Utorok, 16. august, 2022 | Meniny má Leonard

Predstavujeme obec Brestovany

Obec s priaznivou polohou Brestovany sa rozprestierajú vo veľmi priaznivej lokalite v Trnavskom kraji. Prechádza cez ne hlavná železničná trať Bratislava - Žilina - Košice, blízko je diaľnica, dobre je organizovaná autobusová doprava. Prakticky všetky ve

Obec s priaznivou polohou
Brestovany sa rozprestierajú vo veľmi priaznivej lokalite v Trnavskom kraji. Prechádza cez ne hlavná železničná trať Bratislava - Žilina - Košice, blízko je diaľnica, dobre je organizovaná autobusová doprava. Prakticky všetky veľké mestá a priemyselné centrá sú ľahko dostupné. V súčasnosti v rámci rekonštrukcie železničnej stanice a trate, sa budujú prechody, podchody, nadjazd i protihlukové bariéry. „Práce by mali byť ukončené do novembra 2007. Jedna koľaj je už hotová, teraz v marci sa pristupuje k rekonštrukcii ďalšej. Myslím si, že aj týmto Brestovany dostanú iný ráz a obec sa rozrastie. V súčasnosti má 2053 obyvateľov, ale veríme, že vďaka bytovej výstavbe v krátkom čase dosiahne počet obyvateľov 2100. Naším cieľom je, aby sme sa dostali na úroveň 2500 obyvateľov. Potom by obec dostávala na daniach viac a mala by lepšie predpoklady pre svoj ďalší rozvoj. Z väčších peňazí sa dá viac urobiť,“ zastrája sa starosta Stanislav Susedka.

SkryťVypnúť reklamu

PRIEM.PARK
Nádejou je priemyselný park
V decembri schválili poslanci nový územný plán obce

Podmienkou ako lepšie rozvinúť podnikateľskú činnosť v Brestovanoch, je pripraviť malý priemyselný park. V celkovej rozlohe približne osem hektárov je zapracovaný aj v aktuálnom Územnom pláne obce Brestovany. Dva roky trval proces jeho schvaľovania, od prieskumov, rozborov, cez koncept, návrh, definitívny návrh, prerokovaný s občanmi a so všetkými orgánmi. Schválený bol v obecnom zastupiteľstve 16. decembra 2005.
„Naše zámery trocha komplikuje momentálna situácia v poľnohospodárskom družstve, s ktorým chceme vymeniť určitú časť jeho pozemkov za obecnú pôdu. O niečom sme už rokovali. Koncom marca bude výročná schôdza družstva, kde bude zvolený nový predseda. Potom budeme pokračovať v rokovaní, aby sme sa realitou priblížili zámerom v schválenom územnom pláne,“ prezrádza starosta Ing. Stanislav Susedka, ktorý je vo svojej funkcii ôsmy rok.
Do plánovaného, vhodne situovaného priemyselného parku by chcela obec pritiahnuť väčších podnikateľov, aby sa vytvorili nové pracovné miesta pre domorodcov. Uvítali by napríklad, keby v ňom otvoril novú prevádzku Bitúnok Terezov. „Zatiaľ nemôžeme realizovať tak územný plán celkom tak, ako máme vytvorenú predstavu. To by naša obec musela mať 6000 obyvateľov. Množstvo vhodných lokalít sme predbežne dali do výhľadu. Nie sú ešte schválené, ale akonáhle by obec potrebovala, ak by sa našli podnikatelia, ktorí by sa chceli u nás etablovať, všetko je pripravené a schvaľovací proces môže prebehnúť kedykoľvek,“ ubezpečuje starosta. V Brestovanoch je dostatočné množstvo pôdy vhodnej na výstavbu. V obecných, cirkevných i súkromných rukách. Vzhľadom na blízkosť Peugeotu, sa obec stala atraktívnou. „Niektorí majitelia pôdy to zneužívajú, pomaly nevedia, čo majú za pozemok pýtať. To ma hnevá,“ netají Ing. Susedka.
foto: uzemny plan

SkryťVypnúť reklamu


VYSTAVBA
Ďalších štyridsať bytov na obzore
Podarí sa starostovi vymeniť, alebo odkúpiť nevyužívané cirkevné pozemky?

Po dvoch predchádzajúcich domoch s tridsiatimi bytmi, dokončili vlani v obci ďalších tridsať nájomných bytov v hodnote 34 miliónov korún. Záujem však zďaleka nie je uspokojený. „V súčasnosti pripravujeme výstavbu ďalších 2-krát 20 nájomných bytov v lokalite. Osemdesiat percent nákladov získame zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zvyšných dvadsať percent, plus výdavky na infraštruktúru, poistenie a technickú dokumentáciu budú uhrádzať samotní nájomníci. Predpokladám, že výstavba by sa mohla začať koncom mája, začiatkom júna. Hotovo by sme chceli ohlásiť za dvanásť mesiacov. Domy vystaviame v lokalite za Vodárenskou ulicou v časti Malé Brestovany, kde by podľa územného plánu malo byť celkove sto bytov a plánovaná je tam aj individuálna bytová výstavba,“ informuje starosta Ing. Stanislav Susedka.
V obci sú aj ďalšie vhodné lokality pre výstavbu. Napríklad v mieste, kde sa končí kataster Veľkých Brestovian, popri hlavnej ceste priamo oproti oknám starostovej kancelárie, je 56-árový cirkevný pozemok, ktorý obec nie veľmi skrášľuje. „Myslel som si, že dokážem tento pozemok s cirkvou vymeniť. Núkal som dvojnásobok pôdy inde, neuspel som. Navrhol som odkúpenie pozemku, ani to nebolo priechodné,“ priznáva sa starosta, ktorého už unavuje šomranie občanov a otázky, prečo tam rastie burina a nikto tam nič nepestuje, ani nestavia... „Permanentne tam mám ľudí, ktorí udržiavajú pozemok v poriadku. Najmä v čase vegetácie rýchlo zarastá, treba ho vysekávať a kosiť. Špatí obec a z pohľadu životného prostredia ju znečisťuje, pritom však je to veľmi vhodný priestor. Keby sa upravil a vystavali by sa tam bytovky, obec by hneď nabrala iný ráz,“ tvrdí starosta v nádeji, že cirkevní predstavitelia jeho pokusy začnú brať vážne. Ďalší pre obec zaujímavý pozemok v majetku cirkvi má 72 árov. Aj ten má obec záujem využiť pre potreby svojich občanov.
foto bytovky
Tieto bytovky v centre obce slúžia občanom už štyri roky.

SkryťVypnúť reklamu


KANALIZACIA
Európska únia bazíruje na kanalizácii
Budovanie kanalizácie a obnova komunikácií - to sú priority Brestovian. Len vlani bolo urobených tridsať domových prípojok v hodnote diela 1,8 milióna korún. „Montáž kanalizačných prípojok je dodavateľsky veľmi drahá. Ponuky firiem z Piešťan, Banskej Bystrice i Bratislavy sa pohybujú sa v rozpätí od 70 do 100 tisíc korún. Preto u nás využívame pracovníkov verejnoprospešných a aktivačných prác. Vytvorili sme pracovnú skupinu, kde máme zamestnaných svojich ľudí. Pracovníci, ktorí sú na aktivačných prácach, pomáhajú pri výkopoch. Kanalizačné prípojky si robíme sami, do dnešného dňa od roku 2002 sme ich vybudovali 120. V súčasnosti domácnosť dopláca na prípojku 12 tisíc korún. Okrem toho budujeme s vlastnými ľuďmi aj gravitačné prípojky. Takto sme realizovali kanalizáciu školy a škôlky v kopcovitom teréne, kde bolo treba kopať ručne,“ vysvetľuje starosta S. Susedka.
Na investičnú výstavbu kanalizácie je pre rok 2006 vyčlenených z rozpočtu 15 miliónov korún. Treba povedať, že obec má v spodnej časti tlakovú kanalizáciu a v hornej gravitačnú. Je zahrnutá do prebiehajúcej výstavby Splašková kanalizácia Trnavsko, realizovanej a.s. Trnavská vodárenská spoločnosť v rámci projektov fondu ISPA.
„Po ukončení tejto akcie by v roku 2007 mali byť Brestovany odkanalizované na 90 až 95 percent. Potom nám ostane urobiť už iba jednu, hlavnú ulicu. Žiadali sme 5,2 milióna korún dotáciu z ministerstva životného prostredia. Ak uspejeme, máme reálnu šancu dostať 4,5 milióna korún,“ dodáva starosta.


KOMUNIKACIE
Komunikácie patria k prioritám
Podľa komunikácií v obciach a mestách zvyčajne posudzujú návštevníci ich úroveň. Aj preto v Brestovanoch mimoriadne dbajú na ich skvalitňovanie. V roku 2005 vybudovali cesty na uliciach Záhradná, Vinohrady, Tichá a časti Rošlímskej ulice. Vyžiadalo si to takmer 5 miliónov korún, ktoré obec získala formou bankového úveru.
„Rovnako si to predstavujeme aj na ďalších uliciach. Máme v obci desať kilometrov miestnych ciest, a to nie je maličkosť. Momentálne nám robia starosti ťažké mechanizmy a vozidlá, pracujúce pri rekonštrukcii železničnej trate. Nielenže nedodržiavajú rýchlosť, strhli telefónne vedenie, ale zničili nám už aj niektoré parkoviská. Preto po dokončení rekonštrukcie chceme dať doporiadku ďalšie ulice - Hájsku, Športovú a Staničnú. Veríme, Železnice SR nám k tomu finančne prispejú,“ uvažuje starosta.
foto- cesta


ŠKOLKA
Kedy pristavia k škôlke jedáleň?
Už dva roky je v Brestovanoch materská škola súčasťou základnej školy. Sídlia v jednom areáli, v oddelených priestoroch, za oplotením, ktoré obec vyšlo na 2,1 milióna korún. Vraj vtedy pomohol minister Kňažko... Pri troške ohľaduplnosti si navzájom neprekážajú. Škôlkari však majú dôvod závidieť žiakom vynovenú budovu.
V novembri roku 2005 im síce za dvesto tisíc korún zrekonštruovali strechu nad hlavou, cez ktorú dovtedy zatekalo, ale cez staré obrovské okná im najmä v zime riadne fúkalo...
„V materskej škole treba riešiť hneď dva problémy - pre únik energií výmenu okien a pre stiesnené priestory dostavbu jedálne, v ktorej je pre stovku stravníkov zo školy i škôlky miesto približne pre 15 detí. Takže sa musia striedať. Pri výmene okien chceme urobiť aj istú rekonštrukciu. Všetko však závisí od peňazí. Štúdiu máme hotovú, dáme urobiť projektovú dokumentáciu. Chceli by sme získať finančné prostriedky z európskych fondov, lebo obec nemá z čoho do akcie investovať. Podľa predbežných prepočtov by si celá rekonštrukcia vyžiadala päť miliónov korún,“ tvrdí starosta S. Susedka.
foto: skolka


ŠKOLA 2
Lesopark - predpoklad pre športovanie
Plnoorganizovanú Základnú školu v Brestovanoch navštevuje v školskom roku 2005/2006 v deviatich triedach 173 žiakov. V priemere je to teda asi 25 detí, ktoré sú z Brestovian a Horných Lovčíč. „Programovo je škola zameraná na variant výučby jazyka od tretieho ročníka. Vyučujeme nemecký a anglický jazyk, s prevahou anglického,“ hovorí riaditeľka Mgr. Mária Vrtochová. Výučba je podľa mienky odborníkov kvalitná, veď deti povyhrávali kopu všelijakých súťaží.
V brestovianskej škole vykazujú aj bohatú mimoškolskú prácu. „Sme v krásnom, tri a pol hektárovom lesoparku, kde vyučujúci môžu učiť priamo v prírode. Robia to radi. Pripravujeme rôzne športové dni, olympiádu, na čo máme predpoklady, aj keď telocvičňa nám chýba,“ približuje.
Vlani vraj bola v rámci krúžkovej činnosti najobľúbenejšia práca s počítačmi. Šesť počítačov škola získala v rámci projektu Infovek a ďalších dvanásť pribudlo sponzorky z istej banky. Sú síce staršie, nie sú pripojené na internet, ale na písanie a kreslenie deťom úplne postačujú. Tento rok medzi dvanástimi krúžkami veľmi dobre fungujú krúžky športového charakteru - futbalový, všeobecne športový, v ktorom má miesto volejbal, vybíjaná, stolný tenis, korčuľovanie, turistika... Aj o výtvarný krúžok sa deti zaujímajú a dokladom jeho existencie je množstvo prác v učebni výtvarnej výchovy a v kabinete riaditeľky.
Školský klub navštevuje 32 detí. Po pri klubových priestoroch má škola aj knižnicu.
„Nedávnou akciou bol školský karneval. Má už dlhoročnú tradíciu. Ale tento rok sa do realizácie vložili aj učitelia. Aj oni prijali za svoju povinnosť každého žiaka - vytvoriť si masku. Napokon sme boli v maskách všetci. Bolo to ako v rozprávkovej krajine,“ spomína riaditeľka, ktorá sa na fotografii vyníma v kostýme Čiernej noci.
Súčasťou karnevalu bola tento rok aj popoludňajšia súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu. Vyhodnotené a odmenené tortami boli štyri triedy, pod dve na každom stupni. Najkrajšie masky boli po prehliadke a diskotéke počastované sladkou odmenou. Tancovalo a bavilo sa v kultúrnom dome až do 10. hodiny večer.
foto Karneval
Masky, ktoré si deti pripravili na tohtoročný karneval, neboli šité horúcou ihlou. Boli doslova dokonalé.


ŠKOLA1
Dnes kaštieľ slúži ako škola...
Jedenásť miliónov šesťstotridsaťtisíc korún stačilo na to, aby sa budova starého klasicistického kaštieľa v Brestovanoch premenila na modernú školu. Do prevádzky bola odovzdaná k 1. septembru 2000. Budova prešla generálnymi úpravami.
Na prízemí je deväť tried, ako šatňa, ktorá sa premenila na triedu na výučbu práce s počítačmi, slúži dočasne vchod do budovy. Vznikli ďalšie priestory v podkroví, ktoré sú využívané na kancelárie, zborovňu, učebňu pre počítače, učebňu pre žiakov, kuchynku pre špeciálnu prípravu dievčat a jednu menšiu triedu na delenie jazykov.
„Naskytuje sa nám možnosť vytvorenia jednej krásnej klubovej miestnosti v suteréne. V tomto čase ju dávame do poriadku a chceme ju sprevádzkovať. Treba vyriešiť okná a zaviesť kúrenie, potom by miestnosť mohla slúžiť ako klubovňa, na delenie hodín, pre školský klub detí, žiaci by tu mohli sledovať videoprojekciu, v lete hrať ping-pong. Mala by to byť miestnosť variabilná, všestranná, len dúfam, že sa podarí odstrániť zemnú vlhkosť. Možno bude nutné odsunúť trativod,“ zamýšľa sa riaditeľka Základnej školy a materskou školou v Brestovanoch Mgr. Mária Vrtochová. Zároveň ľutuje, že na úpravu miestnosti a realizáciu izolácie neostali peniaze v čase veľkej rekonštrukcie školy.
V areáli školy sú i ďalšie budovy. Jedna z nich slúži ako dočasné priestory
pre výučbu telocviku, resp. pracovného vyučovania. Je tam dielňa, kabinet, dve menšie učebne, posilňovne, kde sa dá cvičiť gymnastika. „Riešiť by sme chceli aj tento objekt. Všetko však závisí od dotácie. Buď opravíme dočasne len strechu a vnútro ponecháme v súčasnom stave, alebo prikročíme k výstavbe priečok a výmene okien,“ vysvetľuje.
„Máme vypracovanú kompletnú dokumentáciu na rekonštrukciu telocvične. Očakávali sme, že dostaneme prostriedky z európskych fondov, žiaľ, projekt sa nám nepodarilo presadiť. Ešte v rámci akcie ministerstva školstva Vráťme šport na školy sme urobili štúdiu, ku ktorej sa teraz chceme vrátiť,“ upresňuje zámery starosta Stanislav Susedka.
skola-telocvična

DRUŽSTVO
Tradične dobré vzťahy
Poľnohospodárske družstvo v Zavare hospodári na troch hospodárskych dvoroch - v Brestovanoch, Dolných Lovčiciach a Zavare. Z 2140 hektárov pôdy je prevažná časť je v brestovianskych chotároch. Produktmi rastlinnej výroby, ako vo väčšine obcí trnavského regiónu, sú obilniny, cukrová repa, slnečnica, repka, kukurica, hrach a lucerna. V Brestovanoch je tiež sústredená živočíšna výroba, zameraná na chov hovädzieho dobytka - kráv, výkrm býkov a odchov jalovíc. Priemernou dojivosťou 9600 litrov, čo je takmer štvornásobok dojivosti v 50. rokoch, patrí družstvo k slovenskej špičke. Zmodernizované hospodárske stredisko má najlepšie predpoklady na ďalší rozvoj. Ako zdôrazňujú predstavitelia obce i družstva, výrazom príkladnej spolupráce nie je len plnenie si daňových povinností družstva voči obci, ale aj vzájomná pomoc, čo platí aj o spoločenských organizáciách, najmä poľovníkoch a športovcoch. V súčasnosti čaká družstvo zmena na poste predsedu, ktorého by mali zvoliť koncom marca.

PODNIKATELIA
S podnikateľmi bohatne aj obec
Stáva sa napísaným pravidlom, že čím viac úspešných podnikateľov má obec, tým je bohatšia. Podnikatelia totiž vytvárajú pracovné príležitosti, a tak priamo zvyšujú životnú úroveň svojich zamestnancov. Je dobre, ak sú si podnikatelia a obec vzájomne prospešní. Toto kritérium platí o viacerých brestovianskych firmách. Napríklad Bitúnok Terezov, ktorého majiteľom je Jozef Albert, uvažuje o otvorení ďalšej prevádzky na porážanie jatočných ošípaných v pripravovanom priemyselnom parku. Vedenie obce by chcelo na jej územie pritiahnuť aj filiálku bratislavského A-Studia, zameraného na projekty, stavby a interiéry. Toto architektonické štúdio vedú ľudia, ktorých rodičovský dom je v obci. Sústreďujú sa na projekčnú, inžiniersku, dopravnú i distribučnú činnosť, projektovanie a realizáciu interiérov a ďalšie. Piliarskej výrobe, výrobe a predaju stavebného a stolárskeho reziva, hranolov, fošní, lát sa venuje s.r.o. Píla Brest. Firma Klipp - Ivan Gogolák zasa dodáva a montuje krovy, okná, lepenkový šindel a robí pokrývačské, klampiarske a izolatérske práce. Obec využíva aj služby Zámočníctva Július Šmondrk, ktoré okrem základných zámočníckych prác vyrába predzáhradkové brány a ploty, schodiskové a balkónové zábradlia, bránové systémy a ďalšie produkty. Opomenúť nemožno ani výrobnú a obchodnú spoločnosť Suman, vedenú dvojicou spoločníkov Ladislavom Maruniakom a Pavlom Šulkom, ktorá zamestnáva dve desiatky ľudí a má predajne roztrúsené po celkom Slovensku.

LEKAREN
O zdravie a lieky je postarané
„Sníval som, aby praktický lekár ordinoval v Brestovanoch každý pracovný deň. Dohodli sme sa, vybudovali sme priestory a pred pol rokom v nich začala denne pôsobiť MUDr. Viola Repčeková. Aj keď chápem, že mnohí sú ešte zvyknutí chodiť k iným lekárom, apelujem na občanov, aby využívali možnosť navštíviť lekárku v obci,“ hovorí starosta S. Susedka. Je to určite pohodlnejšie, výhodou je predovšetkým úspora času a cestovného, i to, že ťažšie chodiaci pacienti nemajú problémy s dopravou.
Momentálne obec rokuje s detskou lekárkou, ktorá zatiaľ poskytuje poradňu pre deti raz za dva týždne. Zubár ordinuje dvakrát v týždni.
Súčasne sa naplnila aj snaha starostu a poslancov mať v obci aj lekáreň. Jej vedúcou je PharmDr. Viera Čilíková. Na ploche 70 štvorcových metrov poskytuje denne od 8. do 13. hodiny možnosť vybrať si akékoľvek lieky. Aj keď podľa európskych noriem nemôže využívať laboratórium, zarábané lieky pripravujú pre Brestovancov do druhého dňa v trnavskej lekárni patriacej tej istej majiteľke. Odtiaľ v prípade potreby aj promptne doplnia sortiment požadovaných liekov.

ZBOR
Blížia sa štvrté hudobné slávnosti
Už dnes je jasné, že naplánovaný termín štvrtého ročníka Brestovianskych hudobných slávností bude treba pre mimoriadne vypísané predčasné parlamentné voľby presunúť dopredu, pravdepodobne na máj. Teda milovníci sakrálnej i svetskej hudby sa podujatia, ktoré inicioval počas svojho pôsobenia v obci ThDr. M. Červený, dočkajú skôr. Na treťom ročníku s mottom Spája nás láska a nádej vlani 11. júna sa predstavili zbor Trinita z Modranky, Suchovský spevácky zbor zo Suchej nad Parnou, Spevácky zbor zo Zavara, tanečná skupina Mix team zo Základnej školy v Brestovanoch, Lusaco z Lukáčoviec a domáci Chrámový zbor Jána Cikkera, ktorého vystúpenie patrilo k najhodnotnejším.
„Každý rok pozývame na slávnosti päť hudobných formácií, prípadne sólistov. Niekedy sa zostava opakuje, ale jedného účinkujúceho vymeníme určite, aby sme ponúkli aj niečo nové. Sme radi, že máme v obci taký kvalitný spevokol. Účinkujú v ňom tri desiatky spevákov od študentov až po veľmi starých ľudí. Majú obecnú podporu,“ vysvetľuje na okraj existencie zboru starosta Stanislav Susedka. Je zaujímavé, že dva a pol tisícová obec si vytvorila takúto peknú hudobnú tradíciu.

NOVINY
Živé zrkadlo života
Od septembra 2003 majú Brestovanci svoj vlastný štvrťročník. Vychádza na ôsmich stranách v náklade 500 kusov a dostáva sa do každej rodiny. Prináša nielen informácie obecného úradu a zastupiteľstva, ale je zrkadlom bohatého investičného diania, kultúrneho, športového i spoločenského života v obci. Aj keď ich názov - Brestovanské novinky možno odvodiť od nárečia, spisovne ide o Brestovianske novinky, vydavateľ by si mohol dať viac záležať na pravopisnej a grafickej úprave periodika. Neopravené chyby v textoch a zdeformované obrázky nie sú jeho dobrou vizitkou a všímajú si ich dokonca už školáci. A hoci do schránok prichádzajú obecné noviny zadarmo, obec ich predsa musí riadne zaplatiť.
foto: noviny


ČERVENY
Z farára Mariána Červeného čestný občan
Fotografia z júla minulého roka je pripomienkou milej slávnosti, pripravenej obcou pre bývalého správcu svojej farnosti ThDr. Mariána Červeného, PhD., ktorý sa za 15 rokov pôsobenia nezabudnuteľne vpísal do sŕdc farníkov. Jeho päťdesiatiny boli výnimočnou príležitosťou nielen na stretnutie a zablahoželanie, ale aj na odovzdanie Čestného občianstva obce Brestovany, ktoré M. Červený prevzal z rúk starostu. Pán farár ani dnes na Brestovany nezabúda. Príležitostne prispieva do Brestovianskych noviniek, chodí na stretnutia, pozýva priateľov do svojho súčasného pôsobiska v Moste. „Vedomie, že na mňa Brestovanci nezabúdajú, ma napĺňa radosťou a je znamením, že práca kňaza nachádza živú rezonanciu v spoločenstve, v ktorom pôsobil. A toto inšpiruje a podnecuje k ďalšiemu konaniu,“ vyznal sa kňaz vo svojom vianočnom pozdrave občanom.
foto


KLUB
Klubisti nezabudli na sviatok žien
Mnohé agilné brestovianske ženy majú po skončení svojej profesionálnej kariéry ešte viac síl a inšpirácií, než aby sa zavreli do svojich kuchýň a záhradiek. Nie všetky stihnú vstúpiť do miestnej Jednoty dôchodcov na Slovensku. Preto nie je nič čudné, že už dva roky pracuje v obci klub seniorov. „Stretávajú sa každú druhú stredu. Vždy si pripravia nejakú prednášku z oblasti sociálnej, zdravotnej, legislatívnej. Vedia si nájsť kontakty a ak potrebujú, obec im v tom rada pomôže i prispeje na činnosť klubu. Veď z nej mám úžasnú radosť,“ hrdí sa aktívnym spoločenstvom starosta. Na konte Klubu seniorov Brestovany sú spoločné návštevy divadiel, najrôznejších výstav, ale pobaviť sa vedia aj na posedení s Mikulášom, na karnevale, či pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ako tomu bolo práve v stredu 8. marca 2006. K slávnostnému príhovoru a pohosteniu pridali ženám kultúrny darček Michal Ondriš a Anton Horváth. Samozrejme, ešte predtým sa členovia klubu oboznámili s výsledkami volieb jeho vedenia, povedali si o blížiacej sa návšteve divadelného predstavenia Rodinné šťastie v Trnave i o príprave zájazdu na záhradkársku výstavu do Trenčína, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. až 8. apríla.
Klub1 - Brestovianske ženy v úlohe marcových oslávenkýň.
Klub3 - Michal Ondriš a Anton Horváth pri odovzdávaní darčeku k MDŽ.


DOCHODCI
Starší sa vedia dobre zabávať!
Každoročne koncom roka pripravujú v Brestovanoch posedenie pre spoluobčanov, ktorí už majú čas pracovnej aktivity za sebou. „Snažíme sa starať o všetky vekové kategórie spoluobčanov. Preto na stretnutie pozývame ľudí nad 65 rokov, no i tak je to vždy vyše tristo dôchodcov. Aj keď neprídu všetci, kultúrny dom býva dobre obsadený. Pripravujeme im príťažlivé kultúrne vystúpenie. Bola tu napríklad Jadranka Handlovská či kvalitný folklórny súbor z Červeníka,“ hovorí starosta Susedka. Vlani 3. decembra prišlo dôchodcov takmer dvesto. Pri chutnom občerstvení ich ľudovými piesňami z regiónu potešili a roztancovali práve červenícki folkloristi. Že na týchto stretnutiach býva pohoda, svedčia aj fotografie z obecného archívu z rokov 2003 a 2005.
dve foto


BOHUŠ
Bohuš odišiel nečakane
Tá správa na sklonku leta otriasla nielen Brestovancami. 28. augusta 2005 tragicky, nešťastným pádom, sa nečakane skončil život PaedDr. Bohumila Moravčíka. Narodil sa 21. augusta 1936 v Zájezde v okrese Náchod. Vyštudoval fyziku a matematiku a celý život venoval pedagogickej práci. Učil v Novom Meste nad Váhom, Lovčiciach, Piešťanoch a v Trnave, prevažne na stredných školách. Pracoval aj v kontrolných zložkách krajského školstva. Svoj doktorát z odboru teória vyučovania matematiky zúročil aj vydaním niekoľkých metodických matematických brožúr. Od septembra vitálny Bohuš chýba nielen za katedrou, ale aj vo funkcii obecného kontrolóra, ktorú veľmi aktívne vykonával niekoľko rokov.


NAJSTARŠI
Otec ako starší brat
Mierne opotrebovaný zrak - to je jediné, čo trápi 96-ročného Jána Susedku. Na priek tomu, že momentálne najstarší občan Brestovian už ťahá na deväťdesiaty siedmy, svoj čas trávi väčšinou v záhrade. Aj v zime nájde, čo tam treba robiť. Geneticky dobrú fyzickú kondíciu, ktorú získal v rodine maloroľníka, si upevňoval počas celoživotnej práce na železnici. Že sa vždy cítil pomerne dobre, potvrdzuje aj skutočnosť, že v dôchodkovom veku pracoval až do sedemdesiatky vo firme Benzinol. Dnes si starček, ktorý bez nadsádzky popri svojich synoch vyzerá ako ich starší brat, užíva zrelé roky so svojou 88-ročnou životnou partnerkou ... Sú v podstate sebestační, iba pri nákupoch a ceste k lekárovi im pomáhajú deti. 27. decembra oslávi Ján Susedka 97 rokov.
foto: dedko+babka2


FUTBAL
Futbalisti v najvyššej súťaži
V týchto dňoch štartuje aj jarná časť najvyššej obvodnej 6. ligy futbalu – oblastné majstrovstvá mužov. Brestovany sú po jesennej časti ročníka 2005/2006 so ziskom 13 bodov a skóre 17:34 na 12. mieste tabuľky.
„Na jeseň bol začiatok slabší, potom prišla dobrá fáza. Mali sme však veľa zranených a vylúčených hráčov. Prišli i noví z dorastu, ale všetci spolu hrať nemohli. Zatiaľ mladým chýbajú skúsenosti, ale pre budúcnosť sú prísľubom. Hra nebola zlá, ale s umiestením spokojní nie sme. Pri troške šťastia sme mohli zimovať na siedmom – ôsmom mieste v tabuľke. Pokiaľ bude všetko v poriadku, najmä zdravotne, siedme miesto bude naším jarným cieľom,“ hovorí tréner mužstva Ján Tomaškovič.
Brestoviansky futbal má trvalú podporu obce i drobných podnikateľov. „Tento rok sa chystáme okrem priamej finančnej podpory pomôcť futbalistom pri rekonštrukcii stropu tribúny a dokončení sedadiel. Určite sa budeme podieľať aj na vybudovaní tréningového ihriska pre žiakov a dorastencov v športovom areáli,“ ubezpečuje starosta Susedka.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 3. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 4. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 5. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 6. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 7. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 8. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 3. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 4. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
 6. Na Špitálskej ulici v Bratislave pribudnú nové byty
 7. Po rokoch cichosci richtuju v Raslavicoch slavnosci
 8. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom.
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 21 528
 2. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 16 368
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 15 390
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 836
 5. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 3 326
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 3 007
 7. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 2 875
 8. Zdravo a chutne. Vyskúšajte recepty šéfkuchára Jara Žídeka 2 414

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia – Neutrónmi do handry z kozmickej lode.
 2. Vladimir Skala: Ako mi rusínsky jazyk pomohol naučiť sa po čínsky
 3. Věra Tepličková: V Škótsku dnes porazili menštruačnú chudobu
 4. Peter Biščo: Akú odmenu dostal Sulík od Fica za ...
 5. Pavol Kadlec: Rozmeňme si Matoviča na drobné.
 6. Imunoblog: Nástup do kolektívu
 7. Martin Pekár: O novom cestovnom poriadku (grafikone)
 8. Unicef Slovensko: Afganistan - rok po...
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 16 422
 2. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 8 582
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 068
 4. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 138
 5. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 893
 6. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 4 856
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 4 123
 8. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 761
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Hráči najviac prehrali na videohrách v herniach.


SITA 11 h

Nehoda sa stala na frekventovanej Zelenečskej ulici.


15 h
Ilustračné foto.

Šéf rezortu dopravy za prejavmi nespokojnosti vidí možno blížiace sa samosprávne voľby.


SITA 16 h

V Trnave sa nepohodla samospráva s dodávateľom parkovacích automatov.


19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Marian Nanias: Jadrová energia – Neutrónmi do handry z kozmickej lode.
 2. Vladimir Skala: Ako mi rusínsky jazyk pomohol naučiť sa po čínsky
 3. Věra Tepličková: V Škótsku dnes porazili menštruačnú chudobu
 4. Peter Biščo: Akú odmenu dostal Sulík od Fica za ...
 5. Pavol Kadlec: Rozmeňme si Matoviča na drobné.
 6. Imunoblog: Nástup do kolektívu
 7. Martin Pekár: O novom cestovnom poriadku (grafikone)
 8. Unicef Slovensko: Afganistan - rok po...
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 16 422
 2. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 8 582
 3. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 068
 4. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 138
 5. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 893
 6. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 4 856
 7. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 4 123
 8. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 3 761
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu