Streda, 22. marec, 2023 | Meniny má Beňadik

Úradná správa ObFZ Trnava č. 35

VV na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme : - schválil personálne zloženie odb. komisie TMK

VV na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :
- schválil personálne zloženie odb. komisie TMK
- schválil návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov patriacich SZTK.
- schválil termínovú listinu jarnej časti súťaže prípraviek ObFZ roč.2005/2006.
- schválil účasť žiackeho výberu ObFZ na turnaji v Zlíne
- schválil organizačné zabezpečenie žiackych družobných turnajov v Blansku a v Trnava
- schválil usporiadanie jarného turnaja žiackych prípraviek na umelej tráve ZŠ K. Máhra v Trnave
- zobral na vedomie informáciu o zimnom prestupovom období
- zobral na vedomie informáciu o zmene štatutárov FO Zvončín
- zobral na vedomie informáciu o priebehu finálovej časti súťaže Nike - Premier Cup 2005 v Senci
- zobral na vedomie informáciu o pripravovanom turnaji Nike - Premier Cup 2006
- ďalšie úlohy boli uložené predsedovi, podpredsedovi, sekretárovi a účtovníčke p. Maštalírovej.
Športovo-technická komisia
1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu konaných dňa 15.4.a 16.4.2006.
2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 15.4.2006.
3. OS A – dospelí:
19. kolo Šúrovce – Križovany
ŠTK námietku TJ Križovany prejednala a na základe zistených skutočností ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku v platnosti. Odstupuje hráča Šúroviec Gottwald Igor, kapitána mužstva Hochman Michal a ved. mužstva Ďuriša Jaroslava na doriešenie DK. Zároveň odstupuje R. Štrbu Jozefa na doriešenie KR.
4. OS B – dospelí:
19. kolo Bojničky - Pečeňady
ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP.čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 v prospech FO Pečeňady
5. III. A – dospelí:
19. kolo Bučany B – Radošovce
ŠTK súhlasí po dohode oboch FO so zmenou hracieho času. MFZ sa odohrá dňa 22.4.2006. o 10,00hod. v Bučanoch.
6. III. B – dospelí:
20.kolo Družstevník Zelenice – TJ Sokolovce
ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/d a 106/1 a priznáva 3 body a skóre 3:0 pre TJ Zelenice.
7. OS B – dorast:
a./17.kolo Banka – Veselé
ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 22.4.2006, t.j. v sobotu o 13,30hod.
b./ ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa TJ Banka na sobotu :
13. kolo Banka - Drahovce
19. kolo Banka - Piešťany „B“
21. kolo Banka - Bojničky
Uvedené stretnutia sa odohrajú vždy v ÚHČ dorastu.
c./ PFK Piešťany
ŠTK súhlasí s odohratím nasledovných MFZ na hracej ploche OTJ Banka
18. kolo Piešťany „B“ – Bojničky nedeľa 30.4.2006 UHČ dorastu
20. kolo Piešťany „B“ - Prašník streda 10.5.2006 o 17,00hod.
22. kolo Piešťany „B“ - Ratnovce nedeľa 21.5.2006 v ÚHČ
ŠTK súhlasí s odohratím 13. kola Piešťany „B“ – Ostrov na hracej ploche PFK Piešťany 4.6.2006. o 14,30 hod.
d./ 17.kolo Bojničky - Dubovany
ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFZ. Stretnutie sa odohrá 22.4.2006. t.j. v sobotu v ÚHČ dorastu.
e./ TJ Bojničky
ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFZ TJ Bojničky vždy v sobotu 2 hod. pred ÚHČ žiakov
f./ 16.kolo Ostrov - Banka
ŠTK na návrh DK stretnutie kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 a priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech TJ Ostrov
8. OS A - žiaci:
13.kolo Majcichov – Opoj
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času. Zápas sa odohrá 22.4.2006. o 13,30hod.
9. Rôzne:
Chýbajúce zápisy :
OSB – dospelí 20. kolo Šípkové - Trakovice
OM – dorast 20. kolo Veľké Kostolany - Bučany
OM – žiaci 16. kolo Moravany – Trakovice
Komisia rozhodcov
1. KR vykonala zmeny v obsadení R na MFZ konané v dňoch 21.,22.a 23.4.2006.
2. KR schválila obsadenie R na MFZ mužov, dorastu, žiakov na 28.,29.a 30.4.2006.
3. KR pozastavuje delegáciu na 1 MFZ – R.-Vavro.
4. Neskoro zaslaný zápis: R Homola - Bojničky - Pečeňady – muži
5. Chyby v zápisoch :
19. kolo dospelí: Bačík, Petráš
6. Neúčasť na stretnutí - žiaci: Naháč – Kátlovce - R. Petráš
7. KR žiada R pôsobiacich v ZsFZ, aby sa dostavili vždy v utorok alebo vo štvrtok od 16,30- 17,30hod. na sekretariát ObFZ, podpísať zmluvy u p. Maštalírovej, potrebné k účinkovaniu v ObFZ Trnava
8. KR pozýva do svojich radov nových adeptov na rozhodovanie, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii rozhodcu R ObFZ Trnava, na svoje zasadnutie vždy v utorok od 16,00hod.
9. KR pozýva na nominačný seminár konaný 2.5.2006. o 17,00 hod. na ObFZ Trnava nasledujúcich R: Belanský, Gádoši T, Dúbravec, Boleček, Gondor, Homola, Nosál, Šmidovič V, Chovan J., Jurena L., Kosmál, Gádoši A.
Podmienkou na pôsobenie na listine ZsFZ je úspešné absolvovanie písomnej práce / Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok / a fyzických previerok /50m- 8 sek., 200m – 35 sek., 12 min. beh – 2 800m/
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na MFZ hrané dňa 28.4.06. a 30.4.2006.
2. KD vykonala kontrolu zápisov DZ.
3. KD doplnila obsadenie DZ na dni 21. a 23.4.2006.
4. KD blahoželá k životnému jubileu k 50.narodeninám p. Vyskočovi Ladislavovi. Želáme mu veľa zdravia a osobných úspechov.
Komisia mládeže a školského futbalu
1. KMaŠF organizuje v mesiaci apríl „Jarný turnaj futbalových prípraviek ObFZ“, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci narodení po 1.1.1994 a mladší. Turnaj sa uskutoční na umelom trávniku ZŠ K.Mahra v Trnave. Hrá sa systémom 4+1 s tým, že mužstvá cestujú na turnaj na vlastné náklady. Mužstvá prípraviek sa môžu prihlásiť obratom na sekretariáte ObFZ. Presný termín turnaja bude známy po zosumarizovaní prihlášok a včas oznámený cestou ÚS ObFZ.
2. VV na návrh KMaŠF schválil termíny jarnej časti súťaže prípraviek ObFZ ročníka 2005/2006 nasledovne:
sobota – 29.4.2006 o 9,00 hod. -usporiadatelia : Hrnčiarovce, Smolenice, Leopoldov, Ružindol.
sobota - 13.5.2006.o,9,00 hod. - usporiadatelia: Vrbové „A“, Suchá, Drahovce, Zeleneč.
sobota - 27.5.2006.o 9,00 hod. - usporiadatelia: Vrbové“B“, Jasl. Bohunice, Dvorníky, Modranka
sobota - 3.6.2006. o 9,00 hod. - usporiadateľ: Slávia Trnava
FO môžu termín turnaja pozmeniť i na iný deň, avšak toto musia včas oznámiť na ObFZ a tiež svojim jesenným súperom v skupine. Finále tejto súťaže je plánované na deň 17.6.2006.
Disciplinárna komisia
Rusnák Jozef, Cífer - 1stret. N, od 21.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Belokostolský Miloš, Bučany - 1stret N, od 21.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Jobek Tibor, Brestovany - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Paulovič Roman, Jalšové - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Pavlíček Pavol, Drahovce - 1 stret. N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Škoda Augustín, D. Krupá - 3 stret.P, od 21.4.-21.7.2006, 1/6/1a
Tollarovič Jozef, Košolná - 1 stret.N, od 21.4.2006., 4 x ŽK
Svitek Peter, D. Dubové - 1 stret.N, od 21.4.2006.,4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Gottwald Igor, Šúrovce - 10 stret.N, od 21.4.2006., 1/3b, 1/9/1b, zapl.150,-Sk
Káčer Michal, Šúrovce - 7 stret.N, od 21.4.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
Ďuriš Jaroslav, Šúrovce/ved.mužstva/ trestá pokutou 400,-+150,-Sk, 1/9/2b
Gajarský Lukáš, Kátlovce - 1 stret.N, od 21.4.2006. 4 x ŽK
Novotný Michal, Bojničky - 4 stret.N, po odstáti predch.trestu, 1/9/1b
Bojňanský Igor, Bojničky/ved.mužstva/ trestá pokutou 400,-+150,-Sk, 1/9/2b
Krivošík Miloš, Klačany - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Cvik Roman, Klačany - 1 stret.N, od 21.4.2006., 1/1b
Polák Marek, Madunice - 7 stret.N, od 21.4.2006.,1/3b
Kusý Andrej, Sl. N. Ves - 1 stret.N, od 21.4.2006.,1/5a,zapl.150,-Sk
Mizerík Ondrej, Sokolovce - 2 stret.N, od 21.4.2006., 1/5a, zapl.150,-Sk
Fano Pavol, Sokolovce - 8 mes. N, od 21.4.2006.,1/3b, 1/6/3a, zapl.150,-Sk
FO Sokolovce, trestá pokutou 1 500,- + 250,-Sk a zastavením činnosti na 1 súť. stretnutie, 2/1d
Albert Martin, Tepličky - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Vranka Miroslav, D. Trhovište - 2 stret.P, od 21.4.- 21.7.2006, 1/5a
Krajčo Matúš, Krakovany - zmena trestu na 3 stret.N, od 21.4.2006.
Krajčo Matúš, Krakovany - 1 stret.N, po odstáti predch. trestu, 4 x ŽK
Krajčo Matúš, Krakovany - 1 stret.N.,po odstáti predch.trestov, 1/5a
Bališ Tomáš, Trakovice - 1 stret.N.,od 21.4.2006.,1/5a, zapl.100,-Sk
Lackovič Lukáš, Trakovice - 1 stret.N.,od 21.4.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Ondriga Ján, Siladice - 1 stret.N., od 21.4.2006.,1/5a
Lehotský Marek, B. Kostol - 1 stret.N.,od 21.4.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Lehotský Marek, B. Kostol - 2 stret.P, od 28.4.- 28.7.2006.,1/5a
Šnajdár Stanislav, Banka - 4 stret.N, po odstáti predch.trestu, 1/9/1b, zapl.100,-Sk
Peter Marek, Banka /ved.mužstva/ trestá pokutou 200,-+100,-SK, 1/9/2b
Kovár Adam, Veselé-ž. - 1 stret.N, od 21.4.2006.,1/5a, zapl.50,-Sk
Valo Juraj, Ostrov-ž. - 1 stret.N.,od 21.4.2006.,1/1a
FO V. Kostoľany na návrh ŠTK trestá pokutou 5 000,-Sk, RS II/A/6d
Landiga Viliam, Bojničky - zmena trestu na 4 stret.P, od 21.4. – 21.7.2006.
Bihári Martin, Siladice - zmena trestu na 3 stret.P, od 21.4.-21.7.2006.
Horváth Pavol, Buková - nevyhovuje žiadosti o zmenu trestu pre závažnosť
priestupku
Oznam sekretariátu
Sekretariát ObFZ upozorňuje všetky FO, aby pre zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb používali iba tlačivo, ktoré obdržali od ObFZ v septembri 2005. Tlačivo treba riadne vyplniť a potvrdiť pre každý zápas osobitne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami
 3. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 4. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 5. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 6. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 7. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 8. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach
 1. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami
 2. Verejnosť už hlasuje za najkrajšiu obnovenú pamiatku
 3. Súboj o najkrajšiu pamiatku rozhodne verejné hlasovanie
 4. Súboj o najkrajšiu pamiatku rozhodne aj verejnosť
 5. Západniari hlasujú o svojej najkrajšej pamiatke
 6. Verejné hlasovanie rozhodne o najkrajšej obnovenej pamiatke
 7. Súboj o najkrajšiu pamiatku rozlúskne verejné hlasovanie
 8. Opäť máme možnosť hlasovať o najkrajšiu obnovenú pamiatku
 1. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 13 915
 2. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 13 674
 3. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 949
 4. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 9 134
 5. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 7 538
 6. Jednoznačný recept na úspech? Buďte pripravení prispôsobiť sa 7 006
 7. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 309
 8. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 3 127

Blogy SME

 1. Linda Rampašeková: Je lepšia hra ako film?
 2. Pavel Kalis: Ako žiť s infláciou
 3. Unicef Slovensko: Voda nie je samozrejmosť
 4. Ivan Mlynár: Posolstvo Štefana Hamrana - sú len dva dni v roku, kedy nemôžeme brániť právny štát – včera a zajtra
 5. Rastislav Puchala: Maďari za Dunai
 6. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov
 7. Soňa Kallová: Mierotvorci Slovania alebo tradícia Svätoplukových prútov stále živá
 8. Ján Šeďo: Cár necestuje, nešoféruje, ľuďom tlačia do hlavy kaleráby.
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 145
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 5 434
 3. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 5 424
 4. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 4 335
 5. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 3 113
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 2 891
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 503
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 354
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Ilustračné foto.

Futbal by podľa polície nemal byť o výtržnostiach.


12 h
Ilustračná fotka

Aktuálnu situáciu hodnotí ako katastrofu.


18 h

Chodkyňu privolaní záchranári previezli na vyšetrenie do nemocnice.


16 h

Želali si to tak pozostalé rodiny.


a 1 ďalší 18 h

Blogy SME

 1. Linda Rampašeková: Je lepšia hra ako film?
 2. Pavel Kalis: Ako žiť s infláciou
 3. Unicef Slovensko: Voda nie je samozrejmosť
 4. Ivan Mlynár: Posolstvo Štefana Hamrana - sú len dva dni v roku, kedy nemôžeme brániť právny štát – včera a zajtra
 5. Rastislav Puchala: Maďari za Dunai
 6. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov
 7. Soňa Kallová: Mierotvorci Slovania alebo tradícia Svätoplukových prútov stále živá
 8. Ján Šeďo: Cár necestuje, nešoféruje, ľuďom tlačia do hlavy kaleráby.
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 145
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 5 434
 3. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 5 424
 4. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 4 335
 5. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 3 113
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 2 891
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 503
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 354
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu