Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Úradná správa ObFZ Trnava č.40

VV na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :

VV na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania.
Z nich vyberáme :
schválil návrh predložený predsedom KR na postup R do súťaží ZsFZ
schválil návrh predsedu TMK na usporiadanie školenia trénerov 4.triedy
schválil finančný príspevok pre OŠK Šúrovce
schválil zakúpenie 13 kusov pohárov pre víťazné kolektívy súťaž. ročníka 2005/2006
uložil úlohy predsedom KR a KDZ
zobral na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu ObFZ
zobral na vedomie informatívne správy predsedov odb. komisií o priebehu jarnej časti súťaží ročníka 2005/2006.
Športovo-technická komisia
ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných v dňoch 20.a 21.5.2006.
ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných v dňoch 20.5.2006.
Zmena hracieho dňa u dorastov OM, OSA, OSB.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 29. kola OM-dorastu Ružindol-Bučany v sobotu dňa 8.6.2006. o 15,00hod.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 13.kola OSA-dorastu:
Biely Kostol – Opoj, Vlčkovce – Bohdánovce, Cífer – H. Krupá v sobotu t.j. 3.6.2006 o 14. 30 hod.
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ 13.kola OSB-dorastu:
Prašník – Hlohovec, Banka – Drahovce, Bojničky – Ratnovce, Dubovany – Veselé v sobotu t.j.3.6.2006 o 14. 30 hod.
Všetky ostatné MFZ dorastu skupín OM,OSA,OSB sa odohrajú v nedeľu t.j.4.6.2006. v ÚHČ dorastu .
OSA-dorast:
13. kolo Dvorníky – Malženice
Stretnutie sa odohrá 4.6.2006 t.j. v nedeľu o 13. 00 hod.
OSB-dospelí:
26.kolo Pečeňady – Veľké Orvište
ŠTK námietku neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP čl.123.
III.A-dospelí:
24.kolo Modranka – Pavlice
ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/b a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech FO Modranka.
III.B-dospelí:
24. kolo Peterčan Hlohovec – Sokolovce
ŠTK na základe rozhodnutia DK eviduje odpočet troch bodov u FO Peterčan Hlohovec po skončení súťažného ročníka 2005/2006.
OSB-dorast:
a) 22. kolo Veselé – Ostrov
ŠTK námietku neprejednala, nakoľko nespĺňa náležitosti SP čl.123
b) 21. kolo Banka - Bojničky
ŠTK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/b a 106/1 s priznaním troch bodov a skóre 3:0 v prospech FO Banka FO Bojničky zaplatí pokutu 1 000,-Sk pre FO Banka so splatnosťou do 1.6.2006
OSA-žiaci:
a) 20. kolo Leopoldov B – Bohdanovce
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času . MFZ sa odohrá dňa 27.5.2006. o 14. 30 hod.
b) 22. kolo Leopoldov B – Vlčkovce
ŠTK nariaďuje odohrať MFZ dňa 10.6.2006. t.j. v sobotu o 14,30hod.
Rôzne:
a) Chýbajúce zápisy
OSB-dospelí: 26. kolo Kľačany – Ratnovce
IIIA – dospelí: 24. kolo Horná Krupá – Slov.Nov.Ves.
OM – dorast: 26. kolo Šúrovce – Dechtice
OSA – dorast: 22. kolo Vlčkovce – B.Kostol
22.kolo H. Krupá – Majcichov
OSB – dorast: 22. kolo Kočín – Drahovce
OSB – žiaci: 18. kolo Sokolovce – Jalšové
b) ŠTK žiada FO, rozhodcov, delegátov a funkcionárov, aby svoje pripomienky a doplnky do pripravovaného Rozpisu súťaží pre ročník 2006/2007 doručili na sekretariát ObFZ, alebo zaslali faxom na č. 033/5502950.
Komisia rozhodcov
KR schválila obsadenie R na MFZ mužov, dorastu, žiakov na dni 3.-4.6.2006.
KR previedla zmeny v obsadení na 24.5. a 28.5.2006.
Chyby v zápisoch:
24. kolo muži: Špaček, Čvirik, Gádoši A.,Toráč, Hlavenka, Petráš, Sivák, Brestovanský
25. kolo muži: Bačík, Kalčík, Gondor, Čvirik, Čmarada, Štrba, Gogola
22. kolo muži: Rybanský, Gondor
23. kolo muži: Moncman, Kolena
Chýbajúce zápisy:
13. kolo žiaci: Ostrov - Nižná - R Vavro
14. kolo žiaci: Nižná - Prašník - R Banič
16. kolo žiaci: H. Otrokovce - Žlkovce
21. kolo žiaci: Krakovany - Zavar - R Vavro
25. kolo muži: Banka - Sokolovce - R Vavro
žiaci 13. kolo: Ostrov - Nižná - R Vavro
Neskoro zaslané zápisy:
24. kolo muži: Tepličky – D. Trhovište - R Mojžiš M
21. kolo žiaci: Siladice - Trebatice - R Mojžiš M
KR dôrazne upozorňuje všetkých R, ktorí sú delegovaní na žiacke MFZ a nemôžu sa stretnutia zúčastniť, aby si za seba bezpodmienečne našli náhradu, inak sa to bude považovať za neospravedlnenú neúčasť na stretnutí, ktorá bude disciplinárne trestaná.
Pochvala od TJ D. Orešany na R Gádoši T., Turoň.
Neskoro ospravedlnený R Rác, pozastavená delegácia na 1 MFZ
KR obsadila žiacky turnaj o „Pohár starostu obce Šúrovce“ – 2.ročník – R Prvý, Zaťko
Ospravedlnení R.: Krist, Srnec – do odvolania
Zmena t.č. Prvý Ivan: 0911 208 345
Komisia delegátov
KD schválila obsadenie DZ na MFZ hrané dňa 4.6.2006.
KD vykonala kontrolu zápisov DZ zo 17.5.2006.
KD doplnila obsadenie DZ na dni 24.a 28.5.2006.
KD akceptuje ospravedlnenie DZ p.Siváka a Karnaya zo stredy 24.5.2006.
KD upozorňuje DZ, že po skončení súťaž. ročníka 2005/2006 bude zabezpečovať seminár DZ zameraný hlavne na SP, RS a PF. Taktiež na dôslednejšie vypisovanie správ ako výpovednej hodnoty DZ.
Komisia mládeže a školského futbalu
Súťaž prípraviek ObFZ:
Ďalšie kolo sa uskutoční v sobotu, dňa 27.5.2006. o 9. 00 hod. Organizátormi budú: Vrbové B, J. Bohunice, Dvorníky a Modranka.
Premier Niké Cup 2006:
V ďalšom kole sa stretnú dňa 30.5.2006. o 17. 00 hod:
Dubovany - FC Hlohovec, Siladice - Suchá n/P, Slávia TT – Leopoldov, Ružindol - Vrbové
Trénersko-metodická komisia
TMK oznamuje všetkým prihláseným záujemcom o školenie trénerov 4.triedy /Licencie C/, že toto sa započne dňa 3.júna 2006. t.j. v sobotu o 9,00hod. v priestoroch ZŠ K.Mahra č.11. v Trnave. Všetci absolventi tohto školenia sú povinní uhradiť poplatok 1 000,-Sk, ktorý treba zaplatiť poštovou poukážkou ObFZ, ktorú si možno vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ. Na školenie si treba priniesť písacie potreby a ústrižok poštovej poukážky o úhrade hore uvedenej sumy.
Disciplinárna komisia
DK uvolňuje činnosť od 26.5.2006. týmto FO: Tepličky Sokolovce, Trakovice, Sl.Nov.Ves
DK zastavuje činnosť od 29.5.2006. FO Bojničky-d. - 2/9/1
DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS č.37 pod následkom zastavenia činnosti tieto FO – 2/9/1: FO Slávia TT /Bezek Martin/ zaplatiť 50,-+100,-Sk /Polakovič Andrej/zapl.100,-+100,-Sk
FO Ružindol /Vnuková Alena/ zaplatiť 300,-+100,-Sk
Navrátil Lukáš, Ostrov-ž. 1 stret.N, od 12.5.2006.,1/5a
Loskot Martin, FC Hlohovec 2 stret.N, od 22.5.2006., 8 x ŽK
Brodek Milan, Leopoldov 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Vaško Robert, Ostrov 1 stret.N, od 22.5.2006.,4 x ŽK
Zachar Tomáš, Malženice DK eviduje len 3 x ŽK a preplatok 150,-Sk
Opálek Ivan, Boleráz 1 stret.N, od 20.5.2006., 4 x ŽK
Káčer Michal, Šúrovce 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Sekely Andrej, Šúrovce 2 stret.N, od 22.5.2006.,8 x ŽK, zapl.150,-Sk
Michalička Peter, Špačince 1 stret.N, od 22.5.2006.,4 x ŽK
Mužík Peter, Špačince 1 stret.N, od 22.5.2006.,4 x ŽK,dopl.50,-Sk
Martinkovič Marcel, Majcichov 2 stret.N, od 22.5.2006.,8 x ŽK, zapl.150,-Sk
Ďuriš Richard, Madunice 1 stret.N, od 22.5.2006.,1/5a, zapl.150,-Sk
Koprna Rastislav, Madunice 1 stret.N, od 22.5.2006.,1/5a, zapl.150,-Sk
Pagáč Branislav, Prašník 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Vavrinec Jaroslav, V.Orvište 1 stret.N, od 22.5.2006.,1/5a, zapl.150,-Sk
Jurík Peter, Kľačany 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Petko Peter, Kľačany 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Belokostolský Daniel, Bučany 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Turanský Jiří, D.Voda 1 stret.N, od 22.5.2006.,1/4a
FO Pavlice trestá pokutou 500,-+250,-Sk, 2/2b
Babiš Marián, Banka 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Macháč Peter, Merašice 1 stret.N, od 22.5.2006.,1/5a
Václavík Jozef, Zelenice 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Reško Marcel, Kočín 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Nikodém Štefan, Peterčan HC 8 mesiacov N, od 11.5.2006.,1/6/3b; 1/3b, zapl.150,-Sk
FO Peterčan Hlohovec trestá pokutou 1 500,- + 250,-Sk a zastavením činnosti na 1 súťaž.stretnutie 2/1d
FO D.Orešany – d. trestá pokutou 300,-+250,-Sk, 2/2b
Nitran Tomáš, FC Hlohovec 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK
Burzík Matej, Ratnovce 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Banič Ivan, Zavar-ž. 1 stret.N, od 22.5.2006.,1/1b
Lamparský Ján, Siladice-ž. 1 stret.N, od 22.5.2006.,1/1a
Debrecký Miloš, Zvončín-ž. 1 stret.N, od 22.5.2006., 4 x ŽK,zapl.50,-Sk
Budiáš Martin, Šulekovo-ž. 3 stret.N, od 22.5.2006., 1/6/3a,zapl.50,-Sk
Šebest Jozef, Bučany zmena trestu na 2 stret.P, od 26.5.-26.8.2006.
Slamka Michal, Slávia TT zmena trestu na 2 stret.P, od 26.5.-26.8.2006.
Čmehyl Adam, B.Kostol-ž. zmena trestu na 1 stret.P, od 26.5.-26.8.2006.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.
Oznam sekretariátu:
Sekretariát ObFZ týmto upozorňuje FC Zentiva Hlohovec a konkrétne hráčov Rehu Romana a Krajča Romana, že do dnešného dňa nevrátili 2 kusy modrých trenírok zn. NIKE, ktoré patria do výstroje a inventára ObFZ. V prípade nevrátenia bude celá záležitosť riešená cestou DK ObFZ.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 6. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 031
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 019
 3. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 8 420
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 555
 5. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 6 732
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 5 053
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 594
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 337

Blogy SME

 1. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 2. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 3. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 4. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 5. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 6. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 7. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 8. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 419
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 739
 3. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 216
 4. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 10 096
 5. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 8 831
 6. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 756
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 501
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 359
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Obec Ružindol.

Obec Ružindol v okrese Trnava vyhlásila nové verejné obstarávanie na prístavbu materskej školy.


SITA 1 h
Zuzana Almáši Koreňová, umelkyňa, psychologička, pedagogička a mediátorka.

Od drevárstva, psychológie a pedagogiky prešla cez mediátorstvo až k umeniu.


8 h
Ilustračné.

Spolu 1624 výjazdov k nahláseným udalostiam absolvovali hasiči Trnavského kraja počas prvého polroka 2022.


TASR 5 h

Rozľahlá budova v centre Trnavy bola postavená ako okresné sídlo Komunistickej strany Slovenska v roku 1989.


SITA 21 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Vodič Hyundaia prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s kamiónom. Nafúkal takmer dva promile.


23 h

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Blogy SME

 1. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 2. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 3. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 4. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 5. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 6. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 7. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 8. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 419
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 739
 3. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 216
 4. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 10 096
 5. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 8 831
 6. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 756
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 501
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 359
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu