Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme Strednú záhradnícku školu v Piešťanoch

História a súčasnosť školy Tradícia záhradníckeho školstva v Piešťanoch začala v roku 1968, kedy mala vtedy ešte Stredná poľnohospodárska technická škola odbor záhradníctvo, v prvom roku svojho zriadenia, osem tried.

Tradícia záhradníckeho školstva v Piešťanoch začala v roku 1968, kedy mala vtedy ešte Stredná poľnohospodárska technická škola odbor záhradníctvo, v prvom roku svojho zriadenia, osem tried.
Medzníkom bol rok 1993, v ktorom sa zmenil názov školy na Strednú záhradnícku školu. Tento rok je dôležitý i preto, že svetlo sveta uzrel i nultý ročník národnej aranžérskej súťaže Victoria Regia. Školu tiež vybrali v tomto čase medzi dvadsať pilotných škôl Slovenska v projekte Phare – Reforma odborného vzdelávania. Vznikli prvé skice nadstavby školy, nové podkrovie s budúcimi špeciálnymi učebňami, otvorili dve formy pomaturitného štúdia. „Tento rok sa tak stáva akýmsi odrazením sa od dna a nastupuje niekoľko iniciatívnych rokov poznačených stavebnou činnosťou a novými vzdelávacími aktivitami a táto činnosť pretrváva i v súčasnosti,“ uviedol riaditeľ Strednej záhradníckej školy (SZŠ) v Piešťanoch Igor Drobný.
V budúcom školskom roku ponúkajú absolventom základných škôl možnosť študovať v štvorročnom dennom študijnom odbore záhradnícka výroba a služby. Vyučujú tu široké spektrum odborných predmetov, akými sú viazanie a aranžovanie kvetín, sadovníctvo a sadovnícka tvorba, kvetinárstvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo, ekonomika či predmety zamerané na ekologické pestovanie rastlín.
Škola je vybavená učebňami jazykov, výpočtovej techniky, biológie, chémie, laboratóriami, ateliérmi, dielňami, aranžovňami, telocvičňou s posilňovňou, komplexným vonkajším telovýchovným areálom, ale i botanickou záhradou, skleníkmi či pomologickým sadom.
Absolvent školy je vysoko špecializovaný odborník v oblasti záhradníckej a sadovníckej výroby. Získanými teoretickými i praktickými vedomosťami s využitím výpočtovej techniky je schopný riadiť činnosti v širokej záhradníckej výrobe a službách. Ovláda spoločenské správanie vrátane cudzích jazykov a základné princípy ekonomiky pri riadení firmy. Uplatňuje sa v akejkoľvek profesii záhradníka na Slovensku i v zahraničí.
Žiakom poskytuje škola možnosť stravovania i ubytovania v domove mládeže.
Okrem riadneho denného štúdia otvárajú na škole aj dvojročné denné pomaturitné štúdium v odbore záhradníctvo s viacerými zameraniami: záhradnícke služby, viazanie a aranžovanie kvetín, záhradná a krajinárska tvorba, aranžovanie a viazačstvo, podnikanie a obchod, alternatívne záhradníctvo, škôlkárska výroba, arboristika, záhradná a krajinárska tvorba a trojročné vyššie odborné vzdelanie v odbore vidiecka turistika – štúdium zamerané na prípravu odborníkov pre služby vidieckeho cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
Ďalej ponúkajú experimentálne trojročné pomaturitné štúdium v odbore záhradnícka výroba a služby so zameraniami na záhradný dizajn, rastlinolekárstvo a bioenergetiku.
+foto školy
Text pod foto: Budova Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch.
+foto aranžovne
Text pod foto: V aranžovni školy získavajú žiaci praktické zručnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Botanická záhrada, skleníky a park

Botanická záhrada pri Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch je najmladšou botanickou záhradou na Slovensku. Vznikla v roku 2000.
Žiaci majú možnosť získavať vedomosti a zručnosti pri poznávaní a pestovaní rastlín na hodinách praktickej výuky a tiež na cvičeniach z odborných predmetov.
Zbierky botanickej záhrady sú zamerané na široký sortiment záhradníckych rastlín. Jednotlivé zbierky sú rozdelené do tematických celkov.
Súčasťou školy sú aj zbierkové skleníky. Žiaci tu v rámci odborných predmetov pracujú s rozmanitým rastlinným materiálom. Rozdelené sú na tri časti. Prvou je tropický palmový skleník, druhou kaktusový a treťou stredomorský. V skleníku sa nachádza jazierko, v ktorom sú vysadené tropické rastliny, akou je napríklad papyrus, ale aj úžitkové ovocné a okrasné rastliny ako vanilka, banán, či papája.
Priľahlý park sa rozprestiera na rozlohe štyroch hektárov. Založili ho spolu so školou v roku 1968 na pôvodnom močarisku.
Žiaci tu majú príležitosť prakticky uplatniť vedomosti získané na hodinách teórie odborných predmetov.
V parku sú vysádzané vzácne druhy stromov a krov. Jeho súčasťou je aj jazierko, okolo ktorého rastú močiarne rastliny.
+foto skleník
Text pod foto: V skleníkoch žiaci pracujú s rozmanitým rastlinným materiálom.

Skryť Vypnúť reklamu

Pomologický – ovocný sad

V škole je vysadený pomologický sad, v ktorom sú rôzne ovocné druhy a odrody. Stromy jabloní a hrušiek pestujú v tvare holandské štíhle vreteno. Výsadbu jabloní založili v rôznych variantoch, ktoré sa od seba líšia spôsobom výsadby.
Jednotlivé varianty žiakom umožňujú vyhodnocovať úrodnosť sadu z hľadiska sponu, optimálneho počtu jedincov a jeho vplyvu na výšku a kvalitu plodov. Z hľadiska prípravy do praxe umožňuje táto modelová výsadba získať žiakom praktické vedomosti a zručnosti z rezu a tvarovania štíhlych vretien. Zároveň poskytuje príležitosť pozorovať priebeh vývojových štádií v súvislosti s optimálnou aplikáciou chemickej ochrany, výkonu ručnej prebierky plodov a jej vyhodnotenie na priemer výberových plodov.
+foto sad
Text pod foto: Rez jabloní v tvare štíhle vreteno.

Skryť Vypnúť reklamu

Odborná prax v zahraničí

Škola každoročne vysiela svojich žiakov na odborné stáže do zahraničia. Dlhoročnú skúsenosť má s projektom Európskej únie Leonardo da Vinci.
V Holandsku žiaci vykonávajú odbornú prax v podnikoch a zariadeniach odbornej prípravy v okolí Leeuwardenu. „Cieľom tejto praxe je zlepšenie odborných a jazykových zručností a schopnosti žiakov sa zamestnať,“ povedal nám riaditeľ školy Igor Drobný.
Od roku 1991 spolupracujú aj s partnerskou školou Gartenbauschule Langenlois v Rakúsku. Žiaci tam každoročne absolvujú niekoľkotýždňovú prax, pričom si môžu rozšíriť poznatky nielen z nových technológií pestovania rastlín, či zoznámiť sa s novými druhmi rastlín, ale zlepšujú si aj svoje jazykové znalosti kontaktom s ľuďmi v cudzojazyčnom prostredí.
Rovnako úspešná je i spolupráca záhradníckej školy so školami a podnikmi v Českej republike, kam žiaci chodia na odbornú prax nielen počas školského roku, ale i cez prázdniny.
Spolupracovať začali ešte v roku 2004 aj so záhradníckou školou v poľskom meste Ostrzeszow.

Do Tatier nielen pracovať

Študenti Strednej záhradníckej školy z Piešťan pravidelne pomáhajú pri skrášľovaní našich Tatier. Týmto spôsobom napĺňajú poslanie kurzu na ochranu človeka a prírody, ktorý je zahrnutý v učebných osnovách študentov tretieho ročníka. Vďaka spolupráci s Verejnoprospešnými službami Vysoké Tatry môžu žiaci pomôcť pri nevyhnutných prácach ale aj zdokonaľovať si svoje odborné zručnosti a stráviť celý týždeň v prostredí Vysokých Tatier. „Intenzita našej vzájomnej spolupráce sa ešte viac zvýšila po veternej kalamite, ktorá Vysoké Tatry postihla,“ prezradil riaditeľ školy I. Drobný a dodal, že v tejto aktivite budú pokračovať aj v budúcnosti, pretože Tatry ich pomoc potrebujú a určite si ju zaslúžia.

Projekt Infovek

Do projektu Infovek sa škola zapojila v roku 2002. Odvtedy sa podieľa na štrnástich projektoch a zapája sa aj do projektov dlhodobého charakteru.
„Na škole sme zriadili už druhú multimediálnu učebňu, nakoľko fungujeme aj ako školiace centrum Infoveku,“ povedal nám I.Drobný.
Veľké úspechy majú aj vo vedeckej činnosti. Žiaci sú úspešní v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V minulom roku získal Matej Polončan s prácou na tému Amonity z Veľkej Fatry druhé miesto v celoslovenskom kole a zvláštne ocenenie získal tím žiakov Peter Konečný, Katarína Kaffková a Maroš Nicák, ktorí vypracovali učebnú pomôcku – multimediálne CD na tému Atlas drevín. Teší aj štvrté miesto z krajského kola SOČ, ktoré získal Tomáš Fuksi za prácu Skamenily z Prašníka.

Floristi sa blysli v Litomyšli

Stredná záhradnícka škola reprezentovala Slovensko v minulom roku v českej Litomyšli. Na vianočnej akcii, ktorú usporiadala tamojšia záhradnícka škola sa už po tretíkrát stretli partnerské školy z Poľska, Talianska, Francúzska a Slovenska. Piešťanci sa prezentovali floristickými modelmi, ktoré tvorili súčasť expozície Prechádzka zimným lesom. Inštalovaná bola na zámku v Litomyšli, v starom pivovare. Kreatívne modely žiakov i učiteľov zaujali nielen laickú, ale najmä odbornú verejnosť.

Victoria Regia, súťaž s medzinárodnou účasťou

Hlavným organizátorom súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia, ktorá sa už pravidelne koná v Piešťanoch, je Stredná záhradnícka škola. Jej študenti dosahujú na tomto prestížnom podujatí výborné výsledky.
Súťaží sa vo viacerých kategóriách a sú určené pre žiakov základných škôl, študentov stredných záhradníckych škôl, ale aj profesionálov.
„Máme minimálne dvoch bývalých žiakov, ktorí patria k aranžérskym hviezdam európskeho formátu. Sú nimi Ivan Bednárik a Róbert Bartolen,“ pochválil sa riaditeľ školy I. Drobný.
Jedným zo sprievodných podujatí Victorie Regie je alegorický kvetinový sprievod Kúpeľným ostrovom a pešou zónou v Piešťanoch. Tu sa súťaží v dvoch kategóriách, alegorické vozy a skupinové alebo individuálne alegórie, teda osoby.
+foto
Text pod foto: Práce žiakov SZŠ sú na prestížnej súťaži Victoria Regia ozdobou.

Kvetinársky memoriál Márie Mikovej Modesta – skromnosť

Memoriál nie je len spomienkou a jednou zo súťaží, ktoré škola organizuje, ale je zároveň aj kvetinovým sviatkom. Jeho súčasťou je kvetinársky odborný seminár, súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov, výtvarná a literárna súťaž. Určené sú pre žiakov základných škôl, umeleckých škôl, centier voľného času, záujmových krúžkov, študentov stredných a vysokých škôl ale i pre ľubovoľné osoby.
Rovnako v tejto súťaži dosahujú študenti strednej záhradníckej školy vynikajúce výsledky.
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
Foto autorka a archív SZŠ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 2. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 3. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 4. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 6. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 7. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 8. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 9. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 10. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 062
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 137
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 601
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 024
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 537
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 504
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 640
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 630
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 524
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 10 301
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Komora vyzýva vládu, aby zvážila celoplošné testovanie

Za legitímne považuje rozhodnutie lekárov, ktorí sa rozhodnú nepridať sa k pomoci.

Divoká jazda, nehoda i výstrely. Muž už čelí obvineniam

Pri policajnej naháňačke sa nikto nezranil, vodič sa dal po nehode na útek.

Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch a Šuranoch: ZOZNAM odberných miest

Testovať sa bude aj v kine či športovej hale. Fungovať bude aj pojazdné odberné miesto.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Už ste čítali?