Utorok, 30. máj, 2023 | Meniny má Ferdinand

Predstavujeme Strednú záhradnícku školu v Piešťanoch

História a súčasnosť školy Tradícia záhradníckeho školstva v Piešťanoch začala v roku 1968, kedy mala vtedy ešte Stredná poľnohospodárska technická škola odbor záhradníctvo, v prvom roku svojho zriadenia, osem tried.

Tradícia záhradníckeho školstva v Piešťanoch začala v roku 1968, kedy mala vtedy ešte Stredná poľnohospodárska technická škola odbor záhradníctvo, v prvom roku svojho zriadenia, osem tried.
Medzníkom bol rok 1993, v ktorom sa zmenil názov školy na Strednú záhradnícku školu. Tento rok je dôležitý i preto, že svetlo sveta uzrel i nultý ročník národnej aranžérskej súťaže Victoria Regia. Školu tiež vybrali v tomto čase medzi dvadsať pilotných škôl Slovenska v projekte Phare – Reforma odborného vzdelávania. Vznikli prvé skice nadstavby školy, nové podkrovie s budúcimi špeciálnymi učebňami, otvorili dve formy pomaturitného štúdia. „Tento rok sa tak stáva akýmsi odrazením sa od dna a nastupuje niekoľko iniciatívnych rokov poznačených stavebnou činnosťou a novými vzdelávacími aktivitami a táto činnosť pretrváva i v súčasnosti,“ uviedol riaditeľ Strednej záhradníckej školy (SZŠ) v Piešťanoch Igor Drobný.
V budúcom školskom roku ponúkajú absolventom základných škôl možnosť študovať v štvorročnom dennom študijnom odbore záhradnícka výroba a služby. Vyučujú tu široké spektrum odborných predmetov, akými sú viazanie a aranžovanie kvetín, sadovníctvo a sadovnícka tvorba, kvetinárstvo, ovocinárstvo, zeleninárstvo, ekonomika či predmety zamerané na ekologické pestovanie rastlín.
Škola je vybavená učebňami jazykov, výpočtovej techniky, biológie, chémie, laboratóriami, ateliérmi, dielňami, aranžovňami, telocvičňou s posilňovňou, komplexným vonkajším telovýchovným areálom, ale i botanickou záhradou, skleníkmi či pomologickým sadom.
Absolvent školy je vysoko špecializovaný odborník v oblasti záhradníckej a sadovníckej výroby. Získanými teoretickými i praktickými vedomosťami s využitím výpočtovej techniky je schopný riadiť činnosti v širokej záhradníckej výrobe a službách. Ovláda spoločenské správanie vrátane cudzích jazykov a základné princípy ekonomiky pri riadení firmy. Uplatňuje sa v akejkoľvek profesii záhradníka na Slovensku i v zahraničí.
Žiakom poskytuje škola možnosť stravovania i ubytovania v domove mládeže.
Okrem riadneho denného štúdia otvárajú na škole aj dvojročné denné pomaturitné štúdium v odbore záhradníctvo s viacerými zameraniami: záhradnícke služby, viazanie a aranžovanie kvetín, záhradná a krajinárska tvorba, aranžovanie a viazačstvo, podnikanie a obchod, alternatívne záhradníctvo, škôlkárska výroba, arboristika, záhradná a krajinárska tvorba a trojročné vyššie odborné vzdelanie v odbore vidiecka turistika – štúdium zamerané na prípravu odborníkov pre služby vidieckeho cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
Ďalej ponúkajú experimentálne trojročné pomaturitné štúdium v odbore záhradnícka výroba a služby so zameraniami na záhradný dizajn, rastlinolekárstvo a bioenergetiku.
+foto školy
Text pod foto: Budova Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch.
+foto aranžovne
Text pod foto: V aranžovni školy získavajú žiaci praktické zručnosti.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Botanická záhrada, skleníky a park

Botanická záhrada pri Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch je najmladšou botanickou záhradou na Slovensku. Vznikla v roku 2000.
Žiaci majú možnosť získavať vedomosti a zručnosti pri poznávaní a pestovaní rastlín na hodinách praktickej výuky a tiež na cvičeniach z odborných predmetov.
Zbierky botanickej záhrady sú zamerané na široký sortiment záhradníckych rastlín. Jednotlivé zbierky sú rozdelené do tematických celkov.
Súčasťou školy sú aj zbierkové skleníky. Žiaci tu v rámci odborných predmetov pracujú s rozmanitým rastlinným materiálom. Rozdelené sú na tri časti. Prvou je tropický palmový skleník, druhou kaktusový a treťou stredomorský. V skleníku sa nachádza jazierko, v ktorom sú vysadené tropické rastliny, akou je napríklad papyrus, ale aj úžitkové ovocné a okrasné rastliny ako vanilka, banán, či papája.
Priľahlý park sa rozprestiera na rozlohe štyroch hektárov. Založili ho spolu so školou v roku 1968 na pôvodnom močarisku.
Žiaci tu majú príležitosť prakticky uplatniť vedomosti získané na hodinách teórie odborných predmetov.
V parku sú vysádzané vzácne druhy stromov a krov. Jeho súčasťou je aj jazierko, okolo ktorého rastú močiarne rastliny.
+foto skleník
Text pod foto: V skleníkoch žiaci pracujú s rozmanitým rastlinným materiálom.

SkryťVypnúť reklamu

Pomologický – ovocný sad

V škole je vysadený pomologický sad, v ktorom sú rôzne ovocné druhy a odrody. Stromy jabloní a hrušiek pestujú v tvare holandské štíhle vreteno. Výsadbu jabloní založili v rôznych variantoch, ktoré sa od seba líšia spôsobom výsadby.
Jednotlivé varianty žiakom umožňujú vyhodnocovať úrodnosť sadu z hľadiska sponu, optimálneho počtu jedincov a jeho vplyvu na výšku a kvalitu plodov. Z hľadiska prípravy do praxe umožňuje táto modelová výsadba získať žiakom praktické vedomosti a zručnosti z rezu a tvarovania štíhlych vretien. Zároveň poskytuje príležitosť pozorovať priebeh vývojových štádií v súvislosti s optimálnou aplikáciou chemickej ochrany, výkonu ručnej prebierky plodov a jej vyhodnotenie na priemer výberových plodov.
+foto sad
Text pod foto: Rez jabloní v tvare štíhle vreteno.

SkryťVypnúť reklamu

Odborná prax v zahraničí

Škola každoročne vysiela svojich žiakov na odborné stáže do zahraničia. Dlhoročnú skúsenosť má s projektom Európskej únie Leonardo da Vinci.
V Holandsku žiaci vykonávajú odbornú prax v podnikoch a zariadeniach odbornej prípravy v okolí Leeuwardenu. „Cieľom tejto praxe je zlepšenie odborných a jazykových zručností a schopnosti žiakov sa zamestnať,“ povedal nám riaditeľ školy Igor Drobný.
Od roku 1991 spolupracujú aj s partnerskou školou Gartenbauschule Langenlois v Rakúsku. Žiaci tam každoročne absolvujú niekoľkotýždňovú prax, pričom si môžu rozšíriť poznatky nielen z nových technológií pestovania rastlín, či zoznámiť sa s novými druhmi rastlín, ale zlepšujú si aj svoje jazykové znalosti kontaktom s ľuďmi v cudzojazyčnom prostredí.
Rovnako úspešná je i spolupráca záhradníckej školy so školami a podnikmi v Českej republike, kam žiaci chodia na odbornú prax nielen počas školského roku, ale i cez prázdniny.
Spolupracovať začali ešte v roku 2004 aj so záhradníckou školou v poľskom meste Ostrzeszow.

Do Tatier nielen pracovať

Študenti Strednej záhradníckej školy z Piešťan pravidelne pomáhajú pri skrášľovaní našich Tatier. Týmto spôsobom napĺňajú poslanie kurzu na ochranu človeka a prírody, ktorý je zahrnutý v učebných osnovách študentov tretieho ročníka. Vďaka spolupráci s Verejnoprospešnými službami Vysoké Tatry môžu žiaci pomôcť pri nevyhnutných prácach ale aj zdokonaľovať si svoje odborné zručnosti a stráviť celý týždeň v prostredí Vysokých Tatier. „Intenzita našej vzájomnej spolupráce sa ešte viac zvýšila po veternej kalamite, ktorá Vysoké Tatry postihla,“ prezradil riaditeľ školy I. Drobný a dodal, že v tejto aktivite budú pokračovať aj v budúcnosti, pretože Tatry ich pomoc potrebujú a určite si ju zaslúžia.

Projekt Infovek

Do projektu Infovek sa škola zapojila v roku 2002. Odvtedy sa podieľa na štrnástich projektoch a zapája sa aj do projektov dlhodobého charakteru.
„Na škole sme zriadili už druhú multimediálnu učebňu, nakoľko fungujeme aj ako školiace centrum Infoveku,“ povedal nám I.Drobný.
Veľké úspechy majú aj vo vedeckej činnosti. Žiaci sú úspešní v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V minulom roku získal Matej Polončan s prácou na tému Amonity z Veľkej Fatry druhé miesto v celoslovenskom kole a zvláštne ocenenie získal tím žiakov Peter Konečný, Katarína Kaffková a Maroš Nicák, ktorí vypracovali učebnú pomôcku – multimediálne CD na tému Atlas drevín. Teší aj štvrté miesto z krajského kola SOČ, ktoré získal Tomáš Fuksi za prácu Skamenily z Prašníka.

