Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č.38

Športovo-technická komisia ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných dňa 6. a 7.5.2006. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 6.5.2006. Zmena ÚHČ dňa 24. 5. 2006. t.j. streda, dospelí: OM, OSA, OSB, III.B – 27. kolo – 18. 00

Športovo-technická komisia
ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných dňa 6. a 7.5.2006.
ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 6.5.2006.
Zmena ÚHČ dňa 24. 5. 2006. t.j. streda, dospelí: OM, OSA, OSB, III.B – 27. kolo – 18. 00 hod. III.A - 25. kolo – 18. 00 hod.
Zmena ÚHČ dňa 24. 5. 2006, t.j. streda – dorast: OM – 27.kolo – 16. 00 hod.
OM – dorast:
27. kolo: Dechtice – Krakovany
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 25. 5. 2006 – štvrtok ÚHČ dospelých
OSB – dorast:
12. kolo: FC Hlohovec – Veselé
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 24. 5 .2006. o 17. 00 hod.
Rôzne:
a) Boleráz – Bohdánovce, dospelí- 22.kolo:
MFZ sa odohrá dňa 19.5.2006. o 18. 00 hod. V zmysle RS II./A/6/a, uhradí poriadajúci FO hosťujúcemu FO cestovné pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD podľa km, najkratším možným spojením. Úhradu dokladovať na ŠTK ObFZ do 19.5.2006.
b) Boleráz – Siladice, dorast – 22.kolo:
MFZ sa odohrá dňa 17.5.2006. o 17,00hod. V zmysle RS II./A/6/a, uhradí poriadajúci FO hosťujúcemu FO cestovné pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD, podľa km, najkratším možným spojením. Úhradu dokladovať na ŠTK ObFZ do 17.5.2006.
c) Buková – Naháč, žiaci – 18.kolo – OSC
d) D. Lopašov – Ostrov, žiaci – 12.kolo – OSD
V oboch prípadoch – t.j. bod c. a d. v zmysle RS II/A/6/a uhradí poriadajúci FO hosťujúcemu FO cestovné pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD, podľa km, najkratším možným spojením. Úhradu dokladovať na ŠTK ObFZ do 18. 5. 2006.
Chýbajúce zápisy:
III.A – dospelí, 21. kolo: Pavlice – Naháč
III.B – dospelí, 23. kolo: D. Trhovište – D. Otrokovce
OM – dorast, 23. kolo: Špačince – Boleráz
OSB – dorast, 19. kolo: Bojničky – Kočín-Lančár
OSC – žiaci, 19. kolo: Trstín - Kátlovce
OSD – žiaci, 13. kolo: Ostrov - Nižná
Komisia rozhodcov
KR schválila obsadenie R na MFZ mužov, dorastu, žiakov na dni 20.a 21.5, 23.a 24.5.2006.
KR previedla pohovor s R-čakateľom Tomášom Vargom č.telef. 0908 472520.
KR berie na vedomie ospravedlnenia týchto rozhodcov:
Rácz - 10. 5. 2006 - 14. 5. 2006
Homola - 11. 5. 2006 - 13. 5. 2006
Fandel - 13.5.2006.
Matušinský - 13. 5. 2006, 20. 5. 2006, 21. 5. 2006, 27. 5. 2006.
Toráč - 27. 5. 2006
Letovanec - do odvolania
KR prerokovala sťažnosť FO Ostrov na výkon R a AR1 – Pekaroviča a Adámka. Na základe hodnotenia DZ upustila od potrestania. KR akceptuje návrh FO Ostrov.
KR prerokovala sťažnosť FO Veselé na výkon R Mikloviča. Na základe hodnotenia DZ upustila od potrestania. KR akceptuje návrh FO Veselé.
KR vzala na vedomie:
a) sťažnosť FO Kľačany na výkony R Bolečka, Gondora a AR1 Dzura.
b) písomnú pochvalu FO Veselé na výkon R Poláčika pri MFZ Merašice – Veselé.
7. Neskoro zaslané zápisy:
17. kolo: Zavar – Brestovany, dospelí - Miklovič
22.kolo: Modranka – Dechtice, dorast – Kočišová
18. kolo: FC Hlohovec – Kočín, dorast – Halász
18. kolo: Modranka – Zavar, žiaci - Kočišová
KR dôrazne upozorňuje všetkých R, ktorí sú delegovaní na žiacke MFZ a nemôžu sa stretnutia zúčastniť, aby si za seba bezpodmienečne našli náhradu, inak sa to bude považovať za neospravedlnenú účasť na MFZ, ktorá bude disciplinárne trestaná.
KR na základe nominačného seminára navrhla VV na postup do súťaží riadených ZSFZ týchto R v nasledovnom poradí : 1. Martin Dúbravec, 2.Andrej Gádoši a 3.Matej Boleček.
KR pozýva na svoje zasadnutie vždy v utorok od 16. 00 hod. nových adeptov na rozhodovanie.
Komisia delegátov
KD schválila obsadenie DZ na MFZ hrané dňa 21. 5. 2006.
KD vykonala kontrolu zápisov DZ z 30.4.2006. /bez závad/.
KD doplnila obsadenie DZ na deň 10. a 14. 5. 2006.
KD vyhodnotila vypracovanie úloh DZ, ktoré im boli zadané na zimnom seminári. KD je s prístupom DZ k vypracovaniu úloh spokojná.
KD žiada DZ o včasné zasielanie správ DZ - v pondelok po stretnutí.
Komisia mládeže a školského futbalu
KMaŠF organizuje „Jarný turnaj futbalových prípraviek ObFZ“, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci narodení po 1.1.1994 a mladší. Turnaj sa uskutoční na umelom trávniku ZŠ K.Mahra v Trnave. Hrá sa systémom 4+1 s tým, že mužstvá cestujú na turnaj na vlastné náklady. Mužstvá prípraviek sa môžu prihlásiť obratom na sekretariáte ObFZ. Presný termín turnaja bude známy po zosumarizovaní prihlášok a včas oznámený cestou ÚS ObFZ.
VV na návrh KMaŠF schválil termíny jarnej časti súťaže prípraviek ObFZ ročníka 2005/2006 nasledovne:
sobota – 29. 4. 2006 o 9. 00 hod.-poriadatelia: Hrnčiarovce, Smolenice, Leopoldov, Ružindol.
sobota - 13.5.2006 o 9. 00 hod.-poriadatelia: Vrbové „A“, Suchá, Drahovce, Zeleneč
sobota - 27. 5. 2006 o 9 00 hod.-poriadatelia: Vrbové“B“, J. Bohunice, Dvorníky, Modranka
sobota - 3. 6. 2006 o 9. 00 hod.- poriadateľ: Slávia Trnava
FO môžu termín turnaja pozmeniť i na iný deň, avšak toto musia včas oznámiť na ObFZ a tiež svojim jesenným súperom v skupine. Finále tejto súťaže je plánované na deň 17.6.2006.
Vyžrebovanie súťaže Premiér Nike Cup 2006:
Zápasy sa odohrajú dňa 16. 5. 2006. t.j. v utorok o 17. 00 hod. v hracom čase 2 x 35 minút.
Dubovany – Dvorníky, víťaz tohto zápasu dňa 30. 5. 2006 privíta FC Hlohovec
Boleráz – Siladice, víťaz tohto zápasu dňa 30. 5. 2006. privíta Suchú n/P.
Kátlovce - Slávia Trnava, víťaz tohto zápasu dňa 30. 5. 2006.privíta Leopoldov
Ružindol – Šúrovce, víťaz tohto zápasu dňa 30. 5. 2006 privíta Vrbové
Každé víťazné družstvo získa futbalovú loptu zn.Niké.
Za doručenie riadne vyplneného zápisu zodpovedá rozhodca zápasu /ihneď obratom/
Disciplinárna komisia
DK zastavuje činnosť od 15.5.2006. v zmysle 2/9/1, týmto FO : H. Orešany, Ratnovce, Trakovice /viď ÚS 33, 34, 37/
DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS 35 pod následkom zastavenia činnosti tieto FO – 2/9/1 : FO Slov. N. Ves /Kusý Andrej/ zapl.150+100.-Sk
FO Sokolovce /Mizerík Ondrej a Fano Pavol/ zapl. 2 x 150+100.-Sk /FO – 1 500+250 + 300.-Sk/
FO Tepličky /Albert Martin / zapl. 150 + 100.-Sk
FO Trakovice /Bališ Tomáš / zapl. 100 + 100.-Sk
/Lackovič Lukáš / zapl.100 + 100.-Sk
Chynoranský Erik, Siladice - 1 stret.N od 8.5.2006, 4 x ŽK
Chynoranský Erik, Siladice - 2 stret.P, po odstáti predch. trestu
Zavarský Ľuboš, Leopoldov - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Krajčovič Jozef, Cífer - 7 stret.N, od 8.5.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
Petranský Peter, Boleráz - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl. 150,-Sk
Kramár Tomáš, Košolná - 2 stret.N, od 8.5.2006.,1/4a
Gajdoš Rastislav, Košolná - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Nedorost Emil, V. Orvište - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Balážik Tomáš, V. Orvište - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Horváth Jozef, V. Orvište - 1 stret.N,od 8.5.2006.,4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Kusý Norbert, H. Otrokovce - 2 stret.N, od 8.5.2006., 8 x ŽK
Ulík Patrik, H. Otrokovce - 1 stret.N, od 8.5.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Mužila Adam, Pečeňady - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Fačkovec Jozef, Pastuchov - 2 stret.P, od 8.5. – 8.8.2006., 1/5a
Klieštinec Roman, Madunice - 1 stret.N, od 8.5.2006.,1/5a
Jaroška Juraj, Kľačany - 1 stret.N, od 8.5.2006.,1/5a
Novák Tomáš, D. Voda - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Adamovský Daniel, Radošovce - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Adamovský Daniel, Radošovce - 2 stret.P, po odstáti predch.trestu.,1/5a
Kubiš Milan, D. Lopašov - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Michalčík Tomáš, Veselé - 1 stret N, od 8.5.2006., 1/5a, zapl.150,-Sk
Vido Pavol, Sokolovce - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Vrbovský Peter, Dechtice - 1 stret.N, od 5.5.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Švorčík Erik, Slávia TT - 2 stret.N, od 8.5.2006., 8 x ŽK, zapl.100,-Sk
Horváth Michal, Zavar - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Scheib Martin, Majcichov - 5 stret.N, od 8.5.2006., 1/6/1b, zapl.100,-Sk
Gregor Maroš, FC Hlohovec - 1 stret.N, od 5.5.2006., 4 x ŽK
Kováčik Tomáš, Kočín - 1 stret.N, od 5.5.2006., 4 x ŽK
Žilinský Matej, Zvončín - 1 stret.N, od 8.5.2006. 4 x ŽK, zapl.50,-Sk
Kubíček Miloš, Šulekovo - 7 stret.N, od 8.5.2006., 1/3b, zapl.50,-Sk
Slovák Matej, D. Dubové - 1 stret.N, od 8.5.2006.,1/1a, zapl.50,-Sk
Gottwald Igor, Šúrovce - zmena trestu na 5 stret.P, od 8.5.- 8.8.2006.
Polák Marek, Madunice - zmena trestu na 2 stret.P, od 12.5.- 12.8.2006.
Valíček Michal, Veselé - zmena trestu na 1 stret.P, od 12.5.-12.8.2006.
Šnajdar Stanislav, Banka - zmena trestu na 2 stret.P, od 12.5.-12.8.2006.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 2. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 3. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 4. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 5. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 6. Nová certifikovaná káva na vašich obľúbených čerpacích staniciac
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Znalec slovenského brandy
 10. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 1. Spravte si zásoby zdravia
 2. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 3. Nevedomosť poslancov opäť zhorší podmienky pre zamestnancov
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Na ropnej plošine sa len pracuje a spí
 6. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 7. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 8. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 9. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 10. SodaStream má viac ako 700 predajcov, očakáva ďalší rast
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 193
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 5 149
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 4 403
 4. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 662
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 619
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 117
 7. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 706
 8. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 425
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 281
 10. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 2 225

Blogy SME

 1. Matúš Lazúr: Pán Delta vyhlásil, že jeho lotéria sa práve rozbieha
 2. Miriam Studeničová: Marazmus je výsledkom spoliehania na nižší druh inteligencie
 3. Tupou Ceruzou: Don Fico
 4. Lubo Repka: Zakladajúce štáty USA – Massachusetts
 5. Symptomedica: Divertikuly hrubého čreva má v pokročilom veku 50% populácie.
 6. Alžbeta Szomolaiová: Hrad Divín
 7. Patrik Tulinský: § 353 TZ - Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Z čoho boli obvinení Monika Tódová a Konštantín Čikovský
 8. Jozef Javurek: Ako sme našli Budzogáň
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 885
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 182
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 963
 4. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 086
 5. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 693
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 3 980
 7. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 768
 8. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 710
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

A takto by mal bazén na fakulte vyzerať po obnove.

S obnovou bazénu chce fakulte pomôcť aj samospráva a kraj.


3 h
Dominik Takáč

Mladý talent v trnavskej bráne naberá zápasovú prax.


3 h

Fyzická odolnosť, zdatnosť a celkovo fyzické zdravie sa postupne vyvíjajú už od útleho veku, preto je dôležité včasné podchytenie nesprávnych návykov a nastavenie správnej terapie, ktorá ich odstráni.


6 h
Očkovanie proti ochoreniu covid-19.

Ochoreniu Covid-19 podľahli ďalší traja pacienti.


TASR 7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nad Horehroním sa už Nízke Tatry belejú.


22. sep

Situácia sa zhoršuje, v nemocnici sú zakázané návštevy, výnimkou sú ťažko chorí pacienti.


22. sep

Vodiči musia počítať so zdržaním.


9 h

Nové rozdelenie okresov platí od pondelka 27. septembra.


22. sep

Blogy SME

 1. Matúš Lazúr: Pán Delta vyhlásil, že jeho lotéria sa práve rozbieha
 2. Miriam Studeničová: Marazmus je výsledkom spoliehania na nižší druh inteligencie
 3. Tupou Ceruzou: Don Fico
 4. Lubo Repka: Zakladajúce štáty USA – Massachusetts
 5. Symptomedica: Divertikuly hrubého čreva má v pokročilom veku 50% populácie.
 6. Alžbeta Szomolaiová: Hrad Divín
 7. Patrik Tulinský: § 353 TZ - Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Z čoho boli obvinení Monika Tódová a Konštantín Čikovský
 8. Jozef Javurek: Ako sme našli Budzogáň
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 25 885
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 17 182
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 963
 4. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 086
 5. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 693
 6. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 3 980
 7. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 768
 8. Peter Chudý: Aký je motív sledovania špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Kompromitácia alebo príprava na spáchanie násilného trestného činu? 3 710
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu