Utorok, 9. august, 2022 | Meniny má Ľubomíra

Úradná správa ObFZ Trnava č.34.

Športovo-technická komisia 1. Náhradné termíny odložených MFZ Dospelí: 16.kolo piatok 21. 4. 2006 – 17. 00 hod. (OM, OSA, OSB, III.B) 17. kolo piatok 28. 4. 2006 – 17. 00 hod. (OM, OSA, OSB, III.B)

Športovo-technická komisia
1. Náhradné termíny odložených MFZ
Dospelí: 16.kolo piatok 21. 4. 2006 – 17. 00 hod.
(OM, OSA, OSB, III.B)
17. kolo piatok 28. 4. 2006 – 17. 00 hod.
(OM, OSA, OSB, III.B)
Dospelí: III.A – 14.kolo nedeľa 4. 6. 2006. v ÚHČ
III.A - 15.kolo nedeľa 11. 6. 2006. v ÚHČ
2. Náhradné termíny odložených MFZ
Dorast: 16. kolo štvrtok 20. 4. 2006 – 17. 00 hod (OM)
17. kolo štvrtok 27. 4. 2006 – 17. 00 hod (OM)
OSA, OSB - 12.kolo nedeľa 28. 5. 2006. ÚHČ
OSA, OSB - 13.kolo nedeľa 4. 6. 2006 ÚHČ
OSB – stretnutie OŠK Prašník – OFK Ratnovce sa odohrá 11.6.2006. v ÚHČ
3. ŠTK schválila výsledky MFZ dospelých a dorastu konaných dňa 8.4.a 9.4.2006.
4. ŠTK schválila výsledky MFZ žiakov konaných dňa 8.4.2006.
5. OSA – dospelí:
a) 19. kolo Šúrovce – Križovany
ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.4.2006. o 17,00hod. zástupcov TJ Šúrovce – vedúci mužstva Ďuriš Jaroslav, hráča Gottwald Igor a kapitána Hochman Michal, zástupcov TJ Križovany- ved.mužstva Brázdovič Igor a kapitána Krivosudský Milan.
b) ŠTK žiada TJ Košolná o zaslanie súhlasu TJ Lovčice na odohratie MFZ 23.kola dňa 6.5.2006. v ÚHČ.
6. OSB – dospelí:
18. kolo H. Otrokovce – Dubovany
ŠTK kontumuje stretnutie podľa SP čl. 100/b a 106/1 a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech H. Otrokoviec.
7. III.A – dospelí:
17. kolo Bučany – Modranka
ŠTK neprejednala námietky, nakoľko nespĺňajú náležitosti SP čl. 123.
8. III.B – dospelí:
18. kolo H. Trhovište – Koplotovce
ŠTK súhlasí s odohratím MFZ dňa 14.4.2006. o 16. 00 hod. na ihrisku v H.Trhovišti, v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku v Tepličkách.
9. OM – žiaci:
16. kolo Moravany – Trakovice
ŠTK súhlasí s odohratím MFZ na ihrisku TJ Moravany o 13. 00 hod.
10. OSA- žiaci:
12. kolo: Majcichov – Lovčice
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času. Zápas sa odohrá 15. 4. 2006 o 13. 30 hod. na ihrisku v Majcichove
11. OSD- žiaci:
10. kolo Ratnovce – Prašník
ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času. Stretnutie sa odohrá dňa 15. 4. 2006. o 11. 00 hod.
12. Rôzne :
Chýbajúce zápisy :
Bojničky – Pečeňady - R Homola
13. ŠTK odstupuje R : Vavro, Dzuro, Homola – na doriešenie KR.
14. ŠTK dôrazne upozorňuje všetkých R na včasné zaslanie zápisu o stretnutí.
Komisia rozhodcov
1. KR vykonala zmeny v obsadení R na MFZ konané v dňoch 15.a 16.4.2006. na základe ospravedlnenia R
2. KR schválila obsadenie R na MFZ mužov, dorastu, žiakov na 20.,21.,22.a 23.4.2006.
3. KR obsadila dohrávky 17.kola hrané dňa 14.4.2006 o 16. 00 hod.: D. Lopašov-Pet. Hlohovec a Hor. Trhovište-Koplotovce u dospelých
4. Odvolaní zo stretnutí: Šmidovič Viktor – 2 MFZ na základe zníženej známky DZ
Jurena Lukáš - 2 MFZ za nedostavenie sa na stretnutie
Neskoro zaslaný zápis: R Dzuro - Nižná - Kľačany - muži
R Vavro – Pečeňady – Pastuchov – muži
5. Chyby v zápisoch:
18. kolo dospelí: Brestovanský, Bočák, Halás, Letovanec, Čvirik, Urban, Šarvaic R.
14. kolo dorast: Bočák, Fandel, Kočišová, Rác, Sekerka, Zaťko,
14. kolo žiaci: Belanský P.ml.
6. KR žiada R pôsobiacich v ZsFZ, aby sa dostavili vždy v útorok alebo vo štvrtok od 16. 30 – 17. 30 hod. na sekretariát ObFZ, podpísať zmluvy u p.Maštalírovej, potrebné k účinkovaniu v ObFZ Trnava
7. KR pozýva do svojich radov nových adeptov na rozhodovanie, ktorí majú záujem pôsobiť vo funkcii rozhodcu R ObFZ Trnava, na svoje zasadnutie vždy v útorok od 16. 00 hod.
8. KR oznamuje adeptom rozhodcov na postup do súťaží riadených ZsFZ, že nominačný seminár sa uskutoční dňa 2.5.2006. o 17,00hod na ObFZ Trnava. Podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu V. ligy je úspešné absolvovanie písomnej práce (Pravidlá futbalu a Súťažný poriadok) a fyzických previerok (50m-limit 8,0 sek., 200m - 35 sek., 12min. beh - 2 800m). Mená pozvaných adeptov budú zverejnené v budúcej úradnej správe.
Komisia delegátov
1. KD schválila obsadenie DZ na MFZ hrané dňa 21.4.a 23.4.2006.
2. KD doplnila obsadenie DZ na MFZ hrané dňa 16.4.2006.
3. KD akceptuje ospravedlnenie p.Karnaya
4. KD žiada DZ pôsobiacich v ZsFZ a SFZ , aby si prišli podpísať dohody na výkon funkcie vždy v útorok a vo štvrtok od 16. 30 do 17. 30 hod. na sekretariát ObFZ u p.Maštalírovej.
Komisia mládeže a školského futbalu
1. SFZ v spolupráci s firmou NIKE organizuje žiacky futbalový turnaj NIKE Premier Cup 2006/2007 pre žiakov narodených po 1.1.1992 a mladších. FO sa môžu prihlásiť obratom písomne na sekretariáte ObFZ
2. KMaŠF organizuje v mesiaci apríl „Jarný turnaj futbalových prípraviek ObFZ“, ktorého sa môžu zúčastniť žiaci narodení po 1.1.1994 a mladší. Turnaj sa uskutoční na umelom trávniku ZŠ K.Mahra v Trnave. Hrá sa systémom 4+1 s tým, že mužstvá cestujú na turnaj na vlastné náklady. Mužstvá prípraviek sa môžu prihlásiť obratom na sekretariáte ObFZ. Presný termín turnaja bude známy po zosumarizovaní prihlášok a včas oznámený cestou ÚS ObFZ.
3. VV na návrh KMaŠF schválil termíny jarnej časti súťaže prípraviek ObFZ ročníka 2005/2006 nasledovne: sobota – 29. 4. 2006 o 9. 00 hod. -usporiadatelia: Hrnčiarovce, Smolenice, Leopoldov, Ružindol.
Sobota - 13.5.2006.o 9. 00 hod. - usporiadatelia: Vrbové „A“, Suchá, Drahovce, Zeleneč
Sobota - 27. 5. 2006.o 9. 00 hod. - usporiadatelia: Vrbové“B“, Jasl.Bohunice, Dvorníky, Modranka
Sobota - 3.6.2006 o 9. 00 hod. - poriadateľ: Slávia Trnava
FO môžu termín turnaja pozmeniť i na iný deň, avšak toto musia včas oznámiť na ObFZ a tiež svojim jesenným súperom v skupine. Finále tejto súťaže je plánované na deň 17. 6. 2006.
Trénersko-metodická komisia
TMK ZsFZ v spolupráci s úsekom mládeže SFZ organizuje „Letný športový futbalový tábor pre mladých talentovaných futbalistov kategórie 1993-1994“.
Termín LŠT: 24.6.2006 – 1.7.2006.
Termín podania žiadosti: do 1.5.2006.
Žiadosť musí obsahovať: Meno a priezvisko hráča, dátum narodenia, rod.číslo, bydlisko + PSČ, telefón rodičov a krátku charakteristiku hráča, ktorú spracuje tréner. Žiadosť musí byť podpísaná rodičmi, trénerom a FK.
Prihlášku zaslať na adresu: Jaroslav Jambor, predseda TMK ZsFZ, Športová hala na Sihoti, Mládežnícka ul.1, 911 00 Trenčín, telefón : 032/7430273, 0915 769086, 0902 937052.

SkryťVypnúť reklamu

Disciplinárna komisia
1. Tibenský Martin, Zeleneč - 2 stret.N, od 14.4.2006. 8 x ŽK
2. Bačík Ľubomír, Slávia TT - 1 stret.N, od 14.4.2006, 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
3. Fridrich Ľuboš, Zvončín - 2 stret.P, od 14.4. -14.7.2006, 1/6/1a
4. Chrvala Stanislav, D. Dubové - 1 stret.N, od 14.4.2006.,4 x ŽK
5. Chrvala Stanislav, D. Dubové - 2 stret.P, od 21.4.-21.7.2006, 1/6/1a
6. Mašlanka Kamil, Voderady - 2 stret.P, od 14.4.-14.7.2006, 1/5a
7. Šurina Dušan, H. Dubové - DK eviduje iba 2 x ŽK
8. Brezovský Adam, Červeník - 1 stret.N, od 14.4.2006.,1/5a, zapl. 150,-Sk
9. Ďuriš Richard, Madunice - 1 stret.N, od 14.4.2006., 4 x ŽK
10. Kusý Jozef, Šípkové - 1 stret.N, od 14.4.2006., 4 x ŽK
11. Palkech Marek, Ratnovce - 1 stret N, od 14.4.2006., 4 x ŽK
12. Srnka Miroslav, Kľačany - 1 stret.N, od 7.4.2006, 1/1b
13. Knobloch Jaroslav, Naháč - 2 stret.P, od 14.4.-14.7.2006.,1/5a
14. Lopatka Tomáš, Naháč - 1 stret.N, od 14.4..2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
15. Danko Ľubomír, D. Voda - 1 stret.N, od 14.4.2006., 4 x ŽK
16. Gažo Maroš, H. Krupá - 1 stret.N, od 14.4.2006., 4 x ŽK, zapl.150,-Sk
17. Čunderlík Martin, Vlčkovce - 2 stret.P, od 14.4. – 14.7.2006, 1/4a
18. Kobza Michal, Modranka - zmena trestu na 2 stret.N
19. Kobza Michal, Modranka - 1 stret. N, po odstáti predch.trestu
20. Schneider Matúš, Ružindol - 7 stret.N, od 14.4.2006. 1/3b, zapl.100,-Sk
21. Tomovič Miroslav, Trakovice - 1 stret.N, od 14.4.2006. 4 x ŽK, zapl.100,-Sk
22. Medový Peter, Boleráz - 2 stret.N. od 14.4.2006., 1/4a
23. Kuna Marcel, Bučany - 5 stret N, od 14.4.2006, 1/3b, zapl.100,-Sk
24. Marek Marián, Majcichov - 1 stret. N, od 14.4.2006.,4 x ŽK
25. Chrvala Peter, Vlčkovce - 5 stret.N, od 14.4.2006.,1/6/1b
26. Rusnák Martin, Drahovce - 3 stret.P, od 14.4.-14.7.2006.,1/6/1a
27. Klajdač Mário, FC Hlohovec - 3 stret.P, od 14.4.-14.7.2006.,1/6/1a
28. Hulman Radoslav, Piešťany B - 1 stret.N,od 14.4.2006,1/4a, zapl.100,-Sk
29. Lesay Ondrej, Dubovany - 2 stret.P, od 14.4.- 14.7.2006.,1/5a
30. Beňo Peter, Košolná - zmena trestu na 2 stret.P, od 14.4.-14.7.2006.
31. Janák Miroslav, Trakovice - zmena trestu na 3 stret.P, od 14.4.-14.7.2006.
32. Bugan Vladimír, Slov .N. Ves - zmena trestu na 3 stret.P, od 14.4.-14.7.2006.
33. Kollárik Peter, Dechtice - zmena trestu na 5 stret.P, od 14.4.-14.7.2006.
34. Jurda Michal, Krakovany - zmena trestu na 3 stret.P, od 14.4.-14.7.2006.
35. Krajčo Matúš, Krakovany - zmena trestu na 3 stret.P, od 14.4.-14.7.2006.
Oznam sekretariátu
Sekretariát ObFZ upozorňuje všetky FO, aby pre zúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb používali iba tlačivo, ktoré obdržali od ObFZ v septembri 2005. Tlačivo treba riadne vyplniť a potvrdiť pre každý zápas osobitne.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad a automatizácia
 2. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila
 1. Prehľad a automatizácia
 2. Dopyt v Bratislave mierne klesol, ceny však stále rástli
 3. Šéf PLANEO: Budúcnosť obchodu je v službách
 4. Čo robiť, aby dieťa neskončilo v nemocnici s črevnou virózou?
 5. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 6. Goralské folklórne slávnosti po prvýkrát priamo v horách
 7. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 8. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 291
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 9 299
 3. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 7 553
 4. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 4 635
 5. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 3 929
 6. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 137
 7. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné 1 725
 8. Držanie peňazí na bežnom účte robí Slovákov chudobnejšími 1 678

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Potkan
 2. Robert Puk: Pozor na zavádzajúce predvolebné petície
 3. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 4. Martin Greguš: Fico má 350 000 podpisov...vizitka práce dnešnej koalície či podpora Fica?
 5. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - Vrchhora, priehrada Veľké Uherce
 6. Robert Štepaník: diel 72 - rubrika: moje najhranejšie v máji 2022
 7. Petronela Čellárová: Čo sa vlastne stalo
 8. Ján Valchár: Toto už je asi tretia svetová
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 125 770
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 27 163
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 132
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 238
 5. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 490
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 3 943
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 3 730
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 2 633
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Kandidáti na post primátora Trnavy. Peter Bročka, Zuzana Bošnáková, Braňo Baroš, Matej Lančarič a Marián Galbavý.

Je zrejmé, že sa všetci protikandidáti vydali rovnakou cestou, tvrdí Jozef Lenč.


2 h

Minulý týždeň sme informovali, že v pondelok zmiznú zákazové značky. Domáci nás informovali, že sa tak nestalo.


3 h
Väznica v Leopoldove

Ich prácou nie je len stráženie, ale v rovnakej intenzite sa kladie dôraz aj príprave na zaradenie väznených osôb do života bez opätovného páchania trestnej činnosti.


7 h
Ilustračná fotka

Medzi nimi sú aj úmyselné zapálenia.


TASR 17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Lukáš sa zo stanovačky nevrátil, zomrel po páde zo skaly.


6 h

O post župana zabojuje Jaroslav Baška, Peter Máťoš a Anton Kysel.


24 h

Ani v oblastných futbalových súťažiach nebola núdza o zaujímavé zápasy.


a 1 ďalší 7. aug

Mokrade mali podľa zákona zasypať Hornonitrianske bane.


8. aug

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Potkan
 2. Robert Puk: Pozor na zavádzajúce predvolebné petície
 3. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 4. Martin Greguš: Fico má 350 000 podpisov...vizitka práce dnešnej koalície či podpora Fica?
 5. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - Vrchhora, priehrada Veľké Uherce
 6. Robert Štepaník: diel 72 - rubrika: moje najhranejšie v máji 2022
 7. Petronela Čellárová: Čo sa vlastne stalo
 8. Ján Valchár: Toto už je asi tretia svetová
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 125 770
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 27 163
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 132
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 238
 5. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 490
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 3 943
 7. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 3 730
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 2 633
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu