Nedeľa, 28. máj, 2023 | Meniny má Viliam

Úradná správa ObFZ Trnava č.38

Športovo-technická komisia ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných dňa 6. a 7.5.2006. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 6.5.2006. Zmena ÚHČ dňa 24. 5. 2006. t.j. streda, dospelí: OM, OSA, OSB, III.B – 27. kolo – 18. 00

Športovo-technická komisia
ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu, konaných dňa 6. a 7.5.2006.
ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov, konaných dňa 6.5.2006.
Zmena ÚHČ dňa 24. 5. 2006. t.j. streda, dospelí: OM, OSA, OSB, III.B – 27. kolo – 18. 00 hod. III.A - 25. kolo – 18. 00 hod.
Zmena ÚHČ dňa 24. 5. 2006, t.j. streda – dorast: OM – 27.kolo – 16. 00 hod.
OM – dorast:
27. kolo: Dechtice – Krakovany
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 25. 5. 2006 – štvrtok ÚHČ dospelých
OSB – dorast:
12. kolo: FC Hlohovec – Veselé
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 24. 5 .2006. o 17. 00 hod.
Rôzne:
a) Boleráz – Bohdánovce, dospelí- 22.kolo:
MFZ sa odohrá dňa 19.5.2006. o 18. 00 hod. V zmysle RS II./A/6/a, uhradí poriadajúci FO hosťujúcemu FO cestovné pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD podľa km, najkratším možným spojením. Úhradu dokladovať na ŠTK ObFZ do 19.5.2006.
b) Boleráz – Siladice, dorast – 22.kolo:
MFZ sa odohrá dňa 17.5.2006. o 17,00hod. V zmysle RS II./A/6/a, uhradí poriadajúci FO hosťujúcemu FO cestovné pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD, podľa km, najkratším možným spojením. Úhradu dokladovať na ŠTK ObFZ do 17.5.2006.
c) Buková – Naháč, žiaci – 18.kolo – OSC
d) D. Lopašov – Ostrov, žiaci – 12.kolo – OSD
V oboch prípadoch – t.j. bod c. a d. v zmysle RS II/A/6/a uhradí poriadajúci FO hosťujúcemu FO cestovné pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD, podľa km, najkratším možným spojením. Úhradu dokladovať na ŠTK ObFZ do 18. 5. 2006.
Chýbajúce zápisy:
III.A – dospelí, 21. kolo: Pavlice – Naháč
III.B – dospelí, 23. kolo: D. Trhovište – D. Otrokovce
OM – dorast, 23. kolo: Špačince – Boleráz
OSB – dorast, 19. kolo: Bojničky – Kočín-Lančár
OSC – žiaci, 19. kolo: Trstín - Kátlovce
OSD – žiaci, 13. kolo: Ostrov - Nižná
Komisia rozhodcov
KR schválila obsadenie R na MFZ mužov, dorastu, žiakov na dni 20.a 21.5, 23.a 24.5.2006.
KR previedla pohovor s R-čakateľom Tomášom Vargom č.telef. 0908 472520.
KR berie na vedomie ospravedlnenia týchto rozhodcov:
Rácz - 10. 5. 2006 - 14. 5. 2006
Homola - 11. 5. 2006 - 13. 5. 2006
Fandel - 13.5.2006.
Matušinský - 13. 5. 2006, 20. 5. 2006, 21. 5. 2006, 27. 5. 2006.
Toráč - 27. 5. 2006
Letovanec - do odvolania
KR prerokovala sťažnosť FO Ostrov na výkon R a AR1 – Pekaroviča a Adámka. Na základe hodnotenia DZ upustila od potrestania. KR akceptuje návrh FO Ostrov.
KR prerokovala sťažnosť FO Veselé na výkon R Mikloviča. Na základe hodnotenia DZ upustila od potrestania. KR akceptuje návrh FO Veselé.
KR vzala na vedomie:
a) sťažnosť FO Kľačany na výkony R Bolečka, Gondora a AR1 Dzura.
b) písomnú pochvalu FO Veselé na výkon R Poláčika pri MFZ Merašice – Veselé.
7. Neskoro zaslané zápisy:
17. kolo: Zavar – Brestovany, dospelí - Miklovič
22.kolo: Modranka – Dechtice, dorast – Kočišová
18. kolo: FC Hlohovec – Kočín, dorast – Halász
18. kolo: Modranka – Zavar, žiaci - Kočišová
KR dôrazne upozorňuje všetkých R, ktorí sú delegovaní na žiacke MFZ a nemôžu sa stretnutia zúčastniť, aby si za seba bezpodmienečne našli náhradu, inak sa to bude považovať za neospravedlnenú účasť na MFZ, ktorá bude disciplinárne trestaná.
KR na základe nominačného seminára navrhla VV na postup do súťaží riadených ZSFZ týchto R v nasledovnom poradí : 1. Martin Dúbravec, 2.Andrej Gádoši a 3.Matej Boleček.
KR pozýva na svoje zasadnutie vždy v utorok od 16. 00 hod. nových adeptov na rozhodovanie.
Komisia delegátov
KD schválila obsadenie DZ na MFZ hrané dňa 21. 5. 2006.
KD vykonala kontrolu zápisov DZ z 30.4.2006. /bez závad/.
KD doplnila obsadenie DZ na deň 10. a 14. 5. 2006.
KD vyhodnotila vypracovanie úloh DZ, ktoré im boli zadané na zimnom seminári. KD je s prístupom DZ k vypracovaniu úloh spokojná.
KD žiada DZ o včasné zasielanie správ DZ - v pondelok po stretnutí.
Komisia mládeže a školského futbalu
KMaŠF organizuje „Jarný turnaj futbalových prípraviek ObFZ“, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci narodení po 1.1.1994 a mladší. Turnaj sa uskutoční na umelom trávniku ZŠ K.Mahra v Trnave. Hrá sa systémom 4+1 s tým, že mužstvá cestujú na turnaj na vlastné náklady. Mužstvá prípraviek sa môžu prihlásiť obratom na sekretariáte ObFZ. Presný termín turnaja bude známy po zosumarizovaní prihlášok a včas oznámený cestou ÚS ObFZ.
VV na návrh KMaŠF schválil termíny jarnej časti súťaže prípraviek ObFZ ročníka 2005/2006 nasledovne:
sobota – 29. 4. 2006 o 9. 00 hod.-poriadatelia: Hrnčiarovce, Smolenice, Leopoldov, Ružindol.
sobota - 13.5.2006 o 9. 00 hod.-poriadatelia: Vrbové „A“, Suchá, Drahovce, Zeleneč
sobota - 27. 5. 2006 o 9 00 hod.-poriadatelia: Vrbové“B“, J. Bohunice, Dvorníky, Modranka
sobota - 3. 6. 2006 o 9. 00 hod.- poriadateľ: Slávia Trnava
FO môžu termín turnaja pozmeniť i na iný deň, avšak toto musia včas oznámiť na ObFZ a tiež svojim jesenným súperom v skupine. Finále tejto súťaže je plánované na deň 17.6.2006.
Vyžrebovanie súťaže Premiér Nike Cup 2006:
Zápasy sa odohrajú dňa 16. 5. 2006. t.j. v utorok o 17. 00 hod. v hracom čase 2 x 35 minút.
Dubovany – Dvorníky, víťaz tohto zápasu dňa 30. 5. 2006 privíta FC Hlohovec
Boleráz – Siladice, víťaz tohto zápasu dňa 30. 5. 2006. privíta Suchú n/P.
Kátlovce - Slávia Trnava, víťaz tohto zápasu dňa 30. 5. 2006.privíta Leopoldov
Ružindol – Šúrovce, víťaz tohto zápasu dňa 30. 5. 2006 privíta Vrbové
Každé víťazné družstvo získa futbalovú loptu zn.Niké.
Za doručenie riadne vyplneného zápisu zodpovedá rozhodca zápasu /ihneď obratom/
Disciplinárna komisia
DK zastavuje činnosť od 15.5.2006. v zmysle 2/9/1, týmto FO : H. Orešany, Ratnovce, Trakovice /viď ÚS 33, 34, 37/
DK upozorňuje na zaplatenie poplatkov a pokút uverejnených v ÚS 35 pod následkom zastavenia činnosti tieto FO – 2/9/1 : FO Slov. N. Ves /Kusý Andrej/ zapl.150+100.-Sk
FO Sokolovce /Mizerík Ondrej a Fano Pavol/ zapl. 2 x 150+100.-Sk /FO – 1 500+250 + 300.-Sk/
FO Tepličky /Albert Martin / zapl. 150 + 100.-Sk
FO Trakovice /Bališ Tomáš / zapl. 100 + 100.-Sk
/Lackovič Lukáš / zapl.100 + 100.-Sk
Chynoranský Erik, Siladice - 1 stret.N od 8.5.2006, 4 x ŽK
Chynoranský Erik, Siladice - 2 stret.P, po odstáti predch. trestu
Zavarský Ľuboš, Leopoldov - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Krajčovič Jozef, Cífer - 7 stret.N, od 8.5.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
Petranský Peter, Boleráz - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl. 150,-Sk
Kramár Tomáš, Košolná - 2 stret.N, od 8.5.2006.,1/4a
Gajdoš Rastislav, Košolná - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Nedorost Emil, V. Orvište - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Balážik Tomáš, V. Orvište - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Horváth Jozef, V. Orvište - 1 stret.N,od 8.5.2006.,4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Kusý Norbert, H. Otrokovce - 2 stret.N, od 8.5.2006., 8 x ŽK
Ulík Patrik, H. Otrokovce - 1 stret.N, od 8.5.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Mužila Adam, Pečeňady - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Fačkovec Jozef, Pastuchov - 2 stret.P, od 8.5. – 8.8.2006., 1/5a
Klieštinec Roman, Madunice - 1 stret.N, od 8.5.2006.,1/5a
Jaroška Juraj, Kľačany - 1 stret.N, od 8.5.2006.,1/5a
Novák Tomáš, D. Voda - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Adamovský Daniel, Radošovce - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Adamovský Daniel, Radošovce - 2 stret.P, po odstáti predch.trestu.,1/5a
Kubiš Milan, D. Lopašov - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK
Michalčík Tomáš, Veselé - 1 stret N, od 8.5.2006., 1/5a, zapl.150,-Sk
Vido Pavol, Sokolovce - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Vrbovský Peter, Dechtice - 1 stret.N, od 5.5.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Švorčík Erik, Slávia TT - 2 stret.N, od 8.5.2006., 8 x ŽK, zapl.100,-Sk
Horváth Michal, Zavar - 1 stret.N, od 8.5.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Scheib Martin, Majcichov - 5 stret.N, od 8.5.2006., 1/6/1b, zapl.100,-Sk
Gregor Maroš, FC Hlohovec - 1 stret.N, od 5.5.2006., 4 x ŽK
Kováčik Tomáš, Kočín - 1 stret.N, od 5.5.2006., 4 x ŽK
Žilinský Matej, Zvončín - 1 stret.N, od 8.5.2006. 4 x ŽK, zapl.50,-Sk
Kubíček Miloš, Šulekovo - 7 stret.N, od 8.5.2006., 1/3b, zapl.50,-Sk
Slovák Matej, D. Dubové - 1 stret.N, od 8.5.2006.,1/1a, zapl.50,-Sk
Gottwald Igor, Šúrovce - zmena trestu na 5 stret.P, od 8.5.- 8.8.2006.
Polák Marek, Madunice - zmena trestu na 2 stret.P, od 12.5.- 12.8.2006.
Valíček Michal, Veselé - zmena trestu na 1 stret.P, od 12.5.-12.8.2006.
Šnajdar Stanislav, Banka - zmena trestu na 2 stret.P, od 12.5.-12.8.2006.
Proti rozhodnutiam ŠTK a DK je možné podať odvolanie do 15 dní od vydania ÚS.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

  1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
  2. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
  3. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
  4. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
  5. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
  6. Plánujete si dokonalú rodinnú dovolenku?
  7. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
  8. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami
  1. Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety
  2. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
  3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
  4. Päť rád, ako si po vysokej škole nájsť vysnívanú prácu
  5. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
  6. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
  7. 7 dôvodov, že investícia do bezpečnostných dverí sa vypláca
  8. Dualisti o praxi: Sme súčasťou všetkých procesov
  1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 9 643
  2. Existuje viac spôsobov, ako znížiť mesačnú splátku na hypotéke 8 108
  3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 7 709
  4. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 084
  5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 4 931
  6. Ďurákovci a ich biznis: Z malého e-shopu k státisícovým tržbám 4 070
  7. Čeľustní ortopédi bijú na poplach: Pacienti potrebujú ochranu 3 138
  8. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 463

Blogy SME

  1. Ján Šubák: Prepúšťanie a vysoké ceny automobilov môžu prísť oveľa skôr, ako si myslíme
  2. Jozef Sitko: Azda mi chce admin zakázať v SME publikovať? (1.)
  3. Peter Kubica: Kniha o tom, ako odbehnúť maratóny
  4. Ján Škerko: Smero-hlasácko-fašistická Hydra. Herkules, kde si?
  5. Anna Miľanová: V zálive...
  6. Ján Šeďo: "Putin dostal dve facky a povedal, že sa Ukrajine pomstí".
  7. Jozef Varga: Slúžil som v armádach štyroch štátov / 28. /
  8. Silvia Smolková: Ako hasia problémy v republike naše „stopäťdesiatky“?
  1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 181
  2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 690
  3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 274
  4. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 24 781
  5. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 21 978
  6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 11 981
  7. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 7 231
  8. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 010
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
  3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
  6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
  8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Po roku sa liga vracia späť do Trnavy.


redakcia 2 h

Zaspomínali aj na najkrajšie momenty prežité v klube.


5 h
Momentka z pohárového finále

O dva presné zásahy sa postaral Hecht s Kadlecom.


3 h
Kondičný tréner Michal Kukučka

Počas tréningov a zápasov sledujú viac ako tisíc parametrov.


Juraj Hertel 5 h

Blogy SME

  1. Ján Šubák: Prepúšťanie a vysoké ceny automobilov môžu prísť oveľa skôr, ako si myslíme
  2. Jozef Sitko: Azda mi chce admin zakázať v SME publikovať? (1.)
  3. Peter Kubica: Kniha o tom, ako odbehnúť maratóny
  4. Ján Škerko: Smero-hlasácko-fašistická Hydra. Herkules, kde si?
  5. Anna Miľanová: V zálive...
  6. Ján Šeďo: "Putin dostal dve facky a povedal, že sa Ukrajine pomstí".
  7. Jozef Varga: Slúžil som v armádach štyroch štátov / 28. /
  8. Silvia Smolková: Ako hasia problémy v republike naše „stopäťdesiatky“?
  1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 181
  2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 690
  3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 274
  4. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 24 781
  5. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 21 978
  6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 11 981
  7. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 7 231
  8. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 010
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
  3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
  6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
  8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu