Streda, 27. október, 2021 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

Základná škola s materskou školou na Ulici Ivana Krasku v Modranke

Krúžky si vyberajú podľa záujmu V popoludňajších hodinách pracujú deti v záujmových útvaroch podľa svojich individuálnych záujmov a schopností. K dispozícii sú krúžky: futbalový, kolkársky, strelecký, šachový, tanečno-hudobný, turistický, výtvarný a krúž

Krúžky si vyberajú podľa záujmu
V popoludňajších hodinách pracujú deti v záujmových útvaroch podľa svojich individuálnych záujmov a schopností. K dispozícii sú krúžky: futbalový, kolkársky, strelecký, šachový, tanečno-hudobný, turistický, výtvarný a krúžok práce s počítačom. V tejto súvislosti treba spomenúť aj perfektne vybavenú počítačovú učebňu (na obr.), kde sa do projektu Infovek zapája 110 detí.

Pôjdu za kultúrou spoločne?
Kultúrnych poukazov dostala škola pre žiakov a učiteľov na tento kalendárny rok 220. „Chceme ich využiť a konečne v septembri zobrať žiakov na Novú scénu do Bratislavy. Chceli by sme ísť s 2. stupňom na hru Na skle maľované,“ prezrádza zámer D. Pagáčová. Pre žiakov I. stupňa a deti z materskej školy dohodli program s bábkohercami Stražanovcami z Bratislavy, ktorí prídu do školy. „Deťom sme kultúrne poukazy rozdali, ale budem rada, ak ich využijú kolektívne, nie individuálne. Chcela by som, aby sme išli spoločne za kultúrou,“ dodáva. Prehľad kultúrnych inštitúcií ponúkajúcich svoju produkciu za kultúrne poukazy sledujú na internete.

Skryť Vypnúť reklamu

Otvárajú sa obyvateľom Modranky
Zapojenie do projektu Otvorená škola znamená nielen to, že škola je v lete otvorená až do 19. hodiny a deti sa sem môžu chodiť hrať. Znamená aj zásadnú premenu postavenia školy, ktorá sa v širšom kontexte stane kultúrno-spoločenskou ustanovizňou miestnej komunity, kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obyvateľov Modranky. Ponúkať bude predškolskú prípravu, základnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, školský klub a krúžky v rámci mimoškolskej činnosti, školské stravovanie, výchovné poradenstvo, prenájom tried, prázdninové školské dvory, sprostredkuje školského psychológa. Otvorená tiež znamená, že v objekte je pobočka Knižnice Juraja Fándlyho, čo prináša dvojaký úžitok. Finančné prostriedky za prenájom a dostupnosť literatúry pre deti. Knižničné pracovníčky organizujú besedy so spisovateľmi, kvízy, súťaže, žiaci I. stupňa priestory využívajú najmä v Mesiaci knihy na hodiny literatúry.
foto otvor
Pohľad na časť tých, ktorí využili 2. ročník podujatia Zdravá škola na overenie svojho zdravia.

Skryť Vypnúť reklamu

Prázdninové školské dvory
V mesiacoch júl a august majú zamestnaní rodičia možnosť priviesť deti do školy, kde sa hrajú spoločenské hry, športujú a spoločne trávia voľný čas. V prípade väčšieho záujmu je škola schopná poskytovať aj stravovanie. „Radi sa zapájame do projektu Prázdninové školské dvory. Treba sa poďakovať mestu, že nám naň dáva finančné prostriedky na dva mesiace. Každý deň tu mávame v priemere 18-20 detí. Pre prípad daždivého vždy pripravujeme „mokrý“ aj „suchý“ variant programu,“ vysvetľuje D. Pagáčová.

Projekt Zdravá škola si zopakujú aj o rok
Fotografie nemôžu nechať nikoho na pochybách, že škola v miestnej časti Modranka robí, čo môže... „Napodobňujeme trnavský projekt Zdravé mesto. Naša snaha vyšla z požiadaviek obyvateľov, najmä tých, ktorí sa veľmi ťažko dostanú do centra mesta pre naviazanosť na vnúčatá, alebo inú príčinu. Preto sme sa rozhodli osloviť Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave a v spolupráci s ním pripraviť podobné podujatie,“ hovorí riaditeľka Daniela Pagáčová.
Kolektív pracovníkov RÚVZ, vedený riaditeľom Viliamom Daminom, zmenil teda 18. mája na dopoludnie svoje pôsobisko a vo vestibule školy preskúmal 45 obyvateľom Modranky životne dôležité hodnoty - krvný tlak, obsah cukru a cholesterolu v krvi, hmotnosť a percento tuku v tele. Bol to už druhý ročník podujatia a práve tento rok sa vedenie školy rozhodlo, že ho bude realizovať každoročne. „Chceli sme to robiť v júni, kedy už je viac ovocia a zeleniny, ale museli sme sa prispôsobiť termínu, ktorý nám určili zdravotníci,“ dodáva riaditeľka. Súčasťou celodenného podujatia boli besedy v triedach na témy zdravie a zdravá výživa. V priebehu dopoludnia sa potom všetky deti od deviatej triedy po najmenších škôlkarov vystriedali na ochutnávke z toho, čo šikovné ruky spolužiačok pod vedením učiteliek a prevádzkových zamestnancov pripravili. Suroviny priniesli deti, rodičia, návštevníci z obce, ktorí prišli ako pacienti, i zamestnanci školy. Svojimi produktmi sponzorsky pomohli Pekáreň Jamrich a Danone, dopravná firma SI and SI prispela finančne. „Na bohato prestretých stoloch nebolo ani kúska mäsa. Ponúkali sme šaláty, nátierky a misy zo zeleniny, obilia, strukovín, bez majonéz, všetko zdravé jedlo,“ teší sa riaditeľka. Ešte väčšiu radosť mali organizátori z toho, že všetkým - školákom, návštevníkom, zdravotníkom i zamestnancom školy evidentne chutilo a väčšinou sa zaujímali aj o pripravené recepty. Už teraz si škola zarezervovala zdravotníkov na tretí ročník podujatia na jún 2007.
„O podujatí som sa dozvedela z miestneho rozhlasu. Vysoko hodnotím jeho význam najmä pre starších ľudí. Je to výborné, vďaka škole sa tým zvyšuje informovanosť a príležitosť overiť si zdravie,“ pochválila aktivitu školy jedna z obyvateľov Mária Bartovičová.

Skryť Vypnúť reklamu

Zbližovanie s rodičmi
Počas Dní otvorených dverí, organizovaných každoročne, majú rodičia možnosť prístupu do tried. Môžu si pozrieť si vyučovací proces a svoje dieťa priamo v akcii. Toto podujatie prináša škole podľa mienky pedagógov veľké pozitíva. Rodičia sú oveľa prístupnejší v otázkach pomoci škole a objektívnejší v pohľade na svoje dieťa.

Aj absolventi pomáhajú
Občianske združenie Diamant - mládežníci - prevažne absolventi školy, dnes vysokoškoláci, si vždy nájdu čas na prácu s deťmi. Angažujú deti pri krúžkovej činnosti, trikrát do roka berú deti do prírody, takže tam aj prespia, pred Vianocami nacvičujú s nimi divadelné predstavenie. Tento rok to bolo Splnené prianie. No a, samozrejme, každoročne pripravujú pre svojich malých kamarátov aj program na Deň detí a organizujú letné tábory.

V zdravom tele zdravý duch!
V plánoch školy je ihrisko s umelým povrchom. Dôvodom je chýbajúca telocvičňa a to, že keď deti idú zrána cvičiť, ešte býva rosa. To obmedzuje vo vyučovaní telesnej výchovy. Vhodné sú iba hodiny okolo obeda a popoludňajšie hodiny, a tých nie je dosť pre všetkých. Keď sa na dvor vyroja aj škôlkari, žiada sa ihrisko ešte naliehavejšie.
V súčasnosti platí škola za prenájom v Areáli zdravia. „Je to veľmi neefektívne, veľmi to kritizujem, pretože deti sa počas vyučovacej hodiny telesnej výchovy musia niekoľkokrát prezúvať. Keď budú majstrovstvá sveta v prezúvaní, určite získajú prvé miesto,“ poukazuje na nedostatky riaditeľka školy. Na srdci jej leží aj výučba plávania v mestskom bazéne. „Budem sa snažiť získať sponzorským spôsobom nejaké peniaze. Doposiaľ sme kurzy plávania nerobili, lebo nám nikdy umožnili výcvik počas hodín okolo obeda a v mesiacoch, keď je teplo. Nie je možné, aby deti dochádzali do Trnavy za chladného počasia s mokrými hlavami,“ zdôvodňuje.

Školákom a škôlkarom je spolu dobre
Základná škola na Ulici Ivana Krasku v Trnave - Modranke je jedinou v meste, ktorá je spojená od 1. mája 2005 s materskou školou. Polovicu druhej budovy prerobili na materskú školu. Tento rok ju navštevuje 72 detí. Postupne vybavia triedy a spálne novým nábytkom a modernými pomôckami k elementárnej výučbe i hračkami na vyplnenie voľnočasových aktivít. „Škola je uprostred krásneho 2,5 hektárového areálu. Deti sa tu môžu vyžiť pri hrách a športoch, aj keď je to náročné na údržbu, na kosenie. Snažíme sa robiť, čo je v našich silách,“ presviedča riaditeľka.
„Popýšiť sa musím aj tým, že sme úspešní v biologickej olympiáde. Najnadanejší z našich 197 žiakov sa umiestňujú až v celoslovenských kolách súťaží. Vlani sme získali 2. miesto, predvlani tretie. Viacero detí sa dostane do krajského kola,“ informuje D. Pagáčová. Úspechy sú podľa nej podmienené aj tým, že v škole majú veľmi dobré podmienky. V priľahlom areáli, aj vo veľmi dobre vybavenej učebni prírodopisu. Naviac, na škole sú učiteľky s dobrým vzťahom k prírodným vedám.. Žiaci sa zúčastňujú aj na literárnych, recitačných, výtvarných, speváckych, spoločensko-vedných súťažiach. Prechodné zaostávanie z matematiky sa vyriešilo prijatím aprobovanej matematikárky, nadšenej pre vec. Deviataci spravidla nemajú problém pri umiestení na stredné školy, gymnáziá a učilištia, ktoré si vyberú.

Peňazí nikdy nie je dosť
Zlú finančnú situáciu v školstve sa škola snaží vylepšiť aj prenájmom voľných priestorov a tried. Okrem toho, že časť z nich prepožičala knižnici, napríklad firma Danone si v škole zriadila archív svojich materiálov.
Zíde sa každá koruna. V budúcom období po výmene podláh v prvej budove na prvom poschodí, plánujú totiž vymeniť školské tabule, ozvučenie tried a dolnej chodby, postupne vynoviť nábytok vo všetkých triedach, doplniť špecializované učebne. Doriešiť bude treba aj starostlivosť o školské skleníky, jabloňový sad a vinohrad, lebo pri dnešnej finančnej situácii a malom počte hodín pracovného vyučovania je ťažké udržovať ich na žiaducej úrovni.

Daltonská pedagodika
Progresívnym spôsobom vyučovania a vzdelávania je tzv. Daltonská pedagogika. Umožňuje deťom voľnejší, neviazanejší pohyb v triede počas vyučovania. Deti si samy volia spôsob písania i oddychu počas hodín. Osnovy a tematické plány nie sú zredukované, ale deti sa učia rôznymi spôsobmi, ako sa dostať k potrebnému materiálu na štúdium - prostredníctvom knižnice, internetu, odborných kníh. Je to spôsob výhodný pre všetky skupiny detí - nadané, menej nadané i hyperaktívne, lebo každé si môže zvoliť vlastné tempo a vlastný postup, ako sa dopracovať k výsledku.

Pripravila: Janka Pekarovičová

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 2. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 3. Adecco: Personálna agentúra má byť pre klienta partnerom
 4. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 5. Takto ochránite peniaze pred infláciou
 6. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 7. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 8. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 9. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 10. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 1. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 2. Chcete dočasné tetovanie, používajte Hennu
 3. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 4. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 5. Spoľahlivá energia a úspora technológiami
 6. P3 stavia pri Lozorne novú halu
 7. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 8. Až dve tretiny Slovákov chcú mať všetky služby v jednom balíku
 9. A čokoládového Oscara získava – táto slovenská pralinka! Mňam!
 10. Takto ochránite peniaze pred infláciou
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 9 608
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 407
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 9 120
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 5 841
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 229
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 697
 7. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 205
 8. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 2 517
 9. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 453
 10. Nechajte kryptomeny na Fumbi 2 365

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Jáchymov najväčším väzením sveta?
 2. Pavel Macko: Chatagate je vysoká hra
 3. Ján Marton: Slizká uhlíková čiara za priemyselným chovom dojníc. Vráťme kravy na hospodárstva, pasienky a mlieko do kanvíc.
 4. David Talian: Čože je to 50 000€?
 5. Dušan Vršanský: Chcete e-certifikát po očkovaní? Nebuďte naivní, nedostanete nič, časť2.
 6. Štefan Vidlár: Pokapala pri Levicách slaňina
 7. Robert Škerko: Naša prvá dovolenka na Sázave .
 8. Adriana Boysová: Stretnutie
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 16 147
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 952
 3. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 9 059
 4. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 482
 5. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 265
 6. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 301
 7. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 122
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 979
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Leopoldovčanov trápia chýbajúci hráči aj slabá účasť na tréningoch.


13 h
Prezident klubu FC Spartak Trnava Peter Macho.

Majiteľ Slovana na rokovaní chýbal.


TASR 13 h

Kuriózny prípad sa stal v Trnave.


14 h
Ilustračný obrázok

Narazil do šoférky a vytlačil ju z jazdného pruhu.


TASR 15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ľuďom sa jej správanie nepáčilo, zavolali políciu.


21 h

Otec a dve deti utrpeli zranenia.


25. okt

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši prerušil vyučovanie na týždeň.


23 h

Dievčina na viaceré výzvy, aby sa upokojila, vôbec nereagovala.


25. okt

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Jáchymov najväčším väzením sveta?
 2. Pavel Macko: Chatagate je vysoká hra
 3. Ján Marton: Slizká uhlíková čiara za priemyselným chovom dojníc. Vráťme kravy na hospodárstva, pasienky a mlieko do kanvíc.
 4. David Talian: Čože je to 50 000€?
 5. Dušan Vršanský: Chcete e-certifikát po očkovaní? Nebuďte naivní, nedostanete nič, časť2.
 6. Štefan Vidlár: Pokapala pri Levicách slaňina
 7. Robert Škerko: Naša prvá dovolenka na Sázave .
 8. Adriana Boysová: Stretnutie
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 16 147
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 12 952
 3. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 9 059
 4. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 482
 5. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 265
 6. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 301
 7. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 122
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 979
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu