Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Predstavujeme Strednú záhradnícku školu v Piešťanoch

História a súčasnosť školy Tradícia záhradníckeho školstva v Piešťanoch začala v roku 1968, kedy mala vtedy ešte Stredná poľnohospodárska technická škola odbor záhradníctvo, v prvom roku svojho zriadenia, osem tried.

Tradícia záhradníckeho školstva v Piešťanoch začala v roku 1968, kedy mala vtedy ešte Stredná poľnohospodárska technická škola odbor záhradníctvo, v prvom roku svojho zriadenia, osem tried.
Medzníkom bol rok 1993, v ktorom sa zmenil názov školy na Strednú záhradnícku školu. Tento rok je dôležitý i preto, že svetlo sveta uzrel i nultý ročník národnej aranžérskej súťaže Victoria Regia. Školu tiež vybrali v tomto čase medzi dvadsať pilotných škôl Slovenska v projekte Phare – Reforma odborného vzdelávania. Vznikli prvé skice nadstavby školy, nové podkrovie s budúcimi špeciálnymi učebňami, otvorili dve formy pomaturitného štúdia. „Tento rok sa tak stáva akýmsi odrazením sa od dna a nastupuje niekoľko iniciatívnych rokov poznačených stavebnou činnosťou a novými vzdelávacími aktivitami a táto činnosť pretrváva i v súčasnosti,“ uviedol riaditeľ Strednej záhradníckej školy (SZŠ) v Piešťanoch Igor Drobný.
V budúcom školskom roku ponúkajú absolventom základných škôl možnosť študovať v štvorročnom dennom študijnom odbore záhradnícka výroba a služby. Vyučujú tu široké spektrum odborných predmetov, akými sú viazanie a aranžovanie kvetín, sadovníctvo a sadovnícka tvorba, kvetinárstvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo, ekonomika či predmety zamerané na ekologické pestovanie rastlín.
Škola je vybavená učebňami jazykov, výpočtovej techniky, biológie, chémie, laboratóriami, ateliérmi, dielňami, aranžovňami, telocvičňou s posilňovňou, komplexným vonkajším telovýchovným areálom, ale i botanickou záhradou, skleníkmi či pomologickým sadom.
Absolvent školy je vysoko špecializovaný odborník v oblasti záhradníckej a sadovníckej výroby. Získanými teoretickými i praktickými vedomosťami s využitím výpočtovej techniky je schopný riadiť činnosti v širokej záhradníckej výrobe a službách. Ovláda spoločenské správanie vrátane cudzích jazykov a základné princípy ekonomiky pri riadení firmy. Uplatňuje sa v akejkoľvek profesii záhradníka na Slovensku i v zahraničí.
Žiakom poskytuje škola možnosť stravovania i ubytovania v domove mládeže.
Okrem riadneho denného štúdia otvárajú na škole aj dvojročné denné pomaturitné štúdium v odbore záhradníctvo s viacerými zameraniami: záhradnícke služby, viazanie a aranžovanie kvetín, záhradná a krajinárska tvorba, aranžovanie a viazačstvo, podnikanie a obchod, alternatívne záhradníctvo, škôlkárska výroba, arboristika, záhradná a krajinárska tvorba a trojročné vyššie odborné vzdelanie v odbore vidiecka turistika – štúdium zamerané na prípravu odborníkov pre služby vidieckeho cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
Ďalej ponúkajú experimentálne trojročné pomaturitné štúdium v odbore záhradnícka výroba a služby so zameraniami na záhradný dizajn, rastlinolekárstvo a bioenergetiku.
+foto školy
Text pod foto: Budova Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch.
+foto aranžovne
Text pod foto: V aranžovni školy získavajú žiaci praktické zručnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Botanická záhrada, skleníky a park

Botanická záhrada pri Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch je najmladšou botanickou záhradou na Slovensku. Vznikla v roku 2000.
Žiaci majú možnosť získavať vedomosti a zručnosti pri poznávaní a pestovaní rastlín na hodinách praktickej výuky a tiež na cvičeniach z odborných predmetov.
Zbierky botanickej záhrady sú zamerané na široký sortiment záhradníckych rastlín. Jednotlivé zbierky sú rozdelené do tematických celkov.
Súčasťou školy sú aj zbierkové skleníky. Žiaci tu v rámci odborných predmetov pracujú s rozmanitým rastlinným materiálom. Rozdelené sú na tri časti. Prvou je tropický palmový skleník, druhou kaktusový a treťou stredomorský. V skleníku sa nachádza jazierko, v ktorom sú vysadené tropické rastliny, akou je napríklad papyrus, ale aj úžitkové ovocné a okrasné rastliny ako vanilka, banán, či papája.
Priľahlý park sa rozprestiera na rozlohe štyroch hektárov. Založili ho spolu so školou v roku 1968 na pôvodnom močarisku.
Žiaci tu majú príležitosť prakticky uplatniť vedomosti získané na hodinách teórie odborných predmetov.
V parku sú vysádzané vzácne druhy stromov a krov. Jeho súčasťou je aj jazierko, okolo ktorého rastú močiarne rastliny.
+foto skleník
Text pod foto: V skleníkoch žiaci pracujú s rozmanitým rastlinným materiálom.

Skryť Vypnúť reklamu

Pomologický – ovocný sad

V škole je vysadený pomologický sad, v ktorom sú rôzne ovocné druhy a odrody. Stromy jabloní a hrušiek pestujú v tvare holandské štíhle vreteno. Výsadbu jabloní založili v rôznych variantoch, ktoré sa od seba líšia spôsobom výsadby.
Jednotlivé varianty žiakom umožňujú vyhodnocovať úrodnosť sadu z hľadiska sponu, optimálneho počtu jedincov a jeho vplyvu na výšku a kvalitu plodov. Z hľadiska prípravy do praxe umožňuje táto modelová výsadba získať žiakom praktické vedomosti a zručnosti z rezu a tvarovania štíhlych vretien. Zároveň poskytuje príležitosť pozorovať priebeh vývojových štádií v súvislosti s optimálnou aplikáciou chemickej ochrany, výkonu ručnej prebierky plodov a jej vyhodnotenie na priemer výberových plodov.
+foto sad
Text pod foto: Rez jabloní v tvare štíhle vreteno.

Skryť Vypnúť reklamu

Odborná prax v zahraničí

Škola každoročne vysiela svojich žiakov na odborné stáže do zahraničia. Dlhoročnú skúsenosť má s projektom Európskej únie Leonardo da Vinci.
V Holandsku žiaci vykonávajú odbornú prax v podnikoch a zariadeniach odbornej prípravy v okolí Leeuwardenu. „Cieľom tejto praxe je zlepšenie odborných a jazykových zručností a schopnosti žiakov sa zamestnať,“ povedal nám riaditeľ školy Igor Drobný.
Od roku 1991 spolupracujú aj s partnerskou školou Gartenbauschule Langenlois v Rakúsku. Žiaci tam každoročne absolvujú niekoľkotýždňovú prax, pričom si môžu rozšíriť poznatky nielen z nových technológií pestovania rastlín, či zoznámiť sa s novými druhmi rastlín, ale zlepšujú si aj svoje jazykové znalosti kontaktom s ľuďmi v cudzojazyčnom prostredí.
Rovnako úspešná je i spolupráca záhradníckej školy so školami a podnikmi v Českej republike, kam žiaci chodia na odbornú prax nielen počas školského roku, ale i cez prázdniny.
Spolupracovať začali ešte v roku 2004 aj so záhradníckou školou v poľskom meste Ostrzeszow.

Do Tatier nielen pracovať

Študenti Strednej záhradníckej školy z Piešťan pravidelne pomáhajú pri skrášľovaní našich Tatier. Týmto spôsobom napĺňajú poslanie kurzu na ochranu človeka a prírody, ktorý je zahrnutý v učebných osnovách študentov tretieho ročníka. Vďaka spolupráci s Verejnoprospešnými službami Vysoké Tatry môžu žiaci pomôcť pri nevyhnutných prácach ale aj zdokonaľovať si svoje odborné zručnosti a stráviť celý týždeň v prostredí Vysokých Tatier. „Intenzita našej vzájomnej spolupráce sa ešte viac zvýšila po veternej kalamite, ktorá Vysoké Tatry postihla,“ prezradil riaditeľ školy I. Drobný a dodal, že v tejto aktivite budú pokračovať aj v budúcnosti, pretože Tatry ich pomoc potrebujú a určite si ju zaslúžia.

Projekt Infovek

Do projektu Infovek sa škola zapojila v roku 2002. Odvtedy sa podieľa na štrnástich projektoch a zapája sa aj do projektov dlhodobého charakteru.
„Na škole sme zriadili už druhú multimediálnu učebňu, nakoľko fungujeme aj ako školiace centrum Infoveku,“ povedal nám I.Drobný.
Veľké úspechy majú aj vo vedeckej činnosti. Žiaci sú úspešní v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V minulom roku získal Matej Polončan s prácou na tému Amonity z Veľkej Fatry druhé miesto v celoslovenskom kole a zvláštne ocenenie získal tím žiakov Peter Konečný, Katarína Kaffková a Maroš Nicák, ktorí vypracovali učebnú pomôcku – multimediálne CD na tému Atlas drevín. Teší aj štvrté miesto z krajského kola SOČ, ktoré získal Tomáš Fuksi za prácu Skamenily z Prašníka.

Floristi sa blysli v Litomyšli

Stredná záhradnícka škola reprezentovala Slovensko v minulom roku v českej Litomyšli. Na vianočnej akcii, ktorú usporiadala tamojšia záhradnícka škola sa už po tretíkrát stretli partnerské školy z Poľska, Talianska, Francúzska a Slovenska. Piešťanci sa prezentovali floristickými modelmi, ktoré tvorili súčasť expozície Prechádzka zimným lesom. Inštalovaná bola na zámku v Litomyšli, v starom pivovare. Kreatívne modely žiakov i učiteľov zaujali nielen laickú, ale najmä odbornú verejnosť.

Victoria Regia, súťaž s medzinárodnou účasťou

Hlavným organizátorom súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia, ktorá sa už pravidelne koná v Piešťanoch, je Stredná záhradnícka škola. Jej študenti dosahujú na tomto prestížnom podujatí výborné výsledky.
Súťaží sa vo viacerých kategóriách a sú určené pre žiakov základných škôl, študentov stredných záhradníckych škôl, ale aj profesionálov.
„Máme minimálne dvoch bývalých žiakov, ktorí patria k aranžérskym hviezdam európskeho formátu. Sú nimi Ivan Bednárik a Róbert Bartolen,“ pochválil sa riaditeľ školy I. Drobný.
Jedným zo sprievodných podujatí Victorie Regie je alegorický kvetinový sprievod Kúpeľným ostrovom a pešou zónou v Piešťanoch. Tu sa súťaží v dvoch kategóriách, alegorické vozy a skupinové alebo individuálne alegórie, teda osoby.
+foto
Text pod foto: Práce žiakov SZŠ sú na prestížnej súťaži Victoria Regia ozdobou.

Kvetinársky memoriál Márie Mikovej Modesta – skromnosť

Memoriál nie je len spomienkou a jednou zo súťaží, ktoré škola organizuje, ale je zároveň aj kvetinovým sviatkom. Jeho súčasťou je kvetinársky odborný seminár, súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov, výtvarná a literárna súťaž. Určené sú pre žiakov základných škôl, umeleckých škôl, centier voľného času, záujmových krúžkov, študentov stredných a vysokých škôl ale i pre ľubovoľné osoby.
Rovnako v tejto súťaži dosahujú študenti strednej záhradníckej školy vynikajúce výsledky.
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
Foto autorka a archív SZŠ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 7. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 8. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 9. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 31 443
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 29 226
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 12 928
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 264
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 337
 6. Ohlúpli sme počas Covid roka? 8 100
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 632
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 787
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 480
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 903
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Starostovia vyzývajú ministerstvá, aby predĺžili lehoty

Výzva má zmysel len vtedy, keď sa finančná pomoc dostane k čo najväčšiemu počtu príjemcov.

Ilustračné foto.

V nemocnici zaočkovali už viac ako tisíc zdravotníkov

V Nemocnici v Dunajskej Strede doteraz zaočkovali viac ako tisíc zdravotníkov, z toho 230 vlastných.

Ilustračné foto.

V okrese Trnava budú testovať všetky obce

Zatiaľ iba dvaja veľkí zamestnávatelia z okresu Trnava avizovali svoj záujem testovať počas celoplošného skríningu svojich zamestnancov.

Testovanie na koronavírus.

Trnava zriaďuje na víkend 20 odberových miest, potom polovicu

Mesto Trnava pripravuje mobilnú aplikáciu, v ktorej si budú môcť ľudia vopred vyplniť svoje údaje k registrácii.

Zdravotník odoberá vzorku z nosa počas testovania na ochorenie Covid-19.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Ščasný: Máme na stred II. ligy, bez posíl tu nebudem

Už teraz je neskoro, vie tréner Nitry po vyhorení so Šamorínom.

Už ste čítali?