Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Základná škola v Cíferi

Aj relax pri vode patrí k dobrej škole Dobrovoľný plavecký výcvik na kúpalisku v komplexe Aquathermal v Senci absolvovali pod dohľadom svojich učiteľov piataci a šiestaci začiatkom júna. Rekreačno-relaxačný komplex ponúka deväť bazénov, 80 metrov dlhý to

Aj relax pri vode patrí k dobrej škole
Dobrovoľný plavecký výcvik na kúpalisku v komplexe Aquathermal v Senci absolvovali pod dohľadom svojich učiteľov piataci a šiestaci začiatkom júna. Rekreačno-relaxačný komplex ponúka deväť bazénov, 80 metrov dlhý tobogan, kĺzačky, športové ihriská. S ochotnými prevádzkovateľmi sa škole podarilo vybaviť vstupenku pre jedného žiaka za 130 korún. Deti tak dostali príležitosť nielen overiť si svoje plavecké schopnosti, ale aj vyblázniť a uvoľniť sa, aby z nich trochu opadlo napätie z učenia a skúšania na konci vrcholiaceho školského roku.
Senec2 - Piataci a šiestaci počúvajú posledné rady len niekoľko minút pred odchodom do Senca.
Hliadky mladých zdravotníčok sú dobré!
Mladé zdravotníčky pripravuje na súťaže učiteľka prírodopisu a chémia Mgr. Martina Kováčocyová. Že to robí dobre a dievčatá sa snažia, svedčí fakt, že štvrtáčky (na obr. vpravo) sa na tohtoročnej májovej Okresnej súťaži hliadok mladých zdravotníkov 1. stupňa v Kalokagatii po trojtýždňovej intenzívnej príprave umiestnili na peknom 2. mieste. Súťažili prvýkrát. Ich staršie spolužiačky, ktoré pomáhali pani učiteľke pri príprave mladších, o týždeň kolo súťaže hliadok z 2. stupňa základných škôl vyhrali a postúpili do ďalšieho.
Perspektívni hádzanári
Štvrté miesto v krajskej lige hádzanej ctí cíferské školské hádzanárske družstvo. Chlapci, ktorí majú výhodu, že sú v priemere o rok - dva mladší od svojich súperov, dokázali v závere sezóny nad nimi víťaziť. Preto sa pred nimi otvára pekná perspektíva v budúcom súťažnom ročníku. Treba iba trénovať a hrať s takým nasadením ako doteraz. Po majstrovstvách Slovenska sa chlapci chystajú medzinárodný turnaj do Karvinej. V pláne je i Maďarsko a Slovinsko.
Martin a Norbert milujú koníky
Cíferská škola je vzdelávacím zázemím bratov Martina a Norberta Folkmerovcov. Obaja chlapci majú hlboký vzťah ku koníkom. Jazdia za klub Žižka Bratislava. Prvý, 15-ročný Martin je majstrom republiky v parkúrovom skákaní. Mladší Norbert (na obr.) skončil na majstrovstvách Slovenska v Poprade druhý, hneď za svojím bratom. Momentálne sa svedomito pripravujú na majstrovstvá Európy. Zo školy odchádzajú do Bratislavy, kde trénujú najmenej sedem hodín denne. Platí to aj o sobotách, nedeliach a sviatkoch. Koníky nemôžu stáť.
„Je to obrovská obeta. Ženie ich túžba dosiahnuť vynikajúce výsledky. Dosiahnuté úspechy nie sú ojedinelé, na všetkých súťažiach sa umiesťujú na popredných miestach,“ chváli synov mama Iveta Folkmerová.
Snom všetkých je športová hala a ihrisko
„Musíme školu materiálne a technicky tak vybaviť, aby mali učitelia dobré predpoklady pre prácu, žiaci dobré podmienky na vyučovanie. A potom je to už najmä o ľuďoch. Buď učiteľ vykáže nejaké výsledky, dokáže ísť dopredu, a teda je dobrý učiteľ, alebo je zlý a musí odísť,“ tvrdí riaditeľ Základnej školy v Cíferi Ivan Kováčocy. Kroky v tomto smere ešte neurobil. Vo vedúcej funkcii je sotva rok. Pokladá ho za zábehový v čase, keď riaditeľ je všetko - ekonóm, právnik, učiteľ, manažér aj školník.

SkryťVypnúť reklamu

V cíferskej škole, ktorú tento rok navštevuje 399 žiakov v 17 triedach, majú, s výnimkou jazykárov, stabilný kvalifikovaný pedagogický zbor. Potrebu zabezpečiť kvalitnú výučbu a teda konkurencieschopnosť školy s ostatnými nielen v okolí, ale aj v Trnave, si vedenie školy uvedomuje v prvom rade.
Stará 40-ročná budova prechádza v poslednom čase úpravami. V pláne na budúci školský rok je rekonštrukcia, výmena okien za plastové a zateplenie školy. Nadstavba je už dokončená, žiaci využívajú blok odborných učební, ktoré ešte treba dopĺňať a ďalšie školské zariadenia modernizovať. Už dva roky je prerušená realizácia projektu, podľa ktorého čaká na obnovu aj fasáda. Stále na niečo chýbajú peniaze. Na tento rok má škola rozpočet 9,5 milióna korún. Normatívy nepustia a budúci školský rok je z tohto pohľadu ešte horší. Napríklad namiesto tohoročných 42, nastúpi v septembri iba 25 prváčikov. „Podľa výťahu z matriky, po dvoch rokoch by sa mala situácia meniť k lepšiemu, školských detí by malo pribúdať. Prírastok si sľubujeme od mladých rodín v bytovkách, ale aj od prisťahovalcov, ktorí si tu stavajú rodinné domy,“ hovorí zástupkyňa riaditeľa Eliška Šramková. Ideálne by bolo, keby sa škole na budúcu jar podarilo vybudovať univerzálne ihrisko s umelým povrchom a neskôr športovú halu s chýbajúcou telocvičňou. To všetko závisí od financií, štedrosti obce i sponzorov.
K finančným problémom sa občas pridávajú aj klasické problémy s rodičmi. Nie vždy je každý so všetkým spokojný. „Pre dobrú spoluprácu musíme niekedy hľadať kompromisy. Rodičia dostávajú stále viac právomocí a niektorí to zneužívajú,“ vysvetľujú riaditeľ a zástupkyňa.
Na všetko nové prichádzajú deti
Do vyučovania s využívaním metódy Daltonovej pedagogiky, projektu Krajského školského úradu v Trnave, sa zapája i škola v Cíferi. Je to medzinárodný projekt, na ktorom participujú Rakúsko, Maďarsko, Česko a Slovensko.
„Učebné osnovy sú rovnaké, len látka je podávaná inou, hravou formou. Nie je to klasické vyučovanie. Ide tu predovšetkým o to naučiť deti samostatne pracovať. Samé si volia tempo i množstvo práce, ktorú zvládnu. Predpísaný je iba jej určitý základ, ale ďalšie vedomosti si deti nabaľujú samé. Napríklad v prvouke vytvárajú samostatné, vlastné projekty,“ vysvetľuje triedna učiteľka 1. A triedy Mgr. Iveta Folkmerová, ktorá absolvovala dvojročné špeciálne vzdelávanie, o čom v septembri dostane certifikát. Tvrdí, že prváčikova sú veľmi aktívni, že urobili veľa prác a projektov, obdivovaných aj na druhom stupni školy. Napríklad o včele, vesmíre, rastlinách a zvieratkách, o tom, čo je deťom najbližšie.
Tento spôsob vzdelávania kladie väčšie nároky na prácu učiteľa, ktorý si musí stále pre deti niečo pripravovať. V podstate záleží práve na ňom, ako dokáže deti motivovať a vyprovokovať k činnosti. Na druhej strane však úžasne vytvára a upevňuje triedny kolektív.
Ministerstvo dopravy posiela stotisíc
Základná škola v Cíferi využíva možnosť projektmi sa uchádzať o prostriedky na realizáciu viacerých svojich zámerov. Nedávno na ministerstve dopravy vyhral cíferský projekt - Základy práce s počítačom. „Myslím si, že je to slušný úspech. Do realizácie zapojíme žiakov i dospelých, začiatočníkov i pokročilých. Spustíme ho v auguste,“ hovorí riaditeľ školy Ivan Kováčocy, uvedomujúc si dôležitosť dobrej práce s informačnou technológiou, schopnosť orientovať sa a nájsť si informácie na internete. V škole pracuje deväť mladých učiteľov, ktorí sú v tomto smere pripravení odovzdávať svoje poznatky a minimálne do Vianoc využívať so záujemcami stotisícovú dotáciu z ministerstva. „Účasť na projekte je dobrovoľná a môže sa zúčastniť každý. Prípadné vyššie náklady vykryjeme zo sponzorských prostriedkov,“ dodáva riaditeľ. Na príslušných inštitúciách má škola podaných v súčasnosti ešte päť ďalších projektov. Venované sú internetizácii knižnice, protidrogovej tematike a ďalším zaujímavým témam.
Na Noc s Andersenom nezabudnú
Aj v Cíferi si 201 rokov od narodenia rozprávkara Hansa Christiána Andersena pripomenuli podujatím Noc s Andersenom. Trinástim prvákom a pani učiteľke I. Folkmerovej ostali krásne spomienky a fotografie. Pre deti ich triedna pripravila kvíz o autorovi čarovných rozprávok, skladali puzzle s jeho portrétom, chlapci maľovali cínových vojačikov, dievčence robili Malú morsku vílu. Pracovité ruky sprevádzalo po celú noc čítanie Andersenových rozprávok. Až o jednej hodine sa uložili k spánku, predtým však stihli ešte aj diskotéku v pyžamách.
Jún v znamení akadémie
Už piaty rok pripravujú žiaci v škole na konci školského roka viac ako dvojhodinový program pre svojich rodičov, starých rodičov a kamarátov. Všetky voľné miestnosti sú počas celého dňa využité, každá trieda chystá prekvapenie, niečo iné, zaujímavé a zábavné. Prioritu vo vystúpeniach má hudba, tanec a spev. „Hoci tohtoročných absolventov od monitoringu a prijímačiek už škola veľmi nezaujíma, do programu práve s tancom sa do programu zapoja aj deviatačky. Každá akadémia má svoje heslo, či názov. Tento rok bude pravdepodobne stručné: My 2006.
Šachistom objednajú veľmajstra
„Zdá sa mi, že krúžkov v rámci mimoškolskej činnosti je u nás priveľa. Niektoré deti chodia na viaceré krúžky, a potom sa nestíhajú učiť,“ hovorí riaditeľ na okraj toho, že v škole pracuje 20 záujmových krúžkov. Na druhej strane však krúžok niekoľkokrát v týždni zabezpečí, že žiaci sú viac zžití so školou a svoj voľný čas využívajú vhodne. Jedným z krúžkov je aj šachový. Navštevuje ho 16 chlapcov a vedie ho vychovávateľka školského klubu Eva Pavelková. „Môžeme sa pochváliť s úspechmi starších žiakov. Prváci, druháci a tretiaci ešte iba začínajú, ale starší, ktorí trénujú už v Športovom klube Sokol, sú úspešní,“ hovorí E. Pavelková. Vedúca krúžku chodí s chlapcami na turnaje, kde s dopravou a ubytovaním pomáha ŠK Sokol. Potvrdením úspechov je prvé miesto cíferskej školy v Trnavskom šachovom rebríčku Kalokagatie, kde sa v apríli jednotlivci z Cífera získali 1. až 3, 7. a 8. miesto. Dušan Lipták, Lukáš Gbelec, Mário Markuliak, Vladimír Slezák a Marián Čuklovič sú mená, ktoiré raz možno budeme čítať na výsledkových listinách veľkých turnajov. „V klube tvrdia, že už nemajú chlapcov čo naučiť. Preto angažujeme šachového veľmajstra, ktorý ich bude trénovať. Spoločne, obec, škola a klub sa budeme snažiť trénera zaplatiť,“ sľubuje I. Kováčocy.
Knižnica slúži celej obci
Podľa trendu súčasnosti, obecnú Miestnu knižnicu v Cíferi spojili so školskou. K zhruba 25 tisícom titulov pribúda stále viac najmä detských čitateľov. Z času na čas sa v škole objaví Cíferčan s dvomi - tromi igelitkami kníh, ktoré už doma nepotrebuje. Učiteľka, ktorá sa o knižnicu stará, podarúnok preberie, vhodné knihy zaradí do knižničného fondu, zbytočné pripraví do zberu papiera. Takouto formou už pribudlo v knižnici okolo 200 zaujímavých titulov, často z historického pohľadu jedinečných. „Aj v tomto smere čakáme podporu od zriaďovateľa, pretože chceme knižnicu doplniť aj o odborné a beletristické knižné novinky,“ avizuje riaditeľ. Na príslušnom ministerstve čaká na schválenie projekt na internetizáciu knižnice. Jednak aby bok prístup k informáciám a tiež aby boli registrácia kníh a evidencia výpožičiek jednoduchšie.
Stranu pripravila: Janka Pekarovičová

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 6. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 280
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 564
 3. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 9 325
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 597
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 7 086
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 871
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 456
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 058

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 2. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 3. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 4. Štefan Vidlár: Kutya Lajos
 5. Věra Tepličková: Na Bôriku zasa nič alebo Kto to dlhšie vydrží: Sulík alebo Matovič?
 6. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 7. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 8. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 530
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 236
 3. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 993
 4. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 968
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 793
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 8 667
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 632
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 362
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Obvinené osoby sú stíhané väzobne.


SITA 5 h
Ilustračné foto.

Výmena zvodidiel na mostoch D1 je dôvodom čiastočnej uzávery v úseku Trnava - Horná Streda.


TASR 6 h
Obec Ružindol.

Obec Ružindol v okrese Trnava vyhlásila nové verejné obstarávanie na prístavbu materskej školy.


SITA 8 h
Zuzana Almáši Koreňová, umelkyňa, psychologička, pedagogička a mediátorka.

Od drevárstva, psychológie a pedagogiky prešla cez mediátorstvo až k umeniu.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 2. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 3. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 4. Štefan Vidlár: Kutya Lajos
 5. Věra Tepličková: Na Bôriku zasa nič alebo Kto to dlhšie vydrží: Sulík alebo Matovič?
 6. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 7. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 8. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 530
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 236
 3. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 993
 4. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 968
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 793
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 8 667
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 632
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 362
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu