Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky
PREDSTAVUJEME ŠKOLY

Základná škola na Ulici Andreja Kubinu

Na nádvorí školy sedia partizáni Základná škola na Ulici Andreja Kubinu už nie je v obkľúčení materských škôl, ako tomu bolo v minulosti. Jediná škôlka ostala na Ružindolskej ceste. Má to vplyv i na počty detí zapísaných do školy

Na nádvorí školy sedia partizáni
Základná škola na Ulici Andreja Kubinu už nie je v obkľúčení materských škôl, ako tomu bolo v minulosti. Jediná škôlka ostala na Ružindolskej ceste. Má to vplyv i na počty detí zapísaných do školy. Najväčším problémom je preto v súčasnosti klesajúci počet žiakov. „Máme trochu výhodu, že dotácia sa nám prepočítava na zdravotne postihnutých a integrovaných žiakov koeficientom 2,5,“ hovorí riaditeľ Jankovič. „Namiesto 477, čo je aktuálny počet žiakov, sa preráta na 599, ale aj tak je to málo. Normatívy sú nízke a stále žijeme v určitých limitoch. Snažíme sa získavať peniaze, kde sa dá. Robíme projekty, prenajímame priestory, najmä telocvične, sklady a garáže,“ vysvetľuje a dodáva, že voľných priestorov už niet. Plnoorganizovaná škola má 25 tried a je zameraná na integráciu zdravotne postihnutých žiakov a žiakov s vývinovými poruchami učenia.
„Snažíme sa byť otvorenou školou, nerobíme to tak, že ráno školu zavrieme, a keď žiaci odchádzajú, otvoríme. Rodičia a široká verejnosť sú tu vždy vítaní. Obyvateľom sídliska bezplatne poskytneme priestory na rokovanie trebárs o zatepľovaní domu, škola je predsa súčasťou sídliska! Areál nezamkýname, rodičom ponúkame možnosť využívať internet,“ rozširuje informáciu J. Jankovič.
Na druhej strane, objekt školy musí byť chránený, lebo niekto už trikrát vnikol do budovy školy. Nič nezobral, ale popúšťal vodovodné kohútiky... Naposledy 6. januára. Aby predišla škodám, musela škola obetovať 50 tisíc korún na bezpečnostnú signalizáciu.
Aj na tejto škole, ako na väčšine škôl v meste, treba urobiť kopu rekonštrukčných prác. Vedenie práve odovzdalo mestskému úradu požiadavky, čo by bolo potrebné v horizonte troch rokov do investícií dať a zrealizovať. Veď len taký chodník strecha, prehnité okná si vyžiadajú veľké množstvo peňazí. A tých sa škole akosi nedostáva. „Pochváliť sa môžeme dobrou spoluprácou s rodičovským združením. Rodičia sú v mnohých prípadoch veľmi ústretoví i štedrí, čo nám výrazne pomáha,“ tvrdí riaditeľ. Na záver poznamenáva, že škola ako jediná v širokom okolí má v areáli školy súsošie partizánov. Je to pomník SNP, na čo mnohí zabúdajú.
Superstar
Aj na tejto škole pripravili súťaž Superstar.
skola2
Veľká prestávka sa skončila, treba sa vrátiť do bezbariérových tried.

Skryť Vypnúť reklamu


DARČEK
Pestrý darček ku Dňu detí
Od stredy do piatku budú tento rok žiaci na Základnej škole na Ul. A. Kubinu oslavovať svoj Deň. V stredu 31. mája je v Trnave vyhlásený Vyzývací deň. Preto vybraní žiaci sa zúčastnia na športových súťažiach, organizovaných Kalokagatiou a celé ostatné osadenstvo školy, teda žiaci vrátane učiteľov, sa tradične na jednu vyučovaciu hodinu zapoja do behu okolo školy. Odbehnuté kilometre potom organizátori nahlásia na patričné miesto.
Štvrtok 1. júna - samotný Deň detí - obohatia zvláštnou vyučovacou hodinou. Do školy príde kúzelník Melies, aby priučil deti svojím zručnostiam. Samozrejme, rodičovské združenie pripravuje pre žiakov darčeky. Žiaci prvého stupňa sa zapoja aj do podujatia Dobrovoľníci deťom, ktoré sa bude konať na Trojičnom námestí.
Oslavy vyvrcholia v piatok 2. júna. Na dvore základnej školy sa uskutoční veľká paralympiáda, ktorej hlavnými organizátormi budú tento rok OZ Kubináci, mesto Trnava a základná škola. S trnavskými deťmi budú súťažiť deti zo Základnej školy na Ulici mládeže v Poprade, Základnej školy na Topoľovej ulici a Nitre a žiaci Špeciálnej základnej školy na Beethovenovej ul. v Trnave. Ostatné deti využijú ponuku kina Hviezda a pôjdu si pozrieť filmové predstavenie, pričom na zaplatenie môžu na návrh vedenia kina použiť kultúrne poukazy z ministerstva.

Skryť Vypnúť reklamu

PAPIER
Kto prinesie najviac papiera?
Od 15. do 25. mája bude na škole zber papiera. Táto aktivita v spolupráci s firmou A.S.A., a.s., Trnava dostáva priestor tradične dvakrát do roka, raz na jeseň a raz na jar. Ako zvyčajne, počas dvoch týždňov budú deti plniť pristavený kontajner. Po zhodnotení výsledkov budú najlepší zberači - triedy i jednotlivci - odmenení. A.S.A. za papier zaplatí a mesto pridá šek, na ktorom bolo vyzbierané množstvo papiera v kilogramoch vynásobené sumou 0.50 Sk.
„Niekoľko za sebou idúcich ročníkov sme vyhrali aj zber gaštanov, do ktorého sme sa pravidelne zapájali. Máme dobrý vzťah k ochrane prírody
a zvierat, environmentálnej výchove, ale tento školský rok Kalokagatia zber neorganizovala,“ konštatuje riaditeľ školy Jozef Jankovič.

Skryť Vypnúť reklamu

NARCISY
Zapojili sa do zbierky
Žiaci a zamestnanci školy sa zapojili do 10. ročníka Dňa narcisov - celoslovenskej verejnej zbierky na podporu boja proti rakovine. Do celkovej sumy vyzbieranej v Trnave spolupracovníkmi miestnej pobočky Ligy vo výške 255 594 Sk odovzdali Klubu Venuša Ligy proti rakovine čiastku 3887,50 Sk.

MTF
Najlepší projekt podporila Markíza
Pri príležitosti 30. výročia založenia školy sa 18. novembra 2005 uskutočnila v aule Materiálovotechnologickej fakulty STU na Bottovej ulici v Trnave slávnostná akadémia.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci školy. Po skončení podujatia odovzdali zástupcovia Nadácie Markíza v budove základnej školy do prevádzky dve šikmé schodiskové výťahové plošiny a zrekonštruované bezbariérové sociálne zariadenia, určené zdravotne postihnutým žiakom. Pomocou plošín sa zdravotne postihnutí žiaci dostanú do všetkých častí školy, učební, jednoducho všade, kde ísť potrebujú. OZ Kubináci, podporované mestom Trnava, bolo totiž jedným z piatich subjektov, ktorého projekt nadácia podporila sumou 1 milión Sk.

Horváthova
Záujmu detí sa tešila hosťka osláv 30. výročia založenia školy a zástupkyňa Nadácie Markíza Kveta Horváthová.

KUBINÁCI
Aby život všetkých detí bol plnohodnotný
Občianske združenie rodičov a priateľov detí so zdravotným postihnutím Kubináci, ktoré vzniklo v auguste 2004 ako samostatný právny subjekt, vyvíja v škole všemožné aktivity. Snaží sa zlepšiť výchovný a vzdelávací proces, integráciu najmä zdravotne postihnutých žiakov. S fyzickým hendikepom, ktorý je prevažne dôsledkom prekonanej mozgovej obrny, ich v tomto školskom roku navštevuje školu dvanásť. Na prízemí školskej budovy majú triedu, kde sa schádzajú. Je vybavená športovým náčiním vhodným na rehabilitáciu i počítačmi.
Srdcom združenia, ku ktorému sa pridávajú ostatní, je predsedníčka Ivana Šimončičová a jej pravá ruka Ivana Uhlárová. Koordinujú rodičov, ktorí vyvíjajú v škole a meste najrôznejšie aktivity. Napríklad i víkendový výlet na Planinku k nim patrí.
„Máme dohodu so Strednou zdravotníckou školou, v rámci ktorej u nás študenti vykonávajú prax a venujú sa rehabilitácii detí, či už cvičením, alebo masážou,“ upozorňuje na jednu z výhod riaditeľ. Na opateru detí počas dňa využívajú v spolupráci s mestom po odchode drahých pomocných vychovávateliek aktivačné pracovníčky. „Tieto deti majú ťažký život. Ich mamy obyčajne nepracujú. Pani Kovačičová z Cífera, ktorá sem privádza denno-denne svojho syna Lukáša, po celý čas vyučovania s naším súhlasom vykonáva opatrovateľskú službu nielen pre neho. Podobne ako pani Schönová, ktorá vozí svoju dcéru Ivku,“ uznanlivo hovorí Jozef Jankovič.
Cieľom Kubinákov je vytvárať predpoklady a pripravovať zdravotne postihnuté deti a mládež pre plnohodnotný a integrovaný život v spoločnosti zdravých ľudí, podporovať obhajovať a presadzovať ich práva.

Kubinaci 1
Prestávku trávia hendikepované deti spoločne v miestnosti, kde majú k dispozícii rehabilitačné náradie i počítače.
jankovic
Riaditeľ školy Jozef Jankovič.

MASAZ – text pod foto
Kristián Jamrich a Martin Gabriel, študenti 3.E triedy Strednej zdravotníckej školy v Trnave, poskytujú rehabilitačnú masáž Patrikovi Balážovi a Andrejovi Benechovi.

PROJEKTY
Projekty? To dnes letí!
Kvalitné, štátom a Európskou úniou podporované projekty sú cestou k získaniu toho, čo škola a jej žiaci vo vzdelávaco-výchovnom procese potrebujú. Tento trend doby si uvedomujú aj v škole na Ulici Andreja Kubinu. V školskom roku 2005/2006 realizujú dvanásť projektov rôzneho zamerania. Projekt Európa v škole má podtitul Zmysel partnerstva v pluralitnej Európe. Škola podporujúca zdravie si dáva za cieľ naučiť deti zdravo žiť a stravovať sa, dodržiavať pitný režim. Otvorená škola nesie svoj obsah v názve. Poznaj svoju minulosť, alebo Pátranie po predkoch je výchovno-vzdelávací projekt. Rovnako možno charakterizovať projekt Znižovanie rozdielu medzi pohlaviami, i ENWIN - vzdelávanie detí v oblasti zberu, triedenia a regulácie odpadu. Protidrogový program majú projekty Dobro očami detí a Prečo som na svete rád. Na informatiku a počítače je zameraný projekt Digitálni štúrovci i projekt Infovek, ktorý súčasne sprístupňuje deťom internet. K projektom možno priradiť i tzv. Kultúrne poukazy. Na záver spomeňme projekt Prázdninové školské dvory, podporovaný mestom Trnava, ktorý rozvinú na tejto škole aj počas nadchádzajúcich prázdnin a dajú tak deťom možnosť v bezpečí a užitočne využívať školské voľno v čase, keď im ho nemôžu pomáhať naplniť rodičia.

PC1
V počítačovej učebni je momentálne deťom k dispozícii 13 počítačov.

CASOPIS
Vznikol KubiMIX
V školskom roku 2005/2006 začali žiaci vydávať školský časopis KubiMIX. Druhé číslo mapuje život školy a dianie v nej už na 32 stranách. Správy, rozhovory, postrehy, riporty, príbehy na pokračovanie, ale i najrôznejšie okienka a zábavné súťaže napĺňajú periodikum vychádzajúci v náklade 200 kusov, ktorý tvorcovia ponúkajú za symbolickú cenu.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 6. Päť chýb pri zateplení strechy
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 2. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 5. Úprava osobného motorového vozidla
 6. Important information for Brazilians living in Slovakia
 7. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 8. Vitajte v postapokalyptickom svete
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 24 116
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 038
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 832
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 527
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 847
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 756
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 472
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 370
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 159
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 144
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Hodinu čakala v daždi na testovanie, príčin môže byť viacero

Dve odberné miesta pred nemocnicou v Trnave vybavia denne približne 400 ľudí. Na odber sa treba objednať vopred.

Trnavský kraj obnovil cesty na Záhorí

Kraj má v tomto roku na opravu ciest ešte vyčlenených 1,6 milióna eur, z ktorých plánuje obnoviť sedemnásť úsekov ciest II. a III. triedy.

V piešťanskom múzeu uviedli knihu o stíhacej letke 13

Kniha je výsledkom desaťročia trvajúcej mravčej práce autora nielen v archívoch, ale aj v teréne s vtedy ešte žijúcimi pilotmi alebo ich rodinami.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Už ste čítali?