Pondelok, 25. január, 2021 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme Základnú školu Angely Merici v Trnave

Základná škola Angely Merici sídli v historickom centre kráľovského mesta Trnava, v historickej kultúrnej a pamiatkovo chránenej budove. Jej vznik sa datuje dňom 2.mája 1991, kedy bola podpísaná zriaďovacia listina.

„Podpísanie zriaďovacej listiny bol len prvý krok k tomu, aby cirkevná škola mohla po viac ako štyridsiatich rokoch obnoviť svoju činnosť. Všetko ostatné ležalo na pleciach zriaďovateľa – sestrách uršulínkach, pedagogickom zbore a predovšetkým na Božej pomoci,“ uviedla riaditeľka školy Mária Císarová.
Škola popri tom, že je cirkevná, je zameraná na výučbu cudzích jazykov a informatiky. Vyučujú jazyk anglický, nemecký a francúzsky. Jazyky sa učia na vysokej odbornej úrovni. Žiaci majú k dispozícii moderné jazykové laboratórium, ktoré prispelo ku skvalitneniu výučby cudzích jazykov. Učiteľ sa má možnosť venovať individuálne žiakovi, ktorý to potrebuje, žiaci komunikujú medzi sebou navzájom bez toho, aby sa rušili. Cudzí jazyk anglický začínajú vyučovať už od prvého ročníka. Táto možnosť je poskytnutá všetkým prvákom. Deti sa zaujímavou a hravou formou učia komunikovať po anglicky. Od školského roka 2006/2007 začnú s výučbou druhého cudzieho jazyka už od piateho ročníka, čo zatiaľ podľa vyjadrenia riaditeľky neumožňuje ani jedna trnavská škola.
„Naša škola dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, o čom svedčia úspechy na rôznych súťažiach a olympiádach, ale i výsledky z komplexnej inšpekcie, kde bola naša škola hodnotená o stupeň lepšie ako ostatné trnavské školy a školy v SR, v ktorých prebehli komplexné inšpekcie. Chceme výchovu a vzdelávanie v našej škole neustále skvalitňovať, a tak sa uchádzať o priazeň nielen rodičov našich žiakov, ale aj o priazeň širokej verejnosti,“ doplnila riaditeľka školy.
Požiadali o zmenu v učebných plánoch, kde namiesto pracovného vyučovania zaradili povinný predmet Informatiku, takže všetci žiaci od 5. ročníka majú tento predmet zakomponovaný ako povinný predmet na vysvedčení. Škola má perfektne vybavené dve počítačové učebne a maximálne sú vo vyučovacom procese využívané informačno – komunikačné technológie (IKT), ktoré umožňujú učiteľovi, ale predovšetkým žiakom získavať nové poznatky zaujímavo a tvorivo. Podobne žiaci prvého stupňa využívajú IKT a Edukačný balík vo vyučovacom procese, ako aj v mimoškolskej činnosti.
„Dbáme na to, aby sa učitelia neustále vzdelávali i v tejto oblasti. Takmer celý učiteľský zbor prešiel preškolením, ktoré bolo zamerané na prácu s PC a používanie IKT vo vyučovacom procese. Každý učiteľ urobil záverečnú prezentáciu. O tom, že boli úspešné, hovoria aj certifikáty, ktoré obdržali,“ vysvetlila Mária Císarová.
Škola je zapojená do medzinárodných projektov Zdravá škola a Socrates. Každoročne vypracovávajú projekty Otvorená škola – Infovek, Otvorená škola - Šport, Renovábis, Environmentálny projekt a Zdravie v škole, čím si vylepšujú finančnú situáciu a stávajú sa finančne nezávislí.
Veľmi dobrá je podľa slov riaditeľky spolupráca s rodičmi. Rodičovská rada podporuje iniciatívu vedenia školy v oblasti modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. Rodičia pomohli dovybaviť počítačové učebne počítačmi, prispeli na nákup IKT, pomáhajú tiež pri údržbe a opravách budovy.
„Chceme, aby sa naši žiaci cítili v škole dobre, aby chodiť do školy bola pre nich radosť, a preto sme začali s modernizáciou tried. Sme presvedčení, že takto upravené triedy prispejú k tomu, že žiaci si budú prostredie, v ktorom strávia väčšiu časť dňa vážiť a ďalej skultúrňovať,“ povedala Mária Císarová.
Škola chce podľa slov riaditeľky poskytnúť deťom kvalitné vzdelanie a dobrú kresťanskú výchovu pre deti od 6 do 16 rokov. Zvyšovať počítačovú gramotnosť žiakov, neustále skvalitňovať výučbu cudzích jazykov. Zabezpečiť a ponúknuť žiakom a rodičom bohaté voľnočasové aktivity v rámci Školského strediska záujmovej činnosti a v rámci projektu „Otvorená škola“. Vnášať do vyučovacieho procesu nové formy a metódy a realizovať projekty zamerané na netradičné formy vyučovania. Zlepšiť vzťahy žiak – žiačka, učiteľ – žiak, škola – rodič, poskytnúť vzdelávanie deťom so špecifickými potrebami.
+foto školy
+foto
Text pod foto: Jazyky na škole vyučujú v moderných učebniach.

Skryť Vypnúť reklamu

Pozvánka do Kráľovstva rozprávok

ZŠ Angely Merici je architektonicky prepojená a skladá sa z dvoch budov, z ktorých jednu premenili na „kráľovstvo“. Triedy v kráľovstve sú farebne odlišné – modrá, zelená, žltá. Každá trieda predstavuje jednu rozprávku. Kráľovstvo má svojho kráľa, ktorým je dozorkonajúci učiteľ, ten má pomocníkov z radov žiakov – pážatá. Týždne v kráľovstve sú vždy tematicky zamerané a od toho sa odvíjajú aktivity nielen na vyučovaní, ale aj popoludní. Majú týždne spevu, hračiek, týždeň zvláštnych pozdravov, či Valentínsky týždeň.
Každoročne v kráľovstve organizujú Kráľovskú noc v škole – je to akcia, na ktorej sa vyhlasuje žiacka anketa o naj-žiaka a žiačku kráľovstva. Deti tu čakajú viaceré súťaže, diskotéka, strašidelný nočný pochod útrobami školy, kráľovská hostina s pizzou. Najzaujímavejšie pre žiakov je samotné nocovanie v škole. Pani učiteľky prezlečené v kostýmoch princezien a dvorných dám vítajú a sprevádzajú žiakov celým podujatím. Víťazov dekoruje vždy osobnosť z mesta. Predminulý rok to bol moderátor Patrik Herman, minulý rok viceprimátor Butko.
+foto
Text pod foto: Kráľovská noc má u detí úspech.

Skryť Vypnúť reklamu

Majú aj svoju superstar

V jedno piatkové popoludnie školská telocvičňa zažila niečo iné ako sú stojky, kotúle či vybíjaná. Konalo sa tu finále speváckej súťaže „Kráľovstvo hľadá superstar“. V perfektnej atmosfére, s profesionálnym ozvučením a s vtipnou porotou sa tu stretlo desať finalistov súťaže a vynikajúce publikum. Všetci prešli výberovými triednymi castingami. To zaručilo, že súťaž mala skutočne úroveň.
„Vzácnym hosťom súťaže a zároveň členkami poroty boli naše žiačky, stále úspešné 3 sestri 3 – Pavlínka, Kristínka a Janka Ištvancové. Na začiatku svojim hitom Baby z ulice otvorili spevácku súťaž a dostali publikum do varu. To sa ohromne bavilo, pripravené boli tiež transparenty, na ktorých sme si prečítali, kto komu fandí. Zažili sme aj standing ovation, teda dupanie, pískanie, aj trojminútový aplauz, ktorý si vyslúžil miláčik publika Matej Babic s piesňou od Paľa Haberu Reklama na ticho. Všetkých finalistov tancom podporili tanečníčky, ktoré sa starali tiež o prepracovanú vizáž našich superstaristov,“ pochválila Mária Císarová.
Porota sa podľa jej slov poriadne zapotila, pretože úroveň spevákov bola rovnocenná, takže bolo ťažké rozhodnúť kto je najlepší. Aj z toho dôvodu udelili dve druhé a dve tretie miesta. Víťazkou sa stala Barborka Smažáková, ktorá spievala pieseň od skupiny Elán Neviem byť sám.

Skryť Vypnúť reklamu

Každoročná Imatrikulácia prvákov
+foto
Rozšírený text pod foto:
Učitelia školy sa rozhodli zorganizovať Imatrikuláciu prvákov so všetkým, čo k takým imatrikuláciám patrí. Prváci si s pani učiteľkami pripravili program, kde sa predstavili básňami a pesničkami. Základom imatrikulácie je skladanie sľubu a slávnostné pasovanie na prvákov ZŠ Angely Merici. Na záver dostane každý žiak pasovaciu listinu. Po slávnostnom programe sa prváci zoznámia s ostatnými žiakmi prvého stupňa.

Organizujú Tvorivé dielne

Tvorivé dielne, ktoré pravidelne organizujú majú rôzne zameranie. Spomenúť môžeme Jesenné aranžovanie, Veselé tekvice, Oslávme polročné vysvedčenie športom, Zdobenie medovníkov, Pletenie korbáčov a maľovanie kraslíc, Zdravá výživa a pripravujú ďalšie.
„Na rodičovskom združení sme rodičov oboznámili s našim zámerom a akciami, ktoré pripravujeme. Povedali sme im o našich tvorivých dielňach, o možnostiach stretnúť sa popoludní v škole, stráviť čas so svojim dieťaťom, spoznať rodinu svojich spolužiakov, naučiť sa niečo zaujímavé a popri tom sa porozprávať aj s triednou učiteľkou trochu odľahčene a neformálne, nielen o školských problémoch. Zámer sa vydaril nad očakávanie. Prišli rodičia s deťmi, starí rodičia, súrodenci starší, mladší, dokonca v kočíku,“ netají radosť riaditeľka školy.
Každé dielne končia výstavkou zhotovených výrobkov, výmenou receptov a pohostením sa navzájom.
+foto
Text pod foto: Na tvorivé dielne prichádzajú nielen žiaci, ale i rodičia.


Projekt Comenius

Škola je od septembra 2005 zapojená do medzinárodného projektu Socrates. Spolupracuje pri tom s partnermi z Talianska, Škótska, Nemecka a Španielska. Žiaci spoznávajú krajiny priateľov, s ktorými na projekte pracujú, spoznávajú tradície a zvyky, ktoré sú typické pre jednotlivé krajiny, majú možnosť presvedčiť sa, aké je dôležité učiť sa cudzie jazyky, schopnosť komunikovať prostredníctvom internetu, pretože tento je prvým spájajúcim kontaktom medzi školami a žiakmi navzájom. Začiatkom júna privítajú priateľov zo Škótska.
„Veríme, že tento projekt bude úspešný, žiaci si nájdu veľa priateľov, spoznajú ich krajiny, zdokonalia sa v anglickom jazyku. Určite to bude pre nich veľký prínos a pozitívna zmena vo vyučovaní anglického jazyka. Nezanedbateľná je aj prezentácia školy a mesta Trnava,“ doplnila Mária Císarová.
Projekt je realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva. Je zameraný na medzinárodnú spoluprácu medzi školami, umožňuje mladým ľuďom poznávať krajiny, ich kultúrne tradície a život ľudí, aby si ľahšie uvedomovali potrebu vzájomného porozumenia a spolupráce pri budovaní spoločnej Európy.

Detský folklórny súbor Drienka

Súbor ľudových tancov, pôsobiaci pri ZŠ Angely Merici už takmer jedenásť rokov, rozdáva radosť z tanca, ľudového spevu nielen žiakom, ale i všetkým Trnavčanom. Deti vo veku 7 – 15 rokov sa stretávajú každý pondelok a stredu v priestoroch malej telocvične, aby si na tréningoch zlepšili svoju kondíciu, spoznali tradície svojho regiónu a naučili sa niečo nové z folklóru svojej oblasti, pretože práve tú reprezentujú. O tom, že sa im naozaj darí, svedčí nespočetne veľa vystúpení organizovaných školou, vystúpení pre mesto i pre blízke okolie. Pochváliť sa však môžu i medzinárodnými úspechmi. Tlieskali im v Taliansku, Česku, Poľsku, Maďarsku i v Chorvátsku. V spolupráci s detským folklórnym súborom Trnavček a folklórnym súborom Trnavčan ich môžete každý rok vidieť na Vítaní jari, vianočných vystúpeniach, pochovávaní basy, či medzinárodnom folklórnom festivale Trnavská brána. Každý rok súbor dopĺňa nielen svoju tanečnú základňu, ale stará sa aj o dopľňanie krásnych krojov, typických pre miestny región.
Každý rok v septembri sa uskutočňuje konkurz, ktorého sa môžu zúčastniť všetci, ktorí radi tancujú, spievajú, hrajú na hudobný nástroj a majú radi ľudové umenie.
+foto
Text pod foto: Drienke sa darí doma i v zahraničí.

Cena prezidenta putovala do ZŠ Angely Merici

Absolútnym víťazom XIII. ročníka celonárodného kola súťaže Šaliansky Maťko, ktorá sa uskutočnila 3. marca v Kongresovej sále Mestského úradu v Šali, sa stal žiak VI. A. triedy práve zo ZŠ Angely Merici, Samuel Bačkády. Okrem hlavnej ceny mu patrí aj Cena prezidenta republiky a víťazstvo v tretej vekovej kategórii tejto populárnej súťaže v interpretácii slovenskej povesti.

Vždy sa tešia do Školy v prírode

Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu je aj Škola v prírode. Každoročne ju absolvujú žiaci druhých a štvrtých ročníkov. „Cieľom pobytu v takejto škole je rozšíriť u žiakov teoretické poznatky z vyučovacieho procesu priamym pozorovaním prírodného prostredia. Tiež pestovať lásku k prírode a k jej i nášmu Stvoriteľovi. Naučiť deti chrániť prírodu, rozvíjať ich telesnú zdatnosť a upevňovať zdravie. Vytvárať pozitívne vzájomné vzťahy a utužiť triedny kolektív,“ objasnila M.Císarová.

Pestrá záujmová činnosť

Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré je zriadené pri ZŠ A. Merici, je zaradené do siete školských zariadení. Ponúka žiakom, ale aj rodičom záujmové vzdelávanie vo forme krúžkov. Žiaci majú možnosť vybrať si z viac ako dvadsať krúžkov, a tak môžu po skončení vyučovania aktívne využívať svoj voľný čas. Ponúkajú výtvarný krúžok, prácu s počítačom, činnosť v tanečno – speváckom krúžku Trnavienka, tvorivú dramatiku, biblický či matematický krúžok, aktivity v detskom folklórnom súbore Drienka, ďalej krúžok šachový, zdravotnícky, varenia a šitia či krúžok spoločenských tancov.
V rámci voľnočasových aktivít v školskom klube pôsobí spevácky aj tanečný krúžok, šikovné ruky, detská tvorivosť, športový a čitateľský krúžok.
+foto
Text pod foto: Škola žiakom ponúka viac ako dvadsať krúžkov.

Pripravujú prímestské tábory

Ďalšia možnosť, ktorú škola ponúka pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vybrať si dovolenku v čase letných prázdnin, alebo majú problémy s dozorom nad deťmi počas prázdnin, sú prímestské tábory, ktoré zabezpečujú pedagogickí pracovníci školy. „V tomto školskom roku pripravujeme denný letný tábor Angelíci, ktorý potrvá od 10. do 14 júla. Deti sa môžu tešiť na naozaj pestrý program, ako napríklad Indiánsky, Olympijský a Kráľovský deň, ale aj na celodenné výlety. Stravu si deti prinesú z domu, pitie zabezpečí škola,“ doplnila riaditeľka.
V prevádzke budú počas prázdnin aj niektoré krúžky.

Renáta Kopáčová

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 5. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 2. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 3. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 4. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 5. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 7. Hygge ako životný štýl
 8. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 41 476
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 40 311
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 14 027
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 362
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 919
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 854
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 301
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 178
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 036
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 917
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Zdravotníčka v ochrannom odeve odoberá vzorku počas testovania na COVID-19 v telocvični na Základnej škole s materskou školu na Námestí učeného tovarišstva v Trnave

V sobotu bolo otvorených 3791 odberných miest.

14 h
Testovanie v Hlohovci

Záujem ľudí oproti sobote klesol približne o tretinu.

15 h
V Trnave prebieha druhý deň plošného testovania.

Na niektorých odberových miestach sa čaká aj okolo hodiny.

15 h

Od štvrtka do soboty absolvovalo antigénový test 2 604 zamestnancov závodu a dodávateľských firiem.

16 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

23. jan

Pozitivita je zatiaľ nízka.

23. jan

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

10 h

Na Kysuciach pokračuje celoplošné testovanie.

23. jan

Už ste čítali?