
Naď Erik, Zavar 1 stret.N., od 16.6.2006.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Durdy Lukáš, V. Kostoľany 1 stret.N., od 16.6.2006.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
FO Šulekovo – ž. trestá pokutou 500,-Sk pre FO Zeleneč a 100,-+250,-Sk pre ObFZ, 2/2b
Humaj Boris, Siladice zmena trestu na 3 stret.P.,od 16.6.-16.9.2006.
Na návrh ŠTK trestá FO D. Lopašov-ž. pokutou vo výške 300,-Sk a upozorňuje pod následkom zastavenia činnosti na preplatenie cestovného pre FO Ostrov v zmysle RS II./A/6a, 2/9/1.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 10. Zelená Bratislava
 1. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 2. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 3. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 4. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 5. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 8. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 9. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 983
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 217
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 286
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 512
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 11 871
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 189
 7. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 11 007
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 798
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 178
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 980
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Filozofia a aplikovaná filozofia – cesta k pochopeniu problémov súčasného sveta

Filozofia a aplikovaná filozofia – cesta k pochopeniu problémov súčasného sveta.

Kultúrne inštitúcie v kraji presúvajú časť svojich aktivít do online priestoru

Zamestnanci kultúrnych inštitúcií budú aj naďalej pripravovať kultúrno – vzdelávací program.

Piešťany i Hlohovec hľadajú dobrovoľníkov na celoplošné testovanie

Mestá hľadajú dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť pri zabezpečovaní administratívnych úkonov.

Ilustračná fotografia.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Padol ďalší rekord. V Trenčianskom kraji odhalili takmer 400 prípadov nákazy

Ide o pozitívnych ľudí identifikovaných klasickou cestou pomocou PCR testov.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Koronavírus na Orave: V sobotu zachytili 1600 pozitívnych prípadov (minúta po minúte)

Na Orave bol o celoplošné testovanie na Covid-19 opäť záujem.

Už ste čítali?