Štvrtok, 11. august, 2022 | Meniny má Zuzana

Predstavujeme obec Malženice

Kostol sv. Juraja bol farským kostolom a nevedno kedy ho premenovali na kostol Nanebovzatia Panny Márie. Ešte pri posviacke obnoveného kostola v roku 1634 sa spomína kostol sv. Juraja. V roku 1890 vykonali jednu z viacerých generálnych opráv kostola.

KOSTOL
Kostol má obnovenú aj strechu
Vežu zakončili ihlancovou strechou, na nárožiach sú kamenné sochy svätých Floriána, Jána Nepomuckého, Kataríny a Alžbety. Roku 1908 dal farár Štefan Bezák vyhotoviť z tvrdého dreva hlavný oltár s bočnými sochami sv. Juraja a sv. Štefana Kráľa. Pri oprave v roku 1977 odstránili bočný výstup na vežu, kam sa teraz možno dostať z chóru. Po vojne, v roku 1924 boli na vežu umiestené tri nové zvony, ktoré ulial Rudolf Perner v Českých Budějoviciach.
Po významnej rekonštrukcii interiéru, keď v kostole vybudovali aj podlahové kúrenie, bola v roku 2005 zrekonštruovaná aj strecha. Na úpravy kostola prispela a rekonštrukciu fary prispela obec, na ostatné bola vykonaná zbierka a použité dary. Juraj Rybanský, súčasný správca malženickej farnosti, zastrešujúcej aj obce Žlkovce a Ratkovce, prišiel na svoj post po predchodcovi Františkovi Trutzov. Jeho deviate výročie smrti si obec pripomenula 9. apríla.

SkryťVypnúť reklamu

KABEL
Káblovka ponúkne viac možností
Veľa porúch v kvalite signálu šíreného káblom, spôsobených tým, že pri investičných akciách, ako bola napríklad rekonštrukcia plynofikácie, sa káble poškodili a neraz po pretrhnutí boli neodborne spojené, prinútilo obec k zásadnej oprave. Súbežným výsledkom práve realizovanej rekonštrukcie káblových rozvodov bude aj rozšírenie počtu programov káblovej televízie na 25. Občania budú mať možnosť vyberať si z dvoch alternatív. Základnú programovú verziu ponúka martinský prevádzkovateľ M-elektronik za 120 korún mesačne, rozšírená bude za dvojnásobok. Za každý program prijímaný digitálne sa v súčasnosti už platí. Malženičania síce káblovú televíziu využívajú vo veľkej miere, je však i veľa takých, ktorí sa vrátili ku klasickým anténam, tvrdiac, že toľko káblových programov je pre nich zbytočných. Finančná situácia na dedinách nie je dobrá. Napriek tomu bude rekonštrukcia, ktorá tento rok dokončia, prínosom. Spektrum programov obohatia najmä náučné a programy pre deti. Preto predstavitelia obce dúfajú, že oprava sa oplatí a mnoho ľudí bude s káblovou televíziou spokojných.

SkryťVypnúť reklamu

URAD
Štatutár spoločného úradu
Obec Malženice je štatutárom Spoločného stavebného úradu, pre lepšiu dostupnosť fyzicky sídliaceho v budove Krajského úradu v Trnave. Štatutárnym orgánom je starostka Ing. Viera Jakabovičová. Zmluvu o združení obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení podpísalo 40 starostov. Úrad s kapacitou 6 zamestnancov vybavuje agendu pre 50 tisíc občanov. Ročne vybaví 1 200 rozhodnutí. Problémom, tak ako všade, sú finančné prostriedky. V roku 2005 obce z vlastných zdrojov naň doplácali cca 331 tis. Sk. V roku 2006 bude mať úrad podľa výpočtu výšky dotácii z ministerstva výstavby ešte o 400 tis. Sk menej ako po minulé roky. Tento deficit budú musieť obce vykryť z vlastných zdrojov.

AKTIV
Aktivační vybudovali aj chodníky
Dlhodobo nezamestnaným Malženičanom dáva obec možnosť zapojiť sa do aktivačných prác. V súčasnosti sa ich takto angažuje šestnásť. Ženy sa starajú najmä o upratovanie kabín v športovom areáli a kostola. Muži udržujú verejné priestranstvá. Aktivačné práce sú prínosom pre obec, pretože aj pri neveľkom počte odpracovaných hodín je to na dedine poznať. Je vyčistená, uprataná, vylepšená. „Porobili aj chodníky smerom na Juhásňu a od Blavy po Svätojánsku ulicu. Využili sme kocky, ktoré voľakedy vyrábala obec ako drobná prevádzkáreň,“ chváli si Roman Gogolák, obecný koordinátor aktivačných prác, tvrdiac súčasne, že organizovať týchto pracovníkov vôbec nie je ľahké.
Ďalšou „parketou“ aktivačných pracovníkov je likvidácia živelných skládok. Niektorí občania sa totiž ešte stále nenaučili dbať na poriadok, a to nielen v bezprostrednom okolí svojho obydlia, ale aj v okolí obce.
foto aktivacni2
Starostka Viera Jakabovičová pri zadeľovaní práce na utorok 12. apríla. V červenom Roman Gogolák.

SkryťVypnúť reklamu

CESTY
Komunikácie potrebujú rekonštrukciu
Keď sa nedávno začali topiť snehy, spravilo sa veľké jazero za Agrostavom, smerom na Trakovice. V jedno ráno od pol šiestej až do desiatej večer po hlavnej ceste tiekol asi desať centimetrov hlboký prúd vody až do Blavy. Nikoho však nevytopilo. Dažďová kanalizácia vody odviedla do riečky.
Ani v čase záplav, pri III. stupni povodňovej pohotovosti na okolí vysoká Blava rodinné domy nepotrápila. Voda zaplavila pozemky a ornú pôdu v dolnej časti obce. „Občania to dávajú za vinu skutočnosti, že pri rekonštrukcii vodovodu Peugeot Citroen, ktorú realizovali v roku 2005, bol porušený breh Blavy. Pravdepodobne nie je dobre zhutnený, a tak z riečky vychádza veľa spodnej vody. Musím to prekonzultovať s pracovníkmi Povodia Váhu, lebo obyvatelia tejto časti obce tvrdia, že celé roky nemali zaplavené polia. Až teraz, po rekonštrukcii, posledné dva roky po sebe...“ reaguje na vyjadrenia obyvateľov Svätojánskej ulice starostka.
Na potrebnú rekonštrukciu tejto úzkej a rozbitej komunikácie vypracovala obec už dva projekty, s rozpočtom 9,8 milióna korún. Z ministerstva však zatiaľ žiadna odpoveď neprišla, pretože trnavský VÚC projekty ešte nezhodnotil. „Chceli by sme urobiť rekonštrukcie miestnych komunikácií aj v Hornom konci, pretože dažďové vody z veľkej časti dediny nám túto časť zaplavujú túto, treba ich zaviesť do potoka Blava,“ konštatuje starostka.

BYTY
V utorok mali na bytovkách kontrolný deň
V apríli 2002 robili v Malženiciach prvé zmluvy s obyvateľmi nájomných bytoviek. V týchto dňoch ich v zmysle zákona obnovujú na ďalšie trojročné obdobie, pretože žiadny z nájomníkov si doteraz nestihol obstarať vlastné bývanie.
Momentálne sú v obci rozostavané dva bytové domy po ôsmich nájomných bytoch. Súčasne obec pripravuje nový stavebný obvod pre desať rodinných domov v individuálnej bytovej výstavbe. Na ministerstve výstavby čaká na schválenie žiadosť o dotáciu na inžinierske siete ako pre bytovky, tak aj pre stavebný obvod, ktoré sú vedľa seba. Celkový rozpočet na bytovky predstavuje 23 miliónov korún. Pretože potenciálni nájomníci vo väčšine nemajú dostatok peňazí a brať individuálne úvery si netrúfajú, rozhodli poslanci, pomôcť ďalšími nájomnými bytmi najmä mladým rodinám tým, že úverom vo výške 6,8 milióna korún sa zaťaží obec. Zvyšné prostriedky na výstavbu poskytne obci Štátny fond rozvoja bývania. Kolaudácia je naplánovaná na začiatok jesene 2006.
„Momentálne máme dostatok bytov, ale už sa začínajú vypytovať záujemcovia o ďalšie. Niektorým sa však zdá nájomné pomerne vysoké, radšej rozmýšľajú nad stavbou rodinného domu. Výstavbu ďalších bytoviek zatiaľ nepripravujeme,“ vysvetľuje Ing. Jakabovičová.
foto bytovka
V čase návštevy MY-Trnavských novín v Malženiciach nepríjemne pršalo.

ODPAD
Separovanie odpadu niektorí podceňujú
Aj Malženice, ako väčšina obcí v regióne, využívajú prednosti separovaného zberu. Predsa sa nájdu i občania, ktorí plastové fľaše, naložené v igelitových vreciach pohádžu po okolí obce, najmä v blízkosti parovodu. Obec potom musí toto čistiť. Brigádnicky jej pomáhajú i poľovníci. Urobia poriadok po poliach i okolo ciest.
„Výhoda separovaného zberu je v tom, že sa minimalizuje množstvo odpadu, ktoré vyvážame. Osobitne zberáme papier, plasty, nebezpečný odpad, bielu techniku, železný šrot a sklo,“ vyratúva starostka. Bežný komunálny odpad z obce vyváža firma Petmas - Onyx raz za dva týždne na skládku do Žlkoviec. „Teraz, po Veľkej noci by sme chceli prvýkrát vypožičať drvič, aby si občania mohli podrviť konáre a bioodpad,“ zastrája sa starostka, dodávajúc, že na túto aktivitu pravdepodobne využijú vhodný priestor v družstve, odkiaľ si každý bude môcť vziať drť domov.
Ročná likvidácia odpadu vyjde obec na 400 tisíc korún. Vlani platili občania 240 Sk na osobu ročne. Tento rok za nádobu na smeti zaplatia 350 Sk, a na každého ďalšieho člena rodiny 128 Sk. Keby si občania uvedomili dôležitosť separovania odpadu, potom by každému domu stačila jedna nádoba na smeti. Nerentabilné spoločné kontajnery už obec nevyužíva. „Uvažujeme, že až nájdeme priestor a pripravíme zámer projekčne, vytvoríme spoločné kompostovisko, prípadne sa na ňom dohodneme s vedľajšou obcou,“ plánuje V. Jakabovičová.

KULTUR
Potrebuje novú strechu i okná
Kultúrny dom pamätá viac ako dve desaťročia. Na jeho obnovu potrebuje obec desať miliónov korún. „Objekt je vo veľmi zlom stave. Potrebuje novú strechu, pretože starú sa nám už nedarí starú opraviť. Voda si vždy nájde cestu, takže nám tečie do veľkej sály... Vymeniť potrebujú parkety, cez okná fučí, musíme zrekonštruovať sociálne zariadenia...,“ hovorí starostka V. Jakabovičová o desaťmiliónovom projekte, ktorý je už apríla 2004 na ministerstve výstavby. Podľa informácie odtiaľ, zrealizovaný by mohol byť v druhom projektovom období - v rokoch 2007 - 2016. „Je to veľké nešťastie, pretože niečo robiť budeme musieť skôr. V prvom rade nejakým spôsobom utepliť javisko, pretože cez neho nám uniká veľa tepla,“ vysvetľuje.

PODNIKAT
Podnikateľov spočítate na prstoch
Okrem malženického poľnohospodárskeho družstva možno popri obchodnej a reštauračnej sieti a drobných remeselníkov nájsť na území obce aj ďalšie firmy. Vegia, s.r.o. Malženice (na obr.), zamestnávajúca 32 ľudí, sa zaoberá pestovaním paradajok a hedery (brečtanu), ktorú vyvážajú do zahraničia. Firma uvažuje o modernom vykurovaní skleníkov biomasou, s ktorým už majú svoje skúsenosti napríklad v susednom Rakúsku. Firma Anex pri výrobe čistiacich prostriedkov, ak pracovníkov. Doménou firmy Andromeda sú dekoratívne bytové a domové doplnky odlievané zo sadry. Takouto istou podnikateľskou aktivitou sa zaoberá aj spoločnosť Luna. Spomnúť možno i dve stolárstva. Jedno patrí Petrovi Martinkovičovi, druhé vlastní Milan Vajči.


ULICE
Ulice dostanú mená
Obec sa utešene rozrastá. Preto sa pre lepšiu orientáciu tento a budúci rok chystajú v Malženiciach pomenovať ulice. „Vyzveme občanov, aby sa k návrhom vyjadrili, prípadne i sami názvy navrhli. Niekoľko návrhov už máme. V novej štvrti sme už dve ulice pomenovali. Jednu po malženickom rodákovi, bývalom podpredsedovi ONV, Bernardovi Ozvaldovi, druhú po farárovi Štefanovi Bezákovi, ktorý v rokoch 1879 až 1913 pôsobil v obci a je pochovaný na miestnom cintoríne.

PLAN
V pláne je územný plán
Prerokúvanie a schvaľovanie „každej maličkosti“ týkajúcej sa územných otázok Malženíc v obecnom zastupiteľstve často zdržuje jej realizáciu a mnohokrát komplikuje život. Obec sa rozhodla pre vypracovanie svojho územného plánu, ktorý bude riešiť jej kataster výhľadovo. Doposiaľ jej takýto dokument chýbal. Na vyšší územnú celok už odišla žiadosť no dotáciu na projekčnú prípravu tohto základného predpokladu pre plánovanie a rozvoj územia.

SOCHY
Dve sochy z kríža ukradli
V obci je aj niekoľko vzácnych sôch, ktoré dala obec zrekonštruovať vlani. Pred kultúrnym domom je socha Panny Márie z roku 1711. Centrálny kríž na cintoríne je z roku 1800. V roku 2001 z neho ukradli sochy Panny Márie a sv. Jána, ktoré obec nahradila anjelmi. Kríž neďaleko pomníka padlým má vročenie 1805. Socha Jána Nepomuckého stráži základnú školu, na námestí stojí socha Najsvätejšej Trojice, pred Červenanskými socha sv. Vendelína.


NARCISY
Aj v Malženiciach Deň narcisov
Malženický pozdrav - 16 695,50 Sk odviedla na konto ústredia Ligy proti rakovine riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Malženiciach Mgr. Margita Machová. V Bratislave z nich odrátajú režijné náklady a čistý zisk oznámia do školy. Žiaci v siedmich skupinkách s pokladničkami, spolu s dozorom 1-2 dospelých z radov rodičov, chodili v piatok 7. apríla po 16. hodine od domu k domu. Zazvonili a ľudia otvárali. „Najmä babičky nás už čakali. Niektoré pridali deťom aj cukríky, iné zasa tento rok aj koláčikom ponúkli,“ opisuje riaditeľka školy, ktorá sa spoločne s rodičovským združením zapojila do Dňa narcisov šiestykrát.
foto narcisy
Fotografiou si pripomíname vlaňajší Deň narcisov v Malženiciach. Skupinku „vyberačov“ vedie riaditeľka školy M. Machová.

KRIZ
Červený kríž najpočetnejší
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, združujúci 240 členov, patrí medzi najpočetnejšie a najaktívnejšie spolky v obci. Spolu s obecným úradom pripravuje každoročne posedenie s dôchodcami, spojené s výročnou schôdzou SČK. Aj vo februári tohoto roku dostali na ňom dôchodcovia nad 70 rokov ovocný balíček. Sponzorom vitamínov bola firma Sachs Trnava.
Podľa slov starostky, už niekoľko rokov sa v obci obec neúspešne snaží o založenie pobočky Jednoty dôchodcov na Slovensku. Nachystaná bola už i miestnosť, v pláne bola kúpa televízora, ale starčekovia o združovanie záujem neprejavili. Od jari do jesene vraj majú prácu v záhrade a v zime odpočívajú... V obci niet ani človeka, ktorý by sa podobral na obnovu a vedenie v minulosti známych folklórnych súborov.

STAR
pod foto skolastar
Súťažný maratón 1. ročníka žiackej speváckej súťaže ŠkolaStar sa skončil finálovým kolom dňa 7. februára 2006. Súťažiaci zápolili v prednese ľudovej a modernej hudby. Cenu sympatií divákov získal prváčik Kristián Vonšák. Prvé tri miesta získali Sára Machová Kristián Vonšák a Lucia Buchová. Miestna modifikácia obľúbenej súťaže SuperStar dáva možnosť deťom rozospievať sa, získať sebavedomie a navzájom sa povzbudzovať. Vedenie školy chce preto z podujatia spraviť tradíciu.

TENIS
Stolní tenisti chcú ísť vyššie
Veľká sála kultúrneho domu je v súčasnosti a „telocvičňou“ pre obecný stolnotenisový klub, ktorý vedú Štefan Jančovič a Daniel Nemček. Pretože tenistom sa v poslednom čase dobre darí, zakúpila obec štyri nové stoly, aby hráči nemuseli hrávať na stoloch vypožičaných z Trakovíc. Stolnotenisový klub sa oddelil od obecného športového klubu, ktorý v obci žiadnu činnosť nevyvíja. Vyjasnili sa aj vzťahy v stolnotenisovom klube. Ostali len ľudia, čo chcú športu pomáhať aj naďalej a prichádzajú mladí žiaci, nadšení pre hru. Stolný tenis po šiestich rokoch súťažného hrania síce klesol na dno, ale podľa Štefana Jančoviča pôjde už len hore.
Muži sa rozdelili na dve družstvá - OSTK Malženice A a B. Áčko je po jesennej časti na prvom mieste v okresnej tabuľke 5. ligy. Najúspešnejší sú Martin Jančovič, Štefan Jančovič, Milan Nemček a Tibor Matovič. Káder má výkonnostne na vyššiu súťaž, preto sa pokúša prvýkrát v histórii stolného tenisu v Malženiciach postúpiť do krajskej súťaže. Ak vyhrá 5. ligu, čaká ho baráž s víťazmi 5. líg okresov Skalica, Senica, Trnava, Galanta, Dunajská Streda. Stabilný káder je veľmi úzky, preto ho v jarnej časti očakávajú pomoc najmä z B-družstva, kde k úspešnejším v 6. lige patria Pavol Pušpoky, Miroslav Macko, Rudolf Brisuda a Daniel Nemček.
Po jeseni boli chlapci v žiackej súťaži na výbornom 4. mieste, len bod od 3. miesta. Celé družstvo ťahal svojimi výkonmi Martin Jančovič a v druhej časti sa výrazne zlepšil aj Marcel Rábara. Momentálne sa vedenie klubu snaží podporiť osobný rast oboch možnosťou trénovania v Trnave v školskom športovom stredisku.

SKOLA
Po čo prišiel zlodej do školy?
Základná škola spojená s materskou školou v Malženiciach je so svojím postavením a právnou subjektivitou spokojná. Na investície jej síce nevystáva, vzdelávací a výchovný proces má však všetky predpoklady pre svoju úspešnosť. Pre 59 žiakov v základnej a 46 detí v materskej škole ho zabezpečuje sedem pedagogických a traja nepedagogickí pracovníci. S kvalifikovanou výučbou angličtiny sa tu začína v prvej triede, ba jej konverzačnému spôsobu podrobujú už deti v škôlke.
„Snažíme sa školu udržovať v dobrom stave a zachovať ju, aby naše
deti nemuseli cestovať do okolitých obcí. Po prvých šiestich oknách potrebujeme nutne vymeniť aj ďalšie na budove. Zo severnej strany musíme školu aj zatepliť,“ hovorí riaditeľka Mgr. Margita Machová. Provizóriom je pre nedostatok financií aj trieda slúžiaca ako telocvičňa, ktorá škole chýba.
„Potrebujeme upraviť okolie školy a urobiť odvodnenie dažďových vôd, ktoré boli v minulosti od budovy nedostatočne odvedené,“ upozorňuje starostka Jakabovičová. Dodáva, že na túto prácu obec využije aktivačných pracovníkov.
Vzdelávacie zariadenie, ktoré sa prihlásilo aj ako abonent na využívanie kultúrnych poukazov, je zapojené do projektu Zdravá škola. Jedným z jeho výsledkov je čaj v termofľašiach privykajúci deti na správny pitný režim. V rámci Environmentálneho projektu trochu inak, zberajú žiaci s podporou celej obce plastové uzávery. Škola je tiež zapojená do projektu Infovek. V počítačovej učebni majú deti k dispozícii štrnásť sieťou spojených počítačov s prístupom na internet, ktorý štvrtáci už ovládajú. „Škola je zabezpečená signalizačným zariadením. V prvý aprílový týždeň sme ho museli rozšíriť aj do kuchyne, pretože zlodej sa pokúsil preniknúť práve tam. Plastové dvere neprekonal a cestu cez okno po pokuse vzdal,“ odobruje riaditeľka investície do signalizácie.
„Sme rodinný typ školy, dbáme na dobrý vzťah a dôveru medzi dieťaťom a učiteľom. Vyplýva to aj z mojich pedagogických názorov,“ zdôvodňuje zámery riaditeľka školy, ktorá sa zapája do všetkých vedomostných súťaží od internetovej vedomostnej olympiády, cez pytagoriádu až po literárno-kultúrne - Šalianskeho Maťka, Hollého pamätník, Slávika Slovenska...

SKOLKA
Deti sa učia základy písania i angličtinu
Výsledky projektu Zdravá materská škola, ktorý overujú v Malženiciach tretí rok, podnietil kolektív škôlky k vypracovaniu projektu na pokračovanie. Čoskoro ho pošlú ministerstvu na schválenie. Zo stereotypu sa vymyká krúžok grafomotoriky, ktorý je vlastne predprípravou detí na prvé písanie v škole. V rámci literárno-dramatického krúžku nacvičujú zasa deti bábkové rozprávky, ktoré potom prezentujú rodičom na rôznych podujatiach.
„Netradičnou pre tento stupeň vzdelávania je výučba angličtiny, s ktorou sme začali v Malženiciach po prvý raz. Aj keď učiteľke z trnavskej agentúry treba platiť za každé dieťa 60 korún za 45-minútovú hodinu, výsledky sú presvedčivé a rodičia sú spokojní,“ hovorí Mária Lopašovská, zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu.
Onedlho príde do škôlky logopedička, ktorá vyšetrí detičky a upozorní na to, s ktorým treba v tomto smere pracovať.
Okrem toho, že deti podľa plánov už tradične chodia do divadla, na exkurzie do skleníkov a na hospodársky dvor, či pozrieť sa na prácu a výrobky keramikára, na konci tohto školského roka im učiteľky pripravujú poldenný výlet do Piešťan. Pravdepodobne pôjdu v dvoch autobusoch, lebo všetci škôlkari, ktorých je momentálne 46, si môžu pozvať ako sprievodcov rodičov. Bude to však až v čase, keď k novým hojdačkám a detskému náradiu na dvore škôlky, ktoré sú certifikované a zodpovedajú európskym normám, dokúpia podľa zámeru ešte preliezačky a ďalšie hojdačky.

ELETRINA
Vedenie pôjde do zeme
Obec potrebuje zrekonštruovať aj elektrickú sieť. V zmysle požiadaviek a parametrov Európskej únie. Všetko by sa malo začať v spolupráci s energetikmi v roku 2006. Investovať budú tentokrát elektrárne. „Obec poskytne bezodplatne len pozemky na osadenie trafostaníc, jednej novej a druhej, ktorá bude preložená. Chceme odbremeniť humná občanov, cez ktoré v súčasnosti prechádza elektrické vedenie do trafostanice pred kultúrnym domom. Po rekonštrukcii už občania nebudú mať svoje pozemky zaťažené stĺpmi s vysokým napätím,“ hovorí starostka.

KANAL
Kanalizáciu, ktorú začali v obci budovať v roku 1997, plánujú skolaudovať tento rok. S rozpočtovým nákladom 32 miliónov korún ju vybudovala firma VIS Piešťany. Prevažne gravitačnú kanalizáciu musia v dvoch uliciach skombinovať s tlakovou. Je to výhodnejšie, ako gravitačnú na Dolnom konci a Svätojánskej ulici zakopávať veľmi hlboko. „Na týchto dvoch uliciach máme prečerpávacie stanice. Prečerpávajú splašky do hlavnej vetvy gravitačnej kanalizácie, ktorá vyúsťuje do hlavnej prečerpávacej stanice a odtiaľ sú splaškové vody výtlačným potrubím dopravované do čistiarne odpadových vôd do Jaslovských Bohuníc,“ vysvetľuje starostka. Po skolaudovaní skolaudovaní kanalizácie bude obec stopercentne vybavená všetkými inžinierskymi sieťami.

FUTBAL
Zmeny očakávajú v kádri aj areáli
Po zmenách v OFK Malženice stoja na jeho čele Augustín Hýbela a Ivan Lietavec. A mužstvo momentálne, po ústupe z pozícií keď hrávalo 4. ligu, sa konsoliduje a bojuje v okresných majstrovstvách o udržanie v súťaži. Hráčsky káder je mladý, osemdesiat percent z neho tvoria domáci odchovanci. „Chce to trpezlivosť a čas, aby sa pod novým funkcionárskym vedením náš futbal opäť dostal tam, kde býval. Aj mladých futbalistov je v obci dosť, žiaci i dorastenci sa tiež nevyhnú obmene družstiev a je iba otázkou času, kedy začnú dosahovať ešte lepšie výsledky. Obe družstvá bojujú o predné priečky v majstrovstvách okresu,“ tvrdí bývalý prezident OFK Rastislav Filo. Zimnú prípravu absolvovali muži na umelej tráve na Lokomotíve Trnava.
Klub je momentálne stabilizovaný po finančnej aj materiálnej stránke. V spolupráci s obcou sa pripravuje rekonštrukcia športových kabín. Tieto budú napojené na vybudovanú kanalizáciu. Prispôsobiť treba aj sociálne zariadenia, ktoré sú teraz v nevyhovujúcom stave. „Chceli by sme v športovom areáli pristaviť fitcentrum, priamo pri športových kabínach. Chlapci majú v súčasnosti posilňovňu v požiarnej zbrojnici, ale bolo by pekné, ak by bolo všetko pokope,“ hovorí starostka V. Jakabovičová.

DRUŽSTVO
Družstvo má rastlinnú i živočíšnu výrobu
Vznik Poľnohospodárskeho družstva (PD) Malženice siaha do roku 1952. Za svojej existencie prešlo rôznymi vývojovými etapami, keď v roku 1976 bolo zlúčené do veľkého 4600 hektárového gigantu pod názvom JRD Svornosť Jaslovské Bohunice. Hospodárenie v tomto veľkom kolose trvalo pätnásť rokov. V roku 1991 došlo k rozdeleniu družstva na pôvodné subjekty.
V súčasnosti PD Malženice obhospodaruje 745 ha ornej pôdy. Na úseku rastlinnej výroby sa špecializuje hlavne na produkciu cukrovej repy, osivovej a merkantilnej kukurice, potravinárskej pšenice, sladovníckeho jačmena a na výrobu krmív pre zabezpečenie potrieb živočíšnej výroby.
V samotnej živočíšnej výrobe poľnohospodárske družstvo po roku 2005 zrušilo chov ošípaných a v súčasnosti sa špecializuje na chov hovädzieho dobytka s uzavretým obratom stáda. Hlavnými produktmi je výroba mlieka a produkcia mäsa.
PD Malženice okrem dobrej spolupráce so všetkými zložkami v obci ako i s obecným úradom vytvára pracovné príležitosti pre 35 ľudí.
Jozef Filo, predseda

DROP
V chove zajacov Drop najúspešnejší
Poľovnícke združenie Drop Malženice úspešne pôsobí na úseku poľovníctva už viac ako šesť desaťročí. Na žírnych poliach malženického chotára sa oddávna darilo najmä drobnej zveri - zajacom, bažantom. Revír s výmerou 1 652 ha patrí v súčasnom období najmä v chove zajacov medzi najúspešnejšie na Slovensku. V roku 2005 bolo v revíri ulovených 408 ks zajacov, 151 ks bažantov, 6 ks srncov, 2 ks diviak. K tomu, aby sa dosahovali takéto výsledky, je potrebné zo strany poľovníkov zabezpečiť celoročnú starostlivosť, prikrmovanie, ochranu pred škodnou zverou.
Poľovné zvyky, obyčaje a tradície sa dedia sa z pokolenia na pokolenie a umožňujú vytvárať neopakovateľnú slávnostnú atmosféru, ktorá povyšuje lov zveri z „pánskej zábavy“ na serióznu udalosť, vzdávajúcu poctu nielen zveri, ale aj lovcom. Na tom, že malženickí poľovníci šíria dobré meno združenia, ale aj obce, majú zásluhu tiež organizátori poľovného života. Spomenúť treba pánov Petráša, Šestáka, Ing. Ozvalda, Sedláka, Filu a Ing. Vajčiho.
PZ Drop je organizátorom streleckého podujatia, ktoré má už viac ako 50-ročnú tradíciu. Spomenúť treba aj tradičný poľovnícky ples a to, že poľovníci nezabúdajú ani na výchovu poľovníckeho dorastu. V krúžku mladých priateľov poľovníctva túto úlohu zabezpečuje Janko Klapica.
Ing. Pavol Boleček, preseda PZ

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 4. Prehľad a automatizácia
 5. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 6. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 1. Trenčín potrebuje nový impulz!
 2. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 3. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 6. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Dopyt v Bratislave mierne klesol, ceny však stále rástli
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 12 596
 2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 963
 3. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 10 300
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 333
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 6 914
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 4 450
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 768
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 2 918

Blogy SME

 1. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 10. časť
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 3. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 1 - Kalvária pri vodnom diele.
 4. Petronela Čellárová: Stále neverím
 5. Anton Kaiser: Ráno pod Hrušovom
 6. Maťo Chudík: Ticho
 7. Ján Škerko: Ranený ruský medveď najprv mrmlal, potom fučal a teraz už reve
 8. Jano Kováčik: Ako vyhlásenie Pralesov skomplikovalo situáciu turistom
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 632
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 20 694
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 516
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 610
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 7 338
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 3 895
 7. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 838
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 320
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Na vyšetrovaní incidentu v Moravskom Svätom Jáne sa podieľal vyšetrovateľ zo Senice spolu s kriminalistickým technikom a policajným psovodom.


TASR 14 h

Už čoskoro sa začne rozširovanie mosta, výsledkom budú plnohodnotné chodníky aj cyklochodníky.


SITA 17 h

Včera popoludní boli galantskí policajti privolaní k dopravnej nehode na ceste medzi obcami Dlhá nad Váhom a Šoporňa.


17 h
Žena si pod vplyvom alkoholu sadla za volant a vôbec jej nevadilo, že nemá na disku nasadenú pneumatiku.

Trnavskí policajti obvinili ďalšie dve vodičky z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.


SITA 19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Má ísť do väzenia.


SITA 9. aug

Lukáš sa zo stanovačky nevrátil, zomrel po páde zo skaly.


9. aug

Najstaršie sú z obdobia zhruba päťtisíc rokov pred naším letopočtom.


14 h

Bariéru medzi autami a posedením na okraji cesty bude tvoriť mobilná zeleň.


9. aug

Blogy SME

 1. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 10. časť
 2. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 3. Miroslav Galovič: Cykloleto 2022. Časť 1 - Kalvária pri vodnom diele.
 4. Petronela Čellárová: Stále neverím
 5. Anton Kaiser: Ráno pod Hrušovom
 6. Maťo Chudík: Ticho
 7. Ján Škerko: Ranený ruský medveď najprv mrmlal, potom fučal a teraz už reve
 8. Jano Kováčik: Ako vyhlásenie Pralesov skomplikovalo situáciu turistom
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 632
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 20 694
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 516
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 610
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 7 338
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 3 895
 7. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 838
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 320
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu