Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Predstavujeme obec Dolné Orešany

Dolné Orešany sa rozkladajú na ploche 1790 hektárov na východnom úpätí Malých Karpát v okrese Trnava. Najstarší zachovaný doklad o nich je z roku 1235 v listine súpisu majetku panstva Červený Kameň. Medzi základné zamestnania miestneho obyvateľstva vždy p

atrilo vinohradníctvo. Vzťah k nemu pretrváva aj v súčasnosti. Vinice patria do Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.
Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou a najstaršou stavbou v dedine je pôvodný, gotický katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. V súčasnosti vedenie vsádza na výstavbu bytových a rodinných domov, od ktorej si sľubuje nárast počtu obyvateľov, ako základný predpoklad rozvoja obce.
Kosia, aj obedy nosia
Osemnásť z nezamestnaných ľudí v obci registruje obec na aktivačných prácach. Zdá sa, že týmto ľuďom vyhovuje takýto spôsob získavania najnutnejších prostriedkov na živobytie. V zime upravujú cesty a chodníky, verejné priestranstvá, v lete kosia trávu, starajú sa o cintorín. Nedávno kládli rigoly, betónové kocky. V základnej škole pomohli vybudovať malú telocvičňu. So súhlasom hygienika, nosia tiež zo školskej vývarovne obedy asi ôsmim dôchodcom.
Poľovníci sú rivalmi
Rivalita medzi poľovníkmi má na svedomí, že v katastri Dolných Orešian pôsobili štyri poľovnícke združenia. Poľovnícke združenie Skalka, ktoré vystriedalo združenia Podhora, Maruša či Vincúr, má v súčasnosti 12 členov. Sústreďujú sa v prvom rade na chov. Každý poľovník je povinný kosiť a sušiť trávu na seno do kŕmidla, o ktoré sa stará. Na zimné prikrmovanie kúpili poľovníci aj jačmeň, zlomkovú kukuricu a ovos. Zajačej zveri a bažantov je napriek tomu v revíri málo. O niečo lepšie sú na tom srnčia zver a diviaky. V horskom revíri Solirov, obhospodarovanom ďalším poľovným združením, sa darí vysokej zveri - jeleňom, muflónom a diviačej zveri.
Čo možno neviete
* Pri základnej škole pracuje folklórny súbor Oriešok, ktorý predvlani oslávi 40-ročnú existenciu. Skupinka krojovaných dievčat sa venuje detským piesňam, riekankám i tancom z regiónu. Školu reprezentujú na súťažných prehliadkach, obohacujú vystúpeniami podujatia v obci.
* Bežecký spolok Klub rekreačných bežcov bol založený v roku 1995. V súčasnosti má 12 členov. Každoročne organizuje polmaratón pri príležitosti výročia SNP a 6,5 kilometrová silvestrovský kros dedinou a poohorím Malých Karpát.
* Aktívna je aj organizácia združujúca záhradkárov a chovateľov. Jej členovia sa venujú chovu ozdobných bažantov, holubov, chodia na výstavy. Tento rok im obec zakúpila voliéry na chov králikov domácich.
Byty odovzdajú koncom mája
Na jar sa rozbehne výstavba tretej naprojektovanej bytovky
V Dolných Orešanoch si veľmi dobre uvedomujú, že budúcnosť obce je v mladých rodinách s deťmi. Aj preto obec, ktorá má v súčasnosti 521 popisných čísiel a 1214 obyvateľov, kúpila pozemky a získala stavebné povolanie na 32 bytov v štyroch bytových domoch. Prvé dva v týchto dňoch dokončujú. V jednej bytovke, ktorá má vchod spredu i zozadu, sú dva jednoizbové a šesť dvojizbových bytov. Tie, ktoré sú na prízemí, možno prerobiť i na bezbariérové. V druhom dokončovanom dome je osem trojizbových bytov. „Zateplené sú zvonka sedemcentimetrovým polystyrénom, zvnútra je centimetrový sadrokartón. Mám obavy, že ak nájomníci nebudú poriadne vetrať, kvôli tesniacim plastovým oknám sa im budú v bytoch zrážať pary. Momentálne na nich finišujeme, lepíme podlahoviny, odovzdať ich plánujeme 31. mája,“ hovorí starosta Eduard Polačik. Teraz na jar chcú na priľahlej parcele začať s výstavbou tretieho nájomného domu. Osemdesiat percent nákladov na výstavbu, teda jeden milión stotisíc korún na každý byt, získala obec zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Dvadsať percent dokladajú nájomníci, pričom mladí ľudia si za týmto účelom berú úvery z banky.
Zanedbateľná nie je ani výstavba rodinných domov. Pod šesť z nich si napríklad kúpili pozemky prisťahovalci z Bratislavy. Aj preto v obci pripravujú nový územný plán, aby do neho mohli zapracovať ďalšie stavebné zóny.
Škola je na tom materiálne dobre
Plnoorganizovanú Základnú školu s materskou školou v Dolných Orešanoch navštevuje 117 žiakov a 24 škôlkarov. Aj keď je to relatívne malý počet, pri porovnaní s okolitými školami, do ktorých chodia deti z viacerých obcí, Dolnoorešanci majú školu iba pre seba.
„Nie sme na tom materiálne najhoršie. Obec nám vytvára rôzne možnosti ako získať prostriedky. Občania nám nosia železný šrot, robíme aj zber papiera i ďalšie aktivity. Niečo vyberieme do fondu rodičovského združenia - skrátka sme sebestační, máme všetko, čo potrebujeme a nemusíme od zriaďovateľa pýtať peniaze na drobnosti,“ chváli si riaditeľ školy PhDr. Tibor Majský.
Žiaci končiaci na tejto škole, patria medzi výborných žiakov na stredných školách a učilištiach. Potvrdzuje to aj účasť na olympiádach pripravovaných metodickým strediskom. V rámci okresu napríklad žiak 3. triedy Adam Blažo skončil na 4. mieste medzi matematikármi. Tento rok pre zmenu siedmačka Daniela Dobšovičová skončila v rámci okresu ôsma, Martina Kloknerová skončila jedenásta. Obe takisto z matematiky. „Svojpomocne, s využitím rúk aktivačných pracovníkov obce, sme si vybudovali telocvičňu,“ chváli sa riaditeľ. Spokojný je aj so spoluprácou školy s výborom rodičovského združenia, s tým, že škola už má vlastnú knižnicu, pre učiteľov zakúpila nové stoly i koberce do zborovne... „Naším najväčším problémom, popri klesajúcom počte žiakov, je zatekajúca strecha. Napísali sme žiadosť, podali projekt, máme prisľúbené nejaké koruny. Možno sa niečo podarí aj v rámci projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, kde sme zaradení do obdobia rokov 2007-2013,“ v nádeji hovorí T. Majský.
Nadviazal na tradíciu predkov
„Tento kraj je predurčený na pestovanie vinohradov a dorábanie vína. Povedal som si, že by sa v Orešanoch malo niečo s ním robiť. Nadviazal som preto na tradíciu Jozefa Belicu, strýka svojho otca, ktorý široko-ďaleko preslávil dolnoorešanské červené. Preto som vysadil päť a pol hektára vlastných viníc a ďalšie som si vzal do prenájmu. Celkove obrábam 23 hektárov vinohradov,“ povedal pre MY-Trnavské noviny na rodinnom ranči súkromne hospodáriaci roľník Stanislav Belica.
Pestuje a spracúva rizling vlašský, veltlín zelený a svätovavrinecké červené. Predminulý rok vysadil ďalších 23 tisíc sadeníc moderných červených odrôd. „Vlaňajšie dažde im prospeli, ujalo sa takmer všetko, ale zasa nás prenasledovala zelina. Trikrát sme ju museli ručne trhať,“ posťažoval sa vinohradník a vinár Belica, tešiac sa že o dva roky mladý vinohrad zarodí.
Plody vínnej révy spracúva a predáva do pohostinstiev a obchodov prostredníctvom firmy svojej manželky Slávky Belicovej, ktorá pre ňu vymyslela názov Vinas Dolné Orešany. Od svojho predka prevzal vzor etikety, ktorý má v dnešnom logu svojich vín. Celoročne zamestnáva dvoch ľudí, pri sezónnych prácach, ako sú strihačky, viazačky, oberačky, ešte ďalších desať. Vincúrom je on sám.
Okrem toho obhospodaruje Stanislav Belica ešte 80 hektárov rolí, na ktorých pestuje obilniny, repku a slnečnicu.
Kanalizácia vo výhľade
Obec Dolné Orešany uvažovala o vybudovaní chýbajúcej kanalizácie ešte ako súčasť Združenia obcí v povodí riečky Parná. Doposiaľ majú domácnosti vlastné žumpy, vyvážané do čistiarne odpadových vôd, ba niektoré i vlastné čističky. Po vstupe do Európskej únie sa vytvorili ďalšie možnosti, zmenili sa parametre a normy. Aj D. Orešany prejavili záujem zapojiť sa do projektu Splašková kanalizácia Trnavsko, realizovaneho a.s. Trnavská vodárenská spoločnosť z prostriedkov fondu ISPA. Nemôžu však vyhovieť požiadavkám investora, aby prispeli aj vlastnými miliónmi. „Máme stavebné povolenie na hlavný kanalizačný zberač a kanalizáciu pre celú obec,“ hovorí starosta Eduard Polačik, ktorý je vo vedúcom kresle obce už dvadsiaty rok. Na kanalizačnú vetvu budú napojené aj Smolenice a Lošonec.
Nová strecha
Tohtoročný sneh bol dobrou zaťažkávajúcou skúškou pre novú strechu na kultúrnom dome. Jej ľahký krov s krytinou z Ranily vydržal! A tak je koniec časom, keď rovná strecha pretekala a nepomáhalo jej provizórne lepenie. Na objeme prostriedkov na realizáciu projektu z ministerstva sa obec podieľala desiatimi percentami. Tento rok by vedenie obce chcelo v aktivite pokračovať a po získaní prostriedkov prekryť ďalšie časti.
Budú tenisové kurty?
Vo veľkom zatrávnenom areáli chce vedenie základnej školy v blízkej budúcnosti svojpomocne urobiť viacúčelové ihrisko. „Je to nádherné, nevyužité miesto, každý sa čuduje, prečo tam nič nemáme,“ ukazuje riaditeľ Majský na pôdu rovno pod oknami školy. Verí, že sa to podarí a raz sa aj prostredníctvom zatiaľ iba naplánovaných tenisových kurtov dostanú do školskej kasy aj ďalšie peniaze. Závisí od poslancov, či výstavbu kurtov podporia, alebo zamietnu.
Namiesto histórie záchranka
Do bývalého školského bytu, ktorého prevádzkovanie bolo pre školu cez prázdniny neúnosné, nasťahovali v Dolných Orešanoch Izbu regionálnych tradícií. Ako Izbu revolučných tradícií ju založili pri škole v roku 1977. Historické cenné fotografie a exponáty zozbierané v obci približujú súčasníkom minulosť. Vyzerá to tak, že táto hodnotná expozícia, o existencii ktorej vydáva svedectvo kronika, sa bude opäť sťahovať. Od mája by sa totiž v jej súčasných priestoroch malo vytvoriť zázemie pre stanicu rýchlej lekárskej pomoci, ktorú bude prevádzkovať Fakultná nemocnica v Trnave. Uplynulý piatok o tom rokovali zástupcovia obce a nemocnice.
V materskej škôlke je všetko
V roku 2010 by sa mal zastaviť pokles žiakov v základnej škole. O niečo skôr sa to premietne aj v škole materskej. „Dnes nemusíme eliminovať fetovanie, drogy, riešiť krádeže, máme minimálne výchovné problémy. Verím, že deti, ktoré nám dorastajú pre školu, budú rovnako dobre vychované,“ hovorí starosta. Škôlkari sa pripravujú na popoludňajšiu siestu.
Zviditeľňujú Orešany
V Dolných Orešanoch pestujú hrozno a vyrábajú víno i ďalší vinári. Mená Martin Žák, Bohuš Šaštínsky, či firmy Orvín, Ing. Karol Braniš alebo Vinárstvo Dolany Ing. Jozef Mikuš, sú v tejto branži známe. Palivové drevo spracúva v areáli bývalého PD a vyváža do Nemecka firma Heinz Partner. Zamestnáva asi tri desiatky ľudí. Firma El-Tech zasa vyrába rôzne elektronické súčiastky do lisov. Obec zviditeľňuje aj umelecký kováč Vincent Ostradický a ľudová umelkyňa Margita Holanová, ktorej, žiaľ, choroba v súčasnosti znemožňuje prácu.Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 5. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 6. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 287
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 586
 3. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 9 454
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 600
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 7 039
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 865
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 453
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 055

Blogy SME

 1. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 2. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 3. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 4. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 5. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 6. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 7. Štefan Vidlár: Kutya Lajos
 8. Věra Tepličková: Na Bôriku zasa nič alebo Kto to dlhšie vydrží: Sulík alebo Matovič?
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 537
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 195
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 10 011
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 962
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 794
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 8 482
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 636
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 362
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Obvinené osoby sú stíhané väzobne.


SITA 5 h
Ilustračné foto.

Výmena zvodidiel na mostoch D1 je dôvodom čiastočnej uzávery v úseku Trnava - Horná Streda.


TASR 7 h
Obec Ružindol.

Obec Ružindol v okrese Trnava vyhlásila nové verejné obstarávanie na prístavbu materskej školy.


SITA 8 h
Zuzana Almáši Koreňová, umelkyňa, psychologička, pedagogička a mediátorka.

Od drevárstva, psychológie a pedagogiky prešla cez mediátorstvo až k umeniu.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Blogy SME

 1. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 2. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 3. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 4. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 5. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 6. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 7. Štefan Vidlár: Kutya Lajos
 8. Věra Tepličková: Na Bôriku zasa nič alebo Kto to dlhšie vydrží: Sulík alebo Matovič?
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 537
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 195
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 10 011
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 962
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 794
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 8 482
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 636
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 362
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu