Piatok, 22. september, 2023 | Meniny má Móric

Fakulta zdravotníckych vied je najmladšou fakultou UCM v Trnave

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH VIED (FZV) UCM vznikla transformáciou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v júni 2020.

Fyzioterapia, rehabilitácia a s tým súvisiaci okruh problematiky je v súčasnosti mimoriadne atraktívna tematika, ktorá sa na UCM v Trnave pretavila do zaujímavých študijných programov a ponuky štúdia nielen v akreditovanom vysokoškolskom štúdiu končiacom titulom bakalár alebo magister, ale i špecializačných štúdií na IFBLR, ktorý realizoval niekoľko rokov svoju činnosť v Piešťanoch ako neoddeliteľná súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Sídlom inštitútu, a dnes i fakulty, je mesto Piešťany s dlhodobou tradíciou kúpeľníctva a liečby pohybového aparátu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vzdelávanie - ponuka akreditovaných študijných programov

Študijné programy, ktoré zabezpečuje fakulta, patria v sústave študijných odborov medzi nelekárske zdravotnícke vedy. FZV poskytuje kvalitnú úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – FYZIOTERAPIA a RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA. V súčasnosti študuje na FZV viac ako 750 študentov v dennej i externej forme štúdia. Oba programy pripravujú absolventov pre prax, po odborníkoch týchto profesií je značný dopyt na trhu práce u nás i v zahraničí. Pre ich veľký nedostatok je umiestnenie sa absolventov v profesii garantované, navyše získavajú diplom, ktorý je uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie.

V študijnom odbore fyzioterapia fakulta poskytuje vzdelanie v prvom stupni vysokoškolského štúdia a absolventi získavajú titul bakalár. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, magisterské štúdium, bol akreditovaný v študijnom programe Fyzioterapia v roku 2017. FZV má akreditovaný aj druhý študijný program – Rádiologická technika, avšak v tomto programe je v sústave študijných odborov len prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania s titulom bakalár.


Fakulta zdravotníckych vied UCM v Trnave sa uchádza aj o 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania, tzv. doktorandské štúdium, na čo má dobré predpoklady. Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM: „Fakulta zdravotníckych vied sa uchádza aj o 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania, na čo má dobré predpoklady. Je vysoko pravdepodobné, že v dohľadnej dobe získa príslušnú akreditáciu, pretože má na to dostatočne kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa v poslednom roku výrazne posilnil špičkovými pracovníkmi.“

Od akademického roka 2017/2018 bola získaná akreditácia aj na rigorózne konanie a začal sa udeľovať titul PhDr. v odbore Fyzioterapia.

V roku 2017 boli akreditované zo strany Ministerstva zdravotníctva SR postgraduálne špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health) a špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove a v roku 2020 aj špecializačné štúdium Ergoterapia.
Perspektívne FZV UCM v Trnave plánuje rozšírenie výučby o nové špecializačné štúdiá a akreditované kurzy.

Technické a priestorové zabezpečenie fakulty

Fakulta zdravotníckych vied UCM disponuje vhodným priestorovým a technickým vybavením. V budove na Rázusovej ulici v Piešťanoch, v samom centre Piešťan, sa nachádzajú výučbové a administratívne priestory, ale napríklad aj plne vybavené Fitness centrum.

Ako čerstvá novinka je nové zariadenie na výučbu anatómie - prístroj Anatomage. Ide o virtuálny pitevný stôl v životnej veľkosti a technologicky najvyspelejší systém 3D vizualizácie anatómie. Skvalitňuje získavanie vedomostí študentov nielen z oblasti anatómie, ale aj histológie, fyziológie a rádiológie. Využitie tohto prístroja je možné v rámci výučby najrôznejších medicínskych odborov, ale aj v rámci výučby celého spektra zobrazovacích metód a tiež napríklad fyzioterapeutických postupov.

Pitevný stôl je jediný plne segmentovaný skutočný systém ľudskej 3D anatómie. Používatelia si môžu vizualizovať anatómiu presne tak, ako by to bolo na reálnom tele. Videný obraz je totožný s tým, čo doteraz študenti mohli sledovať iba v priestoroch pitevne alebo s využitím anatomických modelov. Jednotlivé štruktúry sú rekonštruované v presnom 3D, čo vedie k bezprecedentnej úrovni skutočne presnej anatómie. Študenti tak lepšie a rýchlejšie pochopia anatomické štruktúry a ich vzájomné topografické súvislosti, nielen na úrovni „pitevného stola“, ale aj s presahom do ďalších zobrazovacích metód. Výhody výučby takouto metódou sa prejavia v lepšej pripravenosti študentov na klinické predmety.

Učebňa Fyzioterapie je vybavená viacerými modernými zariadeniami. Plošiny BIODEX BALANCE SYSTEM a Alfa sa podarilo zakúpiť vďaka rozvojovému grantu Ministerstva školstva SR. Za najšpičkovejšie zariadenie možno považovať dynamickú balančnú plošinu Biodex Balance System. Jedná sa o jednoduchý a účinný prístroj pre testovanie a nácvik rovnováhy. Nestabilná plošina môže byť využitá pre objektívne zhodnotenie stavu pacienta, postupu terapie a označenie rozdielu medzi pravou a ľavou dolnou končatinou pacienta. Umožňuje posúdenie rovnovážnej schopnosti končatín a trupu a následné poskytnutie spätnej väzby s cieľom reedukovať držanie tela a rovnováhy.

ALFA je moderná stabilometrická platforma, ktorá umožňuje posúdenie rovnováhy a tréning u neurologických a ortopedických pacientov. Toto zariadenie pomáha zvýšiť výkon pacientov po poranení hlavy, mŕtvici a tiež trpiacich sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou a svalovou dysfunkciou. Navyše urýchľuje zotavenie po zlomeninách, podvrtnutí chodidla a vykĺbení kolena alebo bedra. Alfa tiež umožňuje liečbu pacientov po amputáciách dolných končatín. Cvičenie na platforme má za cieľ stimulovať prvky muskuloskeletálneho a nervového systému, ktoré sú okrem iného zodpovedné za kontrolu rovnováhy.

Študenti sa tiež učia pracovať so zariadením SPINAL MOUSE, neinvazívnym, počítačom podporovaným zariadením, ktoré sa môže používať na merania profilu/zakrivenia chrbtice v sagitálnej aj frontálnej rovine, ako aj meranie uhlov medzi jednotlivými segmentmi, zvlášť v sakroiliakálnom spojení. Táto technika merania je podľa výrobcov porovnateľná s rtg. vyšetrením.

Pri viacerých fyzioterapeutických postupoch ako napr. mobilizácie, trakcie sa využíva systém REDCORD spadajúci do metodiky cvičenia v závese. Slúži nielen na diagnostiku a aktívnu terapiu, ale je ho možné využiť aj v tréningovom procese. Pôvodne slúžil Redcord najmä na odľahčenie pacienta, a tým zjednodušil prácu fyzioterapeuta.

Študenti získavajú počas štúdia i praktické zručnosti

FZV kladie dôraz najmä na získanie praktických zručností. Praktická výučba je realizovaná v popredných zdravotníckych, rehabilitačných a kúpeľných zariadeniach na Slovensku so špičkovým intelektuálnym a prístrojovým zázemím. Nespornou výhodou takéhoto spôsobu výučby je získanie širokého spektra praktických poznatkov a zručností už v priebehu štúdia.

FZV pre potreby zabezpečenia klinickej praxe spolupracuje s mnohými zdravotníckymi zariadeniami, rehabilitačnými centrami, či kúpeľmi na Slovensku a v zahraničí. Najvýznamnejšími partnermi sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Trnava, Onkologický ústav sv. Alžbety. Najviac zahraničných partnerstiev má FZV uzatvorených v Českej republike, v Poľsku, Taliansku a Chorvátsku.
Prostredníctvom programu Erasmus+ môžu študenti ale aj absolventi získavať praktické skúsenosti i v zahraničí - v zdravotníckych zariadeniach v rámci Európskej únie.

Na fakulte sa nielen vyučuje, riešia sa aj zaujímavé grantové projekty

Pracovníci fakulty v súčasnosti spolupracujú s kolegami z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci na riešení projektu INTERREG Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta. Projekt je zameraný na vývoj a overenie nových metód a postupov v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu v prevencii bolesti chrbta u ľudí so sedavým zamestnaním, resp. s nadmerným alebo jednostranným zaťažovaním chrbtice a ich prenos do rehabilitačných centier. Výsledky projektu budú mať celospoločenský aj ekonomický význam. Zavedenie individualizácie cvičebných programov založených na objektívnej diagnostike do praxe prispeje k úspore nákladov na liečbu týchto ochorení, ktoré výrazne zaťažujú rozpočet zdravotných poisťovní. Na projekt sa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podarilo získať takmer 350 000 eur.

FZV participuje aj na riešení celouniverzitného projektu UCM Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Plánovaným výstupom projektu , okrem iných, je napríklad aj vybudovanie a prevádzkovanie Laboratória virtuálnej fyzioterapie pre zabezpečenie dištančnej formy fyzioterapie, nakoľko pandémia COVID-19 obmedzila prístup ku zdravotnej starostlivosti a limitované sú aj fyzické aktivity a sociálny kontakt.

Rektor univerzity: „Predpokladám širšie zapojenie fakulty do medzinárodnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov s fakultami s podobným zameraním. Je predpoklad, že vznikom fakulty sa zjednoduší i prístup k domácim a medzinárodným grantovým schémam.“

Nová Fakulta zdravotníckych vied UCM zabezpečuje mimoriadne zaujímavé a príťažlivé študijné programy, o ktoré je stabilný a dlhodobý záujem zo strany stredoškolákov. Vychováva absolventov, o ktorých je záujem a nemajú problém umiestniť sa v praxi. Zapájaním do projektov v rámci domácich grantových schém prípadne so zahraničnými partnermi posilňuje pozíciu svoju, ale i pozíciu univerzity v akademickom prostredí a i do budúcnosti bude nesporne dôležitou a stabilnou súčasťou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Viac o FZV UCM nájdete na: https://fzv.ucm.sk/

Mgr. Jana Koišová, PhD., prodekanka FZV UCM

Najčítanejšie na My Trnava

Komerčné články

 1. Podpora systému je slabá, je to na jednotlivcoch
 2. Prišli na to, že odpad je cenný
 3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 4. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 5. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 6. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
 7. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Tenisová zábava pre celú rodinu na Peugeot Tennis Day
 2. Prišli na to, že odpad je cenný
 3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 4. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy?
 5. Autocentrá AURES Holdings obslúžili už 3 milióny zákazníkov
 6. Príďte ochutnať ocenené destiláty
 7. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 8. Politici dobrovoľne posielajú slovenské ženy pod nôž
 1. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 11 800
 2. Ľuboš Fellner opäť pozýva. Kam volá turistov teraz? 10 397
 3. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 8 558
 4. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 5 626
 5. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 217
 6. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 153
 7. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 622
 8. Veľké Karlovice: wellness oáza kúsok od hraníc 2 339

Blogy SME

 1. Erika Telekyová : Mýliť sa je ľudské, odpúšťať svätské a priznať si chybu geniálne.
 2. Lukáš Čelinák: Eurofondy, zlodeji a “wanna ne podnikatelia”
 3. Pavel Nechala: Etická infrašturktúra
 4. Tupou Ceruzou: Predvolebné vyšetrenie
 5. Peter Kubica: O behoch pri brehoch
 6. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (22. - 28.9.1923)
 7. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali.
 8. Radko Mačuha: Čo je to Liberalizmus?
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 62 235
 2. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 519
 3. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 17 966
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 12 429
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 153
 6. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 8 248
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 230
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 018
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Trnava - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Trnava

Lenka Mrvová splnila sen nielen sebe ale aj mnohým malým deťom. Detské centrum DC Bunny otvorila priamo v Kamenáči.


10 h
Ilustračné foto.

Trnava je aktuálne rozdelená na 37 zón.


TASR 15 h
Tradičný jarmok (2023) v Trnave.

Výnimkou bol jediný predajca z gastrosektora, ten dostal "červenú kartu", na mestských akciách nebude môcť predávať päť rokov.


SITA 21 h
Traktor kosí brehy Trnavky vedľa parku Promenáda v Trnave.

Údržbu svahov Trnávky zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik.


24 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Erika Telekyová : Mýliť sa je ľudské, odpúšťať svätské a priznať si chybu geniálne.
 2. Lukáš Čelinák: Eurofondy, zlodeji a “wanna ne podnikatelia”
 3. Pavel Nechala: Etická infrašturktúra
 4. Tupou Ceruzou: Predvolebné vyšetrenie
 5. Peter Kubica: O behoch pri brehoch
 6. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (22. - 28.9.1923)
 7. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali.
 8. Radko Mačuha: Čo je to Liberalizmus?
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 62 235
 2. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 519
 3. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 17 966
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 12 429
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 153
 6. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 8 248
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 230
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 018
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu