Utorok, 21. september, 2021 | Meniny má MatúšKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Trnava č. 35

VV na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme : - schválil personálne zloženie odb. komisie TMK

VV na svojom poslednom zasadnutí prejednal a prijal uznesenia uvedené v zápisnici z tohto rokovania. Z nich vyberáme :
- schválil personálne zloženie odb. komisie TMK
- schválil návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov patriacich SZTK.
- schválil termínovú listinu jarnej časti súťaže prípraviek ObFZ roč.2005/2006.
- schválil účasť žiackeho výberu ObFZ na turnaji v Zlíne
- schválil organizačné zabezpečenie žiackych družobných turnajov v Blansku a v Trnava
- schválil usporiadanie jarného turnaja žiackych prípraviek na umelej tráve ZŠ K. Máhra v Trnave
- zobral na vedomie informáciu o zimnom prestupovom období
- zobral na vedomie informáciu o zmene štatutárov FO Zvončín
- zobral na vedomie informáciu o priebehu finálovej časti súťaže Nike - Premier Cup 2005 v Senci
- zobral na vedomie informáciu o pripravovanom turnaji Nike - Premier Cup 2006
- ďalšie úlohy boli uložené predsedovi, podpredsedovi, sekretárovi a účtovníčke p. Maštalírovej.
Športovo-technická komisia
1. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu konaných dňa 15.4.a 16.4.2006.
2. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 15.4.2006.
3. OS A – dospelí:
19. kolo Šúrovce – Križovany
ŠTK námietku TJ Križovany prejednala a na základe zistených skutočností ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku v platnosti. Odstupuje hráča Šúroviec Gottwald Igor, kapitána mužstva Hochman Michal a ved. mužstva Ďuriša Jaroslava na doriešenie DK. Zároveň odstupuje R. Štrbu Jozefa na doriešenie KR.
4. OS B – dospelí:
19. kolo Bojničky - Pečeňady
ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP.čl.100/i a 106/1 s priznaním 3 bodov a skóre 0:3 v prospech FO Pečeňady
5. III. A – dospelí:
19. kolo Bučany B – Radošovce
ŠTK súhlasí po dohode oboch FO so zmenou hracieho času. MFZ sa odohrá dňa 22.4.2006. o 10,00hod. v Bučanoch.
6. III. B – dospelí:
20.kolo Družstevník Zelenice – TJ Sokolovce
ŠTK na základe rozhodnutia DK MFZ kontumuje podľa SP čl.100/d a 106/1 a priznáva 3 body a skóre 3:0 pre TJ Zelenice.
7. OS B – dorast:
a./17.kolo Banka – Veselé
ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa. MFZ sa odohrá dňa 22.4.2006, t.j. v sobotu o 13,30hod.
b./ ŠTK súhlasí so zmenou hracieho dňa TJ Banka na sobotu :
13. kolo Banka - Drahovce
19. kolo Banka - Piešťany „B“
21. kolo Banka - Bojničky
Uvedené stretnutia sa odohrajú vždy v ÚHČ dorastu.
c./ PFK Piešťany
ŠTK súhlasí s odohratím nasledovných MFZ na hracej ploche OTJ Banka
18. kolo Piešťany „B“ – Bojničky nedeľa 30.4.2006 UHČ dorastu
20. kolo Piešťany „B“ - Prašník streda 10.5.2006 o 17,00hod.
22. kolo Piešťany „B“ - Ratnovce nedeľa 21.5.2006 v ÚHČ
ŠTK súhlasí s odohratím 13. kola Piešťany „B“ – Ostrov na hracej ploche PFK Piešťany 4.6.2006. o 14,30 hod.
d./ 17.kolo Bojničky - Dubovany
ŠTK súhlasí so zmenou termínu MFZ. Stretnutie sa odohrá 22.4.2006. t.j. v sobotu v ÚHČ dorastu.
e./ TJ Bojničky
ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFZ TJ Bojničky vždy v sobotu 2 hod. pred ÚHČ žiakov
f./ 16.kolo Ostrov - Banka
ŠTK na návrh DK stretnutie kontumuje podľa SP čl.100/i a 106/1 a priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech TJ Ostrov
8. OS A - žiaci:
13.kolo Majcichov – Opoj
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času. Zápas sa odohrá 22.4.2006. o 13,30hod.
9. Rôzne:
Chýbajúce zápisy :
OSB – dospelí 20. kolo Šípkové - Trakovice
OM – dorast 20. kolo Veľké Kostolany - Bučany
OM – žiaci 16. kolo Moravany – Trakovice
Komisia rozhodcov
1. KR vykonala zmeny v obsadení R na MFZ konané v dňoch 21.,22.a 23.4.2006.
2. KR schválila obsadenie R na MFZ mužov, dorastu, žiakov na 28.,29.a 30.4.2006.
3. KR pozastavuje delegáciu na 1 MFZ – R.-Vavro.
4. Neskoro zaslaný zápis: R Homola - Bojničky - Pečeňady – muži
5. Chyby v zápisoch :
19. kolo dospelí: Bačík, Petráš
6. Neúčasť na stretnutí - žiaci: Naháč – Kátlovce - R. Petráš
7. KR žiada R pôsobiacich v ZsFZ, aby sa dostavili vždy v utorok alebo vo štvrtok od 16,30- 17,30hod. na sekretariát ObFZ, podpísať zmluvy u p. Maštalírovej, potrebné k účinkovaniu v ObFZ Trnava
8. KR pozýva do svojich radov nových adeptov na rozhodovanie, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii rozhodcu R ObFZ Trnava, na svoje zasadnutie vždy v utorok od 16,00hod.
9. KR pozýva na nominačný seminár konaný 2.5.2006. o 17,00 hod. na ObFZ Trnava nasledujúcich R: Belanský, Gádoši T, Dúbravec, Boleček, Gondor, Homola, Nosál, Šmidovič V, Chovan J., Jurena L., Kosmál, Gádoši A.
Podmienkou na pôsobenie na listine ZsFZ je úspešné absolvovanie písomnej práce / Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok / a fyzických previerok /50m- 8 sek., 200m – 35 sek., 12 min. beh – 2 800m/
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na MFZ hrané dňa 28.4.06. a 30.4.2006.
2. KD vykonala kontrolu zápisov DZ.
3. KD doplnila obsadenie DZ na dni 21. a 23.4.2006.
4. KD blahoželá k životnému jubileu k 50.narodeninám p. Vyskočovi Ladislavovi. Želáme mu veľa zdravia a osobných úspechov.
Komisia mládeže a školského futbalu
1. KMaŠF organizuje v mesiaci apríl „Jarný turnaj futbalových prípraviek ObFZ“, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci narodení po 1.1.1994 a mladší. Turnaj sa uskutoční na umelom trávniku ZŠ K.Mahra v Trnave. Hrá sa systémom 4+1 s tým, že mužstvá cestujú na turnaj na vlastné náklady. Mužstvá prípraviek sa môžu prihlásiť obratom na sekretariáte ObFZ. Presný termín turnaja bude známy po zosumarizovaní prihlášok a včas oznámený cestou ÚS ObFZ.
2. VV na návrh KMaŠF schválil termíny jarnej časti súťaže prípraviek ObFZ ročníka 2005/2006 nasledovne:
sobota – 29.4.2006 o 9,00 hod. -usporiadatelia : Hrnčiarovce, Smolenice, Leopoldov, Ružindol.
sobota - 13.5.2006.o,9,00 hod. - usporiadatelia: Vrbové „A“, Suchá, Drahovce, Zeleneč.
sobota - 27.5.2006.o 9,00 hod. - usporiadatelia: Vrbové“B“, Jasl. Bohunice, Dvorníky, Modranka
sobota - 3.6.2006. o 9,00 hod. - usporiadateľ: Slávia Trnava
FO môžu termín turnaja pozmeniť i na iný deň, avšak toto musia včas oznámiť na ObFZ a tiež svojim jesenným súperom v skupine. Finále tejto súťaže je plánované na deň 17.6.2006.
Disciplinárna komisia
Rusnák Jozef, Cífer - 1stret. N, od 21.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Belokostolský Miloš, Bučany - 1stret N, od 21.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Jobek Tibor, Brestovany - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Paulovič Roman, Jalšové - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Pavlíček Pavol, Drahovce - 1 stret. N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Škoda Augustín, D. Krupá - 3 stret.P, od 21.4.-21.7.2006, 1/6/1a
Tollarovič Jozef, Košolná - 1 stret.N, od 21.4.2006., 4 x ŽK
Svitek Peter, D. Dubové - 1 stret.N, od 21.4.2006.,4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Gottwald Igor, Šúrovce - 10 stret.N, od 21.4.2006., 1/3b, 1/9/1b, zapl.150,-Sk
Káčer Michal, Šúrovce - 7 stret.N, od 21.4.2006.,1/3b, zapl.150,-Sk
Ďuriš Jaroslav, Šúrovce/ved.mužstva/ trestá pokutou 400,-+150,-Sk, 1/9/2b
Gajarský Lukáš, Kátlovce - 1 stret.N, od 21.4.2006. 4 x ŽK
Novotný Michal, Bojničky - 4 stret.N, po odstáti predch.trestu, 1/9/1b
Bojňanský Igor, Bojničky/ved.mužstva/ trestá pokutou 400,-+150,-Sk, 1/9/2b
Krivošík Miloš, Klačany - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK
Cvik Roman, Klačany - 1 stret.N, od 21.4.2006., 1/1b
Polák Marek, Madunice - 7 stret.N, od 21.4.2006.,1/3b
Kusý Andrej, Sl. N. Ves - 1 stret.N, od 21.4.2006.,1/5a,zapl.150,-Sk
Mizerík Ondrej, Sokolovce - 2 stret.N, od 21.4.2006., 1/5a, zapl.150,-Sk
Fano Pavol, Sokolovce - 8 mes. N, od 21.4.2006.,1/3b, 1/6/3a, zapl.150,-Sk
FO Sokolovce, trestá pokutou 1 500,- + 250,-Sk a zastavením činnosti na 1 súť. stretnutie, 2/1d
Albert Martin, Tepličky - 1 stret.N, od 21.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
Vranka Miroslav, D. Trhovište - 2 stret.P, od 21.4.- 21.7.2006, 1/5a
Krajčo Matúš, Krakovany - zmena trestu na 3 stret.N, od 21.4.2006.
Krajčo Matúš, Krakovany - 1 stret.N, po odstáti predch. trestu, 4 x ŽK
Krajčo Matúš, Krakovany - 1 stret.N.,po odstáti predch.trestov, 1/5a
Bališ Tomáš, Trakovice - 1 stret.N.,od 21.4.2006.,1/5a, zapl.100,-Sk
Lackovič Lukáš, Trakovice - 1 stret.N.,od 21.4.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Ondriga Ján, Siladice - 1 stret.N., od 21.4.2006.,1/5a
Lehotský Marek, B. Kostol - 1 stret.N.,od 21.4.2006., 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
Lehotský Marek, B. Kostol - 2 stret.P, od 28.4.- 28.7.2006.,1/5a
Šnajdár Stanislav, Banka - 4 stret.N, po odstáti predch.trestu, 1/9/1b, zapl.100,-Sk
Peter Marek, Banka /ved.mužstva/ trestá pokutou 200,-+100,-SK, 1/9/2b
Kovár Adam, Veselé-ž. - 1 stret.N, od 21.4.2006.,1/5a, zapl.50,-Sk
Valo Juraj, Ostrov-ž. - 1 stret.N.,od 21.4.2006.,1/1a
FO V. Kostoľany na návrh ŠTK trestá pokutou 5 000,-Sk, RS II/A/6d
Landiga Viliam, Bojničky - zmena trestu na 4 stret.P, od 21.4. – 21.7.2006.
Bihári Martin, Siladice - zmena trestu na 3 stret.P, od 21.4.-21.7.2006.
Horváth Pavol, Buková - nevyhovuje žiadosti o zmenu trestu pre závažnosť
priestupku
Oznam sekretariátu
Sekretariát ObFZ upozorňuje všetky FO, aby pre zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb používali iba tlačivo, ktoré obdržali od ObFZ v septembri 2005. Tlačivo treba riadne vyplniť a potvrdiť pre každý zápas osobitne.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 2. BLoKK: Z nevyužitých kancelárií v centre štýlové bývanie
 3. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 4. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 5. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 6. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 7. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 8. Školy sa znova môžu zapojiť do zberu starých mobilov
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 2. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 3. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 4. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 5. Škola ich učí pracovať v tíme a pod tlakom
 6. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 9. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 9 919
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 857
 3. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 623
 4. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 381
 5. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 3 313
 6. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 183
 7. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 3 062
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 670
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 334
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 917

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 2. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 5. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 6. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 7. ASEKOL SK: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch
 8. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 745
 2. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 773
 3. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 8 061
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 513
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 976
 6. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 856
 7. Pavel Dvořák: Rozvádzajú sa Číňania? Majú milenky? 4 579
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 477
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Aktuálne v smere do Bratislavy je cesta uzavretá.


TASR 1 h
Kaštieľ je príkladom klasicistickej architektúry, preslávený menom rodiny Brunsvik, hudobným géniom Ludwigom van Beethovenom, či rozáriom grófky Chotekovej, Dolná Krupá

Koncert sa uskutoční v parku kaštieľa v Dolnej Krupej, kde to dýcha atmosférou príbehov a legiend.


TASR 3 h
Policajti sa viac zamerajú na dodržiavanie protiepidemických opatrení v prevádzkach a na podujatiach.

Každá štvrtá nehoda v kraji bola pod vplyvom alkoholu.


5 h
Ilustračné foto.

Koronavírus si vyžiadal ďalších sedem obetí.


TASR 7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Priniesť má aj pracovné miesta. Pôjde o jedno z troch moderných stredísk, aké zatiaľ na Slovensku nie sú.


20. sep

Múzeum čakajú organizačné zmeny.


TASR 24 h

Z miesta činu unikalo biele auto.


20. sep

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.


20. sep

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 2. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 3. Lucia Žárska: Technologická skupina FAANG silno rastie. Na pozíciu lídra má našliapnuté Apple
 4. Eva Gallova: Lúčne kvety, hmyz a rosa
 5. Alžbeta Szomolaiová: Cez Prielom Hornádu na Letanovský mlyn
 6. Jozef Javurek: Kúpele Nimnica
 7. ASEKOL SK: Odpadové hospodárstvo a recyklácia sú historicky najväčšou biznisovou príležitosťou. Nespime na vavrínoch
 8. Jozef Ivan: Nová Bermudská záhada? Tentoraz - obdĺžnik...
 1. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 15 745
 2. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 773
 3. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 8 061
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 513
 5. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 5 976
 6. Peter Chudý: Budú obvinení všetci policajní vyšetrovatelia na Slovensku? Alebo pokrivené uznesenie o vznesení obvinenia vyšetrovateľom NAKA. 4 856
 7. Pavel Dvořák: Rozvádzajú sa Číňania? Majú milenky? 4 579
 8. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 477

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu