Piatok, 19. august, 2022 | Meniny má Lýdia

Základná škola na Ulici J. Bottu v Trnave

Štvrtáci odchádzajú na gymnáziá Základnú školu na Ulici J. Bottu, ktorú vedie riaditeľ Mgr. Ladislav Robinek, navštevuje 645 žiakov. Učia sa v 26 triedach. Špecializáciou školy sú triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka od prvého ročníka, konkrét

Štvrtáci odchádzajú na gymnáziá
Základnú školu na Ulici J. Bottu, ktorú vedie riaditeľ Mgr. Ladislav Robinek, navštevuje 645 žiakov. Učia sa v 26 triedach. Špecializáciou školy sú triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka od prvého ročníka, konkrétne anglického a nemeckého. „V poslednom čase máme dosť veľký problém s nemeckým jazykom. Väčšina rodičov chce, aby sa deti učili angličtinu,“ hovorí J. Chmurová. Avšak vzdať sa celkom nemčiny škola nechce, lebo vo vyšších ročníkoch sa žiaci začínajú učiť aj ďalší jazyk. Ako poznamenáva zástupkyňa riaditeľa, teraz je trend učiť sa minimálne dva jazyky. A Slovensko má blízko k nemecky hovoriacim krajinám. Preto nemčina nie je nezaujímavá.
Školu navštevujú aj žiaci z okolitých obcí.
Po skončení 4. ročníka veľa detí odchádza na osemročné gymnáziá. Podľa názoru pedagógov, je to dvojsečná zbraň. Na jednej strane to svedčí o tom, že deti sú
dobre pripravené, veď gymnáziá prakticky zoberú celú triedu. Na druhej strane, na 2. stupni odbúda okolo tridsiatky výborných žiakov a triedy ostanú preriedené. „Musíme sa s tým potýkať. Aj tento rok to tak dopadne, že namiesto troch budú iba dve piate triedy. Ťažko je presviedčať rodičov. Niektorí k nám možno dávajú deti aj preto, že hneď vedľa je gymnázium a je to pre nich lákavé,“ tvrdí J. Chmurová. Gymnáziá majú v súčasnosti možnosť otvárať veľa tried. „Myslím, že prekladanie je niekedy čiastočne nedomyslené, trocha unáhlené, lebo sa nám stáva i to, že sa nám deti vrátia po roku, dvoch, niektorí aj troch rokoch naspäť,“ priznáva pedagogička.

SkryťVypnúť reklamu

Trnava navštívila Trnavu
Milé, výtvarne spracované poďakovanie od detí prišlo súčasne s písomným poďakovaním od pedagógov do Základnej školy na Bottovej ulici zo Základnej školy v Trnave na Morave pri Zlíne. Družobné „medzitrnavské“ styky rozvíjali školy počas návštevy valašskej delegácie na Slovensku 19. a 20. mája. Prišiel plný autobus detí i učiteľov. „V prvý deň dopoludnia sme pripravili športové súťaže. V dopoludňajších hodinách chlapci hrali malý futbal, florbal, dievčatá vybíjanú a prehadzovanú. Popoludní sa naši hostia rozdelili na skupinky a rozišli sa na prehliadku historických pamiatok starého mesta. Pred večerom sa deti zoznamovali, bavili a zbližovali na diskotéke,“ spomína zástupkyňa riaditeľa Mgr. Jarmila Chmurová. Športovo založení hostia sa vyspali v telocvični a na druhý deň v dopoludňajších hodinách odišli. S poďakovaním prišlo z Valašska aj pozvanie na návštevu školy v Trnave v budúcom školskom roku.
Krúžky žijú z poukazov
Krúžky fungujú v škole na základe vzdelávacích poukazov. Financie na ne sú, je aj materiálne zabezpečenie. Pracuje napríklad šesť počítačových krúžkov, pre ktoré sa škola každý rok snaží dokúpiť nové počítače, slúchadlá i ďalšie potrebné vybavenie. Veľmi pekné výsledky dosahuje turistický krúžok. Cieľom väčšinou sobotných či víkendových potuliek býva Buková, Svätý Jur - Biely Kameň, terény v katastri bratislavskej Rače, Dobrá Voda.
Športovo - turistické vychádzky pre prvostupniarov sú telovýchovnou prípravou na turistický krúžok. Ak sklame počasie, kondičnú prípravu absolvujú v školskej telocvični. Na škole pracuje aj stolnotenisový krúžok.
V krúžku Šikovné ruky na prvom stupni sa deti učia pracovať s netradičnými materiálmi. Z nich vyrábajú napríklad darčeky k zápisu pre budúcich prváčikov.
Hudobne nadané deti na prvom stupni môžu svoje danosti rozvíjať v krúžku hry
na flautu. Vo výpočte by sa dalo pokračovať. Hra so slovami a číslami, biblický krúžok, krúžok anglického a nemeckého jazyka, výtvarný krúžok i krúžky príprav na pohovory, ktoré majú štvrtáci aj deviataci - všetky sú žiadané a dosahujú dobré výsledky.
Plní od pivnice až po strechu
Na Bottovu školu rodičia zapísali živé deti, nie čísla do tabuliek!
„Máme ťažké srdce na nášho zriaďovateľa, mesto Trnava. Stále nám prikazuje, zviditeľňujte sa, snažte sa. My robíme. Vybudovali sme imidž školy, máme reklamu so širokým záberom. V dôsledku toho nám prišlo na zápis 114 detí, teda na štyri paralelné prvé triedy. Mesto však dovolí otvoriť iba tri triedy, a prikazuje, aby sme ostatné deti presunuli na iné školy... Považujeme to za krivdu!“ tvrdia v neprítomnosti chorého riaditeľa jedným dychom všetky tri jeho zástupkyne.
Naozaj. Škola má dobré meno. Svoje deti a vnúčence sem privádzajú mnohí, častokrát i bývalí žiaci. Vedia, prečo si vybrali práve Bottovu. „Podmienky pre štyri triedy sú u nás vytvorené, pretože na 2. stupni nám jedna trieda ubúda. To znamená, že počet tried by sa nezmenil a bola by to zábezpeka, že keď nám zo 4. triedy tridsiatka detí odíde na gymnáziá, mohli by sme utvoriť tri piate triedy. Lenže my musíme byť záchranári pre tie školy, na ktoré sa zapísalo málo detí. ’Naše‘ deti máme odsúvať tam, kde si sami nedokážu žiakov pritiahnuť,“ protestujú učiteľky. Upozorňujú na to, aj keď z médií počuť, ako si rodičia majú možnosť vybrať, a oni si naozaj vyberú Bottovu, zriaďovateľ nakáže 23 detí poslať preč. „To je už na vás, ako to vysvetlíte rodičom, povedali nám na odbore vzdelávania. Zatiaľ vôbec nevieme, čo spravíme. Čakáme na výsledky jazykových testov, i na to, koľko detí bude mať odklady. Podľa smerníc má byť v triede 29 detí. Mesto odporúča 26. S tým by sme boli spokojní. Keď to nepôjde inak, budeme ich musieť natlačiť do triedy 29. Lebo všetko sa odvíja od financií, a tie sú nám prideľované podľa počtu žiakov,“ dodáva Jarmila
Chmurová.
Druhou vecou je odporúčanie mesta „odsunúť“ deti z okolitých obcí. Ale čo, ak už majú na škole súrodenca tretiaka, štvrtáka, alebo kohosi na gymnáziu vedľa?
Zástupcovia rady rodičov boli na mestskom úrade. Nepochodili. Úradníci postupujú podľa tabuliek. Pre nich sú deti „kusy“. „Ale to nie sú kusy! To sú deti! Deti, ktorých rodičia chcú, aby chodili k nám. Postoj mesta nám odoberá chuť aj energiu a robí nám to problémy. Tešíme sa, akí sme dobrí pri zápise, a potom je to všetko už len o problémoch,“ sťažujú sa učiteľky.
Triedy s tvorivou dramatikou
Na prvom stupni je dvanásť tried. V každom ročníku je jedna trieda klasická, jedna jazyková a jedna, v ktorej sa vyučuje aplikáciou prvkov tvorivej dramatiky. Pri zápise do prvého ročníka dostávajú rodičia možnosť vybrať si druh triedy, do akej by dieťa malo chodiť. Zaradenie do triedy sa uskutočňuje aj na základe rozhodnutia psychologičky, ktorá tvorivú dramatiku odporučí ako vhodnú metódu výučby pre konkrétne dieťa.
„Tvorivá dramatika je netypické vyučovanie. Využíva sa pri ňom mimolavicový priestor, v triedach sú koberce, na ktorých deti prežívajú tému danej hodiny. Je to výučba prežívaním, pocitmi,“ vysvetľuje zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň Mgr. Katarína Bajtošová.
Tvorivú dramatiku na škole zastrešuje PaedDr. Zuzana Geršicová, ktorá prišla na Bottovu zo zrušenej Materskej školy na Hollého ulici, povestnej týmto spôsobom práce. Deti z tried s tvorivou dramatikou pripravujú každoročne vystúpenia pre celú školu na rôzne podujatia. Organizujú aj otvorené hodiny pre rodičov a tvorivé dielne.
Ja tu chcem ešte byť!
Veta „Ja tu chcem ešte byť!“, vyslovená pred vynúteným odchodom zo školského klubu, je najkrajšou odmenou vychovávateľkám a dôkazom pre neprajníkov, že školské kluby nie sú zbytočné. Veď deťom aj mimo vyučovania poskytujú možnosť rozširovať poznatky získané v škole a uspokojovať ich záujmy vo voľnom čase. V škole na Bottovej ulici školský klub navštevuje 186 detí, rozdelených v siedmich oddeleniach. Ide nielen o to, aby deti rozvíjali svoj talent, ale aj aby voľný čas trávili zmysluplne.
„Popri príprave na vyučovanie je základom práce školského klubu záujmová činnosť. Skladá sa z oblasti spoločenskej, estetickej, pracovnej, prírodovednej, pohybovej, literárnej a dramatickej. Pracujeme sa podľa ’skladby týždňa‘ a každú stredu, aby neboli deti prepracované a nemali pocit, že im stále niekto niečo prikazuje, býva rekreačné popoludnie. Vtedy využívame najmä pohybové a telesné aktivity, hry a športové súťaže,“ predstavila prácu školského klubu Bc. Zuzana Krivosudská.
Činnosť klubu je naozaj pestrá. Napríklad v rámci aerobického krúžku chodievajú živé, pohyblivé dievčatká s pani učiteľkou do Domu kultúry Tirnavia na aerobik. V literárno-dramatickej oblasti navštevujú kiná a divadlá. Pravidelnú burzu hračiek a zberateľských predmetov pripravujú v škole najmä pre prváčikov. Zaujímavé a pre deti príťažlivé sú aj autobusové výlety s cieľom trojrozmerné kino Imax v Bratislave. Exponáty a výstavy v Západoslovenskom múzeu sú aktuálne v rámci prírodovednej činnosti... Príprava na Mesiac úcty k starším, spolupráca s materským centrom, Kalokagatiou, Vianoce na Trojičnom námestí, fašiangové karnevaly, Jarmok dobrej nálady, atď. Naozaj sa nedá spomenúť všetko.
Budú z nich dobrí učitelia?
Inštitút cvičnej školy už nie je, ale hovorí sa, že sa obnoví. V súčasnosti chodia kandidáti učiteľstva buď na súvislú prax, ktorú majú tri týždne, väčšinou v septembrových termínoch, alebo priebežne počas celého roka, podľa semestra, či skúšok. Študenti pedagogickej fakulty sú pridelení k cvičnému učiteľovi, ktorý sa o nich postará, zaistí všetko, čo treba. Druháci chodia na náčuvy, tretiaci na výstupy. Sú pridelení k vyučujúcemu ako jednotlivci, alebo skupinka, s ním komunikujú a on ich zadeľuje do tried.
„Len výnimočne, sem-tam majú trému či trošku rešpektu. Skôr pozorujeme, že u súčasných študentov je celkom iný postoj, ako u kandidátov v minulosti. Berú to športovo. Bojíme sa, že pre mnohých je vysoká škola len prestupnou stanicou, že tých, ktorí chcú naozaj učiť, je veľmi málo. Inak spolupráca vyučujúcich, poslucháčov i metodikov Trnavskej univerzity funguje veľmi dobre,“ tvrdia svorne zástupkyne riaditeľa.

SkryťVypnúť reklamu

Dobrá spolupráca so škôlkami
Kolektív z Bottovej školy má minidružbu s Materskou školou na Beethovenovej ulici i na Vajanského ulici. Budúci prváčikovia - veľkáči - chodia pred zápisom pozrieť do tried na Bottovu. Sú to škôlky v najbližšom okolí, mnoho detí z nich prichádza sem. V škole chcú, aby šli do známejšieho prostredia, či už na zápis, alebo potom v septembri. Preto zvyčajne v prvej triede pre nich pripravia otvorenú hodinu. Za polhodinu matematiky či slovenčiny im prváci ukážu, čo sa za prvý polrok naučili. Ba vymenia si i drobné darčeky.

Prázdninové dvory
O mestskú aktivitu Prázdninové dvory, ktorú škola organizovala po prestávke minulé leto, bol malý záujem. Denný priemer odhadujú učiteľky na desať žiakov, čo pri vyučovacom zariadení, ktoré v školskom roku navštevuje viac ako šesť stoviek detí, naozaj nie je veľa. Možno záujem upadol v období, keď sa v škole robila rekonštrukcia strechy. Keď bola horúčava, deťom sa nechcelo, keď bolo chladno, zasa sa im nechcelo. „Možno sa to tým, ktorí predsa len prišli, páčilo, rozkríkne sa to a tento rok bude účasť lepšia,“ nádejajú sa pedagogičky.
Učia sa aj za bránou školy
Na týždenných cykloch školy v prírode sa vystrieda každoročne prakticky celý prvý stupeň i piate ročníky. Miestom pobytu triednych kolektívov bývajú Trenčianske Teplice, Martin - Vrútky, Tatranská Lomnica, Ždiar, Závažná Poruba, Častá - Píla...
Pravidlom sa stali už aj týždenné letné tábory. K oddychovo vyučovacím aktivitám počas školského roka možno pripočítať aj jazykové pobyty. Vlani boli ôsmaci v rakúskom Semmeringu, tento rok bude kurz na Slovensku. Deti sa budú zdokonaľovať v angličtine a nemčine. Pobyty sú zamerané aj na zdokonaľovanie komunikačných schopností a spoznávanie krajiny.
Netradičné sú aj exkurzie do Viedne, či už išlo o predvianočnú Viedeň, renesančný zámok Rosenburg alebo archeologický park Carnuntum.
Budíček „školu budí“ tretí rok
Tretí rok vychádza školský časopis Budíček. Je to dvojmesačník na ktorého príprave sa podieľajú žiaci od 5. po 8. ročník. Menších k aktívnej spolupráci nepozývajú, sú iba „externými“ prispievateľmi. Veľkú úlohu pri zrode a výrobe časopisu zohrávajú staršie dievčatá. Píšu príspevky, redigujú, dávajú dokopy, na počítači robia grafickú úpravu. Okrem príspevkov mapujúcich život školy nájde čitateľ v Budíčku príspevky detí o rôznych zaujímavostiach, perličky každého druhu, portréty slávnych osobností, testy, vtipy, kvízy, hlavolamy...
„Začínali sme úplne od začiatku. Deti samy chceli časopis a oslovili ma ako slovenčinárku, či by som im nepomohla. Najprv sme robili na kolene, všelijako, lebo sme nemali skúsenosti. Postupne sa to zlepšuje, myslím si, že úroveň je lepšia, ako keď vyšli prvé čísla,“ konštatuje slovenčinárka Mgr. Daniela Kozmová.
Najväčší záujem čítať majú žiaci od 1. po 7. ročník. Deviataci a ôsmaci sú skôr už iného zamerania. Ale občas si 20-stránkový Budíček kúpia. Veď stojí iba symbolických päť korún. Vychádza v náklade 80 ks. Peniaze potom používajú na výrobu ďalších čísiel, na papier i tonery.
Zberajú fľaše, papier, tonery...
Škola na Bottovej je povestná úspešnými zbermi odpadových surovín. Deti tu usilovne zbierajú napríklad plastové fľaše. Robia to už tretí školský rok. Tento ešte nie je ukončený a vyhodnotený, ale celkom určite už vyzbierali vyše 2000 kilogramov PET fliaš. Keď si človek predstaví, aké je fľaša ľahučká... „Vrecia nám dáva A.S.A., deti nosia fľaše z domu v igelitkách, v triedach majú 50 kilové vrecia, do ktorých to ukladajú. V kúte vrece neprekáža, a potom keď je plné, donesú ho pred zborovňu, kde im do tohto zošita zapisujeme presne podľa dátumu, ktorá trieda koľko priniesla. Na konci všetko spočítame,“ ukazuje zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň Mgr. Jaroslava Stachová, podľa detí „zástupkyňa pre fľaše“ či „zástupkyňa pre mechy“. Vážne lístky za máj zo zberne ešte neprišli, zo školy však odviezli 12 veľkých, asi 90-kilových vriec, ďalšie sú pripravené. Takže bude nazberaných vyše dvoch ton. A.S.A. platí za 1 kg 2 koruny a peniaze idú na účet rodičov. Na Bottovej pravidelne zberajú aj papier. Aj 2. júna ukončili dvojtýždňové snaženie, počas ktorého ho priniesli deti do školy 12 394 kg. Aj peniaze za papier idú na účet rodičovskej rady. Mesto zber odmieňa ešte symbolickým šekom na účet školy, aby aj škola z neho niečo mala.
V rámci ekologického zberu prinášajú deti do školy tonery a ingjety pre modranskú firmu. Lambda škole prideľuje za množstvo body a na konci roka všetko spočítajú a škola dostane napríklad nový toner a xeroxový papier, ako tomu bolo vlani.
Robia dobré meno škole
Základná škola na Bottovej ulici organizujeme v svojich priestoroch biologické olympiády kategórie C, D, E, súťaž Poznaj a chráň a chemickú olympiádu.
S úspechom sa žiaci zúčastňujú na geografických, fyzikálnych a matematických olympiádach v iných školách.
Výbornou recitátorkou, postupujúcou práve do krajského kola súťaže Hollého pamätník, je Eliška Pavlíková. „Je to veľmi talentované dievčatko, výborná recitátorka i speváčka,“ chváli J. Chmurová siedmačku, ktorá nielenže vyhráva recitačné súťaže, ale pravidelne vystupuje na podujatiach, pripravovaných školou. Napríklad nedávno na oslave Dňa učiteľov. „Keby nám tu ostali všetci, ktorých máme každoročne v 4. ročníku, bolo by to super. Ale zvyčajne nám práve najšikovnejšie deti odídu do gymnázia,“ smutne konštatuje zástupkyňa.
Slabšou stránkou sú pre žiakov z Bottovej jazykové olympiády. V posledných rokoch žiadne výrazné umiestnenie nezaznamenali. Na výtvarných súťažiach sa ale umiestňujú pomerne dobre. Príkladom môže slúžiť Moja Trnava. Aj športové súťaže škola obsadzuje s úspechom.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 6. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 7. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 8. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 1. Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia v sobotu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Shell myslí na slovenské komunity
 5. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 6. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 7. Agrokomplex 2022
 8. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 39 599
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 14 756
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 674
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 7 124
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 5 172
 6. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run 4 338
 7. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 252
 8. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem 3 048

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 3. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 4. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 5. Štefan Vidlár: Je suis fan
 6. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 7. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 8. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 153
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 015
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 771
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 494
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 034
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 995
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 790
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 607
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Ilustračný obrázok

Prinášame vám prehľad víkendových futbalových stretnutí.


7 h

Stavebné práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse na ľavom moste v dvoch etapách.


SITA 9 h
Ilustračné foto.

Pri štyroch dopravných nehodách počas uplynulého týždňa asistoval alkohol.


TASR 11 h
Na snímke bývalá štátna tajomníčka Monika J. vychádza z pojednávacej sály na Okresnom súde v Trnave v piatok 19. augusta 2022.

Okrem bývalej štátnej tajomníčky čelia obžalobe pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert K. a Peter V.


TASR 12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Jeden muž zmizol pred 24 rokmi s hotovosťou 665-tisíc korún, na piatich Kysučanov je vydaný európsky zatykač.


18. aug

Obvineného predviedli z hygienických dôvodov v overale.


13 h

Odstraňovanie prikazuje zákon, za nedodržanie povinnosti hrozia sankcie.


12 h

Blogy SME

 1. Ján Chomík: Viva México - čokoláda & káva
 2. Peter Biščo: Smer sa trasie strachom, Hlas žobre, Jankovská plače a ostatní sa modlia všemocnému § 363.
 3. Štefan Vidlár: Málí sa mi, málí
 4. Ján Šeďo: Heger navrhuje o.i. aj tresty za osobné útoky, tvrdí SaS.
 5. Štefan Vidlár: Je suis fan
 6. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 7. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 8. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 153
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 015
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 771
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 494
 5. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 4 034
 6. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 995
 7. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 790
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 607
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu