Streda, 23. jún, 2021 | Meniny má SidóniaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.43

VV na svojom poslednom zasadnutí prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :

VV na svojom poslednom zasadnutí prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania.
Z nich vyberáme :
schválil návrh predložený predsedom KDZ na postup DZ do súťaží ZsFZ
uložil členom VV odovzdať poháre víťazom súťaží roč.2005/2006
schválil návrh predsedu KR na usporiadanie „Seminára R a DZ“
schválil miesto finálovej časti žiackych prípraviek v Dvorníkoch
schválil termín Aktívu ŠTK
ďalšie úlohy boli uložené predsedom odb. komisií, sekretárovi a účtovníčke p.Maštalírovej.
Športovo-technická komisia
ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu konaných v dňoch 10. a 11. 6. 2006.
ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 10. 6. 2006.
Aktív ŠTK ObFZ
Tento Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súťaž.r očníka 2006/2007 sa uskutoční dňa 7.7.2006 t.j. v piatok v malej aule/T 103/ Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava na Bottovej ulici./bývalá budova Pedagogickej fakulty/
III. A-dospelí:
15. kolo: Dechtice - Borová
ŠTK MFZ kontumuje podľa SP, čl.100/b a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 v prospech
FO Dechtice, FO Borová zaplatí pokutu 1 500,-Sk pre FO Dechtice, so splatnosťou do 22.6.2006.
OM – žiaci:
26. kolo: Zeleneč - Šulekovo
ŠTK MFZ kontumuje podľa SP, čl.100/b a 106/1 s priznaním 3-och bodov a skóre 3:0 v prospech
FO Zeleneč. FO Šulekovo zaplatí pokutu 500,-Sk pre FO Zeleneč, so splatnosťou do 22.6.2006
OSB- žiaci:
22. kolo: Žlkovce – Kľačany
ŠTK námietku FO Kľačany neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP, čl123.
OSC – žiaci:
26. kolo: Naháč – Malženice
ŠTK námietky oddielov neprejednala, nakoľko nespĺňajú náležitosti SP, čl.123.
OSD – žiaci:
12. kolo: Dolný Lopašov – Ostrov
ŠTK na základe ÚS č.38, zo dňa 13.5.2006.,bod 7/d, odstupuje FO D. Lopašov na DK.
Rôzne:
Chýbajúce zápisy:
OSB dospelí - 30.kolo Pastuchov – V. Orvište
OM dorast - 30.kolo Bučany – Slávia TT
OSA žiaci - 22.kolo Bučany – Suchá B
OSB žiaci - 22.kolo Pastuchov – Jalšové
OSC žiaci - 26.kolo H. Orešany – D. Orešany
Chýbajúce zápisy – z minulých kôl :
OSB dorast - 22.kolo Kočín – Dráhovce
OM žiaci - 21. kolo Krakovany – Zavar
OSB žiaci - 18. kolo Sokolovce – Jalšové
OSD žiaci - 13. kolo Ostrov – Nižná, 14. kolo Nižná - Prašník
ŠTK vyzýva uvedené FO o zaslanie kópie zápisu z vyššie uvedených stretnutí do budúceho zasadnutia ŠTK, t. j. do 21. 6. 2006.
Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční už v stredu dňa 21. 6. 2006. o 16. 00 hod.
ŠTK žiada FO, rozhodcov, delegátov a funkcionárov , aby svoje pripomienky a doplnky do pripravovaného RS pre súťaž. ročník 2006/2007 doručili na sekretariát ObFZ, prípadne zaslali faxom na č.033/5502950.
Komisia rozhodcov
KR obsadila stretnutie NIKE CUP 2006 Leopoldov- Vrbové, hrané 24.6.2006. o 17. 00 hod. R-Borovica
KR obsadila turnaj KALOGATIA 2006 v Trnave, hrané 27.-29.6.2006 na ihrisku Lokomotíva Trnava R-Krivošík, Chudý, Dúbravec, Urban, Boleček, Poláš
Chyby v zápisoch:
25. kolo žiaci: Mĺkvy
13. kolo dorast: Beták
29. kolo dorast: Štrba, Kľačko, Spál
Nedostavenie sa na stretnutie:
21. kolo žiaci – R-Gádoši T
Chýbajúce zápisy:
22. kolo OSB Kočín-Dráhovce R-Mojžiš
Zastavená činnosť:
R-Gádoši T. 2 MFZ-neúčasť na stretnutí žiakov - v novom ročníku
R-Dúbravec M.odstúpený na KR ZsFZ s návrhom zastavenia činnosti na 1 mesiac nepodmienečne - neospravedlnená účasť na MFZ žiakov.
R-Kľačko 2 MFZ- neúčasť na stretnutí žiakov - v novom ročníku
R-Čvirik 1 MFZ-znížená známka delegáta
R-Mojžiš 1 MFZ-nezaslanie zápisu z MFZ dorastu Kočín-Drahovce, zo dňa 24.5.2006. KR vyzýva R Mojžiša o urýchlené zaslanie tohto zápisu na sekretariát ObFZ
KR obsadila futbalové turnaje nasledovne:
V. Kostoľany, R Lištiak, Gádoši T.,Gondor
D.Orešany, 18. 6. 2006 o 13. 00 hod. R.Monček a Špaček
D. Dubové, 18. 6. 2006 o 13. 30 hod. R.Santa a Šmidovič V.
Kátlovce, 15. 7. 2006 o 13. 30 hod.R.Banič a Dúbravec
KR oznamuje všetkým R, že letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 25.6.2006.t.j. v nedeľu o 9. 00 hod. v reštaurácii Relax Rybníková ul. Treba si priniesť športovú výstroj /nie kopačky/ a písacie potreby. Účasť všetkých R je podmienkou na zaradenie na nominačnú listinu súťaž. ročníka 2006/2007.
KR pozýva nových adeptov na rozhodovanie každý utorok na svoje zasadnutie vždy o 16,00hod.
Komisia delegátov
KD vykonala kontrolu správ DZ – 29 kolo.
KD akceptuje ospravedlnenie DZ p.Mgr.Bartoviča /SC/
KD a KR vykonala pohovor s DZ p.Vančom a rozhodcami stretnutia p.Čvirikom a Jurenkom/Zeleneč-Hlohovec/ Na základe konzultácie žiada DZ a R o dôslednejšie vyhodnotenie stretnutia a dôslednejšie konzultácie zo strany R, aby nedochádzalo k rozporom medzi R a DZ.
KD oznamuje DZ, že seminár sa uskutoční dňa 25.6.2006 o 9,00hod. v reštaurácii RELAX. Účasť všetkých delegátov ObFZ je povinná a je podmienkou pre účinkovanie vo funkcii DZ v SR 2006/2007. Program bude upresnený na seminári, treba študovať PF/PravidloXII/ SP, RS- Pohovory.
Komisia mládeže a školského futbalu
„Premier Nicé Cup 2006“
Siladice - FC Hlohovec 2:3
Leopoldov – Vrbové dňa 24. 6. 2006. o 17. 00 hod.
Disciplinárna komisia
DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS č.40 pod následkom zastavenia činnosti tieto FO – 2/9/1: FO Leopoldov /Brodek Milan/ zaplatiť 150,-+100,-Sk
FO Banka /Babiš Marián/ zaplatiť 150,-+100,-Sk
FO Kočín-Lančár/Reško Marcel/ zapl. 150,-+100,-Sk
FO Peterčan Hlohovec /Nikodém Štefan/ zapl.150,-+100,-Sk a 1500,-+250,-Sk
FO Zvončín-ž./Debrecký Miloš/ zaplatiť 50,-+100,-Sk
FO Šulekovo-ž. /Budiáš Martin/ zaplatiť 50,-+100,-Sk
Knížat Marián, Hlohovec 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK
Čapuška Peter, Dráhovce 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK
Žalud Zdenko, H. Orešany 5 stret.N, od 16.6.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
FO H. Orešany trestá pokutou 1000,-+250,-Sk, 2/6
Kabát Peter, Ostrov 6 stret.N.,od 16.6.2006.,1/3b
Brodek Juraj, Leopoldov 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Lukács Rastislav, Šúrovce 5 stret.N, od 16.6.2006.,1/6/1b, zapl.150,-Sk
Urbánek Michal, Slávia TT 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK
Opálek Ivan, Boleráz 5 stret.N, od 16.6.2006.,1/3b,
Bejdák Ondrej, Borovce 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Malovec Radovan, Trakovice 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Samek Marek, Naháč 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Holič Patrik, Naháč 7 stret.N, od 16.6.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
FO Borová, trestá pokutou 1500,-Sk pre FO Dechtice a 500,-+250,-Sk pre ObFZ,2/2b
Vandák Bohumil, D. Orešany 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Bojňanský Marián, D. Otrokovce 1 stret.N.,od 16.6.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Bojňanský Stanislav Zelenice /ved.mužstva/ trestá pokutou 1500,-+150,-Sk, 1/3b, 1/1b
Tomašovič Vladimír, Špačince 5 stret.N.,od 16.6.2006.,1/6/1b,zapl.100,-Sk
Naď Erik, Zavar 1 stret.N., od 16.6.2006.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Durdy Lukáš, V. Kostoľany 1 stret.N., od 16.6.2006.,4 x ŽK, zapl.100,-Sk
FO Šulekovo – ž. trestá pokutou 500,-Sk pre FO Zeleneč a 100,-+250,-Sk pre ObFZ, 2/2b
Humaj Boris, Siladice zmena trestu na 3 stret.P.,od 16.6.-16.9.2006.
Na návrh ŠTK trestá FO D. Lopašov-ž. pokutou vo výške 300,-Sk a upozorňuje pod následkom zastavenia činnosti na preplatenie cestovného pre FO Ostrov v zmysle RS II./A/6a, 2/9/1.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 2. Kam patria rolky z toaletného papiera? Dávať dole etikety zo sklenených nádob?
 3. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 4. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 5. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 6. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 7. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 8. Nemecko-slovenská spoločnosť ETL/GR je už v desiatke najlepších
 9. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 2. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 3. Nemecko-slovenská spoločnosť ETL/GR je už v desiatke najlepších
 4. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 5. Stiahnite si stovky e-kníh
 6. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
 7. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. 3 veci, s ktorými zvládnete horúčavy v byte
 10. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 9 130
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 595
 3. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 7 960
 4. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 7 342
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 568
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 4 333
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 3 634
 8. Crème de la crème po slovensky 3 249
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 849
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania 2 120
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Páchatelia poškodili bankomat.

V minulom roku zaevidovali policajti 6 prípadov poškodenia bankomatu.


9 h
Novú cyklotrasu posvätil kňaz.

Šaštín- Mesto Šaštín-Stráže odovzdalo do užívania novú cyklotrasu o celkovej dĺžke 3,5 kilometra. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.


TASR 13 h

Cesta spájajúca Trnavu s Bielym Kostolom vykazuje známky vysokého opotrebovania. Roky sa iba plátala asfaltom. Komunikácia patrí mestu.


14 h

Dôvodom je nedostatok polovodičových dielov.


SITA 14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pre búrku padali aj stromy.


21 h

Američania skupujú drevo v celej Európe, výsledkom je cena, ktorá likviduje slovenský drevospracujúci priemysel.


21. jún

Obcou na Záhorí sa prehnala smršť. Starý kostol náporu vody odolal.


15 h

Na lúkach v obci Bolešov v Trenčianskom kraji uhynulo 67 kusov hovädzieho dobytka.


TASR 13 h

Už ste čítali?