Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Základná škola s materskou školou na Ulici Ivana Krasku v Modranke

Krúžky si vyberajú podľa záujmu V popoludňajších hodinách pracujú deti v záujmových útvaroch podľa svojich individuálnych záujmov a schopností. K dispozícii sú krúžky: futbalový, kolkársky, strelecký, šachový, tanečno-hudobný, turistický, výtvarný a krúž

Krúžky si vyberajú podľa záujmu
V popoludňajších hodinách pracujú deti v záujmových útvaroch podľa svojich individuálnych záujmov a schopností. K dispozícii sú krúžky: futbalový, kolkársky, strelecký, šachový, tanečno-hudobný, turistický, výtvarný a krúžok práce s počítačom. V tejto súvislosti treba spomenúť aj perfektne vybavenú počítačovú učebňu (na obr.), kde sa do projektu Infovek zapája 110 detí.

Pôjdu za kultúrou spoločne?
Kultúrnych poukazov dostala škola pre žiakov a učiteľov na tento kalendárny rok 220. „Chceme ich využiť a konečne v septembri zobrať žiakov na Novú scénu do Bratislavy. Chceli by sme ísť s 2. stupňom na hru Na skle maľované,“ prezrádza zámer D. Pagáčová. Pre žiakov I. stupňa a deti z materskej školy dohodli program s bábkohercami Stražanovcami z Bratislavy, ktorí prídu do školy. „Deťom sme kultúrne poukazy rozdali, ale budem rada, ak ich využijú kolektívne, nie individuálne. Chcela by som, aby sme išli spoločne za kultúrou,“ dodáva. Prehľad kultúrnych inštitúcií ponúkajúcich svoju produkciu za kultúrne poukazy sledujú na internete.

Skryť Vypnúť reklamu

Otvárajú sa obyvateľom Modranky
Zapojenie do projektu Otvorená škola znamená nielen to, že škola je v lete otvorená až do 19. hodiny a deti sa sem môžu chodiť hrať. Znamená aj zásadnú premenu postavenia školy, ktorá sa v širšom kontexte stane kultúrno-spoločenskou ustanovizňou miestnej komunity, kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obyvateľov Modranky. Ponúkať bude predškolskú prípravu, základnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, školský klub a krúžky v rámci mimoškolskej činnosti, školské stravovanie, výchovné poradenstvo, prenájom tried, prázdninové školské dvory, sprostredkuje školského psychológa. Otvorená tiež znamená, že v objekte je pobočka Knižnice Juraja Fándlyho, čo prináša dvojaký úžitok. Finančné prostriedky za prenájom a dostupnosť literatúry pre deti. Knižničné pracovníčky organizujú besedy so spisovateľmi, kvízy, súťaže, žiaci I. stupňa priestory využívajú najmä v Mesiaci knihy na hodiny literatúry.
foto otvor
Pohľad na časť tých, ktorí využili 2. ročník podujatia Zdravá škola na overenie svojho zdravia.

Skryť Vypnúť reklamu

Prázdninové školské dvory
V mesiacoch júl a august majú zamestnaní rodičia možnosť priviesť deti do školy, kde sa hrajú spoločenské hry, športujú a spoločne trávia voľný čas. V prípade väčšieho záujmu je škola schopná poskytovať aj stravovanie. „Radi sa zapájame do projektu Prázdninové školské dvory. Treba sa poďakovať mestu, že nám naň dáva finančné prostriedky na dva mesiace. Každý deň tu mávame v priemere 18-20 detí. Pre prípad daždivého vždy pripravujeme „mokrý“ aj „suchý“ variant programu,“ vysvetľuje D. Pagáčová.

Projekt Zdravá škola si zopakujú aj o rok
Fotografie nemôžu nechať nikoho na pochybách, že škola v miestnej časti Modranka robí, čo môže... „Napodobňujeme trnavský projekt Zdravé mesto. Naša snaha vyšla z požiadaviek obyvateľov, najmä tých, ktorí sa veľmi ťažko dostanú do centra mesta pre naviazanosť na vnúčatá, alebo inú príčinu. Preto sme sa rozhodli osloviť Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave a v spolupráci s ním pripraviť podobné podujatie,“ hovorí riaditeľka Daniela Pagáčová.
Kolektív pracovníkov RÚVZ, vedený riaditeľom Viliamom Daminom, zmenil teda 18. mája na dopoludnie svoje pôsobisko a vo vestibule školy preskúmal 45 obyvateľom Modranky životne dôležité hodnoty - krvný tlak, obsah cukru a cholesterolu v krvi, hmotnosť a percento tuku v tele. Bol to už druhý ročník podujatia a práve tento rok sa vedenie školy rozhodlo, že ho bude realizovať každoročne. „Chceli sme to robiť v júni, kedy už je viac ovocia a zeleniny, ale museli sme sa prispôsobiť termínu, ktorý nám určili zdravotníci,“ dodáva riaditeľka. Súčasťou celodenného podujatia boli besedy v triedach na témy zdravie a zdravá výživa. V priebehu dopoludnia sa potom všetky deti od deviatej triedy po najmenších škôlkarov vystriedali na ochutnávke z toho, čo šikovné ruky spolužiačok pod vedením učiteliek a prevádzkových zamestnancov pripravili. Suroviny priniesli deti, rodičia, návštevníci z obce, ktorí prišli ako pacienti, i zamestnanci školy. Svojimi produktmi sponzorsky pomohli Pekáreň Jamrich a Danone, dopravná firma SI and SI prispela finančne. „Na bohato prestretých stoloch nebolo ani kúska mäsa. Ponúkali sme šaláty, nátierky a misy zo zeleniny, obilia, strukovín, bez majonéz, všetko zdravé jedlo,“ teší sa riaditeľka. Ešte väčšiu radosť mali organizátori z toho, že všetkým - školákom, návštevníkom, zdravotníkom i zamestnancom školy evidentne chutilo a väčšinou sa zaujímali aj o pripravené recepty. Už teraz si škola zarezervovala zdravotníkov na tretí ročník podujatia na jún 2007.
„O podujatí som sa dozvedela z miestneho rozhlasu. Vysoko hodnotím jeho význam najmä pre starších ľudí. Je to výborné, vďaka škole sa tým zvyšuje informovanosť a príležitosť overiť si zdravie,“ pochválila aktivitu školy jedna z obyvateľov Mária Bartovičová.

Skryť Vypnúť reklamu

Zbližovanie s rodičmi
Počas Dní otvorených dverí, organizovaných každoročne, majú rodičia možnosť prístupu do tried. Môžu si pozrieť si vyučovací proces a svoje dieťa priamo v akcii. Toto podujatie prináša škole podľa mienky pedagógov veľké pozitíva. Rodičia sú oveľa prístupnejší v otázkach pomoci škole a objektívnejší v pohľade na svoje dieťa.

Aj absolventi pomáhajú
Občianske združenie Diamant - mládežníci - prevažne absolventi školy, dnes vysokoškoláci, si vždy nájdu čas na prácu s deťmi. Angažujú deti pri krúžkovej činnosti, trikrát do roka berú deti do prírody, takže tam aj prespia, pred Vianocami nacvičujú s nimi divadelné predstavenie. Tento rok to bolo Splnené prianie. No a, samozrejme, každoročne pripravujú pre svojich malých kamarátov aj program na Deň detí a organizujú letné tábory.

V zdravom tele zdravý duch!
V plánoch školy je ihrisko s umelým povrchom. Dôvodom je chýbajúca telocvičňa a to, že keď deti idú zrána cvičiť, ešte býva rosa. To obmedzuje vo vyučovaní telesnej výchovy. Vhodné sú iba hodiny okolo obeda a popoludňajšie hodiny, a tých nie je dosť pre všetkých. Keď sa na dvor vyroja aj škôlkari, žiada sa ihrisko ešte naliehavejšie.
V súčasnosti platí škola za prenájom v Areáli zdravia. „Je to veľmi neefektívne, veľmi to kritizujem, pretože deti sa počas vyučovacej hodiny telesnej výchovy musia niekoľkokrát prezúvať. Keď budú majstrovstvá sveta v prezúvaní, určite získajú prvé miesto,“ poukazuje na nedostatky riaditeľka školy. Na srdci jej leží aj výučba plávania v mestskom bazéne. „Budem sa snažiť získať sponzorským spôsobom nejaké peniaze. Doposiaľ sme kurzy plávania nerobili, lebo nám nikdy umožnili výcvik počas hodín okolo obeda a v mesiacoch, keď je teplo. Nie je možné, aby deti dochádzali do Trnavy za chladného počasia s mokrými hlavami,“ zdôvodňuje.

Školákom a škôlkarom je spolu dobre
Základná škola na Ulici Ivana Krasku v Trnave - Modranke je jedinou v meste, ktorá je spojená od 1. mája 2005 s materskou školou. Polovicu druhej budovy prerobili na materskú školu. Tento rok ju navštevuje 72 detí. Postupne vybavia triedy a spálne novým nábytkom a modernými pomôckami k elementárnej výučbe i hračkami na vyplnenie voľnočasových aktivít. „Škola je uprostred krásneho 2,5 hektárového areálu. Deti sa tu môžu vyžiť pri hrách a športoch, aj keď je to náročné na údržbu, na kosenie. Snažíme sa robiť, čo je v našich silách,“ presviedča riaditeľka.
„Popýšiť sa musím aj tým, že sme úspešní v biologickej olympiáde. Najnadanejší z našich 197 žiakov sa umiestňujú až v celoslovenských kolách súťaží. Vlani sme získali 2. miesto, predvlani tretie. Viacero detí sa dostane do krajského kola,“ informuje D. Pagáčová. Úspechy sú podľa nej podmienené aj tým, že v škole majú veľmi dobré podmienky. V priľahlom areáli, aj vo veľmi dobre vybavenej učebni prírodopisu. Naviac, na škole sú učiteľky s dobrým vzťahom k prírodným vedám.. Žiaci sa zúčastňujú aj na literárnych, recitačných, výtvarných, speváckych, spoločensko-vedných súťažiach. Prechodné zaostávanie z matematiky sa vyriešilo prijatím aprobovanej matematikárky, nadšenej pre vec. Deviataci spravidla nemajú problém pri umiestení na stredné školy, gymnáziá a učilištia, ktoré si vyberú.

Peňazí nikdy nie je dosť
Zlú finančnú situáciu v školstve sa škola snaží vylepšiť aj prenájmom voľných priestorov a tried. Okrem toho, že časť z nich prepožičala knižnici, napríklad firma Danone si v škole zriadila archív svojich materiálov.
Zíde sa každá koruna. V budúcom období po výmene podláh v prvej budove na prvom poschodí, plánujú totiž vymeniť školské tabule, ozvučenie tried a dolnej chodby, postupne vynoviť nábytok vo všetkých triedach, doplniť špecializované učebne. Doriešiť bude treba aj starostlivosť o školské skleníky, jabloňový sad a vinohrad, lebo pri dnešnej finančnej situácii a malom počte hodín pracovného vyučovania je ťažké udržovať ich na žiaducej úrovni.

Daltonská pedagodika
Progresívnym spôsobom vyučovania a vzdelávania je tzv. Daltonská pedagogika. Umožňuje deťom voľnejší, neviazanejší pohyb v triede počas vyučovania. Deti si samy volia spôsob písania i oddychu počas hodín. Osnovy a tematické plány nie sú zredukované, ale deti sa učia rôznymi spôsobmi, ako sa dostať k potrebnému materiálu na štúdium - prostredníctvom knižnice, internetu, odborných kníh. Je to spôsob výhodný pre všetky skupiny detí - nadané, menej nadané i hyperaktívne, lebo každé si môže zvoliť vlastné tempo a vlastný postup, ako sa dopracovať k výsledku.

Pripravila: Janka Pekarovičová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 3. Hygge ako životný štýl
 4. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 7. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 1. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 2. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 3. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 5. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 6. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 7. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 8. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 9. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 10. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 270
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 617
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 366
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 16 773
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 152
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 816
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 411
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 355
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 182
 10. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci 7 053
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

19 najlepších projektov je zameraných na zatraktívnenie kraja

4 h
Mesto Trnava.

Kraj dostal minulý rok z dane z príjmov fyzických osôb viac ako 100 miliónov eur.

5 h
 

Ilustračné foto.

Motiváciu pritiahnuť nových lekárov do regiónu budú príspevky a dotácie.

6 h
Vo viacerých krajinách sveta sú školy zatvorené.

Deti by sa učili od pondelka do štvrtka v škole a tri dni by ostali doma.

8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

26. jan

Pokiaľ ste nezvestné deti videli, kontaktujte políciu.

11 h

Výhrady zástupcov dolných Kysúc boli oprávnené.

26. jan

Mnohí vodiči odbočujú na Nedožerskej ceste v Prievidzi doľava, smerom do mestskej časti Necpaly. Podľa dopravnej značky to však robiť nemôžu, čo si mnohí doteraz neuvedomovali.

17 h

Už ste čítali?