Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č. 35

VV na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme : - schválil personálne zloženie odb. komisie TMK

VV na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :
- schválil personálne zloženie odb. komisie TMK
- schválil návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov patriacich SZTK.
- schválil termínovú listinu jarnej časti súťaže prípraviek ObFZ roč.2005/2006.
- schválil účasť žiackeho výberu ObFZ na turnaji v Zlíne
- schválil organizačné zabezpečenie žiackych družobných turnajov v Blansku a v Trnava
- schválil usporiadanie jarného turnaja žiackych prípraviek na umelej tráve ZŠ K. Máhra v Trnave
- zobral na vedomie informáciu o zimnom prestupovom období
- zobral na vedomie informáciu o zmene štatutárov FO Zvončín
- zobral na vedomie informáciu o priebehu finálovej časti súťaže Nike - Premier Cup 2005 v Senci
- zobral na vedomie informáciu o pripravovanom turnaji Nike - Premier Cup 2006
- ďalšie úlohy boli uložené predsedovi, podpredsedovi, sekretárovi a účtovníčke p. Maštalírovej.
Športovo-technická komisia
1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu konaných dňa 15.4.a 16.4.2006.
2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 15.4.2006.
3. OS A – dospelí:
19. kolo Šúrovce – Križovany
ŠTK námietku TJ Križovany prejednala a na základe zistených skutočností ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku v platnosti. Odstupuje hráča Šúroviec Gottwald Igor, kapitána mužstva Hochman Michal a ved. mužstva Ďuriša Jaroslava na doriešenie DK. Zároveň odstupuje R. Štrbu Jozefa na doriešenie KR.
4. OS B – dospelí:
19. kolo Bojničky - Pečeňady
ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP.čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 v prospech FO Pečeňady
5. III. A – dospelí:
19. kolo Bučany B – Radošovce
ŠTK súhlasí po dohode oboch FO so zmenou hracieho času. MFZ sa odohrá dňa 22.4.2006. o 10,00hod. v Bučanoch.
6. III. B – dospelí:
20.kolo Družstevník Zelenice – TJ Sokolovce
ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/d a 106/1 a priznáva 3 body a skóre 3:0 pre TJ Zelenice.
7. OS B – dorast:
a./17.kolo Banka – Veselé
ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 22.4.2006, t.j. v sobotu o 13,30hod.
b./ ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa TJ Banka na sobotu :
13. kolo Banka - Drahovce
19. kolo Banka - Piešťany „B“
21. kolo Banka - Bojničky
Uvedené stretnutia sa odohrajú vždy v ÚHČ dorastu.
c./ PFK Piešťany
ŠTK súhlasí s odohratím nasledovných MFZ na hracej ploche OTJ Banka
18. kolo Piešťany „B“ – Bojničky nedeľa 30.4.2006 UHČ dorastu
20. kolo Piešťany „B“ - Prašník streda 10.5.2006 o 17,00hod.
22. kolo Piešťany „B“ - Ratnovce nedeľa 21.5.2006 v ÚHČ
ŠTK súhlasí s odohratím 13. kola Piešťany „B“ – Ostrov na hracej ploche PFK Piešťany 4.6.2006. o 14,30 hod.
d./ 17.kolo Bojničky - Dubovany
ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFZ. Stretnutie sa odohrá 22.4.2006. t.j. v sobotu v ÚHČ dorastu.
e./ TJ Bojničky
ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFZ TJ Bojničky vždy v sobotu 2 hod. pred ÚHČ žiakov
f./ 16.kolo Ostrov - Banka
ŠTK na návrh DK stretnutie kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 a priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech TJ Ostrov
8. OS A - žiaci:
13.kolo Majcichov – Opoj
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času. Zápas sa odohrá 22.4.2006. o 13,30hod.
9. Rôzne:
Chýbajúce zápisy :
OSB – dospelí 20. kolo Šípkové - Trakovice
OM – dorast 20. kolo Veľké Kostolany - Bučany
OM – žiaci 16. kolo Moravany – Trakovice
Komisia rozhodcov
1. KR vykonala zmeny v obsadení R na MFZ konané v dňoch 21.,22.a 23.4.2006.
2. KR schválila obsadenie R na MFZ mužov, dorastu, žiakov na 28.,29.a 30.4.2006.
3. KR pozastavuje delegáciu na 1 MFZ – R.-Vavro.
4. Neskoro zaslaný zápis: R Homola - Bojničky - Pečeňady – muži
5. Chyby v zápisoch :
19. kolo dospelí: Bačík, Petráš
6. Neúčasť na stretnutí - žiaci: Naháč – Kátlovce - R. Petráš
7. KR žiada R pôsobiacich v ZsFZ, aby sa dostavili vždy v utorok alebo vo štvrtok od 16,30- 17,30hod. na sekretariát ObFZ, podpísať zmluvy u p. Maštalírovej, potrebné k účinkovaniu v ObFZ Trnava
8. KR pozýva do svojich radov nových adeptov na rozhodovanie, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii rozhodcu R ObFZ Trnava, na svoje zasadnutie vždy v utorok od 16,00hod.
9. KR pozýva na nominačný seminár konaný 2.5.2006. o 17,00 hod. na ObFZ Trnava nasledujúcich R: Belanský, Gádoši T, Dúbravec, Boleček, Gondor, Homola, Nosál, Šmidovič V, Chovan J., Jurena L., Kosmál, Gádoši A.
Podmienkou na pôsobenie na listine ZsFZ je úspešné absolvovanie písomnej práce / Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok / a fyzických previerok /50m- 8 sek., 200m – 35 sek., 12 min. beh – 2 800m/
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na MFZ hrané dňa 28.4.06. a 30.4.2006.
2. KD vykonala kontrolu zápisov DZ.
3. KD doplnila obsadenie DZ na dni 21. a 23.4.2006.
4. KD blahoželá k životnému jubileu k 50.narodeninám p. Vyskočovi Ladislavovi. Želáme mu veľa zdravia a osobných úspechov.
Komisia mládeže a školského futbalu
1. KMaŠF organizuje v mesiaci apríl „Jarný turnaj futbalových prípraviek ObFZ“, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci narodení po 1.1.1994 a mladší. Turnaj sa uskutoční na umelom trávniku ZŠ K.Mahra v Trnave. Hrá sa systémom 4+1 s tým, že mužstvá cestujú na turnaj na vlastné náklady. Mužstvá prípraviek sa môžu prihlásiť obratom na sekretariáte ObFZ. Presný termín turnaja bude známy po zosumarizovaní prihlášok a včas oznámený cestou ÚS ObFZ.
2. VV na návrh KMaŠF schválil termíny jarnej časti súťaže prípraviek ObFZ ročníka 2005/2006 nasledovne:
sobota – 29.4.2006 o 9,00 hod. -usporiadatelia : Hrnčiarovce, Smolenice, Leopoldov, Ružindol.
sobota - 13.5.2006.o,9,00 hod. - usporiadatelia: Vrbové „A“, Suchá, Drahovce, Zeleneč.
sobota - 27.5.2006.o 9,00 hod. - usporiadatelia: Vrbové“B“, Jasl. Bohunice, Dvorníky, Modranka
sobota - 3.6.2006. o 9,00 hod. - usporiadateľ: Slávia Trnava
FO môžu termín turnaja pozmeniť i na iný deň, avšak toto musia včas oznámiť na ObFZ a tiež svojim jesenným súperom v skupine. Finále tejto súťaže je plánované na deň 17.6.2006.
Disciplinárna komisia
Rusnák Jozef, Cífer - 1stret. N, od 21.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Belokostolský Miloš, Bučany - 1stret N, od 21.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Jobek Tibor, Brestovany - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Paulovič Roman, Jalšové - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Pavlíček Pavol, Drahovce - 1 stret. N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Škoda Augustín, D. Krupá - 3 stret.P, od 21.4.-21.7.2006, 1/6/1a
Tollarovič Jozef, Košolná - 1 stret.N, od 21.4.2006., 4 x ŽK
Svitek Peter, D. Dubové - 1 stret.N, od 21.4.2006.,4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Gottwald Igor, Šúrovce - 10 stret.N, od 21.4.2006., 1/3b, 1/9/1b, zapl.150,-Sk
Káčer Michal, Šúrovce - 7 stret.N, od 21.4.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
Ďuriš Jaroslav, Šúrovce/ved.mužstva/ trestá pokutou 400,-+150,-Sk, 1/9/2b
Gajarský Lukáš, Kátlovce - 1 stret.N, od 21.4.2006. 4 x ŽK
Novotný Michal, Bojničky - 4 stret.N, po odstáti predch.trestu, 1/9/1b
Bojňanský Igor, Bojničky/ved.mužstva/ trestá pokutou 400,-+150,-Sk, 1/9/2b
Krivošík Miloš, Klačany - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Cvik Roman, Klačany - 1 stret.N, od 21.4.2006., 1/1b
Polák Marek, Madunice - 7 stret.N, od 21.4.2006.,1/3b
Kusý Andrej, Sl. N. Ves - 1 stret.N, od 21.4.2006.,1/5a,zapl.150,-Sk
Mizerík Ondrej, Sokolovce - 2 stret.N, od 21.4.2006., 1/5a, zapl.150,-Sk
Fano Pavol, Sokolovce - 8 mes. N, od 21.4.2006.,1/3b, 1/6/3a, zapl.150,-Sk
FO Sokolovce, trestá pokutou 1 500,- + 250,-Sk a zastavením činnosti na 1 súť. stretnutie, 2/1d
Albert Martin, Tepličky - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Vranka Miroslav, D. Trhovište - 2 stret.P, od 21.4.- 21.7.2006, 1/5a
Krajčo Matúš, Krakovany - zmena trestu na 3 stret.N, od 21.4.2006.
Krajčo Matúš, Krakovany - 1 stret.N, po odstáti predch. trestu, 4 x ŽK
Krajčo Matúš, Krakovany - 1 stret.N.,po odstáti predch.trestov, 1/5a
Bališ Tomáš, Trakovice - 1 stret.N.,od 21.4.2006.,1/5a, zapl.100,-Sk
Lackovič Lukáš, Trakovice - 1 stret.N.,od 21.4.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Ondriga Ján, Siladice - 1 stret.N., od 21.4.2006.,1/5a
Lehotský Marek, B. Kostol - 1 stret.N.,od 21.4.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Lehotský Marek, B. Kostol - 2 stret.P, od 28.4.- 28.7.2006.,1/5a
Šnajdár Stanislav, Banka - 4 stret.N, po odstáti predch.trestu, 1/9/1b, zapl.100,-Sk
Peter Marek, Banka /ved.mužstva/ trestá pokutou 200,-+100,-SK, 1/9/2b
Kovár Adam, Veselé-ž. - 1 stret.N, od 21.4.2006.,1/5a, zapl.50,-Sk
Valo Juraj, Ostrov-ž. - 1 stret.N.,od 21.4.2006.,1/1a
FO V. Kostoľany na návrh ŠTK trestá pokutou 5 000,-Sk, RS II/A/6d
Landiga Viliam, Bojničky - zmena trestu na 4 stret.P, od 21.4. – 21.7.2006.
Bihári Martin, Siladice - zmena trestu na 3 stret.P, od 21.4.-21.7.2006.
Horváth Pavol, Buková - nevyhovuje žiadosti o zmenu trestu pre závažnosť
priestupku
Oznam sekretariátu
Sekretariát ObFZ upozorňuje všetky FO, aby pre zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb používali iba tlačivo, ktoré obdržali od ObFZ v septembri 2005. Tlačivo treba riadne vyplniť a potvrdiť pre každý zápas osobitne.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 39 382
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 574
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 10 340
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 339
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 996
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 945
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 218
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 929
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 729
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 625
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Miera pozitivity prekročila jedno percento.

9 h
Vľavo herci a vpravo fanúšikovia Spartaka Trnava počas predpremiéry predstavenia Futbal alebo Bílý andel v pekle v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Herci sa cítili ako na trávniku, pri „ďakovačkách“ nechýbali chorály.

10 h
Zdravotník odoberá vzorku počas testovania na koronavírus.

Záujemcovia o testovanie sa mohli objednať na presný čas.

11 h
Minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Pedagogickým zamestnancom sa od januára platy celoplošne nezvýšili.

12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

13 h

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

15 h

Účasť je oveľa nižšia, ako mesto očakávalo.

14 h

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

22. jan

Už ste čítali?