Floristi sa blysli v Litomyšli

Stredná záhradnícka škola reprezentovala Slovensko v minulom roku v českej Litomyšli. Na vianočnej akcii, ktorú usporiadala tamojšia záhradnícka škola sa už po tretíkrát stretli partnerské školy z Poľska, Talianska, Francúzska a Slovenska. Piešťanci sa prezentovali floristickými modelmi, ktoré tvorili súčasť expozície Prechádzka zimným lesom. Inštalovaná bola na zámku v Litomyšli, v starom pivovare. Kreatívne modely žiakov i učiteľov zaujali nielen laickú, ale najmä odbornú verejnosť.

Victoria Regia, súťaž s medzinárodnou účasťou

Hlavným organizátorom súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia, ktorá sa už pravidelne koná v Piešťanoch, je Stredná záhradnícka škola. Jej študenti dosahujú na tomto prestížnom podujatí výborné výsledky.
Súťaží sa vo viacerých kategóriách a sú určené pre žiakov základných škôl, študentov stredných záhradníckych škôl, ale aj profesionálov.
„Máme minimálne dvoch bývalých žiakov, ktorí patria k aranžérskym hviezdam európskeho formátu. Sú nimi Ivan Bednárik a Róbert Bartolen,“ pochválil sa riaditeľ školy I. Drobný.
Jedným zo sprievodných podujatí Victorie Regie je alegorický kvetinový sprievod Kúpeľným ostrovom a pešou zónou v Piešťanoch. Tu sa súťaží v dvoch kategóriách, alegorické vozy a skupinové alebo individuálne alegórie, teda osoby.
+foto
Text pod foto: Práce žiakov SZŠ sú na prestížnej súťaži Victoria Regia ozdobou.

Kvetinársky memoriál Márie Mikovej Modesta – skromnosť

Memoriál nie je len spomienkou a jednou zo súťaží, ktoré škola organizuje, ale je zároveň aj kvetinovým sviatkom. Jeho súčasťou je kvetinársky odborný seminár, súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov, výtvarná a literárna súťaž. Určené sú pre žiakov základných škôl, umeleckých škôl, centier voľného času, záujmových krúžkov, študentov stredných a vysokých škôl ale i pre ľubovoľné osoby.
Rovnako v tejto súťaži dosahujú študenti strednej záhradníckej školy vynikajúce výsledky.
Stranu pripravila Renáta Kopáčová
Foto autorka a archív SZŠ

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 3. Ako zvládnuť zápal močových ciest bez antibiotík?
 4. V Bratislave sa koná Globsec
 5. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 6. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 7. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori?
 1. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 2. Pacientom so sklerózou multiplex dokážu skvalitniť život
 3. Slováci radi investujú s bankami
 4. Content agency mení svoje meno na Contedy
 5. Ako správne napúšťať bazén
 6. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 7. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 8. Život je moc krátky, aby ste ho prekosili
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 10 244
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 935
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 7 458
 4. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 296
 5. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 104
 6. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 636
 7. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 503
 8. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 2 024

Blogy SME

 1. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Dospelí pacienti s SMA sa dočkali liečby
 2. Julius Kravjar: Porovnanie umelej a ľudskej inteligencie z „pera“ ChatGPT
 3. Jozef Sýkora: My na to máme! Tak za to poďme bojovať.
 4. Martina Paulenová: Považský hrad - ako vychovať malého turistu
 5. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ?
 6. Peter Štefãnik: Hrobári nášho školstva nás varujú pred apokalypsou.
 7. Anna Miľanová: Kvalita vzduchu a emisie... 2023
 8. Radka Wagingerová: Tisícky ton textilného odpadu ročne
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 108 784
 2. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 86 615
 3. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 35 812
 4. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 481
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 234
 6. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 8 351
 7. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 6 594
 8. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 489
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Šteniatka takto objavila Trnavčanka Renáta Štegmanová.

Po mužovi teraz pátra polícia.


7 h
Ostrov Mljet.

Chorvátsko má 1244 ostrovov, z toho len necelých päťdesiat obývaných.


9 h
Jedno z áut, ktoré počas víkendu poriadne prekročili povolenú rýchlosť.

Jedno z áut prekročilo rýchlosť dokonca až o 56 kilometrov za hodinu.


10 h

Trnava uspela so žiadosťou o dotáciu v rámci cyklovýzvy z Plánu obnovy.


11 h

Blogy SME

 1. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Dospelí pacienti s SMA sa dočkali liečby
 2. Julius Kravjar: Porovnanie umelej a ľudskej inteligencie z „pera“ ChatGPT
 3. Jozef Sýkora: My na to máme! Tak za to poďme bojovať.
 4. Martina Paulenová: Považský hrad - ako vychovať malého turistu
 5. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ?
 6. Peter Štefãnik: Hrobári nášho školstva nás varujú pred apokalypsou.
 7. Anna Miľanová: Kvalita vzduchu a emisie... 2023
 8. Radka Wagingerová: Tisícky ton textilného odpadu ročne
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 108 784
 2. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 86 615
 3. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 35 812
 4. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 481
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 234
 6. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 8 351
 7. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 6 594
 8. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 489
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu