Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Predstavujeme Gymnázium Jána Hollého v Trnave

Trnavské Gymnázium Jána Hollého má zo všetkých stredných škôl v Trnave najdlhšiu tradíciu a možno ho považovať za najstaršiu strednú školu vôbec. Korene vzniku školy siahajú hlboko do dávnej minulosti. Veď prvé záznamy pochádzajú zo 16. storočia.


Československé reálne gymnázium Jána Hollého vzniklo 5.mája 1919 a prešlo zložitým vývojom.
V roku 1974 bola škola prebudovaná na štvorročné gymnázium. O dvadsať rokov neskôr získala súhlas Ministerstva školstva Slovenskej republiky na zriadenie osemročného gymnázia a už v nasledujúcom roku otvorili prvé dve triedy pre prímanov.
Vďaka projektu Experimentálne vyučovanie francúzskeho jazyka, ktorý vznikol v roku 2002 v spolupráci s Francúzskym inštitútom, majú študenti možnosť získať jazykový certifikát. V septembri 2004 zriadili pri Gymnáziu J.Hollého Štátnu jazykovú školu.
V súčasnosti prebieha výchovno-vzdelávací proces v dvoch budovách, na Hollého ulici a v novej budove na Hlinách, ktorú odovzdali do prevádzky v roku 2005.
Gymnáziu Jána Hollého zostáva verné svojej tradícii. Patrí k najväčším stredným školám na Slovensku. V súčasnosti ho navštevuje 976 študentov v 32 triedach.
„V konkurenčnom prostredí trnavských stredných škôl sa snažíme vychádzať v ústrety potrebám a záujmom študentov. Prvoradým cieľom a úlohou je zabezpečiť kvalitu vzdelania. O to sa usilujeme v osemročnom štúdiu zameranom na cudzie jazyky, v štvorročnom štúdiu so všeobecným zameraním a zameraním na informatiku. Významnou pomocou v oblasti profesijnej orientácie pre našich študentov je úzka spolupráca s Krajskou psychologickou poradňou v Trnave a mnohými fakultami nielen slovenských univerzít. Práve ich prostredníctvom získavajú žiaci cenné informácie o možnostiach ďalšieho štúdia“, uviedol riaditeľ Gymnázia Jána Hollého v Trnave Ľudovít Vanek.
Okrem vzdelávania však nezabúdajú ani na mimoškolské aktivity, ktoré realizujú v priebehu celého roka. Nemožno nespomenúť spoluprácu s partnerskými školami zo Sangerhausenu v SRN, či z Rokycian v ČR. Tieto kontakty trvajú už desiatky rokov a prešli vývinom od výmenných brigád cez kultúrne výmeny, športové zápolenia, až po recipročné štúdijné pobyty a odovzdávanie skúseností v rámci výchovno-vyučovacieho procesu. Kontakty so zahraničím rozširujú aj v rámci projektu Socrates. Dôkazom čoho je aj partnerstvo so strednou školou na Cypre a účasť školy na európskom stretnutí mládeže z celej Európskej únie v Holandsku - Euroweek 2006. V roku 2009 bude toto medzinárodné stretnutie organizovať práve Gymnázium Jána Hollého v Trnave.
„V našej škole má každý študent možnosť aktívne tráviť voľný čas podľa svojho záujmu, či už formou vzdelávacích alebo záujmovo spoločenských, kultúrnych a športových aktivít,“ povedal nám riaditeľ školy.
Spomenúť je možné len niektoré z nich. Známy je spevácky zbor Cantica Nova, detský zbor Cantica Junior, folklórny súbor Trnka, školský časopis Starý Blesk, kalendáre zostavené z výtvarných prác študentov až po účasť v celoštátnych a medzinárodných súťažiach, odkiaľ prichádzajú študenti gymnázia s vysokými oceneniami. Z tých posledných medzinárodných môžeme spomenúť úspechy Ľubomíra Antala, Michala Babjaka, Daniela Rozbeského, Juraja Sekereša či Erika Saba.
V rámci projektu Infovek a výbornému počítačovému vybaveniu školy si môžu študenti nielen v rámci vyučovania, ale i vo voľnom čase zvyšovať počítačovú gramotnosť.
„Pretože naši študenti nežijú iba pre seba, rok čo rok sa aktívne zúčastňujú v akcii Na pomoc týraným deťom, na Dni narcisov a vždy pred Vianocami navštevujú deti z Detského domova v Trnave, ktorým pripravujú program i darčeky. Každý študent má predpoklad rozvíjať svoj talent a získať kvalitné vzdelanie potrebné pre ďalší profesijný život, čomu napomáhajú nielen nové a dobre vybavené priestory školy, ale aj kvalitný pedagogický kolektív,“ doplnil riaditeľ školy a dodal: „Na Gymnáziu Jána Hollého študujú mladí ľudia, na ktorých môžeme byť právom hrdí.“
Foto
Text pod foto: Gymnázium Jána Hollého – história a súčasnosť

SkryťVypnúť reklamu

Cestovanie do minulosti

Na spoznávanie kultúry a histórie iného národa je zameraný projekt Sokrates-comenius Cestovanie do minulosti, v rámci ktorého sa študenti gymnázia zúčastnili ešte v decembri minulého roka výmenného pobytu na Cypre. Jeho cieľom je najmä získavanie informácií o neolite na Slovensku a na Cypre a ich vzájomné porovnávanie v oboch krajinách.
Žiaci boli ubytovaní v rodinách detí, ktoré sa tiež do projektu zapojili. Dozvedeli sa, že obdobie neolitu na Cypre sa od toho slovenského odlišuje. Oni mali malé okrúhle domy na rozdiel od našich dlhých a obdĺžnikových a už v tej dobe tam bol patriarchát, zatiaľ čo u nás ešte vládol matriarchát.
„Mali sme možnosť nadviazať silné priateľské putá. Zistili sme, že si môžeme navzájom pomôcť, jeden od druhého sa mnohému naučiť, spoznať rozdiely v kultúre, medziľudských vzťahoch a tiež postojoch k životu. Rovnako sme si osvojili základy gréčtiny,“ zaspomínal Michal Kamas z Kvinty A a dodal: „Naši cyperskí priatelia nás navštívia v apríly tohto roka. Chceme im ukázať rozmanitosť našej nádhernej krajiny. Predstaviť im Červený kameň, Bratislavu a Bratislavský Hrad, Trnavu a okolie, ale aj Bojnice, Nitru, Piešťany, Západoslovenské múzeum, či Jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Všetci pevne dúfame, že sa Cyperčanom Slovensko zapáči a odnesú si od nás pekné spomienky a kúsok našej krajiny v srdci.“
Foto
Text pod foto: Na Cypre študenti nadviazali silné priateľské putá.

SkryťVypnúť reklamu

Folklórna skupina Trnka

V školskom roku 2003/2004 založili na Gymnáziu Jána Hollého dievčenskú spevácku skupinu Trnka. Jej cieľom je oživovať tradície folklóru a obnovovať ľudové zvyky z okolia Trnavy. Ťažisko jej práce spočíva v interpretácii a reprezentácii piesní a jednoduchých tancov najmä zo západoslovenského regiónu.
Trnka svojou bohatou činnosťou reprezentuje školu a trnavský región na rôznych podujatiach. Medzi jej najvýznamnejšie úspechy patrí získanie druhého miesta v krajskom kole Detského folklórneho festivalu v Skalici. Každoročne sa zúčastňuje medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána.
Svojimi vystúpeniami obohacuje mnohé kultúrne a spoločenské podujatia. Spomenúť môžeme celoslovenskú konferenciu manažmentu zdravotníctva v častej – Papierničke, kde sa predstavila kolekciou piesní z okolia Trnavy. V období Vianoc obnovuje kolednícke tradície, ktorými poteší nejedného poslucháča na vianočných koncertoch na Trojičnom námestí, v Západoslovenskom múzeu či v Detskom domove v Trnave. Spolu s ostatnými folklórnymi súbormi spestruje fašiangový sprievod a vítanie jari.
Úspechmi sa môže pochváliť nielen súbor Trnka, ale aj jeho členky, ktoré získavajú významné ocenenia v individuálnych speváckych súťažiach. K.Gálová a L.Ležovičová získali druhé miesto v krajskom kole Detského folklórneho festivalu v Skalici a prvé miesto v regionálnom kole súťaže Putujeme za ľudovou piesňou. D.Tuchscherová získala zasa dvakrát druhé miesto v krajskom kole Slávik Slovenska a rovnako druhé miesto v regionálnom kole Putujeme za ľudovou piesňou.
Foto
Text pod foto: Folklórny súbor úspešne reprezentuje školu i región.

SkryťVypnúť reklamu

Spoznávame Európu, aby sme spoznali sami seba

Študenti sa učia cudzie jazyky. Chcú ich vyskúšať, takpovediac na vlastnej koži. Spoznávajú skvosty umenia a literatúry. Treba si ich ohmatať a zažiť. Učia sa geografiu, či históriu. Svet chcú spoznať naživo. Preto gymnazisti cestujú. Cestujú za poznaním, za vzdelaním, za zážitkami.
Každý rok na škole realizujú niekoľko jazykovo – kultúrno – spoločensko – historicko – geografických a vzdelávacích exkurzií. Už tradičnými sa stali výjazdy do Spolkovej rebubliky Nemecka, Rakúska či Švajčiarska. Na čas prerušili cesty do Anglicka a Škótska, ale už v tomto školskom roku zamieria študenti aj na ostrovy. Už po tretíkrát sa chystajú putovať po stopách antického a renesančného Talianska, vychutnali si antické Grécko, schladili sa v Nórsku, užívali si vo Francúzsku či Španielsku.
Cestovanie je podľa gymnazistov úžasná vec. Majú možnosť spoznávať nové krajiny, kultúry, spôsob života a mentalitu ľudí. Môžu porovnávať, hodnotiť a učiť sa z toho, čo vidia. Preveria si svoje jazykové znalosti. To čo je dobré sa snažia priniesť aj domov a naopak, naučia sa vážiť si to, čo doma majú.
Foto
Text pod foto: Gymnazisti každoročne cestujú za poznaním, vzdelaním, zážitkami.

Koľko jazykov vieš...

Gymnázium Jána Hollého ako jedna z mála škôl na Slovensku už šiesty rok úspešne pokračuje v spolupráci s francúzskym inštitútom v projekte, vďaka ktorému majú jeho študenti možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát.
Rozbehli ho v školskom roku 2000/2001 s jednou triedou. Gymnazisti v ňom boli úspešní a darí sa im aj teraz. Spomínaný projekt zahŕňa predovšetkým množstvo rôznych výhod. Prípravu na certifikát absolvujú žiaci priamo v škole a bezplatne, inštitút im zabezpečí knihy, učebné pomôcky a hradí lektora. Zaplatia len čiastku 200 korún za skúšku. Keďže tú môžu študenti opakovať, sami si tým určujú tempo.
Doposiaľ žiaci robili štyri skúšky v priebehu štyroch rokov na získanie certifikátu prvého stupňa. V minulom roku sa zmenil systém skúšok, na základe ktorého študenti absolvujú v priebehu štyroch rokov len dve skúšky Delf Scolaires obsahujúce všetky štyri stupne. V štúdiu je možné pokračovať a študentom sa tak otvára priestor pre získanie druhého stupňa. Tu by mali preukázať vedomosti z francúzskeho dejepisu, geografie a neskôr aj z obchodnej francúzštiny. Ak sú úspešní, môžu prejsť skúškami Dalf.
Projekt má medzi študentami úspech a prejavili oň záujem aj žiaci neprojektových tried.

Na krídlach z páperia

Pre mnohých študentov gymnázia bol štvrtý máj minulého roka veľmi významným dňom. Prišiel čas na dlho očakávaný krst zborníka literárnych prác Na krídlach z páperia, do ktorého prispelo tridsať štyri žiakov školy. Na obálke sú krídla a páperie na modrom podklade. Jeho obsah tvoria básne, poviedky, umelecké opisy, slohové práce.
Zborník pokrstil spisovateľ Pavel Dvořák starší, nie však alkoholickým nápojom, ale inšpirujúc sa názvom zborníka, páperím. Vzápätí si diváci mohli vypočuť ukážky prác v podaní ich autorov. Tento pre gymnazistov významný deň spestril svojim vystúpením detský folklórny súbor Trnka. Jeho členovia za sprievodu akordeónu zaspievali niekoľko ľudových piesní a pridali aj tanček.
Okrem študentov sa krstu zúčastnili aj rodičia a vzácny hostia, medzi ktorými nechýbal ani riaditeľ školy Ľudovít Vanek.

Štúrovo pero

Na vyhodnotení jubilejného desiateho ročníka celoslovenskej súťaže mladých stredoškolských a vysokoškolských novinárov Štúrovo pero 2004 sa v apríli minulého roka stretli mladí ľudia, ktorých pohltila krása spájania slov do viet.
Podujatie sa uskutočnilo v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene v rámci XIX. ročníka Štúrovho Zvolena.
Samozrejme, že nesmelo chýbať zastúpenie časopisu Gymnázia Jána Hollého Starý Blesk, ktorý stále patrí k elite stredoškolských časopisov. V silnej konkurencii si počínal naozaj veľmi dobre. Kým v predošlom roku študenti obhajovali bronz, v tom aktuálnom siahli o priečku vyššie o čom svedčí aj diplom za druhé miesto. „No nič, musíme sa viac posnažiť. Čoskoro na to budeme mať príležitosť, pretože vyhodnotenie ďalšieho ročníka sa uskutoční už v apríli tohto roka. A my sa ho už nevieme dočkať,“ prezradila nám študentka gymnázia Katarína Kováčiková.

Starý dobrý Sangerhausen

Študenti Gymnázia Jána Hollého v Trnave každoročne navštevujú svojich priateľov z partnerskej školy zo Sangerhausenu v Nemecku. V septembri minulého roka tomu nebolo inak. Ubytovaní boli v rodinách žiakov z družobnej školy. Počas návštevy mesta ich prijal primátor a užili si aj viacero zaujímavých výletov.
Foto

Príležitosť akú každoročne ponúka Gymnázium Jána Hollého sa len tak nenaskytá. Dvaja študenti spĺňajúci základné podmienky si môžu vďaka ochote partnerskej školy zo Sangerhausenu vyskúšať na jeden polrok ako sa študuje v Nemecku. Je dobré takúto šancu neodmietnuť. Už na prvý pohľad sú zrejmé pozitíva. Najmä zdokonalenie sa v jazyku, či možnosť vidieť niečo iné a popritom si vyskúšať odlišný spôsob života medzi novými ľuďmi.
Školský systém v Nemecku je podľa postrehov študentov, ktorí si to vyskúšali, omnoho premyslenejší ako u nás. Iným spôsobom sa vyučujú jazyky, iný obsah majú aj ich hodiny nemčiny, rozdielne je to aj s prírodovednými predmetmi. Učitelia ani žiaci sa nemusia toľko stresovať, pretože učiva je o poznanie menej ako u nás, a skôr sa snažia dôkladne naučiť to, čo treba, a to prístupnou formou, za čo sa žiaci revanšujú napríklad aktivitou na hodinách. Učebné miestnosti vybavené slovníkmi, učebnicami, televízorom, video- a DVD-prehrávačom sú väčšinou samozrejmosťou, tiež čisté steny i sociálne zariadenia. Nestretnete sa napríklad ani s tým, že by žiak neprišiel do školy, ak nie je chorý.

Najčítanejšie na My Trnava

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 314
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 10 653
 3. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 9 756
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 601
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 6 900
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 4 847
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 435
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 025

Blogy SME

 1. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 2. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 3. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 4. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 7. Věra Tepličková: Na Bôriku zasa nič alebo Kto to dlhšie vydrží: Sulík alebo Matovič?
 8. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 548
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 127
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 10 096
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 924
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 795
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 8 261
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 640
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 362
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Obvinené osoby sú stíhané väzobne.


SITA 6 h
Ilustračné foto.

Výmena zvodidiel na mostoch D1 je dôvodom čiastočnej uzávery v úseku Trnava - Horná Streda.


TASR 8 h
Obec Ružindol.

Obec Ružindol v okrese Trnava vyhlásila nové verejné obstarávanie na prístavbu materskej školy.


SITA 9 h
Zuzana Almáši Koreňová, umelkyňa, psychologička, pedagogička a mediátorka.

Od drevárstva, psychológie a pedagogiky prešla cez mediátorstvo až k umeniu.


15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Každá jedna obložená misa je originál.


11. aug

Blogy SME

 1. Maťo Chudík: Nedopovedané príbehy
 2. Tupou Ceruzou: Igor, poď už dole!
 3. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov?
 4. Ján Škerko: Sulík alebo Matovič? Kto to myslí so Slovenskom dobre a kto nie
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Olivia Newton-John - úžasná umelkyňa – úžasná rodina.
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Herečka Karin Haydu nespáchala poisťovací podvod. Prokurátorka rozhodla po viac ako deviatich rokov
 7. Věra Tepličková: Na Bôriku zasa nič alebo Kto to dlhšie vydrží: Sulík alebo Matovič?
 8. Ján Šeďo: Okrem vlády nás dobehla aj iná pohroma - Covid a nepára sa s nami.
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 548
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 14 127
 3. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 10 096
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 9 924
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 795
 6. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 8 261
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 640
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 362
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu